Calcularea venitului din capitalul investit

5x puncte

categorie: Economie

nota: 8.97

nivel: Facultate

Rata dobânzii de piață (k) dobândește astfel rolul de criteriu obiectiv de evaluare a proiectelor de investiție și de selecție a celor mai eficiente. Fiind un factor exogen în modelul de evaluare, rata dobânzii, ca indicator macroeconomic are o neutralitate în procesul de evaluare a investițiilor care îi conferă fiabilitate și pertinență în calculele de eficiență.

Plusul de rentabil[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Calcularea venitului din capitalul investit

Rata dobânzii de piață (k) dobândește astfel rolul de criteriu obiectiv de evaluare a proiectelor de investiție și de selecție a celor mai eficiente. Fiind un factor exogen în modelul de evaluare, rata dobânzii, ca indicator macroeconomic are o neutralitate în procesul de evaluare a investițiilor care îi conferă fiabilitate și pertinență în calculele de eficiență.

Plusul de rentabilitate, ce va rezulta din selecția și promovarea proiectelor de investiții superioare investiției pe piața monetară, va contribui la creșterea valorii întreprinderii. Contribuția fiecărui proiect de investiții, la acest supliment de valoare a întreprinderii reprezintă valoarea actuală netă (VAN).

Ipoteza randamentului descrescător al oportunităților de investiții, așa cum se prezintă pe curbă este general acceptată în microeconomie șl verificată de realitatea economică. Ocaziile de investire cu rentabilități superioare sunt limitate șl, la un moment dat și-n condițiile economice date, numărul lor este relativ redus.

Alți indicatori concurenți pentru selecția investițiilor sunt:
- termenul de recuperare a sumei alocate pentru investiții exprimă numărul de ani de recuperare, prin fluxuri de venituri medii anuale actualizate a capitalului investit. Termenul de recuperare reprezintă numărul de ani, după care suma fluxurilor marginale de venit (actualizate) devine egală (și acoperitoare) cu suma investiției. Acest indicator asigură o alegere a variantelor de investiții în funcție de rapiditatea recuperării capitalului investit. Este o metodă simplă de luare a deciziei de investiții care evaluează riscurile.

Prin această modalitate de calcul se penalizează investițiile care recuperează capitalul investit într-o perioadă mai mare de timp, pentru că riscul de nerecuperare crește proporțional cu această perioadă. Se urmărește ca termenul de recuperare să fie mai mic decât durata de viață a investiției, îndeosebi mai mic decât durata sa comercială.

- indicele de profitabilitate exprimă rentabilitatea relativă a investiției pe întreaga durată de viață a acesteia, respectiv valoarea actuală scontată pentru o cheltuială inițială de investiții egală cu 1. Sunt reținute acele proiecte de investiții care au IP > 1. După acest criteriu vor fi selectate proiectele de investiții care au cel mai mare indice de profitabilitate (supraunitar).

Conducerea întreprinderii stabilește un prag limită de rentabilitate pentru selecția investițiilor rentabile. Dacă rata internă de rentabilitate este mai mare decât rata medie a dobânzii și decât costul mediu ponderat al capitalului, atunci valoarea actualizată netă va fi pozitivă și va contribui la creșterea valorii de piață a întreprinderii.

Orice decizie de investiții se ia într-un context restrictiv al mediului economic:
- livrarea unor echipamente sub licență, cu acceptarea condițiilor de comercializare impuse de furnizor;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.