Bilantul intreprinderii

5x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 8.48

nivel: Liceu

În antichitate, asistăm și la apariția altui fenomen destul de interesant legat de contabilitate: cei care se ocupau cu administrația, cu contabilitatea, capătă o poziție din ce în ce mai importantă în administrația statului, ceea ce indică rolul tot mai important pe care contabilitatea începe să-l capete: „Egiptologul Champollion arăta că DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Bilantul intreprinderii

În antichitate, asistăm și la apariția altui fenomen destul de interesant legat de contabilitate: cei care se ocupau cu administrația, cu contabilitatea, capătă o poziție din ce în ce mai importantă în administrația statului, ceea ce indică rolul tot mai important pe care contabilitatea începe să-l capete: „Egiptologul Champollion arăta că , iar după greci, conform oratorului atenian Eschine, ”.

Este adevărat că în toată perioada antică nu se poate vorbi de o tehnică contabilă în sensul modern al cuvântului, dar cu siguranță că deja exista o tehnică bine pusă la punct în ceea ce privea ținerea registrelor, pornind de la modul lor de întocmire, până la prezentarea și controlul acestora.

DEFINIREA BILANȚULUI
Bilanțul reprezintă un instrument contabil de mare importanță în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea, finanțarea, utilizarea și recuperarea fondurilor, organizarea controlului asupra realizării deciziilor luate, precum și pentru stabilirea unor drepturi și obligații, a unor răspunderi și cointeresări provenite din activitatea de gospodărie și dezvoltare a patrimoniului.

Bilanțul a început să fie întocmit odată cu apariția contabilității. Denumirea de “bilanț”, provine, conform unor anumite păreri, din latinescul “bilanx”, care înseamnă “cu două talgere”. Conform altor opinii, denumirea provine de la “bilancium”, care înseamnă “cântar”, cuvânt format mai târziu tot din “bilanx”. Indiferent de explicația dată etimologiei cuvântului, noțiunea de bilanț are același sens, simbolizând o balanță cu două talgere, aflată permanent în echilibru.

Dacă bilanțul apare ca un instrument contabil, reflectând patrimoniul unității și rezultatele activității desfășurate în cursul unui exercițiu financiar (an), cu timpul, noțiunea se extinde, utilizându-se în limbaj curent într-un sens larg, fiind definit ca “rezultatul activității pe o anumită perioadă”.

Conform „Ghidului alfabetic de teorie și practică financiară”, bilanțul este definit ca documentul contabil care oglindește sub formă de cont mijloacele de lucru ale întreprinderii existente la un moment dat, precum și proveniența acestora. Reprezintă un instrument de bază în orientarea asupra situației economico-financiare a firmei. În perioada anilor ’80, bilanțul se încheia trimestrial și anual.

În “Lexiconul de finanțe-credit, contabilitate și informatică financiar-contabilă”, bilanțul este definit ca reprezentând o situație întocmită sub formă contabilă, după un anumit plan cuprinzând elemente de activ și de pasiv patrimonial, precum și rezultatul destinat să sporească sau să micșoreze patrimoniul întreprinderii sau ca un cont final care să servească la închiderea conturilor de activ și de pasiv, precum și a conturilor de rezultate. Prin conținutul său, bilanțul contabil oferă informațiile necesare pentru aprecierea gestiunii financiare a întreprinderii, precum și pentru stabilirea valorii acesteia, caracterizând mărimea resurselor și a utilizărilor la care a recurs un agent economic în cursul unei perioade de gestiune.

Bilanțul contabil are rolul de a generaliza periodic datele contabilității curente și de a stabili pe această cale o serie de indicatori economico-financiari sintetici, ceea ce îi conferă caracterul de model de model contabil și informațional, dar și de model de gestiune a valorilor materiale și bănești delimitate patrimonial.

Conceperea bilanțului ca model de calcul și de descriere a situației patrimoniului reprezintă accepția cea mai des întâlnită în literatura de specialitate. Ca instrument de lucru, bilanțul contabil este un document de sinteză cu ajutorul căruia pot fi prezentate într-o structură dorită sau impusă de reglementările contabile, activele și pasivele patrimoniale.

Practica contabilă a impus ca formă de bază a bilanțului contabil, balanța în care activul este egal cu pasivul. In conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate, Legea Contabilității din țara noastră stabilește că bilanțul contabil este documentul oficial de sinteză al tuturor unităților patrimoniale. În acest context, bilanțul contabil se definește ca documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea și generalizarea datelor agenților economici și instituțiilor publice, într-o formă sistematică și unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată și un control al activității derulate și rezultatelor obținute la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune.

Din punctul de vedere al analizei financiare, bilanțul contabil constituie documentul de sinteză cu ajutorul căruia se prezintă situația patrimonială a întreprinderii la un moment dat, adică bunurile economice, drepturile și obligațiile reflectate în activul, respectiv pasivul bilanțului.
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.