BNR - prezentare, obiective si atributii

3x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 9.63

nivel: Facultate

1. elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
2. autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;
3. emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
4. stabi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: BNR - prezentare, obiective si atributii

1. elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
2. autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;
3. emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
4. stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;
5. administrarea rezervelor internaționale ale României.

BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

BNR utilizează proceduri și instrumente specifice pentru operațiuni de piață monetară și de creditare a instituțiilor de credit, precum și mecanismul rezervelor minime obligatorii.

Banca Națională a României este unica instituție autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

În cadrul politicii sale monetare și de curs de schimb, Banca Națională a României poate acorda instituțiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăși 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:
a. titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naționale a României, sau
b. depozite constituite la Banca Națională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Națională a României.

Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administrație, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator și de cei doi viceguvernatori. Membrii Consiliului de administrație al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiți de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Situațiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor și regulilor contabile prevăzute de standardele internaționale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană și trebuie să cuprindă: bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative.

Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații nedestinate publicării, de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor, și nu vor folosi aceste informații pentru obținerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancționată conform legii. Aceștia sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancționată în condițiile legii3.

In ceea ce priveste inflatia, multi analisti economici apreciaza deciziile luate de BNR. BNR, care are ca principal obiectiv tinerea inflatiei sub control, dar care are ca obiectiv secundar si aderarea Romaniei la euro - si deci tinerea cursului leu/euro intr-un culoar bine stabilit - ei bine, BNR este o institutie independenta care ia decizii asa cum crede ca este necesar, in functie de informatiile pe care le detine in privinta economiei precum si a politicilor guvernului.In Anglia, Banca Angliei a obtinut independenta doar dupa 1997 si este criticata de catre industria prelucratoare ca duce o politica prea drastica de tintire a inflatiei si dauneaza producatorilor si exportarilor locali.De asemenea, deciziile BCE nu sunt de putine ori criticate de oficiali guvernamentali din diferite tari membre4.

BCE - prezentare, obiective si atributii
Banca Centrală Europeană este cea mai nouă instituție a Uniunii Europene și reprezintă pilonul central al Uniunii Economice și Monetare. A fost înființată oficial la data de 1.06.1998. Împreună cu băncile centrale ale celor 15 state membre UE, BCE face parte din Sistemul European de Bănci Centrale (SEBC), al cărui țel principal este menținerea stabilității prețurilor. Principalele sarcini ale BCE includ definirea și punerea în practică a politicii monetare pentru zona Euro, realizarea de tranzacții internaționale în devize, păstrarea și administrarea rezervelor valutare ale statelor membre5.

Baza legală pentru politica monetară unică o constituie Tratatul de instituire a Comunității Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene. BCE este centrul Eurosistemului și al SEBC, îndeplinind împreună cu acestea sarcinile ce le-au fost atribuite.

Sistemul European al Băncilor Centrale include BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda unică. Eurosistemul include BCE si băncile centrale naționale ale acelor state membre care au adoptat euro. Zona euro este constituită din acele state membre care au adoptat moneda euro6.

Obiectivele BCE7:
- obiectivul fundamental al BCE este menținerea stabilității prețurilor
- fără a duce atingere obiectivului fundamental, SEBC va susține politicile economice generale ale Comunității în vederea obținerii unui nivel înalt al ocupării forței de muncă și al unei creșteri sustenabile neinflaționiste.

Structurile de conducere ale BCE sunt: Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Executiv și Consiliul General.
Zona euro se confruntă cu un risc de încetinire a ritmului de creștere economică și de accentuare a inflației în 2008, ceea ce reprezintă o dilemă pentru Banca Centrală Europeană (BCE) în ce privește politica monetară, a spus marți comisarul european pe probleme monetare.

Riscurile inflaționiste s-au accentuat pe fondul scumpirii petrolului și alimentelor, dar și al nivelului salariilor, a declarat comisarul european pe probleme monetare, Joaquin Almunia, în fața unui comitet al Parlamentului European. BCE trebuie să mențină stabilitatea prețurilor, respectiv o rată anuală a inflației imediat sub plafonul de 2%.

Uniunea Europeană a redus în această lună previziunile de creștere economică în 2008 pentru cele 13 state din zona euro, de la 2,6% la 2,2% 8. Sarcinile de bază ale BCE9:
- definirea și implementarea politicii monetare pentru zona euro;
- efectuarea operațiunilor valutare;
- deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale țărilor din zona euro;
- promovarea funcționării în bune condiții a sistemelor de plăți.

„În prezent, politica BNR este în concordanță cu politica BCE, afirmă deputatul PSD. Armonizarea cu structura, normele și directivele BCE este aproape completă, în special după 1 ianuarie 2007. Acest fapt constituie un factor de stabilitate. Procesul de convergență pentru adoptarea euro în 2014 va consolida coordonarea politicii monetare a BNR cu politica BCE10.” Banca Centrală Europeană (BCE) a vândut, ieri, băncilor, titluri în valoare totală de 94,8 miliarde de euro, pentru a suplimenta lichiditățile din sectorul financiar.

Această măsură vine pe fondul problemelor existente pe piețele de creditare. Titlurile au o dobândă fixă de 4% iar termenul scadent este de o zi. BCE a anunțat că intenționează să onoreze cererile din piață în proporție de 100%. În urma acestui anunț, dobânda overnight a coborât la circa 4,1%, ușor peste ținta de 4% a BCE, dar cu mult sub nivelul precedent, de 4,62%11.

Coordonarea participarii BNR la structurile BCE
Din perspectiva integrării europene, semnarea Tratatului de aderare la 26 aprilie 2005 a reprezentat evenimentul principal al anului 2005 care a marcat adâncirea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. Conferirea statutului de observator activ pentru participarea la structurile și substructurile forurilor europene a determinat demararea unui amplu proces național de pregătire instituțională, la care BNR a circumscris încă din luna mai 2005, atât pentru participările multi-instituționale, în cazul reuniunilor aferente politicilor și serviciilor financiare derulate sub egida Comisiei Europene, cât și direct, prin participările la structurile și substructurile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.