Avocatul poporului

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.00

nivel: Facultate

Avocatul poporului are acces la documentele secrete deținute de autoritățile publice, in măsura în care le considera necesare pentru soluționarea plângerilor care i s-au adresat.

Avocatul poporului are obligația de a nu divulga sau de a nu face publice informațiile sau documentele secrete la care a avut acces. Aceasta obligație se menține și după încetarea activității sale ca avoc[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Avocatul poporului

Avocatul poporului are acces la documentele secrete deținute de autoritățile publice, in măsura în care le considera necesare pentru soluționarea plângerilor care i s-au adresat.

Avocatul poporului are obligația de a nu divulga sau de a nu face publice informațiile sau documentele secrete la care a avut acces. Aceasta obligație se menține și după încetarea activității sale ca avocat al poporului si se extinde asupra adjuncților săi, precum si asupra personalului aflat în servicii

Avocatul poporului este îndreptățit să sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administrației publice centrale și al prefecților.

Neadoptarea de către Guvern, in termen de cel mult 20 de zile, a masurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de avocatul poporului se comunica Parlamentului e sale, sub sancțiunea prevăzuta de legea penala.

Avocatul poporului vă aduce la cunoștința persoanei care i-a adresat cererea rezultatele cererii sale. Acestea pot fi făcute publice de către avocatul poporului, prin mijloace de informare in masa, cu consimțământul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art.19 privind informațiile si documentele secrete.

Daca avocatul poporului constata, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislație sau cazuri grave de corupție ori de nerespectare a legilor tarii, va prezenta un raport, conținând cele constatate, președinților celor doua Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru. Avocatul poporului este numit de Senat pe o durata de 4 ani. Mandatul avocatului poporului poate fi reînnoit o singura data.

Poate fi numit avocat al poporului orice cetățean roman care îndeplinește condițiile denumire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituționala. Propunerile de candidați sunt făcute de Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.

Candidații depun la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunități si validări a Senatului actele prin care dovedesc ca îndeplinesc condițiile prevăzute de Constituție si de prezenta lege pentru a îndeplini funcția de avocat al poporului. Candidații vor fi audiați de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunități și validări. Senatul hotărăște asupra audierii in plen. Candidații vor fi prezenți la dezbateri.

Numirea avocatului poporului se face cu votul majoritarii senatorilor. Daca la primul tur de scrutin nu se obține aceasta majoritate, se vor organiza noi tururi de scrutin, la care vor participa numai candidații situați pe primele doua locuri la turul de scrutin anterior.

Mandatul de avocat al poporului începe pe data numirii sale de către Senat și durează pana la instalarea noului avocat al poporului. Înainte de începerea exercitării mandatului, avocatul poporului va depune in fata președinților celor doua Camere ale Parlamentului următorul jurământ: "Jur sa respect Constituția si legile tarii si sa apar drepturile și libertatile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu buna-credința si imparțialitate atribuțiile de avocat al poporului. Așa sa-mi ajute Dumnezeu!" Jurământul poate fi depus și fără formula religioasa.

Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcție a avocatului poporului si deschide procedura pentru o noua numire în funcție.Mandatul avocatului poporului încetează înainte de termen in caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-si îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.