Aviz de mediu

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.46

nivel: Facultate

EVALUAREA DE MEDIU
Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu si face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel international, european, national si local pentru autorizarea unor planuri, programe si proiecte de dezvoltare care sa faciliteze si sa permita stabilirea efectelor generate asupra sanatatii oamenilor si mediului.

In Rom[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aviz de mediu

EVALUAREA DE MEDIU
Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu si face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel international, european, national si local pentru autorizarea unor planuri, programe si proiecte de dezvoltare care sa faciliteze si sa permita stabilirea efectelor generate asupra sanatatii oamenilor si mediului.

In Romania, acest cadru de reglementare a fost recent actualizat si armonizat cu legislatia Uniunii Europene in acest domeniu, prin modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si adoptarea unui numar de acte normative noi in materie sau cu relevanta pentru procesul de evaluare a mediului.

Evaluare de mediu
Elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor competente implicate in implementarea anumitor planuri si programe, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate, conform legislatiei in vigoare.

Procedura de evaluare de mediu se realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:
a) etapa de incadrare a planului sau programului in procedura evaluarii de mediu;
b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu;
c) etapa de analiza a calitatii raportului de mediu

A. Etapa de incadrare a planului sau programului
Titularul planului sau programului este obligat sa notifice in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului si sa informeze publicul asupra initierii procesului de elaborare a planului sau programului si realizarii primei versiuni a acestuia, prin anunturi
repetate in mass-media si prin afisarea pe pagina proprie de Internet.

Titularul planului sau programului pune la dispozitie autoritatii competente pentru protectia mediului si publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului. Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite in scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuarii evaluarii de mediu in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.

Autoritatile competente pentru protectia mediului conduc etapa de incadrare a planurilor si programelor pentru care sunt notificate de catre titularul planului sau programului. Etapa de incadrare se realizeaza cu consultarea titularului planului sau programului, a autoritatii de sanatate publica si a autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului, in cadrul unui comitet special constituit.

Autoritatile competente pentru protectia mediului identifica autoritatile publice care, datorita atributiilor si raspunderilor specifice pe care le au in domeniul protectiei mediului, sunt interesate de efectele implementarii planului sau programului.
Titularul planului sau programului este obligat sa puna la dispozitie comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului ia decizia de incadrare pe baza consultarilor realizate in cadrul comitetului, in termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificarii. Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului decizia motivata a etapei de incadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, in termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publica in mass-media de catre titular. Planurile si programele care, in urma etapei de incadrare, nu necesita evaluare de mediu urmeaza a fi supuse procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

B. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu
Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru. Persoanele atestate, impreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza masurile propuse de titularul planului sau programului, precum si programul de monitorizare si intocmesc raportul de mediu

C. Etapa de analiza a calitatii raportului fde mediu si de luare a deciziei
Titularul planului sau programului are obligatia ca in termen de 5 zile
calendaristice de la finalizarea raportului de mediu sa transmita
proiectul de plan sau de program si raportul de mediu elaborat pentru acesta autoritatii competente pentru protectia mediului, autoritatii competente pentru sanatate si autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului.

Scopul evaluarii de mediu este acela de a integra obiectivele si cerintele de protectie a mediului in etapele de pregatire si adoptare a anumitor planuri si programe de dezvoltare, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Domeniile in care legea prevede obligativitatea efectuarii procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri si programe sunt:
•amenajarea teritoriului si urbanism;
•utilizarea terenurilor;
•agricultura, silvicultura si piscicultura;
•transport;
•energie;
•industrie, inclusiv activitatea de extractie a substantelor minerale utile;
•gospodarirea deseurilor;
•gospodarirea apelor;
•telecomunicatii;
•turism.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.