Autorizatia de mediu

7x puncte

categorie: Geografie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Ca urmare a cererii adresate de SC Mondeco SRL , cu sediul social in Municipiul Suceava, strada Calea Unirii nr. 22, inregistrata la A.R.P.M. Bacau cu nr.113F/05.02.2005, in baza OUG nr.195/2005, aprobata prin L 265/2006, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, a evaluarii conditiilor de operare, a respectarii cerintelor O.U.G. 152/2005 aproba[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Autorizatia de mediu

Ca urmare a cererii adresate de SC Mondeco SRL , cu sediul social in Municipiul Suceava, strada Calea Unirii nr. 22, inregistrata la A.R.P.M. Bacau cu nr.113F/05.02.2005, in baza OUG nr.195/2005, aprobata prin L 265/2006, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, a evaluarii conditiilor de operare, a respectarii cerintelor O.U.G. 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, in conditiile in care:

activitatea se desfasura in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu, in conditii de protectie a mediului considerat in intregul sau,se emite prezenta autorizatie integrata de mediu pentru SC MONDECO SRL .Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cuprevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele
UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si aprobata de Legea nr.265/2006 care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC
2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC
2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE;
DC 91/157/CEE;RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE;
ss H.G. nr. 268 /2005 pentru modificarea si completarea H.G. 128/2002 privind

incinerarea deseurilor care transpune Directiva 2000/76/CE.
Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectiaatmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE;DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor, modificata de OUG 61/2006, care transpune DC 75/442/CEE
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.