Autorizarea lucrarilor de constructii

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.70

nivel: Facultate

In cazul in care se depune o documentatie tehnica incompleta, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construir[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Autorizarea lucrarilor de constructii

In cazul in care se depune o documentatie tehnica incompleta, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia. Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii , interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile, in aceasta perioada valabilitatea autorizatiei extinzandu-se pe toata durata executiei lucrarilor prevazute prin autorizatie, conform proiectului tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea lor in termenele stabilite duce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire; iar in cazul in care nu se schimba caracteristicile fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In cazul in care, prin anumite exceptii, in caz justificat, lucrarile de constructii nu pot fi incepute sau nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitati autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia, dar care se poate prelungi numai o data si nu pe o perioada mai mare de 12 luni.

Investitorul are obligatia de a instiinta autoritatea emitenta a autorizatiei de construire dar si inspectoratul territorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate, in caz contrar, data inceperii lucrarilor se va considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul, terenul si / sau constructiile nu fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti; in caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva in instanta de judecata.

Primariile pot dezafecta constructiile, propietate a unitatii administrative - teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. 16, cu obligatia de a se intocmi documentatii specific in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa 1.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii, iar taxa de prelungire a valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30 % din valoarea initiala a taxei de autorizare.Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partial sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente acestora, a instalatiilor si utilajelor tehnologice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.