Autoritatea electorala permanenta

5x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Autoritatea electorala permanenta
Cadrul constituțional
Art.73 alin. (3) lit. a) din Constituția României, republicată, conform căruia organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente se reglementează prin lege organică.

Cadrul legal
Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului României, modificată și comple[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Autoritatea electorala permanenta

Referat despre Autoritatea electorala permanenta
Cadrul constituțional
Art.73 alin. (3) lit. a) din Constituția României, republicată, conform căruia organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente se reglementează prin lege organică.

Cadrul legal
Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului României, modificată și completată; Regulamentul privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală ce asigură, la nivel național, aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispozițiilor legale privind organizarea și desfășurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter național sau local. În timpul perioadelor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă își desfășoară activitatea pe lângă Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscripție.

Scop, funcții și atribuții
Scopul Autorității Electorale Permanente este de a asigura condițiile logistice necesare aplicării întocmai a dispozițiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum și a condițiilor corespunzătoare pentru buna desfășurare a operațiunilor electorale.

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, aceasta are următoarele funcții:
- de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitate;
- de reglementare, prin care se asigură elaborarea și supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizării atribuțiilor strategice în materie electorală, precum și elaborarea și aprobarea de normative și prescripții tehnice proprii, obligatorii pentru celelalte autorități publice;
- de reprezentare, pe plan intern și extern, a statului român, în materie electorală;
- de autoritate de stat, prin care se realizează urmărirea și asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul țării, a reglementărilor specifice sistemului electoral, precum și a celor stabilite pentru modernizarea și conectarea acestora la sistemul electoral din țările Comunității Europene;
- de îndrumare, sprijin și control al autorităților administrației publice locale și al aparatului propriu de activitate în domeniul organizării și desfășurării alegerilor electorale.

În intervalul dintre două perioade electorale,Autoritatea Electorală Permanentă are următoarele atribuții principale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;

b) urmărește modul de stabilire a localurilor secțiilor de votare și a sediilor birourilor electorale;

c) urmărește și asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;

d) urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral;

e) elaborează sisteme de protecție a secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale;

f) monitorizează și controlează modul de întocmire și actualizare a listelor electorale permanente și de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum și modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege și de operare a acestora, la timp, în listele electorale;

g) urmărește modul de întocmire și eliberare a cărților de alegător, în concordanță cu listele electorale permanente;

h) urmărește și controlează modul de asigurare a concordanței dintre conținutul listelor electorale permanente existente la primării și exemplarul aflat la judecătorii;

i) asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;

j) elaborează studii și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă publicității și le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale interesate;

k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, pentru președintele României și pentru autoritățile administrației publice locale sau a unui referendum național, un raport asupra organizării și desfășurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării. Raportul se dă publicității sub forma unei Cărți Albe;

l) elaborează materiale și programe de informare și instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc și asupra respectării deontologiei electorale și asigură popularizarea acestora;

m) elaborează programe specifice de instruire în materie electorală, pentru primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizează desfășurarea acestor programe, împreună cu Institutul Național de Administrație și cu filialele regionale;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.