Auditul mijloacelor fixe la intreprindere

7x puncte

categorie: Economie

nota: 7.95

nivel: Facultate

1.1. Auditul. Esența și conținutul auditului
Informația contabilă este sursa principală de date pentru luarea deciziilor cu privire la gestionarea întreprinderilor. Prelucrarea datelor în contabilitate se efectuiază după principii sau reguli general acceptate de întreaga societate.

Un sistem contabil trebuie să fie în măsură să identifice, să calculeze, să clasifice, să rep[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Auditul mijloacelor fixe la intreprindere

1.1. Auditul. Esența și conținutul auditului
Informația contabilă este sursa principală de date pentru luarea deciziilor cu privire la gestionarea întreprinderilor. Prelucrarea datelor în contabilitate se efectuiază după principii sau reguli general acceptate de întreaga societate.

Un sistem contabil trebuie să fie în măsură să identifice, să calculeze, să clasifice, să repartizeze, să sintetizeze și să prezinte operațiile economice efectuate de către agenții economici. Iată din ce cauză opinia unui profesionist contabil independent numit auditor, asupra datelor financiare constituie cea mai bună informație asupra gradului de încredere.

Auditul a apărut odată cu trecerea țării noastre la economia de piață. Baza sa juridică a fost stabilită prin Hotărîrea Guvernului din 1990 și prin Regulamentul provizoriu despre audit din 1991 și era legată de activitatea întrprinderilor mixte. În continuare auditul se dezvoltă permanent și în prezent în republică există peste 50 firme de audit. Legea privind activitatea de audit a fost adoptată în 1996 și firmele de audit au primit un sprijin juridic pentru a-și continua activitatea.

Definiția auditului derivă direct din sarcinile stabilite de legiuitor și societate. Ne vom referi la definiția auditului interpretată din punct de vedere internațional.Comitetul britanic privind practica de audit în 1989, prezintă auditul ca „ cercetarea indipendentă a rapoartelor financiare a intreprinderii în scopul expunerii unei opinii profesionale de către auditor la respectarea oricăror reguli, stabilite de legislația în vigoare”.

Cei din occident (SUA) definesc în felul următor:
Auditul – este procesul, prin intermediul căruia lucrătorul competent și independent acumulează și evaluează dovezi privind informația, ce este supusă evaluării cantitative și se referă la un sistem economic specific, pentru a determina și exprima în opinia sa nivelul corespunderii acestei informații cu criteriile stabilite.

Auditul reprezintă un instrument important al economiei de piță și este pus să confirme autenticitatea și veridicitatea informației conținută în rapoartele financiare. Acest mod de
exercitare a auditului este reglementat de prevederile legii „Cu privire la activitatea de audit” nr.61 din16.03.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.117-126 din 10.08.2007 (ce intră în vigoare începînd cu 01.01.2008). [2]

Genurile de auditori
Conform practicii internaționale, auditorii pot fi repartizați în următoarele grupe mari:
1. Auditorii externi (indipendenți) – persoanele ce nu sînt angajate la serviciu încadrul întreprinderilor și organizațiilor, care sînt supuse auditului, precum și cele ce nu dețin relații de rubedenie cu reprezentanții conducerii lor, neimplicate în evoluarea economică a acestora. Asemenea auditori, de regulă, efectuiază auditul rapoartelor financiare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.