Aspectele psiho-sociale ale comunicarii

3x puncte

categorie: Psihologie

nota: 8.67

nivel: Facultate

Comportamentul uman se diferenTiază în funcTie de caracterul favorabil
sau nefavorabil (pozitiv sau negativ) al forTelor care acTionează asupra sa:
- ForTele poztitive crează tensiuni pozitive, care induc un comportament de apropiere
- ForTele negative crează tensiuni negative, care unduc un comportament
de evitare. Cele două tipuri de comportament declansează, în pro[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aspectele psiho-sociale ale comunicarii

Comportamentul uman se diferenTiază în funcTie de caracterul favorabil
sau nefavorabil (pozitiv sau negativ) al forTelor care acTionează asupra sa:
- ForTele poztitive crează tensiuni pozitive, care induc un comportament de apropiere
- ForTele negative crează tensiuni negative, care unduc un comportament
de evitare. Cele două tipuri de comportament declansează, în procesul comunicării, mecanisme psihologice distincte, dintre cele mai rafinate. Prezentăm, în continuare, două categorii de asemenea mecanisme, aflate în opoziTie:
a) Mecanisme proiective:
- a asimila gânditrea celuilalt, a crede că gândeste ca tine (nu se
sesizează diferenTele si astfel comunicarea este viciată)
- a atribui celorlalTi atitudini care să justifice propriul comportament.

b) Mecanisme de apărare:
- socotomizarea: eliminarea informaTiei incomode (filtrarea);
- memorizarea selectivă (memoria depinde de factori afectivi);
- interpretarea defensivă (denaturarea realităTilor incomode);
- negarea autorităTii sursei (devalorizarea sursei neconvenabile).

1.1.2. Variabilele cognitive sunt acelea care influenTează comunicarea
datorită modului de realizare a cogniTiei. Dintre acestea, prezentăm două sisteme proprii cogniTiei:
a) Sistemul cognitiv, care cuprinde capacitatea locutorilor de generalizare si abstractizare, volumul informaTiilor, a conceptelor asimilate, în general nivelul intelectual al acestora;

b) Sistemul de reprezentare. InformaTia suferă un proces de reconstrucTie după modelul propriu al fiecărul partener, model influenTat de o serie de variabile social-culturale asimilate: religie, cultură, obiceiuri, mentalităTi, rasă etc. Partenerul interpretează, astfel, informaTia în funcTie de propria reprezentare, adesea diferită de cea a interlocutorului asupra informaTiei. Este o reprezentare a priori, care reconstituie realul, atribuindu-i o semnificaTie proprie.
Sarcină (2): ConstruiTi, din perspectiva sistemului de reprezentare, un scenariu ipotetic (maximum ˝ pagină A4)

Sistemul de reprezentare se raportează la trei elemente specifice
comunicării: sinele, celălalt si conTinutul si contextul comunicării.
- Reprezentarea de sine are în vedere cele două laturi ale eu-lui:
- eul intim: imaginea pe care eul si-o face despre sine si pe care, de regulă, nu-l exprimă, nu-l dezvăluie, îl Tine ascuns (nimeni nu este dispus să-si releve limitele, defectele, slăbiciunile);
- eul public: imaginea de sine pe care o oferim celorlalTi; nu este
cu necesutate una mincinoasă, ci doar una din care sunt sublimate anumite caracteristici incomode.

Individul va reacTiona întotdeauna în funcTie de ceea ce crede că este si de ceea ce vrea să pară (J.C. Abric, 2002, p.21)
- Reprezentarea despre celălalt cuprinde imaginea celuilalt din
punct de vedere psihologic, cognitiv si social, determinată de
factorii enumeraTi mai sus.Analiza acesteia se va face la capitolul
Bariere de comunicare
- Reprezentarea despre sarcină si despre context are în vedere
atitudinea interlocutorului în comunicare funcTie de modul în care
sarcina cuprinsă în mesaj sau contextul comunicării îi afectează
interesele. (vezi schema de la pagina anterioară)

1.1.3. Variabilele sociale se referă la poziTia locutorilor comunicării în câmpul social. Acestea cuprind:
a) Rolurile si statusurile sociale (poziTia socială) influenTează comunicarea în cel puTin două situaTii distincte:
- Conflictul de rol: comportamentul diferit de rolul asteptat
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.