Aspecte teoretice si practice privind relatia prefect - autoritati ale administratiei publice comunale

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.86

nivel: Facultate

Dreptul de tutelă asupra structurilor teritoriale deconcentrate reprezintă un drept a cărui natură presupune în principiu toate consecințele normative ce rezultă din subordonarea ierarhică a acestor autorități față de centru: dreptul de a modifica, suspenda sau revoca actele adoptate de către acestea sau dreptul de a sancționa aceste structuri(posibilitatea constituțională și legală de creare a ac[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aspecte teoretice si practice privind relatia prefect - autoritati ale administratiei publice comunale

Dreptul de tutelă asupra structurilor teritoriale deconcentrate reprezintă un drept a cărui natură presupune în principiu toate consecințele normative ce rezultă din subordonarea ierarhică a acestor autorități față de centru: dreptul de a modifica, suspenda sau revoca actele adoptate de către acestea sau dreptul de a sancționa aceste structuri(posibilitatea constituțională și legală de creare a acestor organisme de execuție și organizare va executării deciziilor normative centrale, permite prin paralelism și posibilitatea de revocare din funcție sau chiar de dizolvare a acestora ca una dintre cele mai aspre sancțiuni).

Acest drept se exercită fie direct de către ministere și celelalte organe de specialitatea ale administrației publice centrale față de propriile structuri de specialitate din teritoriu sau de către Guvern asupra reprezentanților săi în teritoriu, prefecții, fie indirect de către prefecții asupra serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, pe care le conduce.

Dreptul de tutelă asupra autorităților locale autonome se exercită într-o modalitate indirectă, prin intermediul instituției prefectului, și este circumstanțiat de către constituantul român în art.123 alin.5 :”Prefectul poate ataca în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.”

Fundamentul acestui drept de tutelă rezidă în fapt în respectul principiului constituțional al legalității impus prin art.1 alin.5 din Constituție.
Aceste autorități locale nu se găsesc într-un raport de subordonare directă față de puterea centrală, având un caracter autonom, fiind alese și reprezentând voința electoratului local, însă, plasarea lor de către însuși constituantul român în cadrul sistemului administrației publice și atribuirea competenței generale de conducere a acestui sistem Guvernului, le plasează sub imperiul unei subordonări virtuale, am putea spune, făță de centru.

Nu trebuie uitat faptul că aceste autorități locale beneficiază în același timp de toate consecințele juridice rezultate din consacrarea constituțională a principiilor descentralizării și autonomiei locale pe care le vom analiza într-un capitol distinct.

Dar, libertatea de administrare de care se bucură colectivitățile teritoriale își găsește întotdeauna limita în prerogativele statului, aceste prerogative neputând fi "nici restrânse nici private de efect, nici chiar temporar; intervenția legiuitorului este deci subordonată condiției ca controlul administrativ (...) să permită asigurarea respectului legilor și (...) salvgardarea intereselor naționale (...)" (Consiliul Constituțional francez, Dec. nr 82-137 din 25 februarie 1982). Aceste exigențe constituționale sunt satisfăcute prin acordarea posibilității reprezentantului statului în teritoriu de a supune deciziile organelor și persoanelor reprezentative ale acestor colectivități teritoriale unui control jurisdicțional .
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.