Aspecte generale privind liberalizarea schimburilor la nivel comunitar

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.11

nivel: Facultate

Cu toate că nu este definit ca atare, domeniul politicii comerciale comune trebuie să fie considerat sub multiplele sale aspecte. Conceptul respectiv pare a avea același conținut, indiferent că este aplicat în contextul acțiunii internaționale a statului sau a Uniunii Europene.
Așa cum sublinia CJCE prin Avizul nr. 1/1975, domeniul politicii comerciale și în special al politicii de export î[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aspecte generale privind liberalizarea schimburilor la nivel comunitar

Cu toate că nu este definit ca atare, domeniul politicii comerciale comune trebuie să fie considerat sub multiplele sale aspecte. Conceptul respectiv pare a avea același conținut, indiferent că este aplicat în contextul acțiunii internaționale a statului sau a Uniunii Europene.
Așa cum sublinia CJCE prin Avizul nr. 1/1975, domeniul politicii comerciale și în special al politicii de export înglobează în mod necesar regimurile de ajutoare la export și, în mod deosebit, măsurile privind creditele destinate finanțării cheltuielilor locale legate de operațiile de export.

De asemenea, potrivit Avizului nr. 1/1978 al CJCE, ,,politica comercială comună nu ar putea fi desfășurată în mod eficient în cazul în care Comunitatea nu ar fi în măsură să dispună și de mijloace de acțiune mai elaborate, folosite pentru dezvoltarea comerțului internațional. De aceea, nu trebuie imprimată art. 113 TCE o interpretare având ca efect limitarea politicii comerciale comune la utilizarea unor instrumente privind doar aspectele tradiționale ale comerțului exterior, îndeiosebi liberalizarea schimburilor, excluzând mecanisme mai evoluate, de natură să realizeze organizarea, la scară mondială, a pieței unui produs de bază (...) problema schimburilor externe trebuie să fie soluționată într-o perspectivă deschisă, și nu numai pentru gestionarea unor sisteme limitate, precum chestiunile vamale și restricțiile cantitative.”

În cadrul acestui referat vor fi analizate principalele măsuri și acțiuni prevăzute de art. 131 și urm. TCE. Există 4 aspecte care gravitează în jurul a 2 probleme și anume: liberalizarea schimburilor, în scpecial prin: armonizarea ajutoarelor pentru exporturi (art. 132 și 133 TCE – fostele art. 112 și 113 TCE) și încheierea acordurilor tarifare sau comerciale (art. 133 TCE – fostul art. 113 TCE), pe de o parte, măsurile de protecție, cu sancționarea anumitor procedee neloiale (mai ales de dumping, prevăzute de art. 133 TCE – fostul art. 113) și clauzele de salvgardare în caz de deturnare de trafic sau de dificultăți economice în anumite state membre (art. 134 TCE – fostul art. 115), pe de altă parte.

CAPITOLUL 2 - ASPECTE GENERALE PRIVIND LIBERALIZAREA SCHIMBURILOR LA NIVEL COMUNITAR

2.1. Domeniu. Mărfuri și servicii
Liberalizarea schimburilor sau politica exporturilor menționată în art. 133 TCE (fostul art. 113) nu se limitează decât la mărfuri. Seviciile pot fi avute în vedere de politica comercială comună, deși în acordurile negociate serviciile sunt considerate, în mod similar, mărfurilor. Mai delicată este, însă, problema competențelor implicite ale Uniunii Europene deduse din art. 133 TCE. Ideea ce se desprinde este aceea potrivit căreia elaborarea progresivă a unui drept derivat într-un sector sau altul poate da naștere unor reguli comune restrictive care ar putea fi repuse în cauză dacă fiecare stat membru ar păstra, totușiș, o libertate de negociere exterioară.

Vor rezulta competențe concurente pentru state și pentru Uniune în materia negocierilor deoarece armonizarea comunitară nu este decât parțială. Situația este cu atât mai complexă cu cât sunt mai greu de determinat părțile unui acord internațional care corespund unei armonizări complete interioare Uniunii. În avizul nr. 1/1994, CJCE reamintește obligația de a coopera așa cum rezultă din art. 10 (fostul art. 5) TCE.

Din această perspectivă dispozițiile referitoare la Tariful vamal comun și la dreptul vamal comunitar depind de politica comercială comună. Ele se întemeiază pe prevederile art. 26 și 27 (fostele art. 28 și 29) ale Tratatului de la Roma. Liberalizarea schimburilor este de actualitate atât pentru importul în cadrul Uniunii Europene, cât și pentru activitatea de export. Politica comercială comună este strâns legată de negocierile ținute în cadrul rundelor GATT (Acordul general pentru tarife și comerț), ulterior ale OMC (Organizația Mondială a Comerțului), la care Uniunea este direct asociată atunci când este competentă. De altfel, politica comercială comună a Uniunii derivă în mare măsură din acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Politica comercială comună depășește, odată cu semnarea în cadrul Rundei Uruguay a Acordului general pentru Comerțul cu servicii, domeniul comerțului cu mărfuri. Această politică privește și prestațiile de servicii transfrontaliere, fără deplasarea persoanelor, care prezintă multe similitudini cu circulația mărfurilor.

2.2. Reglementări privind importurile
Obiectivul acestor reglementări vizează regulile generale comune de import în Uniunea Europeană în baza principiului libertății importului.
În ceea ce privește importurile ce au ca destinație Uniunea Europeană, în conformitate cu Acordului general pentru tarife vamale și comerț din 1994, anexat acordului OMC, principiul aplicabil acestora este acela al interdicției restricțiilor cantitative, fiind suficient tariful vamal comun. Cu toate acestea, pentru anumite produse, statele membre pot fi autorizate să adopte contingente cantitative. Contingentele tarifare sunt, de asemenea, posibile în situația în care statele percep la import tarife inferioare tarifului vamal comun până la un anumit prag, mai sus de acest prag importul rămânând posibil, ceea ce nu este cazul într-un regim de contingentare cantitativă, ci numai la nivelul normal al tarifului vamal comun.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.