Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania

7x puncte

categorie: Economie

nota: 9.70

nivel: Facultate

Referat despre Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania
Asigurarea obligatorie prezintă o serie de trăsături care o deosebesc de asigurarea facultativă și anume:
- În asigurarea obligatorie sunt cuprinse toate bunurile de același fel fiind deci, o asigurare totală. Din acest motiv ea exclude posibilitatea selecției riscurilor din partea asigurătorilor permițând o[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania

Referat despre Asigurarile si importanta activitatii de asigurare in Romania
Asigurarea obligatorie prezintă o serie de trăsături care o deosebesc de asigurarea facultativă și anume:
- În asigurarea obligatorie sunt cuprinse toate bunurile de același fel fiind deci, o asigurare totală. Din acest motiv ea exclude posibilitatea selecției riscurilor din partea asigurătorilor permițând o dispersie largă a acestora. Asigurarea facultativă cuprinde doar o parte din bunurile de același fel, permite selecția riscurilor, dar și tarifarea este mai mare decât cea obligatorie;
- Suma asigurată este stabilită prin lege sub forma unor norme de asigurare ceea ce înseamnă că asigurarea obligatorie este o asigurare normată. La asigurarea facultativă suma asigurată se stabilește de comun acord între părți, însă ea nu poate depăși valoarea reală a bunului asigurat din momentul încheierii poliței;
- Spre deosebire de asigurarea facultativă auto – CASCO la care suma asigurată se diminuează de fiecare dată cu despăgubirea acordată )în cazul în care nu s-a optat pentru reîntregirea sumei asigurate) la asigurarea obligatorie nu se ține cont de volumul despăgubirilor acordate anterior.

2. După domeniul asigurării întâlnim: asigurări de bunuri, de răspundere civilă, de persoane.
Asigurările de bunuri au ca obiect anumite bunuri (autovehicule, construcție, animale, culturi agricole) care sunt expuse anumitor riscuri provocatoare de pagube. În cazul asigurării de răspundere civilă numită și asigurarea de responsabilitate, obiectul asigurării constă într-o valoare patrimonială egală cu prejudiciul ce ar urma să-l plătească asiguratul unei terțe persoane pentru care răspunde conform legii. Asigurările de bunuri și de răspundere civilă sunt asigurările contra pagubelor fiind denumite și asigurările de daune având drept scop repararea prejudiciului care amenință patrimoniul asiguratului.
Asigurările de persoane au ca obiect persoana fizică, viața și integritatea acesteia supuse amenințării unor evenimente care pot provoca boala, invaliditatea sau decesul.

După domeniul asigurării putem analiza distinct asigurarea de risc financiar pe care anumiți specialiști o tratează ca făcând parte din asigurarea de bunuri. Asigurarea de risc financiar constă în asigurarea riscului de neplată din partea debitorului (fie risc comercial, fie risc bancar).

3. După subiectle raportului de asigurare întâlnim: asigurări directe și asigurări indirecte (reasigurări)
Specifice asigurărilor directe este faptul că raporturile de asigurare se stabilesc de fiecare dată nemijlocit între asigurat și asigurător, fie în baz alegii, fie în baza contractului de asigurare. În această categorie se încadrează și coasigurarea care presupune mai mulți asigurători și un singur asigurat. Spre deosebire de asigurarea directă, reasigurarea apare ca un raport care se stabilește de fiecare dată între două societăți de asigurare dintre care una are calitatea de reasigurat și cealaltă de reasigurător. Această are la bază contractul de reasigurare prin care reasiguratul cedează reasigurătorului o parte din riscurile asumate prin contractele de asigurare directă. Reasigurătorul se obligă ca l aproducerea evenimentelor preluate să contribuie la acoperirea despăgubirilor în limitele convenite prin contract.

4. După riscul asigurat există asigurări pentru următoarele categorii de riscuri:
- Riscuri ale calamităților naturii (trăsnet, cutremur, inundație, fulger, uragan);
- Riscuri din accidente (derapări, răsturnări, coliziuni);
- Riscuri ale animalelor (diferite boli, epizotii, accidente);
- Evenimente ce pot surveni în viața oamenilor (decesul, supraviețuirea, invaliditate, boala, căsătoria);
- Prejudicii cauzate terților (asigurarea de răspundere civilă).

5. După sfera de cuprindere teritorială întâlnim: asigurările interne și asigurările extene.
Asigurările interne se caracterizează prin faptul că părțile contractante, obiectul asigurat și riscurile cuprinse în asigurare se află sau se produc pe tritoriul aceluiași stat. Stabilirea sumei asigurate și plata primelor și despăgubirilor de asigurare se realizează în moneda statului pe teritoriul căreia se află bunurile.
Asigurările externe se caracterizează prin faptul că fie părțile contractante, fie obiectul asigurat, fie riscurile asigurate se află sau se produc pe teritoriul altui stat. În această categorie sunt incluse: asigurarea mărfurilor pe parcursul transportului extern, asigurarea navelor maritime și fluviale ce parcurg rute internaționale, asigurarea de călătorie și altele.

2. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA ASIGURĂRILOR PE PLAN INTERN ȘI INTERNAȚIONAL
2.1 ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA ASIGURĂRILOR PE PLAN INTERNAȚIONAL
Încă din antichitate apar instituții apropiate de cele care asigură protecția individului și a bunurilor sale din zilele noastre. Este vorba de existența societăților de întrajutorare naturală a cioplitorilor în piatră din Egiptul Antic, de organizarea transporturilor în caravane, de organizarea de asociații a căror activitate consta în a da ajutor membrilor lor și familiilor acestora în caz de: invaliditate, incendiu ori deces.

O formă de dispersie a riscului, dar nu și de protecție financiară o reprezintă cea practicată de negustorii chinezi care își distribuiau ,marfa pe mai multe vase ce urmau să o transporte reducând astfel riscul ca întreaga cantitate de marfă să fie supusă pierderii.
În Evul Mediu odată cu dezvoltarea schimburilor comerciale, cu amplificarea acordării de împrumuturi au apărut regulile principale care au stat la baza asigurării moderne. Evoluția asigurărilor este strâns legată de dezvoltarea comerțului pe mare și asigurărilor maritime care au influențat în mare măsură toate celelalte tipuri de asigurări, în special pe cele de transport. Primele polițe de asigurări maritime au fost scrise în limba italiană și reprezintă modelul în baza căreia s-au dezvoltat contractele de asigurare inclusiv polițele Lloyd’s din Marea Britanie. Cel mai vechi contract de asigurare care s-a păstrat a fost subscris la Genova în anul 1347 iar prima companie de asigurări maritime datează din 1424 la Genova.

Într-un contract subscri în 1385 erau acoperite următoarele categorii de riscuri:
- Calamitățile naturale
- Riscurile mării
- Aruncarea mărfii peste bordul navei
- Confiscarea de către autoritățile locale.

Termenul poliță care deservește astăzi desemnării contractului de asigurare provine de la cuvântul italian poliz care semnifică certificat, atestare. Termenul primă provine tot dintr-un cuvânt italian prima care reprezintă suma de bani plătită înainte mijlocind astăzi transferul riscului asiguratului asupra asigurătorului.
Secolul al XIX-lea reprezintă din punct de vedere istoric începutul asigurărilor moderne pe plan internațional. După asigurările maritime au urmat asigurările de viață a căror baza a fost pusă de finanțistul italian, Tonti în Franța unde a creat primele tontine (primele asigurări de viață).

Tontinele erau asociații constituite pe o perioadă determinată de timp pe parcursul căreia membrii asociației vărsau la fondul comun anumite cotizații anuale care variau în funcție de vârstă. Astfel, la expirarea termenului pentru care a fost constituită asociația, sumele rezultate prin capitalizare erau împărțite între membrii supraviețuitori (asigurarea de supraviețuire din zilele noastre). La Londra după marele incendiu din 1666 au luat ființă primele asigurări împotriva incendiilor. Ulterior, s-au dezvoltat și alte ramuri ale asigurărilor:
- Asigurarea împotriva accidentelor;
- Asigurarea împotriva mortalității animalelor;
- Asigurarea cailor de cursă;
- Asigurarea împotriva furtului;
- Asigurarea de răspundere civilă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.