Asigurarile de viata

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Asigurările de viață au, spre deosebire de asigurările generale, anumite caracteristici, prezentate mai jos:Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viață a poliței și la care deținătorul de poliță poate avea acces în mai multe moduri: poate face împrumuturi, poate opta pentru cumpărarea unei polițe de asigurare de viață cu plata integral, sau poate răscumpăra[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarile de viata

Asigurările de viață au, spre deosebire de asigurările generale, anumite caracteristici, prezentate mai jos:Valoarea capitalizată este un fond care se acumulează pe întreaga perioadă de viață a poliței și la care deținătorul de poliță poate avea acces în mai multe moduri: poate face împrumuturi, poate opta pentru cumpărarea unei polițe de asigurare de viață cu plata integral, sau poate răscumpăra polița.

Dificultățile financiare în cadrul asigurărilor de persoane sunt determinate de: necesitățile bănești pentru funeralii; asigurarea unor resurse financiare moștenitorului, după decesul asiguratului; restabilirea morală după deces.

Motivația încheierii asigurărilor de persoane sunt: stresul; motivații personale; concepția despre moarte.Riscul este definit de majoritatea economiștilor ca o pierdere propriu-zisă, sau ca o pierdere produsă de o neglijență ce poate avea urmări asupra individului sau asupra unei proprietăți.

Suma asigurată se stabilește în mod forfetar de către asigurat, în funcție de nevoile și posibilitățile sale financiare. Asiguratul poate să încheie mai multe contracte de asigurare împotriva aceluiași eveniment și pentru sume diferite, fără să fie împiedicat de lege sau de asigurător să facă acest lucru. La producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul asigurării, poate încasa drepturile de asigurare de la toți asigurătorii deoarece aici nu mai este vorba de daună ca la asigurările de bunuri.

Neavând caracter reparator, asigurarea de persoane nu are restricții ca asigurarea de bunuri. Dacă în urma producerii riscului asigurat, asiguratul suferă o vătămare corporală sau a contactat o maladie care i-a afectat capacitatea de muncă, el are dreptul la o indemnizație de asigurare (suma asigurată), care să facă posibilă refacerea situației sale financiare existente înaintea producerii accidentului sau contactării bolii. Interesul asigurării nu prezintă importanță, întrucât indemnizația de asigurare este datorată independent de existența unei daune.

Indemnizația de asigurare reprezintă suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului în cazul producerii riscului asigurat.
Deoarece nici viața și nici sănătatea unei persoane nu sunt evaluabile în bani, nu se poate pune problema unui raport între suma asigurată și paguba suferită de asigurat.

Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă (prin completarea unei declarații de asigurare). După analiza răspunsurilor, asigurătorul este de acord cu încheierea contractului, redactarea contractului în formă scrisă și înmânarea unui exemplar asiguratului. Contractul de asigurare se consideră încheiat prin plata primei de asigurare și emiterea poliței.

Încetarea contractului de asigurare se realizează în următoarele moduri: modul obișnuit de încetare îl constituie ajungerea la termen, adică expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; contractul încetează și prin producerea evenimentului asigurat. Dar, există și moduri mai puțin uzuale cum ar fi: denunțarea, rezilierea și anularea contractului.

Denunțarea se face de către asigurător, dacă asiguratul nu a comunicat, în scris, modificările intervenite în cursul contractului în legătura cu datele luate în considerare la încheierea contractului.

Rezilierea înseamnă desfacerea pentru un timp a contractului, datorită neexecutării obligației uneia din părți din cauze care i se pot imputa. Efectele produse de contract până la reziliere rămân valabile.
Nulitatea contractului poate fi cauzată de declarații inexacte sau incomplete făcute de asigurat, sau de lipsa interesului asigurabil din partea contractantului, în momentul încheierii acestuia.

Asigurările de viață se pot clasifica în funcție de riscul asigurat, de momentul achitării primei, de momentul încasării sumei asigurate și de forma pe care acestea o îmbracă. Astfel în funcție de riscul acoperit, asigurările de viață pot fi: a) asigurări de supraviețuire, b) asigurări de deces, c) asigurări mixte de viață, d) asigurări de accidente, e) asigurări de boală, f) alte forme.

În cazul asigurării de supraviețuire, asigurătorul se obligă să plătească asiguratului suma asigurată, cu condiția ca acesta să fie în viață la sfârșitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul de asigurare. Dacă acesta a decedat înainte de expirarea termenului de valabilitate, asigurătorul este eliberat de angajamentul luat prin contract, și nu are nici o obligație față de moștenitori.
Asigurarea de rentă este asigurarea în care suma asigurată este pusă la dispoziția asiguratului sub forma unor plăți periodice cu titlul de rentă.

În cazul asigurării de viață variabilă, proprietarul poliței de asigurare are posibilitatea de a alege una din opțiunile pe care societatea de asigurare i le pune la dispoziție, beneficiile poliței de asigurare se ajustează în funcție de valoarea investiților prevăzute în polița de asigurare, în momentul în care se solicită plata lor, beneficiile de deces nu pot fi mai mici decât sumele asigurate inițial pentru care s-a încheiat contractul de asigurare, dar ele pot fi mai mari, dacă investițiile făcute au fost profitabile.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.