Asigurarea riscurilor financiare si politice

5x puncte

categorie: Economie

nota: 7.10

nivel: Facultate

Întrucat, cel mai adesea, părțile contractante convin, prin contract, asupra unui decalaj între momentul livrării și momentul plății, furnizorul acordă cumpărătorului extern un credit comercial și, deci, furnizorul își asumă atât riscul exportatorului pe credit, cât și efectele de trezorerie ale operațiilor de export cu plata la termen.

Acest fapt implică blocarea resurselor financ[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea riscurilor financiare si politice

Întrucat, cel mai adesea, părțile contractante convin, prin contract, asupra unui decalaj între momentul livrării și momentul plății, furnizorul acordă cumpărătorului extern un credit comercial și, deci, furnizorul își asumă atât riscul exportatorului pe credit, cât și efectele de trezorerie ale operațiilor de export cu plata la termen.

Acest fapt implică blocarea resurselor financiare ale furnizorului o perioadă de timp, iar deblocarea impune apelul la credite bancare.
Asigurarea creditelor bancare se corelează cu mecanismul formelor pe care le îmbracă creditele la export:
- credit - furnizor;
- credit - cumpărător;
- credit - ajutoare din resurse publice.

Asigurarea creditelor de export acoperă o multitudine de riscuri care, privite prin prisma momentului în care se pot produce, sunt grupate în:
- riscuri premergătoare semnării contractului;
- riscurile ulterioare semnării contractului.

Concurența tot mai puternică pe plan internațional determină agenții economici să lanseze oferte ferme, valabile o anumită perioadă de timp.
Modificarea condițiilor economice, în perioada de valabilitate a ofertei (preț, dobândă, curs valutar), poate genera, pentru exportatori, în cazul încheierii unor contracte comerciale, o serie de pierderi care nu pot fi recuperate de la importatori.

În perioada premergătoare semnării contractului, ofertantul este obligat să depună o cauțiune în favoarea cumpărătorului, care să-i garanteze acestuia că ofertantul va încheia contractul, în condițiile prevăzute în ofertă.

În faza ulterioară încheierii contractului, pot interveni o serie de riscuri:
- specifice intervalului dintre momentul semnării contractului și livrarea bunurilor;
- specifice intervalului dintre momentul livrării bunurilor și încasării contravalorii acestora.

Contractul de asigurare pentru credite la export intră în vigoare, în cazul aigurării creanțelor rezultate din vânzări de bunuri, la data la care s-a efectuat prima livrare de bunuri și drepturile asupra acestora au trecut asupra cumpărătorului extern, iar în cazul asigurării creanțelor rezultate din prestări de servicii, la data la care a început prestarea.

Răspunderea asigurătorului încetează la data ultimei scadențe a creditului acordat, dacă acesta a fost complet rambursat, în condițiile nerambursării creditului ca urmare a producerii unor riscuri excluse de asigurare, o dată cu plata despăgubirilor de către asigurător și în cazul denunțării sau rezilierii contractului de asigurare.

Cele mai uzuale excluderi ale unui astfel de tip de poliță se referă la:
• reclamații pentru livrări de bunuri sau prestări de srevicii necorespunzătoare;
• penalități sau orice alte pierderi în legatură cu nerespectarea obligațiilor contractuale;
• amenzi de orice fel;
• pierderi din diferențe de curs valutar;
• pierderi rezultate ca urmare a producerii unor riscuri politice;
• pierderi provocate de război civil, revoluție;
• pierderi provocate de calamități naturale.

Suma asigurată la un asemenea tip de poliță nu poate depăși valoarea din factura externă. În general, suma asigurată se exprimă în valuta în care s-a încheiat contractul comercial.

Franchisa se situează, în practică, între 10 - 50 %, procent stabilit în funcție de:
- bonitatea și solvabilitatea cumăarătorului;
- ramura economică;
- țara în care se face exportul;
- perioada de creditare.

Prima de asigurare se stabilește pe baza cotației de primă determinată de asigurator în functie de criteriile enumerate. În general, prima se achită anticipat și integral, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. La asigurările incheiate pe perioade mai mari de 1 an, prima poate fi achitată și în rate anuale.

Plata despăgubirilor se face în baza unor documente care să ateste insolvabilitatea debitorului sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale din cauze comerciale.

Situațiile cele mai frecvente se referă la:
• depășirea perioadei de așteptare prin neplata prelungită;
• inițierea procedurii de faliment.

Constatarea și evaluarea daunelor se efectuează de asigurător sau de experți desemnați de acesta.

Pentru stabilirea despăgubirilor, din valoarea daunei se scad:
• plățile efectuate de debitori până la producerea riscului asigurat;
• sumele obținute din valorificarea garanțiilor;
• eventualele prime de asigurare datorate de asigurat până la sfârșitul perioadei de asigurare;
• franchisa stabilită prin contractul de asigurare.

a.4. Asigurarea creditelor de investiții
Aceasta servește deținătorului ei la asigurarea contului sau de debitor pe termen mediu și lung. Polița cea mai uzuală este polița generală pe cifra de afaceri (tranzacțiile individuale se utilizează mai rar).

Acest tip de asigurare se folosește atât la asigurarea exporturilor de bunuri, cât și a celor de capital (sub formă de împrumuturi sau investiții de capital). Această direcție a cunoscut o dezvoltare importantă în asigurarea tranzacțiilor de leasing. În multe state, această formă de garantare cade în sarcina unor organisme guvernamentale.

b. Asigurarea de garanții (de cauțiune)
Aceasta este o altă formă de asigurare prin care asigurătorul garantează că debitorul își va îndeplini obligațiile contractuale pe care le are față de creditor.

Cauțiunea reprezintă un serviciu similar celui oferit de bănci. Cele mai utilizate forme se referă la:
• garanții pentru licitații;
• garanții de restituire a avansului;
• garanții pentru asigurarea serviciului de întreținere;
• garanții pentru vamă;
• garanții pentru îndeplinirea diverselor obligații față de organismele oficiale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.