Asigurarea de bunuri

5x puncte

categorie: Economie

nota: 8.06

nivel: Facultate

Bunurile sau alte valori (numerar, timbre poștale) pot fi asigurate și în vederea furtului sau jafului. Unele societăți tratează aceste riscuri ca fiind de sine stătătoare, în timp ce altele le asigură complementar, cu plata primei corespunzătoare sau le refuză.

Cele mai multe societăți de asigurare oferă polițe de asigurare pe mai multe nivele care, în funcție de riscurile acoperi[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea de bunuri

Bunurile sau alte valori (numerar, timbre poștale) pot fi asigurate și în vederea furtului sau jafului. Unele societăți tratează aceste riscuri ca fiind de sine stătătoare, în timp ce altele le asigură complementar, cu plata primei corespunzătoare sau le refuză.

Cele mai multe societăți de asigurare oferă polițe de asigurare pe mai multe nivele care, în funcție de riscurile acoperite, pot fi:

- polițe de asigurare împotriva incendiului;
- polițe de asigurare standard (acoperă riscurile de: incendiu, trăsnet, explozie și cădere de corpuri);
- polițe de asigurare care acoperă, pe lângă riscurile cuprinse în polița standard, și câteva riscuri suplimentare;
- polițe de asigurare totale, care acoperă toate riscurile (all risks) în care nu sunt nominalizate riscurile acoperite, ci cele excluse.

Deși de mai multe ori termenul de excludere e rezervat clauzelor poliței identificate în mod clar drept excluderi, termenul poate desemna orice clauză a poliței, a cărei funcție este de a elimina acoperirea pentru anumite expuneri la daune.

În general, în polița de asigurare de bunuri nu se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate de război, invazie, revoluție, naționalizare sau rechiziționare. Alte excluderi se referă la uzura fizică, la pagubele provocate în urma actelor intenționate ale asiguraților sau la alte evenimente non-accidentale, în urma radiației nucleare sau a viciului intern al bunului (de exemplu: rugina fierului).

Suma asigurată

Aceasta nu trebuie să depășească valoarea reală a bunurilor în momentul încheierii contractului de asigurare. Suma la care sunt asigurate bunurile trebuie să fie în deplină concordanță cu valoarea reală a acestora.

Pentru prevenirea subasigurării, majoritatea societăților de asigurare aplică principiul răspunderii proporționale. Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înțelege:

a) la clădiri și construcții - valoarea de înlocuire (costul construcției sau achiziționării clădirii respective sau a uneia similare la prețurile uzuale pe piața locală) din care se scade uzura (în raport de vechime și starea construcției);

b) la mijloacele fixe și obiecte de inventar - valoarea de înlocuire a acestora, din care se scade uzura (în raport de vechime și starea de întreținere a acestora);

c) la materii prime, materiale, produse finite, mărfuri - prețul de cost sau de achiziție al acestora;

d) colecții și obiecte de artă - valoarea de circulație (de piață) determinată pe bază de cataloage sau expertize.

În general, sumele asigurate se stabilesc fie separat, pe fiecare bun, fie global, pentru toate bunurile din aceeași grupă prevazută în tariful de prime. Pentru obiectele de artă sumele se stabilesc pentru fiecare obiect în parte.

Prima de asigurare

La asigurarea de bunuri, prima de asigurare se determină prin înmulțirea sumei asigurate cu cota de primă tarifară, ce se exprimă în procente sau promile. În cele mai multe cazuri, cotele de prime asigurate sunt diferențiate:

- pe tipuri de localități (municipii, orase, comune);
- pe grupe de bunuri (locuințe, mobilier, aparatură audio-video).

În cazul unităților de producție, a magazinelor și depozitelor, cotele de primă se diferențiază în funcție de natura produselor folosite în procesul producției în:
- produse care nu sunt combustibile, inflamabile sau explozibile;
- produse combustibile;
- produse inflamabile;
- produse explozibile.

Obligațiile asiguratului

Asigurarul trebuie să îndeplinească o serie de obligații specificate în condiția de asigurare, a căror neîndeplinire poate duce la rezilierea contractului sau la refuzul asigurătorului de a plăti despăgubirea.

Există obligații corespunzătoare producerii unei daune și obligații care trebuie urmate de asigurat la producerea unei daune. Una din obligațiile asiguratului este de a întreține și folosi bunul asigurat în bune condiții, în scopul prevenirii riscurilor asigurate. Dacă prin nerespectarea acestor obligații s-ar putea produce pagube, asigurătorul are dreptul să renunțe la asigurare, fără restituirea primelor de asigurare.

Constatarea și evaluarea daunei și stabilirea despăgubirii. Când se produce un risc asigurat, în urma căruia asiguratul înregistrează o pagubă, se declanșează, automat, mecanismul despăgubirii. Despăgubirea se face în raport cu starea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat, iar valoarea acestuia nu poate depăși cuantumul pagubei - suma asigurată, nici valoarea bunului în momentul producerii evenimentului asigurat.

La asigurarea de bunuri există trei principii care se aplică la acoperirea pagubei:

• principiul răspunderii proporționale;
• principiul primului risc;
• principiul răspunderii limitate.
Cuantumul pagubei se stabilește în funcție de tipul pagubei (totală sau parțială).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.