Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.85

nivel: Facultate

Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor ( mobile și imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de înlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. În asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat o despăgubire.
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri

Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor ( mobile și imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de înlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. În asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat o despăgubire.

Interesul asigurabil este valoarea pecuniară a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat, la fel și beneficiarul asigurării încheiate trebuie să aibă interes, dacă acesta nu este cel care efectuează asigurarea.

Condițiile esențiale pentru existența unui interes asigurabil în cazul unui bun sunt :
• în cazul pierderii sau degradării bunului, asiguratul să sufere o daună, ce poate fi evaluată în bani,
• bunul menționat să constituie obiectul asigurării,
• asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat, acesta trebuie să fie într-o relație directă, recunoscută legal, cu obiectul asigurării, astfel încât să aibă de suferit în urma distrugerii sau pierderi acestuia.

Regula de bază în asigurările de bunuri este ca interesul asigurabil să existe atât în momentul încheierii asigurării, cât și în momentul producerii riscului asigurat.
Obiectul asigurării este bunul mobil sau imobil care poate fi asigurat împotriva deteriorării sau pierderii și care poate fi asigurat facultativ:

• bunurile aparținând persoanelor fizice și juridice;
• bunurile primite în folosință sau aflate la acestea spre păstrare, reparare, prelucrare, curățire, vopsire, vânzare ori spre a fi expuse în cadrul muzeelor sau expozițiilor;
• bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau locațiile de gestiune privind pensiile ocupaționale

După cum se poate vedea mai sus, la bunurile ce se supun asigurării, interesul asigurabil nu este numai al proprietarului acestuia, ci și alte persoane cum ar fi :
• Proprietate în comun o persoană care deține în comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o clădire, are dreptul legal de a asigura cădirea respectivă la întreaga valoare. Acest lucru nu înseamnă că, în caz de distrugere totală a bunului sau clădirii asigurate, persoana respectivă va fi singura care va fi despăgubită. Acesta va putea beneficia de despăgubire numai în limita dreptului de proprietate, iar dacă încasează valoarea totală a despăgubirii, va acționa ca agent al celorlalți proprietari, fiind obligat să le ofere acestora partea ce li se cuvine din despăgubire.

• Proprietate ipotecată în cazul unui contract de ipotecă, ambele părți au un interes asigurabil, debitorul ipotecar în calitate de proprietar și societatea ipotecară în calitate de creditor. De obicei în asemenea cazuri se încheie o asigurare în numele ambelor părți.
• Proprietate închiriată chiriașul nu este obligat să încheie un contract de asigurare a proprietății închiriate, însă, în cazul în care încheie o astfel de asigurare, el o încheie în numele și folosul proprietarului, neputând pretinde încasarea despăgubirii în urma producerii unui risc asigurat, ci doar să pretindă proprietarului restituirea primelor de asigurare.

• Proprietate aflată în custodie custodele are un interes asigurabil în ceea ce privește proprietatea sau bunul pe care îl deține în custodie, deoarece este responsabil din punct de vedere legal, pentru orice daună produsă bunului respectiv.
• Asiguratul să facă parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurării, ceea ce determină existența unui interes asigurabil al acestora față de bunul respectiv.

Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradării, nu mai pot fi utilizate potrivit destinației. Despăgubirile ce se plătesc de asigurător se stabilesc în funcție de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Despăgubirile nu pot depăși valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma la care s-a făcut asigurarea.

Aceasta valoare a bunului scade o dată cu trecerea timpului, datorită folosirii acestuia de către proprietar, a modului în care l-a întreținut, a uzurii morale care are o viteză din ce în ce mai mare, având in vedere că în ziua de azi apar noi materiale, produse, tehnologii noi ( a se vedea domeniul calculatoarelor) .

Acestea au calități superioare, sunt mai fiabile, cu o durată mai mare de viața, sunt mai sigure. S-a observat totuși că în perioada 1990 – 2005 valoarea imobilelor a crescut în continuu, chiar dacă acestea s-au învechit, nu a apărut acea uzură morală și aceasta s-a datorat cererii mari de locuințe față de oferta slabă datorată faptului ca nu s-au mai construit. În prezent, datorită investițiilor efectuate în domeniul construcțiilor, se constată că valoarea imobilelor stagnează.
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.