Asigurarea cladirilor

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Prin furt prin efractie se înțelege acel furt după care rămân urme că făptuitorii l-au săvârșit introducându-se în încăperea încuiată prin spargerea pereților, acoperișului, tavanelor, ușilor, ferestrelor, dușumelelor sau prin stricarea sau forțarea dispozitivelor de închidere;

b)pagube produse prin spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracț[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea cladirilor

Prin furt prin efractie se înțelege acel furt după care rămân urme că făptuitorii l-au săvârșit introducându-se în încăperea încuiată prin spargerea pereților, acoperișului, tavanelor, ușilor, ferestrelor, dușumelelor sau prin stricarea sau forțarea dispozitivelor de închidere;

b)pagube produse prin spargerea sau deteriorarea - cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracție - a pereților, acoperișului, tavanelor, ușilor, ferestrelor și dușumelelor la clădiri sau alte construcții aparținând asiguratului, precum și a mobilierului și a sistemului de alarmă;

c)pagube produse prin furtul prin acte de tâlhărie a bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract, dacă acestea s-au săvârșit în localul menționat în contract, prin acte de violență sau amenințări, în condițiile prevăzute de codul penal, asupra uneia sau mai multor persoane din conducere sau din serviciul asiguratului;

d)pagube produse bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract, prin întrebuințarea cheilor originale, însă numai dacă acestea au fost obținute prin acte de tâlhărie comise așa cum se prevede la lit.c, în localul menționat în contractul de asigurare.

e)pagube produse prin furtul săvârșit prin acte de violență sau amenințări, în condițiile prevăzute de codul penal, asupra unuia sau mai multor curieri din serviciul asiguratului, în exercitarea serviciului lor de curieri.

Documente necesare pentru instrumentarea daunelor:
-Avizarea daunei de către client
-Proces verbal de constatare a daunei
-Rapoarte ale organelor abilitate (poliție, etc)
-Rapoarte de expertiză (dacă este cazul)
-Documente din care reiese repararea sau înlocuirea bunurilor avariate (facturi, ordine de plată, etc)
-Alte documente solicitate de AsigurătorAsigurarea construcțiilor-montajului și a răspunderii constructorului
Forma de asigurare: Asigurarea facultativă a construcțiilor-montajului și a răspunderii constructorului.
Asigurarea cuprinde 2 secțiuni:
Secțiunea I - Pagube materiale
Secțiunea II - Răspundere civilă legală față de terți

Obiectul asigurării: Construcția-montajul, împreună cu mașinile, utilajele, instalațiile, materialele și alte bunuri folosite la executarea acesteia, precum și răspunderea civilă legală față de terți a constructorului.

În asigurare mai pot fi cuprinse:
-cheltuielile făcute cu transportul mașinilor, utilajelor, instalațiilor, materialelor și a altor bunuri de la furnizori până la șantierul de construcție - montaj, dacă acestea nu au fost cuprinse în asigurarea de transport;
-diferențele de tarif pentru transportul aerian sau expres al unor bunuri;

-taxele vamale, taxele de timbru și alte taxe legale;
-cheltuielile pentru munca suplimentară, munca de noapte ori în zile de sărbători legale;
-cheltuielile făcute ca urmare a creșterii prețurilor și salariilor peste cele luate în calcul în deviz.

Potențiali clienți:
Societățile de construcții-montaj în calitate de antreprenori sau subantreprenori:
-societăți de construcții românești pentru lucrări executate în România sau în străinătate
-societăți de construcții străine, care au contractat lucrări în România.

La cererea asiguratului și potrivit prevederilor contractului de construcție - montaj, în asigurare poate fi inclus ca coasigurat și beneficiarul lucrării.
-Persoane fizice sau juridice pentru lucrări executate în regie proprie

Riscuri asigurate:
A.Secțiunea I: Pagube materiale
Pe durata construcției-montajului:
Pagubele materiale cauzate bunurilor asigurate de: incendiu, trăznet, explozie (chiar dacă trăznetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu), furtună, uragan, grindină, ploaie torențială, inundație, cutremur de pământ, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață, avalanșe de zăpadă, căderi pe clădiri sau alte construcții a unor corpuri, accidente ale mijloacelor de transport în timpul transportului materialelor asigurate de la depozitele șantierului la locul construcției-montajului, inclusiv în timpul operațiilor de încărcare sau descărcare, furt prin efracția depozitelor, dispariția unor echipamente, materiale, scule sau alte bunuri cauzate direct de riscuri asigurate.

Pe perioada de garanție:
Pagubele materiale cauzate construcției - montajului, dupa predarea către beneficiar în timpul perioadei de garanție (menținere în funcțiune) prevăzută în contractul de construcție - montaj, prin lucrări și operațiuni efectuate de asigurat în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, ori dacă pagubele sunt consecință unei cauze intervenite în timpul perioadei de construcție-montaj, înainte ca procesul-verbal de recepție pentru partea respectivă a lucrării să fi fost încheiat.

Alte acoperiri:
-Cheltuielile de curățare a locului sau de înlăturare a resturilor rămase în urma unei pagube cuprinse în asigurare de un risc asigurat, aceste cheltuieli neputând depăși 2% din suma asigurată totală;

Cheltuielile necesare și economicoase făcute pentru salvarea și conservarea bunurilor asigurate, micșorarea pagubelor, prevenirea extinderii pagubelor sau pentru stabilirea cauzelor și cuantumului acestora și alte cheltuieli ca urmare a unei pagube;Cheltuielile de demontare și montare făcute ca urmare a unei pagube cuprinse în asigurare;

b) Sectiunea II : Răspunderea civilă legală a constructorului față de terți.Sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri și cheltuieli de judecată, pentru prejudicii de care răspunde în baza legii, față de terțe persoane păgubite prin:
-vătămare corporală sau deces, precum și prin
-avarierea sau distrugerea unor bunuri.Cheltuielile facute de asigurat în scopul respingerii sau reducerii pretențiilor la despăgubiri
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.