Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.52

nivel: Facultate

La asigurările încheiate pentru o călătorie, răspunderea asiguratorului începe în momentul începerii reparațiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau în momentul pornirii motoarelor, în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri și încetează în momentul încheierii operțiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinație sau în momentul opririi mo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea aeronavelor - Asigurari si reasigurari

La asigurările încheiate pentru o călătorie, răspunderea asiguratorului începe în momentul începerii reparațiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau în momentul pornirii motoarelor, în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri și încetează în momentul încheierii operțiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinație sau în momentul opririi motoarelor, în cazul călătoriilor fără pasageri sau mărfuri.

Răspunderea civilă a companiilor de navigație aeriană este reglementată, pe plan internațional, prin:
• Convenția de la Varșovia (1929), completată cu Protocolul de la Haga (1955) - aplicabilă transportului de persoane, bagaje sau mărfuri;
• Convenția de la Tokyo (1963) - se aplică infracțiunilor penale sau actelor care pot compromite securitatea aeronavelor, a persoanelor sau bunurilor aflate la aeronave;
• Convenția de la Roma (1953) - aplicată în cazul daunelor provocate terților în afara aeronavei.


ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Aceasta are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terțe persoane, în condițiile în care asiguratul este răspunzător din punct de vedere legal. Răspunderea civilă legală reprezintă temeiul în baza căruia o persoană poate acționa în instanță o altă persoană sau organizație, care se presupune a fi vinovată de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislației în vigoare.

Răspunderea civilă presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
• săvârșirea de către asigurat a unei fapte ilicite;
• dovada existenței unui prejudiciu;
• existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului și prejudiciul adus terței persoane și constatarea culpei asiguratului care a săvârșit fapta ilicită.

Conceptul de răspundere civilă legală este foarte important pentru că societățile de asigurare, care încheie asigurări de răspundere civilă, sunt obligate să despăgubească, în numele asiguratului, numai dacă acesta este răspunzator legal să plătească daune unei terțe persoane.

Riscurile asigurate

Prin încheierea contractului de asigurare se acoperă despăgubirile pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare pentru prejudiciul de care răspunde în fața legii și pentru cheltuielile de judecată la care este obligat în procesul civil.

În cazul în care prejudiciul este provocat cu intenție sau din neglijență, societatea de asigurare nu va acorda despăgubiri. De asemenea, există și alte riscuri, care, în principiu, nu sunt acoperite prin polițele de asigurare de răspundere civilă.

Suma asigurată

Aceasta se stabilește la valoarea stabilită de asigurat și agrată de societatea de asigurare, separat pentru deces, vătămări corporale sau pagube de bunuri. În cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determină în funcție de cifra de afaceri anuală estimată la încheierea contractului.

În cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode:
• metoda evaluării averii personale prezente și viitoare,
• metoda evaluării averii personale prezente,
• metoda determinării sentinței judecătorești maxime pentru vătămare corporală sau deces.

O caracteristică a asigurărilor de răspundere civilă constă în stabilirea unei sume asigurate pe perioadă și a unei sume asigurate pe eveniment.

Evenimentul desemnează orice acțiune sau faptă a asiguratului, care antrenează răspunderea civilă a acestuia și care este acoperită prin polița de asigurare.

Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurări nu va plăti despăgubiri mai mari decât valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numărul evenimentelor produse în perioada asigurată, asiguratorul nu va acorda despăgubiri mai mari decât suma asigurată pe perioadă.

PRODUSELE DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ OFERITE
PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ

1. Cea mai cunoscută asigurare de răspundere civilă din țara noastră și care se încadrează în categoria asigurărilor obligatorii, o reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto.

Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maximă a despăgubirilor, precum și nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicole, sunt stabilite prin lege.
În această asigurare sunt cuprinse, cu câteva excepții, toate persoanele fizice și persoanele juridice deținătoare de autovehicule supuse înmatriculării și folosirii pe drumurile publice.

De asemenea, sunt obligate să se asigure persoanele străine posesoare de autovehicule, pe care le folosesc pe teritoriul României, dacă nu posedă documente internaționale de asigurare valabile și pe teritoriul României.

În ceea ce privește despăgubirile, acestea au stabilită o limită minimă și una maximă, în cazul pagubelor produse prin avarierea și distrugerea unor bunuri. Astfel:

- pentru pagubele produse la bunuri într-un accident, se acordă despăgubiri pentru daune de la 102.000 lei până la 40.000.000 lei, inclusiv;

- în caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirea poate fi de 15.000.000 lei pentru fiecare persoană accidentată, dar nu mai mare de 40.000.000 lei, indiferent de numărul persoanelor accidentate.

Asiguratorul plătește, din Fondul instituit din primele de asigurare, realizate în contul asigurărilor de răspundere civilă auto. De menționat că se plătesc despăgubiri tuturor persoanelor păgubite ca urmare a unui accident de autovehicule, iar aceastea se acordă și în cazul în care conducătorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul.

În despăgubirile pe care le plătește asiguratorul se includ și cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil. În cazul în care se produce un accident de autovehicule de a cărei producere se fac vinovate, în aceeași măsură, două persoane cuprinse în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, despăgubirea cuvenită fiecăruia dintre cei doi, va reprezenta o jumătate din paguba înregistrată cu cu prilejul producerii accidentului respectiv.

Există și cazuri când nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse unui autovehicul. De exemplu, în cazul în care accidentul a fost produs în caz de forță majoră sau din culpa exclusivă a persoanei păgubite sau din culpa exclusivă a unei terțe persoane.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.