Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.91

nivel: Facultate

Orice avarie totală este prezumată a fi pricinuită de un risc al mării, în afara de cazul în care se poate stabili cu exactitate că nava, împreună cu încarcatura de la bord, s-a pierdut într-un act de război.

Avaria totală poate fi:

1.a. avarie totală reală - presupune una din următoarele împrejurări:
- distrugerea fizică totală a bunului asigurat prin incen[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Asigurarea Maritima - Asigurari si reasigurari

Orice avarie totală este prezumată a fi pricinuită de un risc al mării, în afara de cazul în care se poate stabili cu exactitate că nava, împreună cu încarcatura de la bord, s-a pierdut într-un act de război.

Avaria totală poate fi:

1.a. avarie totală reală - presupune una din următoarele împrejurări:
- distrugerea fizică totală a bunului asigurat prin incendiu, inundare;
- pierderea totală a posibilităților fizico-chimice ale bunurilor asigurate (inundarea hambarelor, a încărcăturii de ciment, etc.);
- confiscarea bunurilor de către inamic.

1.b. avarie totală prezumată - atunci când pierderea bunului asigurat este inevitabilă sau costul salvării, recondiționării și reexpedierii ar depăși valoarea bunului la destinație, astfel încât este abandonat. Abandonul trebuie notificat asigurătorului în mod clar și necondiționat.

2. Prin avarie parțială (particulară) se înțelege orice daună parțială suferită de bunul asigurat în mod întâmplător, fortuit, din cauza unui risc asigurat.

Pot suferi avarii parțiale atât mărfurile, cât și mijloacele de transport și navlul (prețul transportului).

Avaria particulară la mărfuri poate lua forma:
- unei avarii materiale,
- a unei lipse,
- a unei vânzări în timpul călătoriei sau la destinație,
- a unor cheltuieli de recondiționare sau reparare, etc.
Avariile particulare ale navlului se referă numai la navlul plătit la destinație, nu și la navlul plătit anticipat, care se include în prețul mărfii.

3. Avaria comună

“Regulile York – Anvers” stabilesc că avem de-a face cu o avarie comună atunci când, din necesitate, în mod intenționat și rezonabil, se face un sacrificiu, o cheltuială extraordinară pentru siguranța comună, în scopul de a ferii de primejdie bunurile angajate într-o expediție maritimă.

Aruncarea intenționată, din ordinul comandantului, a unei părți din încărcătură, peste bordul navei, în scopul readucerii navei în starea de plutire sau inundarea cu apă a unui hambar, în scopul salvării restului încărcăturii, etc., sunt sacrificii care țin de avaria comună. Rezultă că avaria comună este o avarie particulară petrecută în anumite condiții.

În timp ce avaria particulară se datorează unor cauze accidentale și privește exclusiv pe proprietarul bunului, avaria comună este rezultatul unui act intenționat, voluntar, întreprins într-un moment de primejdie gravă pentru întrega expediție, în scopul salvării acesteia și îi privește pe toți cei interesați în expediția maritimă (armatori și comercianți). Pierderile rezultate din avaria comună se împart proporțional între ei, indiferent dacă bunurile au fost asigurate sau nu.

Pentru ca sacrificiul (cheltuielile) făcut în timpul transportului să fie recunoscut ca act de avarie comercială, este necesar ca:

• primejdia, care impune măsura excepțională, să fie comună (să amenințe atât nava, cât și încărcătura);
• preimejdia să fie reală și gravă, ieșită din comun;
• cheltuielile făcute să aibă un caracter excepțional, adică să depășească cheltuielile făcute, în mod normal, de către armator, în cadrul obligațiilor contractuale;
• sacrificiul (cheltuielile) facute să fie rezonabil și, totodată, rezultatul unui act intenționat pentru salvarea proprietății comune.

Condițiile de asigurare a mărfurilor, cele mai răspândite, care au devenit tradiționale în practica asigurărilor pe plan mondial, sunt condiții:

a) fără răspundere pentru avaria particulară (FPA) - acoperă numai daunele rezultate din pierderea totală a întregii încărcături sau a unei părți a acesteia, precum și daunele de avarie particulară;

b) cu raspundere pentru avaria particulară (WPA) - acoperă daunele rezultate din avaria totală sau parțială a întregii încărcături sau a unei părți a acesteia, pricinuită de anumite riscuri, specificate în mod expres în polița de asigurare (incendii, trăznet, furtună, explozii, naufragiu, etc.);

c) cu timpul, ascuțirea concurenței pe piața asigurărilor maritime și insistențele comercianților, care cereau un mod de protecție mai larg, mai cuprinzător, au dus la practicarea condiției “toate riscurile” (all risks). În fapt, această condiție acoperă, indiferent de amploarea lor, daunele rezultând din avaria totală sau particulară a întregii încărcături sau a unei părți a acesteia, care a avut loc din orice cauză, cu excepția riscurilor special enumerate în polița de asigurare.

Aceste condiții au fost perfecționate de-a lungul timpului, astfel încât să răspundă mai bine interesului asiguraților. În această formă, ele s-au practicat până în anul 1982, când Institutul Asigurărilor de la Londra a elaborat noi condiții de asigurare, adoptate și puse în aplicare și în alte țări, printre care și România.

În prezent, mărfurile care fac obiectul transportului pe mare, sunt asigurate în una din următoarele trei condiții principale: A, B, C.
Principalele deosebiri ale acestora, față de condițiile folosite în trecut, constau nu numai în denumirea diferită ci, mai ales, în delimitarea mai precisă și mai clară a sferelor de acoperire.

Condiția de asigurare A este condiția cea mai cuprinzătoare. În baza ei sunt acoperite toate riscurile de pierdere și avariere a bunului asigurat, cu exceptia unor excluderi. Aceste excluderi sunt comune tuturor celor trei condiții și sunt formate din trei grupe de riscuri excluse:

1.pierderea, avarierea și cheltuielile rezultând din sau provocate de:
a) comportarea necorespunzătoare, voită a asiguratului;
b) pierderea uzuală din greutate (volum) sau uzura normală a bunului asigurat;ambalarea si pregatirea insuficienta sau necorespunzatoare a bunului asigurat, viciul propriu sau natura bunului asigurat;
c) întârzierea directă, chiar dacă se datorează unui risc asigurat;
d) insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligațiilor financiare de către proprietari, armatori, navlositori (operatorii navei);
e) utilizarea oricărei arme de război care folosește fisiunea sau fuziunea nucleară sau altă forță sau obiect radioactiv;
f) contaminarea radioactivă;
g) starea de nenavigabilitate a navei (dacă asigurații au cunoștință).
Pentru această categorie de riscuri nu există acoperire prin asigurare suplimentară.

2. riscurile de război sau conflicte militare;

3. riscurile de grevă sau conflicte sociale.

Aceste ultime două categorii de riscuri pot fi acoperite prin asigurare suplimentară.

Condiția de asigurare B este condiția prin care sunt acoperite, cu excepția excluderilor enumerate, pierderea sau avarierea bunului asigurat, cauzate de:
a) incendii sau explozii;
b) eșuarea, răsturnarea sau scufundarea navei;
c) coliziunea sau contactul navei cu un obiect exterior, altul decât apa;
d) descărcarea navei într-un port de refugiu;
e) cutremur de pământ, erupție vulcanică sau trăznet;
f) sacrificiul în avaria comercială;
g) aruncarea mărfii sau luarea ei de valuri peste bord;
h) intrarea apei în nava;
i) dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării sau descărcării de pe navă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.