Argumentarea modernitatii unui text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

5x puncte

categorie: Romana

nota: 9.45

nivel: Liceu

Creația poetică devine o forma esențială de cunoaștere. Textul este organizat în jurul a două opoziții: eu – alții, lumina mea – lumina altora. Acestea configurează subiectul cunoscător într-un mod personalizat în primul caz și echivoc, nedeterminat, în cazul al doilea. Opoziția dintre acești termeni atrage atenția asupra sensului special pe care îl acordă Blaga cunoașterii sale poetic[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Argumentarea modernitatii unui text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Creația poetică devine o forma esențială de cunoaștere. Textul este organizat în jurul a două opoziții: eu – alții, lumina mea – lumina altora. Acestea configurează subiectul cunoscător într-un mod personalizat în primul caz și echivoc, nedeterminat, în cazul al doilea. Opoziția dintre acești termeni atrage atenția asupra sensului special pe care îl acordă Blaga cunoașterii sale poetice. Poetul se confesează într-un monolog liric în legătură cu trăirile sale de creator (primele 6 versuri).

Enumerația (flori, ochi, buze, morminte) trimite la reprezentarea universului existențial prin particularizare în amanunte ce par banale, dar care sugerează de fapt imaginea globala a vieții, spațiu al tainei și al minunii: flori – metafora naturii, ochi – altă formă de cunoaștere, buze – cuvântul (logos), iubire; morminte – moarte, taina eternității. Taina este, de altfel, cuvântul de bază la Blaga. Negațiile „nu strivesc” și „nu ucid” au rolul de a delimita maniera personală prin care poetul înțelege cunoașterea lumii. În opoziție, „lumina altora” sugrumă, strivește, ucide misterul lumii.

Lumina eului poetic, insistent și orgolios rostit, are rolul de a spori, de a îmbogăți universul de mister: „eu cu lumina mea sporesc a lumii taină”. Ambiguitatea metaforei din titlu se păstreaza în tot textul: „tainele”, „vraja nepătrunsului ascuns”, „adâncimi de întuneric”, „îintunecata zare”, „tot ce-i nențeles (laitmotiv). Comparația care urmează subliniază rostul poeziei de a îmbogăți lumea cu imagini, simboluri, sentimente noi așa cum lumina lumii nu risipește întunericul nopții, nu lămurește detalii, ci îmbogățește, sporește misterul prin amplificarea umbrelor și sublinierea incertitudinilor. Ambiguitatea universului nocturn este ambiguitatea definitorie a artei.

Prin urmare poezia nu trebuie să explice, ci să sugereze, deschizând drumul mai multor interpretări, diversificându-i trăirile, amplificând emoția receptării. Sintagma „sfânt mister” conotează sensul poeziei care închide în sine o aspirație divină. Textul nu face neapărat posibilă echivalarea între cunoasterea paradiziacă („lumina altora”) și cunoasterea luciferica („lumina mea”), întâi de toate pentru că o imagine poetică nu e totuna cu un concept filozofic, apoi pentru că diferența dintre cele două tipuri de cunoastere este de atitudine și de metoda, nu se referă la facultățile cognitive.Textul lui Blaga vorbește despre o cunoaștere prin rațiune restrictivă și o cunoaștere al cărei atribut este dezvăluit abia în final („eu iubesc și flori și buze și morminte”). Iubirea e cea care animă demersul creativ al lui Blaga. Poezia devine un act de comunicare mistică cu universul, prin iubire.

Experiența lirică presupune întoarcerea repetată la origini în sensul că fiecare trăire reface lumea, poetul cunoaște repetând gestul creator divin, dar fiecare emoție, moment înseamnă altă cale, alt sens dat lucrurilor, în fond aceluiași univers. Omul în general nu e copleșit de misterul cosmic, misterul îl incită la creație. Creația e o răscumpărare a neputinței de a cunoște absolutul.

Al treilea argument îl constituie prezența în text a metaforelor revelatorii specific blagiene. Astfel, corola de minuni a lumii poate fi și o expresie poetică a domeniului Marelui Anonim. Mitologic, are corespondent în lotusul cu o mie de petale din literatura indică. Corola cuprinde arhetipuri ale universului: flori, ochi, buze, morminte. Metafora „nepătrunsului ascuns” apare și la Eminescu în „Scrisoarea I” și reprezinta lumea de dinainte de geneză, necuprinsă în cuvânt și în semne. La Blaga metafora desemnează lumea creată, alcatuită din taine simțite cu inima și nu cercetate cu mintea.

Al patrulea argument este modernitatea versificației. Versificația blagiană nu se supune schemelor prozodice clasice. Blaga introduce versul liber, aritmic, inegal, lipsit de rimă și ritm. Poezia se caracterizează prin două procedee stilistice: enumerația conjuncțională (polisindetul) și ingambamentul. Astfel unele versuri se afla în relație de coordonare, marcată prin conjunctia „și” , la fel și cuvinte din cadrul unei propoziții „și flori și ochi, și buze și morminte”. Ingambamentul reprezintă continuarea unei idei în două sau mai multe versuri consecutive fără a marca acest fapt prin vreo pauză, generând efectul stilistic de mișcare ondulată a versului, tonalitatea gravă.

În concluzie, poezia lui Lucian Blaga se încadrează în direcția modernistă, este o poezie de cunoaștere. Lucian Blaga scrie o poezie de cunoaștere construită pe marile antinomii ale lumii: lumina-întuneric, iubire-moarte, individ-macrocosmos. Nicolae Balotă îl considera „poetul unor aventuri existențiale și al unor experiențe esențiale”. Poezia blagiană evoluează dinspre elanurile vitaliste spre „tristețea metafizică”, dinspre imagismul metaforic spre simplitatea clasică a expresiei.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Romana

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.