Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.98

nivel: Facultate

Conditiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 si coduri[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor

Conditiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 si codurile de restrictie ale acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3 - (1) Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acorda asiguratilor pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
(2) Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice prevazute in anexele nr. 1 si 2 este obligatorie pentru medicii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, medicii care sunt in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a proceda la evaluarea bolnavilor pe care ii au in evidenta in vederea adaptarii schemelor terapeutice in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Art. 4 Initierea si continuarea tratamentului specific unei afectiuni de catre medicii aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate se realizeaza cu respectarea prevederilor fiecarui protocol terapeutic.

Art. 5 Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internationale prevazute in anexa la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in baza protocoalelor terapeutice se realizeaza dupa cum urmeaza:

- in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 324/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia, pentru denumirile comune internationale notate cu (**) si (***) in sublista A, (**), (***) si (****) in sublista B, (**), (***) si (****) in sectiunea C1 si (**) in sectiunea C3 a sublistei C;

- in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor tehnice de realizare a acestora, pentru denumirile comune internationale notate cu (**), (***) si (****) in sectiunea C2 a sublistei C.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.