Aprobare anuala

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.86

nivel: Facultate

Dl./Dna ......................................., inspector resurse umane autorizat in baza Certificatului de absolvire nr. ........./.................... emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este nominalizat de noi pentru efectuarea operatiunilor legale, in baza Deciziei nr. ........./....................
Anexam la prezenta copia dovezii achitarii taxei anuale in v[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aprobare anuala

Dl./Dna ......................................., inspector resurse umane autorizat in baza Certificatului de absolvire nr. ........./.................... emis de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, este nominalizat de noi pentru efectuarea operatiunilor legale, in baza Deciziei nr. ........./....................
Anexam la prezenta copia dovezii achitarii taxei anuale in valoare de ....................... lei.

Conform Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 130/1999 vom respecta obligatia de a prezenta lunar dovezile din care sa rezulte plata salariilor, a contributiei la bugetul asigurarilor sociale, la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj si a comisionului pentru verificarea si certificarea legalitatii inscrierilor efectuate de Societate.
De asemenea, ne obligam sa prezentam carnetele de munca ale salariatilor nostri la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora in vederea verificarii si certificarii legalitatii inscrierilor efectuate, in termen legal.

Mentionam ca avem un numar de .... salariati cu contract individual de munca inregistrat la Evidenta Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al mun./jud. .................................... si un fond de salarii lunar de ............. lei.
Prin prezenta ne angajam sa respectam prevederile Decretului nr. 92/1976 cu privire la pastrarea, gestionarea si completarea carnetelor de munca.

Angajatorul S.C. ....................................... S.R.L. (S.A.) cu sediul in localitatea ................................ str. ............................... nr. ... judet/sector ..., inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J.../........../......, cod unic de inregistrare nr. ..................., cont nr. ............................. la Banca

......................................., reprezentata legal prin Dl./Dna .............................................. in functia de ......................................., se angajeaza sa respecte prevederile Decretului nr. 92/1976, ale Ordinului nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca si ale legislatiei muncii in vigoare.
De la data obtinerii aprobarii, se obliga sa achite comisionul prevazut de Art. 12 alin. (1) lit. b din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, la termenul prevazut de lege si luand la cunostinta de prevederile Art. 21 si Art. 22 din Legea sus-mentionata.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.