Apocalipsa biblica si omul viitorului

5x puncte

categorie: Filosofie

nota: 9.42

nivel: Liceu

5. Poluarea demografică asimilată cu cel de al cincilea înger (Apocalipsa cap16.10,11).

Ipoteza Micu, o ipoteză ca multe altele, arată că omul este un aparat de emisie-recepție prin intermediul pielii cu rol de antenă, a unor câmpuri electromagnetice produse instantaneu de constantele bioelectrice ale propriului corp (biocâmpul uman de fapt), cu lungimi de undă foarte mari, cupri[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Apocalipsa biblica si omul viitorului

5. Poluarea demografică asimilată cu cel de al cincilea înger (Apocalipsa cap16.10,11).

Ipoteza Micu, o ipoteză ca multe altele, arată că omul este un aparat de emisie-recepție prin intermediul pielii cu rol de antenă, a unor câmpuri electromagnetice produse instantaneu de constantele bioelectrice ale propriului corp (biocâmpul uman de fapt), cu lungimi de undă foarte mari, cuprinse între 70 și 500km, undă absorbită și reflectată spre pământ de către stratul atmosferic Heavisaide. Nimeni încă pe pământ nu a calculat ce înseamnă mărirea necontrolată a numărului acestor stații de emisie-recepție (adecă a miliardelor de oameni de pe pămînt), ce influiență electromagnetică ancestrală pot avea asupra ecosistemului Terra, când în mod nomal, fără a provoca dezechilibre electromagnetice, pot funcționa instantaneu maxim 666 milioane de asemenea stații (nuărul fiarei din textul biblic), astăzi numărul lor fiind de zece ori mai mare.

6. Poluarea politică, al șaselea înger (sau „curva”, vezi și Apocalipsa cap.17.1,2, etc.), (Apocalipsa cap.16.12.13.14.15.16)

Se poate lua în calcul un cataclism nuclear provocat sau nu de teroriști, provocat sau nu de state sau cine știe, poate de accidente, poluare asupra căruia nu voi insista pentrucă sînt bine cunoscute diversele scenarii politice care desbină și stăpînesc popoarele în numele cine știe cărei teorii sau economii, amenințînd cu războaie din ce în ce mai sofisticate.

7. Efectul global, al șaptele înger și posibil și îngerul de final de lume (Apocalipsa cap.16.17,18,19,20,2),

Particularizînd și mai mult problemele atmosferei și ecosistemului vom alege și nu întîmplător, stratul atmosferic HEAVISAID. Stratul Heavisaid, ca o cupolă deasupra pământului (cerul), aparține Ionosferei și este un strat atmosferic de altitudini variabile în ciclul zi-noapte, de la 100km dimineața la ora 3 la cca. 400km după masă la ora 15, strat în care presiunea atmosferică este relativ foarte mică, cuprinsă aproximativ între 0,0002 pînă la 0,00009 mmHg. Temperatura acestui strat variază aproximativ între -10 grade Celsius și +85 de grade Celsius. În general, acest strat este compus din azot molecular, dar în el se mai găsește și o mare parte a radiației Cosmice, particole alfa, beta, radiații X, resturi de atomi, electroni etc.

Stratul Heavisaide în general, poate fi considerat scutul protector al vieții, în el reținîndu-se o mare parte din radiațiile luminii care ajunse pe Pămînt ar distruge viața. Dar acest strat mai reflectă și undele radio, permițînd doar anumitor frecvențe foarte înalte, să îl străbată spre sau dinspre Cosmos. Prin forma fizică de “cer”, de “cupolă” deasupra pământului sau de “lentilă cerească”, în condiții nepoluante asigură o protecție termică, electromagnetică și radiantă propice unui ecosistem normal, în care trăim și poluăm noi. Sumarea factorilor poluanți enumerați mai sus duce la deteriorarea compoziției stratului atmosferic Heaviside și o dată cu aceasta la accentuarea “efectului de seră”, punând în pericol chiar dezvoltarea pe mai departe a Civilizației Noastree. Legăturile dintr Religie și Relitate descries mai sus ar trebui să schimbe politica lumii de azi pentrucă adevăr sau ficțiune, trebuie să luptăm împotriva “sfîrșitului”, atît cei care știu “citi” cît și cei care “ascultă”, așa cum ne îndeamnă în final Biblia:
Apocalipsa lui Ioan

2.Omul Viitorului

În lume își face loc destul de greu din lipsa unei aparaturi care să opereze cu frecvențe și lungimi de undă inimaginabile practic, încă o ramură a științei care va duce în viitorul apropiat la o adevărată revoluție în ingineria genetică, Genetica Biofizică (vezi referatul Nr.3), un ajutor nemijlocit în studierea genotipului Om al Viitorului cu 33.212 gene față de genotipul Omului Prezentului cu 32.000 de gene.
Vom reaminti cîteva notiuni introduse în Referatul Nr.1 și anume:

SF - Scara fundamentală în care câmpurile au frecvențe de Nx1020 Hz, lungimi de undă de ordinul miliAngstromilor și cu temperaturi specifice în jurul valorii de –273,15oC, adică minus zero grade absolut.

Sim - Scara infiniților mici cu frecvențe de ordinul Teraherților cărora le corespund lungimi de undă de ordinul micronilor și cu temperaturi specifice între –272,1oC temperatura de topire a heliului și +3.500oC temperatura de topire a diamantului.

SO - Scara Omului sau Scara Biologică, o scară de tranziție particulară a Sim către SIM, cu temperatura specifică în jurul valorii de 36oC, temperatură specifică vieții omului, scară în care realitatea înconjurătoare o punem în evidență prin simțurile noastre, în care cîmpurile electromagnetice naturale au frecvențe de ordinul kiloHerților și lungimi de undă de ordinul sutelor de mii de metri.

SIM - Scara infiniților mari, cu frecvențe subunitare, cu lungimi de undă în modul mai mari ca modulul vitezei luminii și cu temperaturi de peste 3.500oC.

Din Referatul Nr.3 vom reaminti aici:
Cromozomul energetic în Genetica Biofizică este o parte dintr-un corpuscul biologic specific și sensibil electromagnetic, care se formează în timpul diviziunii celulare și care sub influiența anumitor câmpuri electromagnetice existente în spațiu devine suport informațional bioelectric, ca un hard-disk existent în fiecare celulă. Gena energetică în Genetica Biofizică este o unitate indivizibilă a materialului genetic localizată în cromozom, cu efect specific asupra caracterelor organismului, ca un bioprogram de legături ionoelectrice cu alte unități informaționale indivizibile ale aceluiași corpuscul sau ai altor părți din corpuscul.

Cromozomii energetici în Genetica Biofizică, convențional îi vom clasifica în 4 tipuri, după frecvența câmpurilor electromagnetice specifice cu care în condiții normale intră în rezonanță: Sub influiența parametrilor de model definiți în SF ramura sau rădăcina electromagnetică fundamentală din corpuscul "vibrează", devenind element de rezonanță în câmpul electromagnetic galactic care cunține modelul OM. Efectul acestei "vibrații" este un lucru mecanic care se introduce în corpuscul și care scoate din echilibru "masa genetică inerțială" a corpuscului. Stimulul electromagnetic fundamental este periodic de Nx1020Hz și realizează asupra corpusculului biologic o anumită “compresie și decompresie” cu această perioadă. Sub influiența acestei "loviri" repetate, de Nx1020Hz, masa biologică a corpuscului înmagazinează lucru mecanic care duce în final la o diviziune celulară dirijată modelar și la organizarea masei biologice în toate realitățile pe care la cunoaștem și pe care nu le cunoaștem, culminînd cu modelul Om capabil să receptioneze parte din inteligența materiei

Acțiune energetică:

Executarea instrucțiunilor se face prin intermediul unor elemente cromozomiale indivizibile încărcate cu instrucțiuni specifice, sub efectul cărora are loc diviziunea celulară specifică unui anumit model fundamental, în cazul nostru al modelului OM. Aceste elemente cromozomiale indivizibile, sânt suporți materiali (“minidischete”) în care se găsește înmagazinată informația genetică, denumite gene energetice. La ora actuală tehnic nu pot fi citite programele acestor "minidischete" de "calculator galactic" pentrucă ele sânt scrise cu frecvențe de Nx1020 Hz pe care nici nu le putem genera nici recepționa tehnic la ora actuală. Un alt neajuns este acela de limbaj, Genetica Clasică studiind problemele biomasei mai mult din punct de vedere biochimic.

Pentru a depăși acest impas de aparatură și limbaj, am făcut apel la termenii folosiți de medicina Tradițională Extrem-Orientală cu referire la Meridianele Energetice și astfel, forțat de aceste împrejurări, vom clasifica cromozomii în 12 forme XX și 2 forme YY. Cele 12 forme XX sânt specifice meridianelor energetice simetrice, iar cele două forme YY meridianelor unicat.

Modelul fundamental OM existent și în spațiul terestru, are împachetate frecvențele a 14 meridiane energetice fundamentale și fiecare meridian energetic fundamental impresionează o părticică din corpusculului biologic alcătuit din patru ramuri. La formele YY, terminalele ramurilor se suprapun. Câmpurile electromagnetice fundamentale din SF, XX sau YY, sânt cuprinse în modelul spațial OM și electrizează corpusculii biologici ale tuturor celulelor cu 56 instrucțiuni condensate, corespunzătoare celor 56 cromozomi energetici fundamentali. Din momentul în care se deschide bioprogramul modelului fundamental OM asupra materialului biologic, transmis din SF prin cele 56 instrucțiuni condensate, în Sim începe diviziunea celulară dirijată, cu acumulări celulare cantitative, specifice viitoarelor meridiane energetice. În urma acestei diviziuni celulare se ajunge la un model OM maximal în Sim care trece în model minimal om în SO.

Energetic, dezvoltarea în SO a modelului OM, este realizată sub comanda meridianelor Energetice care realizează legătura Om – Galaxie, având ca bază electromagnetică individuală zestrea genetică inițială parentală multiplicată corpuscular și transmisă fiecărei celule prin diviziunea celulară dirijată. Acuratețea corpusculilor inițiali care se "magnetizează" sub influiența frecvențelor modelului fundamental, depinde în mare măsură de moștenirea genetică primită de la părinți, de zestrea energetică genetică cu alte cuvinte, care la rândul ei am văzut că poate recepționa maximum 32.000 de instrucțiuni din cele 33.212 existente în spațiu, excepțiile care duc la genii sau rămân la handicapați nu sânt excluse.

Masa cromozomială corpusculară primește informații despre toate cele 14 meridiane energetice, sub formă instrucțională condensată. Cromozomii de tip 2 deschid sub influiența cromozomilor de tip 1 "bioprogramul" specific diviziunii celulare. Cromozomii de tip 3 adaptează masa celulară la condițiile specifice Universului iar cromozomii de tip 4 la condițiile de ecosistem. Modelul de om specific Pământului este o dezvoltare adaptată Terrei a modelului fundamental OM existent în Galaxie. De aici rezultă că în condițiile de gradient de temperatură specifice apariției vieții ca a patra dimensiune a materiei pe o altă planetă, materializarea modelului fundamental OM, va avea o formă specifică acelei planete, care poate să nu fie neapărat legată de Soare.

Din punctul de vedere al Geneticii Biofizice care studiază fenomenele biologice mai mult prin prisma constantelor biofizicii, genotipul uman existent în elemenul de volum ocupat de Galaxia Noastră, are o zestre informațională cuprinsă în 33.212 gene. Genotipul uman evoluat pe Pământ și studiat de Genetica actuală, are capacitatea de a recepționa și executa instrucțiunile electromagnetice cuprinse în 32.000 de gene, cu alte cuvinte materialul biologic actual din care este format OMUL nu este capabil să recepționeze întreaga gamă de frecvențe ale modelului fundamental Om existent în spațiul galactic.

Diferența este prea mare și aceasta poate însemna ori că Genetica actuală nu a ajuns la perfecțiune, ori că întradevăr biologia modelului om adaptată pe Terra nu este ultima formă a evoluției omului pe pământ. Trebuie să ne obișnuim cu realitatea că în Galaxie există modelul fundamental OM cu 1.212 unități informaționale (gene energetice) mai multe decât poate recepționa și executa astăzi forma biologică a modelului OM evoluată în condițiile de pe Terra. Semnalăm așadar omenirii că noi oamenii în aceste condiții sântem strămoșii biologici primitivi al unui Homos Futurus care va evolua din noi cu un material genetic capabil să recepționeze și să execute toate cele 33.212 instrucțiuni galactice (cod 33212 i.g.) existente și în spațiul terestru.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Filosofie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.