Aparitia si dezvoltarea pietelor valutare

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Aparitia si dezvoltarea pietelor valutare
1.2 PIAȚA VALUTARA ASTAZI
1.2.1 Valuta. Piața valutară
Întreprinderile care cumpără și vând pe piața mondială sau fac împrumuturi și investiții în străinătate sunt implicate pe piața schimburilor sau piața valutară. În fiecare zi au loc milioane de tranzacții între firme și persoane din diferite țări. Pentru a se regla[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aparitia si dezvoltarea pietelor valutare

Referat despre Aparitia si dezvoltarea pietelor valutare
1.2 PIAȚA VALUTARA ASTAZI
1.2.1 Valuta. Piața valutară
Întreprinderile care cumpără și vând pe piața mondială sau fac împrumuturi și investiții în străinătate sunt implicate pe piața schimburilor sau piața valutară. În fiecare zi au loc milioane de tranzacții între firme și persoane din diferite țări. Pentru a se regla astfel de afaceri între parteneri trebuie să se recurgă la convertirea monedelor între ele.

Prin valută se înțelege, în general, moneda națională a unui stat folosită de persoane fizice și juridice aparținând unui alt stat. Într-un sens mai strict, noțiunea de valută desemnează acele monede care sunt utilizate, în mod efectiv, în plăți și plasamente internaționale (valută forte). Valutele sunt monede naționale care au circulație, putere de plată și pot fi constituite rezervă și în alte țări decât cea emitentă.

Cu un sens similar se folosește de multe ori noțiunea de devize. În alte interpretări, prin devize se înțeleg toate instrumentele utilizate pentru efectuarea de plăți între țări, și anume mijloacele de plată cum sunt valuta în cont sau efectivă, unitățile monetare artificiale (DST, ECU), instrumentele de plată exprimate în valută (cecuri, cărți de credit), instrumentele de credit pe termen scurt exprimate în valută (cambii, bilete la ordin). Într-o accepțiune mai largă, devizele cuprind și titlurile financiare exprimate în valută (acțiuni, obligațiuni etc.)

Prin convertibilitate se înțelege proprietatea unei monede de a putea fi preschimbată contra monedelor străine în mod liber (fără limitări în ceea ce privește persoana care cere preschimbarea, scopul sau suma de preschimbat) pe o piață specifică - piața valutară. Cursul valutar sau cursul de schimb este o expresie a raportului valoric dintre monede, adică prețul unui mijloc de plată străin exprimat în moneda unei țări. Este considerat “prețul cel mai sintetic” dintr-o economie, deoarece influențează relațiile economice, sociale și politice, constituind, totodată, un instrument important al politicii economice.
Piața valutară este un spațiu în care monedele dintr-o țară sunt schimbate pentru altele, unde acordurile sunt încheiate pentru cumpărări și vânzări internaționale. După cum piața monetară domestică este locul unde sunt gestionate fluxurile financiare dintr-o singură economie, piața monetară valutară este locul unde sunt gestionate fluxurile financiare dintre țări, plățile pentru vânzările și cumpărările de active.

Pentru exercitarea acestui gen de comerț trebuie să fie bine cunoscute regulile și tradițiile existente în fiecare țară. Piața valutară constituie un sistem de relații financiar-valutare prin care se desfășoară vânzările și cumpărările de valută (efectivă și în cont) și de devize (trate, bilete la ordin, cecuri etc.) exprimate în monedă străină, activitate ce reprezintă un gen specific de comerț. Pe piața valutară monedele și devizele sunt tratate ca mărfuri și negociate ca atare. Dezvoltarea acestei piețe a fost posibilă datorită progresului rapid al comunicațiilor care permit cunoașterea în orice moment a cursurilor (cotațiilor) monedelor pe piețele unde se fac cele mai numeroase tranzacții cu ele, precum și a cursurilor practicate de cele mai mari bănci.

De asemenea, piața valutară este și locul acțiunilor comerciale desfășurate la scală mondială de o gamă largă de participanți. Activitățile lor determină fluctuații ale monedelor în funcție de previziunile lor pe termen scurt cu privire la rata dobânzii, rata inflației și alți factori. Fluxul internaționale de fonduri depind de conjuncturile politice, dacă rata dobânzii este stabilită la un nivel mai scăzut față de rata inflației sau dacă țara respectivă este caracterizată de un deficit al balanței de plăți ce nu poate fi previzionat. Fondurile sunt atrase într-o țară cu o politica economică atractivă, când firmele din această țară sunt dinamice și bine gestionate, astfel încât piața bursieră e atractivă. Fondurile vor dispare în condițiile unei incertitudini politice, dacă rata dobânzii este prea mică față de inflație sau dacă țara are un deficit important al balanței comerciale sau de plăți.

În ultimul deceniu, aceste fluxuri internaționale investiționale au jucat un rol din ce în ce mai important pe piața valutară pe măsura ce piețele de titluri de valoare au devenit mai globale. Piața valutară este de asemenea un spațiu pentru activități comerciale la scară globală pentru o serie de participanți. Activitățile pot modifica în sus sau în jos cursurile în funcție de previziunile pe termen scurt asupra evoluției unor factori importanți ca ratele dobânzilor, ratele inflației etc. Schimburile comerciale și financiare între țări s-au dezvoltat considerabil. Piețele valutare și de capital s-au organizat la scară mondială. Ele constituie astăzi angrenajele esențiale ale jocului economic.

Monedele convertibile sunt schimbate între ele și contra celorlalte monede naționale în toate țările lumii. Piața schimburilor valutare nu este geografic limitată. La nivel internațional, funcționează piețe valutare care deservesc interese nelocalizate pe un anumit spațiu geografic, având influențe puternice asupra activității valutar-financiare internaționale. Schimbul dolarului SUA pe alte monede nu se realizează numai la New York, ci și la Zürich, Londra etc. Michel Didier realiza o comparație sugestivă, conform căreia “piața schimburilor valutare urmează în prezent mișcarea soarelui în jurul globului prin intermediul sateliților de telecomunicații”. Cele mai importante piețe valutare cu caracter internațional sunt: Londra, Zürich, Paris, New York, Tokio, Frankfurt etc. Pe aceste piețe, cursurile valutare influențează foarte mult cursurile valutare de pe alte piețe.

Devenită cea mai importantă și cea mai lichidă piață financiară din lume, piața valutară este singura piață globală care funcționează practic fără întrerupere, 24 de ore din 24. Utilizarea marilor rețele de transmitere a informațiilor financiare – SWIFT, REUTER, TELERATE, BLOOMBERG – conferă pieței unitatea necesară și permite în același timp funcționarea sa continuă. Volumul mediu zilnic al tranzacțiilor a depășit pragul de 1000 miliarde de dolari, față de doar 250 miliarde cât reprezenta în 1986, ceea ce arată și justifică interesul crescând din partea observatorilor realității finaciar-bancare internaționale.
În prezent, Londra este principalul centru financiar al lumii, în privința schimburilor valutare, devansând poziția New York-ului.
Alături de piața tradițională ce se caracterizează prin vânzări și cumpărări sau operațiuni de credit sau împrumut cu valute, care deține în continuare rolul dominant, există și compartimente satelit, cum sunt piața la termen și piața opțiunilor de schimb în devize, care au o importanță tot mai mare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.