Apararea drepturilor de autor

2x puncte

categorie: Drept

nota: 7.76

nivel: Liceu

2.Apărarea în ordine civilă.

a).recunoaștera drepturilor de autor și celor conexe.

Se consideră încălcare cazul,cînd în calitate de autor este indicată persoana ce a adus un aport tehnic,financiar și nu creativ.

La judecarea litigiilor privind copaternitatea,instanțele judecătorești urmează să verifice dacă persoanele ce pretind la dreptul de coautor au[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Apararea drepturilor de autor

2.Apărarea în ordine civilă.

a).recunoaștera drepturilor de autor și celor conexe.

Se consideră încălcare cazul,cînd în calitate de autor este indicată persoana ce a adus un aport tehnic,financiar și nu creativ.

La judecarea litigiilor privind copaternitatea,instanțele judecătorești urmează să verifice dacă persoanele ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la crearea operei și să constate care a fost aportul intelectual creativ adus la opera creată în colaborare,deoarece conform prevederilor art.11 al Legii,copaternitatea a două sau mai multe persoane asupra unei opere apare în cazul în care fiecare din ele,prin înțelegere reciprocă,a contribuit la creația respectivă.

b).repunerea în situația existentă pînă la lezarea drepturilor.

Titularul dreptului de autor și drepturilor conexe este îndrept să ceară restabilirea situației existente pînă la violarea drepturilor sale doar în cazurile cînd dreptul încălcat poate fi restabilit,adică autorul este în drept să ceară de la editură înlăturarea modificărilor survenite în operă nepublicată,efectuată fără acordul autorului.

Este practic imposibil restabilirea dreptului de autor în cazurile cînd opera este publicată și a devenit cunoscută publicului cu modificările neacceptate de autor.În situația dată judecata este în drept să interzică contravenientului publicarea de mai departe a operei sau săl oblige să efectueze un anunț despre comiterea încălcărilor și reabilitarea autorului,interesele căruia au fost încălcate.

c).curmarea acțiunilor ce lezează drepturile sau crează pericol de lezare a acestora.

Pentru a preîntîmpina și leza curmarea drepturilor de autor și drepturilor conexe instanțele de judecată sunt în drept a efectua următoarele acțiuni:

 pînă la examinarea cauzei în fond judecătorul este în drept să interzică reclamantului sau persoanei asupra căria sunt aduse suficiente probe pentru a presupune că ea este violatorul drepturilor de autor și drepturilor conexe,să efectueze următoarele acțiuni:confecționarea,vînzarea,reproducerea,darea în chirie...

 judecătorul este în drept să pronunțe hotărîrea privind sechestrarea și confiscarea tuturor exemplarelor operelor presupuse că sunt contrafăcute.

În cazul cînd organul de cercetare prealabilă dispune de probe privin violarea drepturilor de autor și drepturilor conexe,este obligat să întreprindă măsurile cuvenite pentru a depista și sechestra:

1. exemplarele de operă și fonograme care se presupune că sunt contrafăcute;
2. materialele și echipamentele destinate pentru confecționarea și producerea acestira;
3. conturile și alte documente care pot servi drept dovezi ale acțiunilor săvîrșite cu încălcarea prezentei legi(art.38(9)al L.privind drepturile de autor și drepturile conexe).

Organele vamale sunt în drept să rețină exemplarele operelor sau fonogramelor lor,dacă acestea sunt introduse sau scoase din țară fără licență.

Art.38 p."c-e" al L.privind drepturile de autor și drepturile conexe stabilește 3 moduri de reparare a prejudiciului cauzat pentru lezarea drepturilor patrimoniale,recuperarea perderilor,perceperea venitului nerealizat, și achitarea unei compensații.

Una din cele mai răspîndite sancțiuni este recuperarea perderilor.

În primul rînd,titularul dreptului de autor și drepturilor conexe este în drept să perceapă tot venitul realizat în urma violării dreptului de aurot și drepturilor conexe.Acesta poate fi exprimat în sume bănești.

Al doilea mod de recuperare a pierderilor este achitarea unei compensații.Această compensație se estimează în salarii minimale,mărimea căreea va corespunde cu cea existentă la momentul violării dreptului.

3Apărarea în ordine administrativă.

Persoanele ce au violat dreptul de autor și drepturile conexe pot suporta și o răspundere administrativă.Conform Codului cu privire la contravențiile administrative"folosirea produselor muncii intelectuale,inclusiv a produselor muncii intelectuale a autorilor străini,fără a încheia contract cu autorii sau succesorii lui de drepturi,încălcarea condițiilor de folosire a produselor muncii intelectuale,inclusiv asupra operei literare de artă sau științifice,folosirea lor în orce alt mod ilicit,precum și constrîngerea la copaternitate-atrag după sine aplicarea unei amenzi".

Distrugerea din neglijență a originalului operei de artă plastică,sculptură,a manuscrisului sau a fariantei difinitive a originalului operei audiovizuale deasemenea atrage după sine aplicarea unei amenzi.

4.Apărarea în ordine penală.

Codul penal prevede pedepsă în formă de amendă pentru folosirea operelor literare,de artă sau științifice inclusiv a operelor autorilor străini fără a încheia contract cu autorul sau cu succesorii lui în drepturi,încălcarea stipulațiilor legii și a contractului de folosire a acestei opere,însușirea paternității asupra unei opere străine,folosirea lor în oarecare mod ilicit,precum și constrîngerea la copaternitate,dacă aceste acțiuni au fost săvîrșite după aplicarea unor sancțiuni administrative sau dacă a fost cauzată o daună de proporții mari,precum și distrugerea intenționată a originalului operei de artă plastică,sculptură,a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului operei audiovizuale.

Obiecte ale infracțiunii sunt:folosirea operelor dreptului de autor fără încheierea unui contract cu autorul sau cu succesorii lui,însușirea paternității unei opere străine,precum și constrîngerea la copaternitate.

Componența de infracțiuni are un caracter material.Infracțiunea este săvîrșită doar dacă a fost cauzată o daună de proporții mari.Dauna de proporții mari poate fi atît morală cît și materială.

Partea subiectivă o constitue intenția directă.

Subiect este persoana ce a atins vîrsta de 16 ani.

Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe art.38(12) prevede și răspunderea penală sub formă de privațiune de libertate pentru persoanele vinovate de violarea premeditată a drepturilor a drepturilor de autor și drepturilor conexe,care a fost comisă cu scopul de a obține profit și a cauza prejudicii considerabile titularului dreptului de autor și a drepturilor conexe.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.