Apa - Sursa Vietii

3x puncte

categorie: Geografie

nota: 9.00

nivel: Facultate

APA, H2O, masa mol. 18,02, lichid incolor, de culoare albastră-verzuie în straturi groase. Are structură unghiulară (A 104,5°), care în realitate este pseudo-tetraedrică, rezultată prin hibridizare sp3, molecula de apa dispunând de doi orbitali hibrizi ocupați cu câte o pereche de electroni neparticipanți.

Compoziția a fost stabilită în perioada 1871—1905 prin experiențele lui[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Apa - Sursa Vietii

APA, H2O, masa mol. 18,02, lichid incolor, de culoare albastră-verzuie în straturi groase. Are structură unghiulară (A 104,5°), care în realitate este pseudo-tetraedrică, rezultată prin hibridizare sp3, molecula de apa dispunând de doi orbitali hibrizi ocupați cu câte o pereche de electroni neparticipanți.

Compoziția a fost stabilită în perioada 1871—1905 prin experiențele lui Macquer, Cavendish, Lavoisier, Laplace și alții.
Hidrogenul și oxigenul având mai mulți izotopi, apa obișnuită conține în proporție mică și combinațiile reciproce ale acesŹtora : H216O ; H217O ; H218O ; HD16O ; HD17O ; HD18O; D216O ; D217O ; D218O și T2O. Prezintă un pronunțat moment electric de dipol ” 1,84, fiind un bun solvent, capabil să funcționeze ca donor de electroni.

Dacă în stare de vapori apa este formată din molecule neasociate, în stare lichidă și în gheață, ele sunt asociate prin legătura de hidrogen. Gheața cristalină are o structură afinată, cu simetrie hexagonală, analogă cu a β-tridimitului, în care orice moleculă de apa este coordinată de alte patru molecule de apa, respectiv fiecare atom de oxigen este înconjurat tetraedric de alți patru atomi de oxigen întocmai ca atomii de carbon în diamant.

Totodată, fiecare atom de oxigen al unei molecule de apă este legat covalent de doi atomi de hidrogen ai moleculei proprii și de alți atomi de hidrogen proveniți din două molecule diferite, prin legături de hidrogen. Apa prezintă o serie de proprietăți anormale datoŹrită asocierii moleculelor prin legături de hidrogen.

Astfel, densitatea apei în loc să scadă continuu cu temperatura, așa cum se întâmplă la celelalte lichide, are valoarea maximă la 4°C și anume egală cu unu. La 0° C, apa se solidifică mărindu-și volumul (d.0,9168) cu 9% fiind mai ușoară decât apa lichidă, pe care plutește.

Valoarea mică a densității gheții este atriŹbuită structurii afinate a rețelei cristaline. Drept consecință, sub 4°C, apa răcită îngheață, se ridică la suprafață sub forma unui strat protector față de temperatura exterioară, făcând posibilă viața acvatică. Apa trece în stare de vapori la 100°C mărindu-și volumul de ~1700 ori.

Intervalul de temperatură anormal de mare în care apa se află în fază lichidă (0°C — 100°C) este atribuit, de asemenea, asocierii moleculelor de apa, resŹpectiv legăturilor de hidrogen. Cele două puncte extreme ale apei, de solidificare, respectiv de fierbere la presiune normală, constituie temperaturile 0°C și 100°C în scara termometrică în grade Celsius.

Căldura specifică mare a apa (4,18 J-g-1) are un rol regulator asupra temperaturii apa, deoarece temŹperatura lacurilor și mărilor se schimbă mai lent decât a soluŹlui. Căldura latentă de vaporizare este anormal de mare : 40,7 kj/mol. Apa se dovedește un lichid puțin compresibil, prezentând un minim la presiuni joase. În stare pură, ca urŹmare a unei ionizări proprii extrem de reduse, apa are o conductibilitate electrică mică :H20 H+ + OH- ; K = 1,04-10-11 la 25°C

Din această cauză, apa pură este greu de electrolizat în schimb, ea are o constantă dielectrică mare ( ε 81), fapt care-i conferă excelente proprietăți ionizante și de dizolvant, fiind unul din cei mai importanți dizolvanți pentru electroliți și chiar pentru combinații nepolare anorganice și organice.

Solubilitatea substanțelor în apa se datorește fie existenței în molecula acesŹtora de grupe OH capabile să formeze legături de hidrogen cu moleculele de apă, fie caracterului polar al unor ioni apți a se înconjura cu molecule de apă prin forțe ion-dipolice. Conductibilitatea termică a apei este mică, de cca 100 ori mai mică decât a argintului, apa fiind totuși un conductor termic mai bun decât multe lichide organice.

Molecula de apă, datoŹrită caracterului puternic exoterm, este atât de stabilă, încât abia se disociază 10% prin ridicarea temperaturii la 2500°C. Spre deosebire de oxigen, azot, iod, seleniu, telur, arsen și stibiu, care nu reacționează cu apa, numeroase elemente neŹmetalice sau metalice descompun apa la diferite temperaturi. Astfel, clorul reacționează la întuneric, bromul la lumină, sulful la fierbere, fosforul la 250°C, borul, carbonul și siliciul la roșu.

Corespunzător cu poziția lor în seria tensiunilor electrochimice, metalele reacționează foarte diferit cu apa asemănător reacției acestora cu acizii minerali. Spre deosebire de metalele alcaline care reacționează violent cu apa la rece, cu degajare de hidrogen, magneziul reacționează numai la 100°C, iar fierul la 800°C.

în contact cu oxizii unor nemetale sau cu oxizi ai unor metale plurivalente în stări de oxidare superioare, apa formează acizi, iar cu oxizii metalelor alcaline și alcalino-pământoase (excepție beriliul), baze. Unele carburi, siliciuri, azoturi, fosfuri, arseniuri, sulfuri, selenuri, telururi reacțioŹnează cu apa cu formare de hidroxizi metalici și degajare de compuși hidrogenați corespunzători.

Sărurile provenite dintr-un acid tare cu o bază slabă hidrolizează sub acțiunea apei, cu caracter acid, iar cele ale unui acid slab cu o bază tare, cu caracter bazic. Apa are proprietatea de a cataliza numeroase reacții, cum sunt cele ale halogenurilor cu oxigenul, a hidroŹgenului sulfurat cu oxizii de azot, a hidrogenului cu clorul la lumină și altele. Substanțele capabile să fixeze un număr de molecule de apă și având o compoziție chimică definită se numesc hidrați
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.