Angajament de plata

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.88

nivel: Facultate

Salariul este (nu este) grevat de urmatoarele retineri lunare : Plata chenzinei a II-a se va face la data de ....................................... a lunii.
Am luat cunostinta de angajamentul de plata de mai jos si suntem de acord ca, in caz de neplata, sa efectuam retinerile solicitate si sa le viram in contul indicat de banca.Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele me[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Angajament de plata

Salariul este (nu este) grevat de urmatoarele retineri lunare : Plata chenzinei a II-a se va face la data de ....................................... a lunii.
Am luat cunostinta de angajamentul de plata de mai jos si suntem de acord ca, in caz de neplata, sa efectuam retinerile solicitate si sa le viram in contul indicat de banca.Ne asumam intreaga responsabilitate cu privire la datele mentionate in prezentul document si confirmam ca persoanele semnatare ale prezentei adeverinte angajeaza raspunderea noastra cu privire la realitatea informatiilor cuprinse in prezenta.

Subsemnatul , ..........................................................., nascut la data de ............, fiul/fiica lui......................................., cu domiciliul in ..............................., str. ........................................, nr............., bl.................., sc.................., ap.........., sector/judet ......................................, telefon ..........................., posesor al B.I./C.I. seria ........., nr......................., eliberat de ..............................., la data de .................., cod numeric personal ..............................., in calitate de (functia) ................................, la societatea .............................., consimt sa se retina din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor si a dobanzilor corespunzatoare contractului de imprumut incheiat cu BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Sucursala /Agentia ..........................

si mandatez Societatea Comerciala ......................................... sa le vireze in contul BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, la prima cerere a sa, in caz de neplata, si pana la achitarea integrala a debitului.In cazul in care imi voi schimba locul de munca pe durata derularii contractului , ma oblig ca in termen de 5 zile de la prezentarea la noul loc de munca , sa informez BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA si sa depun la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA o noua adeverinta de salariu, in aceeasi forma cu aceasta , emisa si semnata de reprezentantii autorizati ai noului loc de munca si un angajament asemanator acestuia.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.