Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova

3x puncte

categorie: Geografie

nota: 9.08

nivel: Facultate

Referat despre Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova
Sectorul serviciilor
- Telecomunicatii
Sectorul telecomunicatiilor, parte importanta a infrastructurii nationale s-a dezvoltat continuu, abordând în functie de necesitati atât solutii calitative cât si cantitative. În judetul Prahova, numarul abonatilor telefonici depaseste 148.500. În toate localitatile urbane si[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova

Referat despre Analiza sistemului de asezari in judetul Prahova
Sectorul serviciilor
- Telecomunicatii
Sectorul telecomunicatiilor, parte importanta a infrastructurii nationale s-a dezvoltat continuu, abordând în functie de necesitati atât solutii calitative cât si cantitative. În judetul Prahova, numarul abonatilor telefonici depaseste 148.500. În toate localitatile urbane si în resedintele de comuna din judetul Prahova, sunt instalate, de catre principalul operator de telefonie fixa, centrale telefonice digitale (nu mai exista centrale telefonice manuale). Retelele locale si interurbane sunt noi si functioneaza la parametrii proiectati. Judetul este racordat prin magistrale de fibra optica la reteaua interurbana si internationala. În felul acesta s-a creat posibilitatea ca abonatii sa comunice la nivel national si international. În parcurile industriale Ploiesti, Brazi, Plopeni si Valenii de Munte este creata infrastructura de telecomunicatii caracteristica necesitatilor de servicii moderne, circuite închiriate

- Turism
Frumusetea si varietatea cadrului natural, precum si bogatia valorilor culturale prezente confer judetului Prahova un potential turistic remarcabil, care îl situeaza pe un loc important în oferta turistica nationala si internationala a României. Principalele zone turistice sunt: Valea Prahovei, Valea Doftanei, Valea Teleajenului, Valea Slanicului si zona Drajna – Cerasu – Starchiojd care fac parte din arealul montan si submontan; Valea Cricovului Sarat apartinând zonei colinare si zona Ploiesti – Balta Doamnei situata în câmpia prahoveana. Judetul Prahova, recunoscut ca zona cu destinatie turistica înca de la sfârsitul sec. al XIX-lea, si-a constituit o infrastructura turistica deosebita atât cantitativ, cât si calitativ, în principal în ultimii ani.

Reteaua turistica pusa la dispozitia turistilor în judetul Prahova cuprinde (247 structuri de primire turistica, din care: 53 hoteluri, 14 moteluri, 38 vile turistice, 1 bungalou, 14 cabane, 1 camping, 2 tabere pentru elevi, 120 pensiuni turistice (86 pensiuni urbane), 3 hosteluri, 2 popasuri turistice si 1 hotel pentru tineret, care raspund bine cerintelor actuale ale turistilor.

Capitalul social al judetului Prahova
- Populatia judetului Prahova
Populatia judetului Prahova la 1 ianuarie 2008 era de 819.600 locuitori. Raportatat la suprafata judetului, rezulta o densitate a populatiei de 173,8 locuitori/km2. Numarul de locuitori situeaza judetul pe primul loc în ierarhia judetelor.

În mediul urban traiesc 414.238 locuitori, iar în mediul rural 405.362 locuitori, gradul de urbanizare fiind de 50,5%. Populatia municipiului Ploiesti reprezinta 28,1% din populatia judetului, respectiv 230.640 locuitori. Din punct de vedere al structurii pe sexe, populatia se caracterizeaza printr-o usoara predominare a populatiei feminine (51,6%), raportul între sexe pe total judet fiind de 94 persoane de sex masculin la 100 persoane de sex feminin.

Începând din anul 1990 populatia judetului a înregistrat o continua scadere, într-un ritm mediu anual de -0,4%, fapt ce a condus la pierderea în anul 2007 a primei pozitii între judetele tarii, în favoarea judetului Iasi. Scaderea populatiei a fost însotita de o mutatie semnificativa în structura pe vârste, accentuându-se procesul de îmbatrânire demografica. Astfel, comparativ cu anul 1990 proportia persoanelor vârstnice (60 ani si peste) a crescut de la 15,8% la 20,6%, în timp ce proportia populatiei tinere (0-14 ani) a scazut de la 22,5% la 14,3%, în total populatie.

În anul 2007 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se observa o scadere a numarului deceselor sub un an (-37,7%), a nascutilor vii (-7,4%), a divorturilor (-7,0%), a deceselor (-5,1%) si o crestere a numarului casatoriilor (+26,7%). Sporul natural înregistrat în anul 2007 a fost în continuare negativ, de -2.242 persoane, fata de -2.174 persoane în aceeasi perioada a anului precedent.

- Resursele de munca
Resursele de munca3 ale judetului Prahova în luna decembrie 2007 au fost de 535,0 mii persoane, reprezentând 65,2% din populatia judetului. Populatia activa civila, la aceeasi data, era de 310,0 mii persoane (57,9% din resursele de munca), din care: populatie ocupata 291,5 mii persoane (94,0% din populatia activa civila) si 12,1 mii persoane someri si alte persoane aflate în evidenta pentru un loc de munca (3,9% din populatia activa civila). Populatia ocupata reprezinta 54,5% din totalul resurselor de munca si 35,5% din populatia judetului. În totalul populatiei ocupate, ponderea salariatilor este de 65,1% (189.787 persoane).

- Somajul
La sfârsitul anului 2007 erau înregistrati 12.124 someri din care 6.502 nu beneficiau de drepturi banesti. Rata somajului în judetul Prahova, calculata în functie de populatia activa, a fost de 3,9%.

Analiza SWOT a judetului in contextul amplasarii in regiunea Sud Muntenia
Puncte tari
- Accesibilitate, atractivitate fata de investitori;
- Bogatia si varietatea resurselor naturale;
- Conditii naturale favorabile dezvoltarii economice.
- Municipiul Ploiesti este desemnat pol de crestere.
- Sectoare industriale traditionale bine dezvoltate precum: extractia si prelucrarea petrolului, fabricarea
utilajului petrolier si chimic;
- Dezvoltarea sectorului de servicii;
- Existenta unor firme private reprezentative cu capital strain sau mixt si existenta bazei de cercetare în domeniile petrochimiei, resurselor minerale, utilajului petrolier precum si zootehniei si viticulturii.
- Suprafata arabila reprezinta baza de dezvoltare a unei agriculturi capabile sa obtina produse ecologice, sisteme antigrindina;
- Potential agricol si zootehnic ridicat preponderent în partea de sud a judetului;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.