Analiza pozitiei financiare a societatii comerciale

3x puncte

categorie: Economie

nota: 9.00

nivel: Facultate

Nivelul tehnic al vaselor emailate la S.C. “EMAILUL” S.A. Medias este comparabil cu cel realizat de firme cu experienta in domeniu, cu cel din strainatate in ceea ce priveste forma si culoarea, dar in privinta decorului nu este atins nivelul extern. Problemele sunt in realizarea unor tipuri de pigmenti noi, a pastelor, imprimare directa si indirecta (sitografie si decalcomanie), precum[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Analiza pozitiei financiare a societatii comerciale

Nivelul tehnic al vaselor emailate la S.C. “EMAILUL” S.A. Medias este comparabil cu cel realizat de firme cu experienta in domeniu, cu cel din strainatate in ceea ce priveste forma si culoarea, dar in privinta decorului nu este atins nivelul extern. Problemele sunt in realizarea unor tipuri de pigmenti noi, a pastelor, imprimare directa si indirecta (sitografie si decalcomanie), precum si in elaborarea unor retete de email fundamental cu oxid de nichel indigen.Toate acestea constituie teme de cercetare ale personalului specializat in cadrul societatii.

1.8.Descrierea activitatii – caracteristici
S.C. “EMAILUL” S.A. Medias produce articole emailate de uz casnic cu utilaje si tehnologie proprie intr-o fabricatie integrata in proportie de 100%.

Compartimente direct productive.Productia de vase emailate, conform tehnologiilor aplicate se desfasoara in trei sectoare de activitate si anume:
a). sectorul de prelucrari mecanice unde se realizeaza in principal urmatoarele faze:
executia corpului vasului prin operatii tehnologice de prelucrare prin stantare, ambutisare adanca, fasonare si tinichigerie;
-degresare – decapare a vaselor inainte de aplicarea operatiei de emailare propriu-zisa.
b). sectorul de pregatire-email in care se realizeaza:
-elaborarea colorantilor necesari pentru frite;
- elaborarea fritelor de email si a emailurilor;
- executia decalcomanilor.

c). sectorul de emailare unde se realizeaza:

- prepararea emailului pentru stratul primar (grund) si pentru cel de acoperire;
- aplicarea stratului de email pe vas;
- uscarea si arderea separata a straturilor de email.

Compartimente indirect productive
In aceasta grupa se incadreaza:
a) sectia scularie
b) sectia mecano-energetica
c) compartimentul transport-aprovizionare
d) compartimentul financiar-contabil
e) sectorul tehnic-proiectare
f) oficiul de calcul.

Asigurarea calitatii
In principal controlul calitatii se realizeaza astfel:
- verificarea materiilor prime prin prestatia de servicii a colectivului specializat din cadrul Institutului “CASTTIL” S.A.;
- verificarea semifabricatelor pe flux- control activ;
- verificarea produselor finite.

Mijloace fixe
Dotarea tehnologica a atelierelor de productie este alcatuita din:
- utilaje si echipamente tehnologice de baza;
- A.M.C.-uri;
- dotari si inventar industrial.
In procesul tehnologic utilajele care determina in mare masura calitatea produselor sunt reprezentate de cuptoarele de ars vase emailate.

Prezentul proiect va încerca să analizeze din punct de vedere financiar activitatea unei întreprinderi pe parcursul a două exerciții.

După cum rezultă din situația patrimonială a firmei „RADCOM S.A.” obiectul activității îl constituie producția de bunuri de larg consum.Firma dispune de active imobilizate reprezentate prin mașini, utilaje, mijloace de tranport,aparatură de birotică,etc.și active circulante: stocuri de materii prime și materiale, obiecte de inventar,producție în curs de execuție,semifabricate,produse finite,etc.- toate necesare bunei desfășurări a procesului de producție.

2.BILANTUL CONTABIL, SUPORT AL ANALIZEI FINANCIARE
Drept surse de date pentru analiza financiară vom folosi următoarele documente:
a. bilanțul contabil al firmei;
b. contul de profit și pierdere;
c.anexele la bilanț (situația activelor imobilizate în valoare brută și amortizările înregistrate pentru acestea ).

Deci , analiza financiară ce urmează a fi realizată își propune să evidențize următoarele aspecte:
1.modalitatea de realizare a echilibrului financiar pe termen lung și pe termen scurt-analiză pe bază de bilanț contabil
2.stabilirea treptelor de acumulare bănească numerică și marjele de rentabilitate sau soldurile intermediare de gestiune- analiză pe baza contului de profit și pierdere.

Bilanțul contabil constituie documentul principal care stă la baza evaluării patrimoniale a întreprinderii, existând trei abordări diferite ale acestuia, și anume:
1.abordare patrimonială;
2.abordare funanciară;
3.abordare funcțională.

Bilanțul patrimonial este anexat la acest proiect,aratând situația patrimonială a firmei la sfârșitul unui exercițiu financiar.
Pentru acest tip de bilanț se calculeată un singur indicator :
Activul Net Contabil (ANC)=total activ- total datorii.Situația netă=total activ-total datorii=capital propriu-subvenții-provizioane.

Luînd în calcul datele disponibile obținem următoarele rezultate:
2004:
ANC=559.002-628.517=-69.515 SAU : SN=-69.515-0-0=-69.515.
2005:
ANC=1.822.750-1.792.750=30.000 SAU: SN=30.000-0-0=30.000

Rezultatele obținute indică o ANC negativă în anul2004 și una pozitivă în anul 2005.Acest fapt pune în evidență o situație prefalimentară în anii precedenți, situație ce a fost depășită de firmă în exercițiul încheiat,lucru care atestă o gestiune economică sănătoasă care a reușit să acopere pierderea din anii precedenți și de a obține un profit de 145.295.000lei care poate fi investit în vederea maximizării profiturilor viitoare.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.