Analiza activitatii economice a intreprinderii Octopus

5x puncte

categorie: Economie

nota: 9.44

nivel: Facultate

Întreprinderea anul trecut a fost divizată în trei firme „Octopus-Plus” S.R.L, „Octopus-Prof” S.R.L și „Octopus” S.R.L, ultima după fragmentare a fost renumită altfel, după unele date a fost fuzionată cu firma „Premier SV”. „Octopus-Plus” a fost întreprinderea care a primit asupra sa toate creanțele și contractele, de altfel numai pentru [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Analiza activitatii economice a intreprinderii Octopus

Întreprinderea anul trecut a fost divizată în trei firme „Octopus-Plus” S.R.L, „Octopus-Prof” S.R.L și „Octopus” S.R.L, ultima după fragmentare a fost renumită altfel, după unele date a fost fuzionată cu firma „Premier SV”. „Octopus-Plus” a fost întreprinderea care a primit asupra sa toate creanțele și contractele, de altfel numai pentru aceasta a fost menținută, ce cu timpul au fost transferate către alte companii, „Octopus-Prof” a devenit compania de bază. Au fost deasemenea constituite așa întreprinderi ca „Vester Produs” S.R.L ce au preiat pa balanță sa o serie de combinate și uzine, ca de exemplul combinatul din Bubueci, ce producerea dulciuri din cadrul liniei sortimentale „Scarlet”. Cauza acestor reformări a fost împărțirea capitalului ce avut loc între doi frați, în urma acestor întâmplări „Octopus-Prof” a fost lipsită de dreptul exclusiv de distribuție a apei minerale „Argint”, de contractul cu condiții satisfăcătoare la achiziționarea berei ucrainești, etc. Însă pozitiv a fost faptul menținerii contractului de distribuției cu compania „DAAC” S.A. și cu producătorii berei „Livovskoe”.

2. Structura companiei

Întreprinderea este alcătuită din 4 sisteme de bază, fiecare sistem la rândul său defalcânduse în secții. Toată structura a întreprinderii se prezintă sub forma unui organizm viu care permanent se află în schimbare, fiind din esență metamorf și având drept promotor raționamentul economic. Formarea sau lichidarea unei secții se efectuiază foarte rapid ce foarte mult impresionează. În perioada efectuării practicii eu am putu observa constituirea a 3 secții noi, merchandaising key count ce s-a divizat de secția merchandaising general, secția agenților comerciali numită „Twist” ce se preocupau de promovarea produselor din grupa snack-urilor și secția PR constituită din traducători, de profesie, ce sunt încadrați în procesul de comunicare cu subiecții aflați în afara Republicii Moldova, nerezidenți, precum și participă activ la formarea imaginei firmei după hotare.

Organigrama prezentată în figura 2, cât se poate de bine redă structura întreprinderii. În așa fel sunt 4 compartimente fiecare la rândul său defalcânduse în secții. Compartimentul comercial este compus din 8 secții fiecărei dintre acesteia atrebuinduse diferite scopuri. Secțiile botanica, ciocana, buiucani redau delimitarea teritorială a municipiului Chișinău, fiecărei secții fiind posesionat un teritoriu. Secția Regiuni se preocupă de comercializarea mărfii în regiunile republicii, fiecărui manager revenind un raion, ce important e că secția nu are șef, toți lucrătorii în cadrul acesteia fiind egali în niveluri manageriale. Secția Twist, este secția recent creată ce este compusă din 5 agenți și un supervaiser, scopul secției este promovarea, comercializarea produselor de patiserie, cipsuri, panificației, cu alte cuvinte acestei secții fiind stabilite careva mărfuri specifice, ce au o importanță mare deoarece au o rentabilitate sporită. Secția piața centrală se preocupă în exclusivitate de piața centrală, în această secție este un singur manager și nu este un expeditor stabilit, nici camion, deoarece comenzile sunt mici de volum, fără să luăm în considerație depozitile, expedierea mărfii în general se face pe camioanele altor secții ce în urma stabilirei direcțiilor logistice de mișcare trec în preajma pieții. Dificultatea acestei secții este neoficialitatea furnizărilor, achitarea cash.

Secția Key Count deservește toate supermarketurile și depozitele din municipiu. Această secție deasemenea nu are șef, toți colaboratorii fiind egeli în funcții și niveluri ierarhice, cred că lipsa verigii de conducere în secție este din cauza specificului acesteia. Secția alimentația publică furnizează marfa către cantinele, restaurantele și barurile din republică, se preocupă în exclusivitate de deservire a acestora. Procesul de producere este defalcat în 8 secții corespunzător fiecărui produs. Important este că am menționat numai secțiile ce întră în componența firmei. Multe secții trecând un anumit nivel, o barieră anumită a volumului de producției se exclude din cadrul „Octopu-Prof” S.R.L fiind separată în o societate comercială autonomă, cum de exemplul aceasta a avut loc cu firma „Vester Produs” S.R.L.

Altfel spus toate secțiile menționate sunt de dimensiuni neânsemnate cu un număr de muncitori cel mult 19 persoane. Din denumire poate fi observat că fiecărei secții îi corespunde o gamă de produse ce practic se conține în denumire. În așa fel, vorbind de secția fasonării crupelor putem enumera așa produse ca : hrișca, orez (de 3 feluri), arpacaș (de 4 felurii), făină de grâu (2 feluri), făină de porumb, zahăr, mazăre (2 feluri), ovăz, grâu. În unitatea stipulată sub denumirea de panificație sunt presupuse acțiuni operaționale economice de fabricare a produselor din făină de grâu, ca de exemplu pesmeți, cozonaci, pasha, rulete. Produse de patiserie sunt destul de numeroase variind pe parcursul anului la nivelul de 45-49 feluri, partea cea mai mare alcătuind biscuiții.
Compartimentul resurse umane cum putem observa în organigrama prezentată în figura 2, este alcătuit din 10 secții. Secția de securitate are menirea de efectuare a pazei la blocul administrativ, la producere și depozit. În secția de securitate activează relativ 18-21 persoane, cea mai mare parte fiind paznici, restul sunt persoanele ce în colaborare cu secția credit-control se preocupă de datoriile, în mare parte nereflectate în actele fiscale, cu alte cuvinte neoficiale.

Secția vamă are menirea să efectuieze toate operațiile aleatorii improtului produselor finite și mărfii prime. Secția cadre una dintre cele mai principale, printe cele mai importante efectuiază operațiuni de recrutare a lucrătorilor, sunt angajați speciali numiți head hunter ce se preocupă de căutarea specialiștilor calificați, în afară de aceasta are menirea de efectuare a perfecționării și specializării continuie a lucrătorilor, ducerea evidenței și efectuarea analizelor în colaborare cu contabilitatea, etc. Secțiile PR 1 și 2 sunt unitățile de structură a întreprinderii ce sunt cunoscute sub denumirea de relații cu publicul, aceste secții promovează imaginea pozitivă a întreprinderii, se preocupă de reclamațiile consumatorul, comunică cu mass media (televiziunea, ziarele) în colaborare cu secția de publicitate a relațiilor cu mass media. Operatorii recepționează comenzile și le înregistrează, deasemenea sunt răspunzători de înregistrarea produselor finite și celor de import ce sunt gata de comercializare. Dispetcerii au activitatea de bază operarea cu facturile fiscale, precum și controlul circulației mărfii.

Compartimentul de publicitate este cel mai complex și are o structură foarte dificilă. Îndeplinește multiple sarcini în cadrul întrerinderii, crearea reclamei și promovarea, stimularea vânzărilor sunt practic activități de bază, restul fiind mai mult aleatorii. Secția marketing în care lucrează marketologii activează împreună cu secția de publicitate, având un singur șef de secție, în actele, ordinile și documentația întreprinderii însă secția marketing este indicată ca o structură aparte, aceasta este făcut intenționat pentru formularea scopurilor strategice cât mai fixe și precise. Conlucrarea acestor secții are loc prin mai multe puncte de tangență, adesea lucru constând în unul și același proiect. Brand managerii se preocupă de acțiunile legate de mărcile comerciale, în afară de protejarea drepturilor intelectuale, au drept scop efectuarea analizelor de piață, crearea a imaginei produselor în colaborare cu secția marketing, efectuarea cercetărilor și elaborarea deciziilor ce se referă la linia sortimentală.

Depozitul împreună cu contabilitatea sunt secții cele mai importante ale întreprindere. La depozit activează 20 de persoane, dintre care ” hamali. Depozitul recepționează toate comenzile deja prelucrate și le materializează, aceasta se efectuaiază în felul următor : prin intermediul calculatorului logistul superior de la depozit recepționează comenzile ce sunt înregistrate și contabilizate, pe un palet în termeni fixați este pregătită marfa, după este controlată de secția de securitate și prin intermediul electrocarului este încărcată în camion, pasul final este controlul efectuat de dispetcer și perfectarea de către acesta a facturilor fiscale.

Contabilitatea întreprinderii este efectuată de 2 secții și de către o companie de audit. Sistema contabilă este bazată pe programele contabile cele mai performante, baza cărora o alcătuiește programa 1C, sistema intrastructurală de rețea la calculator este deservită de secția rețele de comunicații, șeful secției este numit SIS admin și este informațician-programist de profesie. Parte componentă a contabilității este și casieria ce acumulează plățile efectuate de clienți și recepționate de agenți sub forma cash, în orice valută a lumii. Tot casa eliberiază salarii, foi de deplasare, bilete la carburanții. Mai detaliat descrierea secției contabile este expusă în compartimentul următor.

3. Contabilitatea întreprinderii

Contabilitatea întreprinderii este efectuată cum a mai fost remarcat anterior prîntr-un proces foarte specific și complicat. Schematic acesta este reprezentat în figura 3. Contabilitatea, în cadrul S.R.L << Octopus-Prof >>, se efectuiază prin intermediul a 2 secții distincte, cu personal angajat ce posedă pregătire de specilalitate. Organizarea și efectuarea contabilității revine directorului financiar, care coordonează activitatea economică în cadrul societății și dispune de lichiditățile companii.

Un rol important în cadrul organizării contabilității la întreprindere au registrele de contabilitate. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică și grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fișe și situații ale căror conținut și formă corespund scopului pentru care se țin. Printre principalele registre ce se folosesc în contabilitate putem remarca registrul-jurnal, care este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod cronologic, operațiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.