Aminele

1x punct

categorie: Chimie

nota: 7.97

nivel: Liceu

- dacă radicalii hidrocarburii sunt diferiți atunci se alege radicalul cel mai lung și se formează denumirea aminei primare; ca prefix se scrie denumirea radicalului mai inferior cu indicativul N- adică ramificație de la atomul de azot:
3 2 1
CH3-CH2-CH2-NH-CH3 N-metilpropilamină;
N-etil-N-metilpropilamină;
CH3CH2N(CH3)2 [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Aminele

- dacă radicalii hidrocarburii sunt diferiți atunci se alege radicalul cel mai lung și se formează denumirea aminei primare; ca prefix se scrie denumirea radicalului mai inferior cu indicativul N- adică ramificație de la atomul de azot:
3 2 1
CH3-CH2-CH2-NH-CH3 N-metilpropilamină;
N-etil-N-metilpropilamină;
CH3CH2N(CH3)2 N,N-dimetiletilamină

2) după natura radicalului de hidrocarbură:
a) alifatice;
b) aromatice.
Pentru amina aromatică de mai jos s-a păstrat denumirea trivială

3) după numărul grupelor amino:
a) monoamine R-NH2
b) diamine sau poliamine H2N-R-NH2
- dacă grupele sunt aranjate simetric atunci se adaugă prefixul de multiplicare (di- tri- etc.):
NH2-CH2-CH2-NH2 etilendiamină
- dacă în catenă sunt trei și mai multe grupe amino, sau ele sunt aranjate nesimetric atunci se indică pozițiile grupelor amino - denumirea hidrocarburii - sufixul 'amino' cu multiplicativul respectiv:
1,3,5-pentantriamină

Aminele pot prezenta izomeri:
- de catenă 2-metil-1-propilamină
CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 butilamină
- de poziție a grupei amino:

II. METODE DE PREPARARE Există mai multe metode de obținere a aminelor:
1. Reducerea nitroderivaților cu hidrogen atomar obținut la interacțiunea metalelor active cu acizi minerali:
Fe, HCl
R-NO2 + 6[H] - R-NH2 + 2H2O
2H2

2. Reducerea nitrililor: R-C≡N R-CH2-NH2 nitril Ni
3. Degradarea Hoffmann a amidelor:
4. Alchilarea amoniacului (se obține amestec de amine):
R-X + NH3 [R-NH4]+X- (asemănător cu HCl + NH3 NH4Cl)
CH3I + NH3 [CH3NH3]+I-
[CH3NH3]+I- + NH3 CH3NH2 + NH4I

III. PROPRIETĂȚILE CHIMICE
Aminele, fiind derivați ai amoniacului, repetă proprietățile acestuia. Astfel, dizolvîndu-se în apă, ele formează baze:
CH3-NH2 + H2O [CH3NH3]+OH- hidroxid de metilamoniu.

Deoarece aminele posedă proprietăți bazice (adică adiționează un proton), deseori ele sunt numite baze organice. La fel ca și amoniacul, aminele interacționează cu acizii, formînd săruri, care fiind tratate cu baze alcaline formează ulterior iarăși amine:
CH3-NH2 + HCl [CH3NH3]Cl clorură de metilamoniu
[CH3NH3]Cl + NaOH CH3-NH2 + NaCl + H2O

Spre deosebire de amoniac aminele ard în aer:
4CH3NH2 + 9O2 4CO2 + 2N2 + 10H2O
Cel mai simplu reprezentant al aminelor aromatice este anilina, C6H5-NH2. Ea are proprietăți bazice exprimate mai slab decît la aminele alifatice sau la amoniac. Soluția de anilină nu schimbă culoarea turnesolului, dar, interacționînd cu acizii tari, formează săruri:
C6H5-NH2 + HCl [C6H5-NH3]+Cl- sau C6H5NH2.HCl
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Chimie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.