Amenajari Hidroelectrice in Romania

1x punct

categorie: Geografie

nota: 9.00

nivel: Facultate

2.Folosințele amenajărilor hidroenergetice
Amenajările hidroenergetice constituie un exemplu de folosință complexă, deoarece apa acumulată într-un lac artificial poate fi folosită în același timp pentru producerea de energie,alimentarea cu apă a zonelor agricole (irigații) , alimentarea cu apă potabilă sau industrială a centrelor apropiate, piscicultură, combaterea eroziunii solului,agrem[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Amenajari Hidroelectrice in Romania

2.Folosințele amenajărilor hidroenergetice
Amenajările hidroenergetice constituie un exemplu de folosință complexă, deoarece apa acumulată într-un lac artificial poate fi folosită în același timp pentru producerea de energie,alimentarea cu apă a zonelor agricole (irigații) , alimentarea cu apă potabilă sau industrială a centrelor apropiate, piscicultură, combaterea eroziunii solului,agrement, etc.

Exemple de folosință complexă a apelor îl constituie: Amenajarea hidrenergetică a râului Ageș, Amenajarea Bistriței în sectorul Bicaz, Amenajarea Porțile de Fier (pe Dunăre), etc.De exemplu, la Amenajarea Bistriței în sectorul Bicaz ,datorită lacului de acumulare dela Izvorul Muntelui ,în afara efectului energetic se satisfac și alte necesități ale economiei naționale, cum ar fi:irigarea a 300 000 hectare teren agricol în câmpia Bărăganului,atenuarea cu 60% a debitelor catastrofale ce se produceau pe valea Bistriței și Siretului, alimentarea cu apă a centrelor industriale din aval de hidrocentrala Bicaz (Roznov, Săvinești,etc).

La Amenajarea porțile de Fier ,se asigură prin barajul creat pe Dunăre , posibilitatea realizării unei producții de energie de 10 miliarde kilowațioră (kWh), îmbunătățirea condițiilor de navigație și sporirea traficului fluvial pe acest sector.

3.Mărimi fizice importante la dimensionarea amenajărilor hidoenergetice
În natură, cantitățile însemnate de apă evaporată cad înapoi sub formă de precipitații și se infiltreză în straturile superioare ale scoarței pământului sau în albiile cursurilor de apă.
Aceste mase tind să coboare apoi spre nivelul mărilor și oceanelor,producând ăn drumul lor un lucru mecanic necesar pentru învingerea rezistențelor care se opun mișcării apei în albiile naturale ale acesteia.

Orice cantitate de apă care este situată la un anumit nivel terestru reprezintă o sursă de energie hidraulică.Energia hidraulică din natură este formată din energie potențială și enregie cinetică.
Această enrgie poate fi transformată în cea mai mare parte în energie electrică cu ajutorul mașinilor hidraulice amplasate în uzinele hidroelectrice

Cele mai importante mărimi hidraulice la dimensionarea unei amenajări hidroenergetice sunt: debitul, căderea și randamentul.
Debitul este o mărime fizică caracterizată prin volumul de apă raportat la unitatea de timp ,de aceea se măsoară în metri cubi pe secundă (m3/s).

Debitul este o mărime foarte importantă la determinarea puterii hidraulice și deci la dimensionarea amenajării hidrenergetice
Căderea reprezintă înălțimea la care se găsește volumul de apă deasupra nivelului dat .Căderea este direct proporțională cu energia potențială a cursului de apă, deci valoarea ei influențează direct puterea hidraulică

Randamentul unei uzine hidroenergetice este compus din produsul randamentelor diverselor instalații care produc transformarea energiei hidraulice în energie electrică.Întotdeauna ,randamentul are o valoare subunitară (<1), deoarece pe traseu există pierderi de sarcină.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Geografie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.