Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.45

nivel: Liceu

În categoria altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt incluse toate impozitele care nu au fost integrate în categorii distincte, prin planul general de conturi, cum ar fi: impozitul pe dividende, accizele, impozite și taxe locale cum ar fi: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport,taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor,taxa [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat

În categoria altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt incluse toate impozitele care nu au fost integrate în categorii distincte, prin planul general de conturi, cum ar fi: impozitul pe dividende, accizele, impozite și taxe locale cum ar fi: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport,taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor,taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole,taxa hotelieră, texe speciale, alte taxe locale.

...

CAP.II REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A ALTOR IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

Principalul cont de evidență al acestor elemente patrimoniale este contul 446 intitulat „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate”. Prin intermediul său se ține evidența decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate cum sunt : accizele, impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri și impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite și taxe.

Contul 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” este un cont cu funcționalitate de pasiv. Înregistrează în credit : valoarea altor impozite, taxe și vărsăminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale; repartizări din profitul net al regiilor autonome; impozitul pe dividende datorat; valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import; taxa pe valoarea adăugată amânată la plată; sumele restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus. În debit, contul înregistrează plățile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate precum și datoriile prescrise, anulate.

Soldul contului 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale.

Un alt cont utilizat pentru evidențierea cheltuielilor legate de alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate este contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” Contul se debitează în cursul lunii cu valoarea cheltuielilor privind alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate de natura: accizelor, impozitul pe clădiri și impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport și alte impozite și taxe, cu datoriile și vărsămintele de efectuat, către alte organisme publice conform legii, cu prorata din taxa pe valoarea adăugată deductibilă devenită nedeductibilă precum și cu taxa pe valorea adăugată colectată aferentă bunurilor și serviciilor folosite în scop personal, predate cu titlu gratuit care depășesc limitele prevăzute de lege, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum și cea aferentă bunurilor și serviciilor acordate salariaților sub forma avantajelor în natură. La sfârșitul lunii, contul se închide prin debitul contului 121 „Profit și pierdere”.

Pentru evidențierea impozitului pe dividende, corespondentul contului 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate „ este contul 457 „Dividende de plată”. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dividendelor datorate acționarilor sau asociaților corespunzător aportului la capital al fiecăruia. Este un cont cu funcționalitate de pasiv și înregistrează în credit dividendele datorate acționarilor sau asociaților din profitul realizat, iar în debit : sumele achitate acționarilor sau asociaților, impozitul pe dividende, sumele lăsate în contul curent al asociaților sau acționarilor reprezentând dividende, datorii prescrise sau anulate.

Soldul contului 457 „Dividende de plată” este corespunzător valorii dividendelor datorate acționarilor sau asociaților.

Principalele operațiuni înregistrate de contabilitate, referitoare la alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, se concretizează în :

1.Evidențierea în contabilitate a accizelor calculate conform prevederilor legale, pe baza datelor din jurnalele de cumpărări și vânzări de produse finite și mărfuri supuse accizelor.

635 = 446
„Cheltuieli cu alte impozite „Alte impozite, taxe și
taxe și vărsăminte asimilate” vărsăminte asimilate”

2. Plata accizelor se face lunar, până la 25 ale lunii următoare prin virare cu ordin de plata, cu excepția produselor din import pentru care accizele se achită la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale:

446 = 512
„Alte impozite, taxe și vărsăminte „Conturi curente la bănci”
asimilate”

3.Calcularea și evidențierea obligației de plată privind impozitul pe dividende, datorat de acționari și asociați, conform documentelor de plată.

457 = 446
„Dividende de plată” „Alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate
512
„Conturi curente la
bănci”
4.Alte impozite cum sunt: impozitul pe clădirile aflate în administrarea sau proprietatea societăților comerciale cu capital majoritar de stat și a celorlalți agenți economici organizați ca persoane juridice cu capital privat; impozitul pe terenurile din municipii și orașe aflate în administrarea sau proprietatea agenților economici organizați ca persoane juridice, altele decât cele pentru care se plătește taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat; taxa asupra mijloacelor de transport deținute de agenții economici; impozitul pe sumele obținute din vînzarea activelor societăților cu capital integral de stat; alte impozite și taxe., se înregistrează în contabilitate după cum urmează:

635 = 446
„Chletuieli cu alte impozite, taxe „Alte impozite, taxe și
și vărsăminte asimilate” vărsăminte asimilate”
și decontarea :
446 = 512
„Alte impozite, taxe și „Conturi curente la bănci”
vărsăminte asimilate”
Creanțele asupra bugetului de stat privind sumele de încasat se înregistrează prin relația:
448 = 758
„Alte datorii și creanțe cu „Alte venituri din exploatare”
bugetul statului”
iar în condițiile încasării creanței :
512 = 448
„Conturi curente la bănci” „Alte datorii și creanțe cu
bugetul statului”
CAP.III STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE DIVIDENDE LA SOCIETATEA COMERCIALA INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

Societatea comercială International Company are forma juridica de societate cu răspundere limitată, fiind constituita în luna martie a anului 2005. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane. Societatea comerciala International Company S.R.L. Brasov are sediul sediul in Romania,municipiul Brasov,strada Libertatii, numarul 18.

Obiectul de activitate al societatii este:

-aprovizionare,distribuire,comercializare,vanzare prin magazine si depozite
proprii de produse,bunuri de larg consum din tara si strainatate,
-operatiuni de leasing,intermedieri,reclama si publicitate.

Societatea deține în întregime capital privat, atât autohton cât și străin.Asociații au subscris și au vărsat un capital social de 20.000 EUR, la un curs din data subscrierii de 3,35 lei/EUR, total 67.000 RON.

Pentru constituirea capitalului social au participat : Dewsway Trading Ltd, persoană juridică cu sediul în Anglia, cu suma de 15.000 EUR, reprezentând 50.250 RON, adică un procent de 75 % din capitalul social; Giovanni Senior, persoană fizică cu cetățenie italiană, care a participat cu 4.000 EUR, adică 13.400 RON, deținând 20 % din capitalul social și Stefan Sonia, persoană fizică cu cetățenie română, care depune la capitalul social 1.000 EUR, adică 3.350 RON
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.