Agentia de turism

2x puncte

categorie: Economie

nota: 9.46

nivel: Liceu

Agentia de turism reprezinta o societate comerciala cu rol de intermediar intre agentia economica, prestatorii directi de servicii turistice si turisti. Activitatea sa consta in organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii sau componente alea acestora.

Dupa modul de realizare si comercializare a produselor turistice agentia de turism se imparte in doua categori[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Agentia de turism

Agentia de turism reprezinta o societate comerciala cu rol de intermediar intre agentia economica, prestatorii directi de servicii turistice si turisti. Activitatea sa consta in organizarea, oferirea si comercializarea unor pachete de servicii sau componente alea acestora.

Dupa modul de realizare si comercializare a produselor turistice agentia de turism se imparte in doua categorii: agentie de turism turoperatoare si agentie de turism detailista.

Agentia de turism turoperatoare are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari, pe cand agentia de turism detailista vinde sau ofera spre vanzare in contul unei agentii de turism turoperatoare, pachetele de servicii sau componente ale acestora .

...

Agenția de turism detalistă

- Agentul economic trebuie să aibă prevăzute în obiectul de activitate “servicii turistice”
- Agentul economic trebuie să fie înregistrat la oficiul registrul comerțului
- Starea și aspectul clădirii în care funcționează agenția șă fie bună și salubră
- Amplasarea agenției în clădire să fie la demisol, parter, mezanin, sau la etajul 1, ușor accesibilă
- Suprafața comercială a agenției să fie peste 10 mp
- Suprafața comercială să fie folosită în exclusivitate pentru turism
- Să existe grup sanitar propriu sau cu acces facil la grup sanitar din clădire
- Persoana care conduce activitatea agenției de turism trebuie să fie posesoare a brevetului de turism
- Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism și cu ghizi, posesori ai atestatului de ghid de turism, corespunzător serviciilor turistice comercializate
- Să aibă poliță de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenției
- Să utilizeze autocare omologate și clasificate
- Să utilizeze servicii de cazare și masă numai în structuri de primire turistice clasificate.
- Firmă cu datele de identificare ale persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice, inscripționând numele, denumirea comercială, obiectul de activitate sau alte texte specifice identificării
- Mobilier adecvat activității desfășurate
- Mijloace de telecomunicații:
- Telefon și fax
- Placheta cu numărul de telefon al (ANT) precum și al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, conform anexei nr. 5 la norme le metodologice, amplasată în spațiul commercial.
*1) Pot fi acceptate și alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu destinație publică.

Agenția de turism touroperatoare care nu are activitate de vânzare directă către turiști poate funcționa și la alte niveluri ale clădiri.

*2) Pot fi acceptate, în măsura în care spațiul permite, și alte activități, cum sunt: schimb valutar, xerox, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărți de turism, ghiduri, hărți.

*3) În situația în care încetează contractul de muncă încheiat între persoana brevetată și agentul economic, înlocuirea acesteia se va face în termen de maxim 30 de zile.

*4) În cazul filialei situate în aceeași localitate cu agenția de turism persoana care conduce filiala trebuie să fie calificată ca agent de turism. Persoana calificată trebuie să posede un document care să certifice absolvirea uneia dintre următoarele forme de învățamânt:

- facultate de turism;
- școala postliceală de turism;
- liceu sau clasă cu profil de turism;
- curs de calificare în meseria de agent de turism, organizat de instituții autorizate.

*5) Doar agentul economic care deține agenție de turism touroperatoare poate înființa filiala touroperatoare.

*6) Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agenție de turism și procedura de asigurare se stabilesc periodic de Ministerul Turismului, prin ordin al ministrului turismului.

Licența de turism se eliberează de către Autoritatea Națională pentru Turism - Direcția generală de autorizare și control, la cererea agenților economici.
În vederea obținerii licenței de turism agentul economic va prezenta următoarele documente:

a) cerere de eliberare a licenței de turism;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerțului din care să rezulte următoarele informații: (obiectul de activitate al societății, structura acționariatului, și sediul punctului de lucru unde se înființează agenția de turism*) datele de identificare ale societății se înscriu în certificatul de înmatriculare.
c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agenția de turism;
d) copie de pe contractul de muncă al persoanei care deține brevetul de turism;
e) dovada achitării contravalorii prestației efectuate pentru eliberarea licenței.
*) Agentul economic poate furniza informațiile respective și prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societății, din care rezultă informațiile sus-menționate.

Documentația astfel întocmită se transmite reprezentantului zonal al Ministerului Turismului - Direcția generală de autorizare și control, care verifică documentația primită, solicitând eventuale completări. Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile și curge de la data înregistrării documentației complete.

Licența de turism este suspendată din oficiu pe perioada în care agentul economic nu are încheiată polița de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenției.

Eliberarea licenței se face după consultarea cu reprezentații din teritoriu ai asociației profesionale de profil și verificarea la fața locului a îndeplinirii criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

La schimbarea sediului agenției de turism sau a titularului licenței, agentul economic în cauză este obligat să solicite eliberarea unei noi licențe, întocmind în acest sens următoarea documentație:

a) cerere;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerțului privind noul sediu*);
c) licența de turism eliberată anterior, în original;
d) dovada achitării contravalorii prestației efectuate.
*) Agentul economic poate furniza informațiile respective și prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societății, din care rezultă informațiile sus-menționate.
Pentru înscrierea filialei unei agenții de turism se va întocmi următoarea documentație:

a) cerere;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerțului privind sediul filialei*);
c) licența de turism a agenției de turism, în copie;
d) brevetul de turism și contractul de muncă, în copie, al persoanei care conduce filiala din altă localitate decât agenția de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de turism și contractul de muncă al persoanei care conduce filiala din aceeași localitate cu agenția de turism;
e) dovada achitării contravalorii prestației efectuate.

*) Agentul economic poate furniza informațiile respective și prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societății, din care rezultă informațiile sus-mentionate.
Pentru vizarea, din 3 în 3 ani a licenței pentru agenția de turism și filiala acesteia se va întocmi următoarea documentație:

a) cerere;
b) licența de turism, în original, pentru agenție și, respectiv, anexa licenței pentru filială;
c) brevetul de turism al persoanei care conduce agenția, în copie;
d) contractul de muncă al persoanei care deține brevetul de turism, în copie;
e) dovada achitării contravalorii prestației efectuate.

Termenul și procedura de acordare sunt cele prevăzute, pentru eliberarea licenței de turism.
Pentru radierea agenției de turism și respectiv, a filialei acesteia se va prezenta următoarea documentație:

a) cerere;
b) licența de turism și, respectiv anexa licenței de turism, în original.
Licența de turism se suspendă de către Autoritatea Națională pentru Turism, în cazul în care se constată nerespectarea uneia dintre situațiile prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001. Suspendarea se face pentru o perioadă de până la un an.

În cazul în care cu ocazia verificărilor efectuate în vederea vizării licenței de turism se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării acesteia, licența se suspendă până la remedierea deficiențelor.

Licența de turism este suspendată din oficiu pe perioada în care agentul economic nu are încheiată polița de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenției.

Retragerea licenței de turism de către ANT - Direcția generală de autorizare și control se face în situațiile prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001.

În situația în care, la verificarea efectuată de reprezentanții Ministerului Turismului - Direcția generală de autorizare și control, constată ca agenția de turism nu mai funcționează la sediul înscris în licența de turism, aceasta se retrage din oficiu, în termen de 15 zile de la notificarea agentului economic, titular al licenței în cauză, prin scrisoare recomandată.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.