Administratie publica

1x punct

categorie: Drept

nota: 8.84

nivel: Facultate

Sigur, pe parcurs, s-au întreprins o serie de măsuri legislative, organizaționale și de pregătire a personalului care lucrează în AP dar ele, se constată, că nu au fost suficiente.

Întrebările care ni le punem se referă la ce trebuie făcut de urgență. Astfel este necesară printre altele:
- profesionalizarea acelerată a personalului de conducere și a celui de specialitate. [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Administratie publica

Sigur, pe parcurs, s-au întreprins o serie de măsuri legislative, organizaționale și de pregătire a personalului care lucrează în AP dar ele, se constată, că nu au fost suficiente.

Întrebările care ni le punem se referă la ce trebuie făcut de urgență. Astfel este necesară printre altele:
- profesionalizarea acelerată a personalului de conducere și a celui de specialitate. Stabilirea regulii ca ocuparea unui post de conducere să fie precedată de parcurgerea unui program de management;
- desfășurarea unui proces de descentralizare în continuare însoțit de autonomia financiară adecvată. Aceasta privește mai ales transferuri de atribuții prin responsabilități de la Administrația Publică Centrală la cea Locală în condițiile în care APC devine treptat sediul unor intervenții de concepție și de sinteză;

- multiplicarea acțiunilor practice referitoare la dezvoltarea AP;
- creșterea motivării personalului din AP pentru a evita fluctuația, mai ales a specialiștilor din acest domeniu;
- consolidarea statutului funcționarului public. În prealabil trebuie foarte bine selecționați funcționarii publici. Credem că, fără a altera demersurile democrate persoanelor care candidează la ocuparea unor posturi prin procedeul alegerilor la diferite niveluri, trebuie să răspundă unor criterii limită de acceptare care să confirme valoarea candidaților.

Cea de a doua provocare referitoare la continuarea accentuată a reformei în AP are în vedere concentrarea mai ales asupra:
- validării scopului strategiei de accelerare a reformei în AP și anume existența unei administrației eficiente și democratice;
- realizarea priorităților reformei în AP și anume: reforma funcției publice și crearea unui corp profesional de funcționari publici; continuarea programului de descentralizare și deconcentrare și îmbunătățirea procesului de formulare a politicilor publice;
- promovarea noului management public cu cele cinci domenii ale sale: economică, socială, cultural educativă, comportamentală și operațională ;

- asigurarea profesionalizării noilor manageri publici.
În privința celei de a treia provocări considerăm că este vorba de un concept de mare actualitate mai ales pentru AP. Aceasta deoarece demersurile științifice privind problematica punerii în prim plan a cunoștințelor s-a îndreptat mai ales spre sectoarele economice.

În cele ce urmează prezentăm ca noutate modul în care se poate caracteriza AP bazată pe cunoștințe

1. AP bazată pe cunoștințe reprezintă o nouă fizionomie a acestui sector în care cunoștințele vor sta la baza tuturor acțiunilor.
AP bazată pe cunoștințe se va ocupa, în mare măsură, de producerea, valorificarea și extinderea bunelor practici având o încărcătură mare cu active intangibile.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.