Administratia publica si personalitatea functionarului public

7x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean. Lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobatele consiliu[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Administratia publica si personalitatea functionarului public

Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean. Lucrarile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetele comunelor, oraselor sau judetelor se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobatele consiliul local sau de consiliul judetean si numai in baza unei licitatii publice, in limitele si in conditiile prevazute.

ADMINISTRAREA BUNURILOR:
Constituie patrimoniu unitatii administrativ-teritoriale, bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Bunurile fac parte din domeniul public si sunt inalienabile, inprescriptibile si insesizabile. Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Consiliul judetean coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

SERVICIILE PUBLICE ALE COMUNEI SI ORASULUI
Serviciile publice ale comunei sau orasului se infiinteaza si se organizeaza de consiliul local in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliile locale, pot organiza din proprie initiativa sau la initiativa primarului, comisii speciale de analiza si verificare pe o perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare,obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotararea consiliului local.

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani care poate fi prelungit, acesta se intruneste in sedinte ordinare lunare, la convocarea primarului, aceasta convocare se face in scris prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale, prezenta consilierilor la sedinta este obligatorie.Problemele privind bugetul local,administrarea domeniului public si privat al comunei sau al orasului participarea la programele de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului,precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvamamentale, persoane juridice romane sau straine se discuta in sedinta publica.

Dezbaterile din sedintele consiliului local se consemneaza intr-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce sedintele de consiliu.
Hotararile privind bugetul local si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie.Consiliul local are initiativa si chiar hotaraste in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date in competenta altor autoritati publice sau locale.

Consiliul local are atributii care vizeaza sau aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare, aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar, stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, administreaza domeniul public si domeniul privat ai comunei sau orasului, hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau a orasului, contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive, sprijina in conditiile legii activitatea cultelor religioase, asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.