Activitatea de evaluare a intreprinderii

3x puncte

categorie: Management

nota: 8.34

nivel: Facultate

Referat despre Activitatea de evaluare a intreprinderii
7) utilizarea instrumentelor de diagnostic
Aceste instrumente, dintre care cel mai cunoscut este grila de evaluare, asigura formarea unei opinii generale prin facilitarea observarii rapide a punctelor tari si slabe, evita omisiunile si cuantifica informatiile.
In realizarea acestei etape echipa de evaluatori va solicita c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Activitatea de evaluare a intreprinderii

Referat despre Activitatea de evaluare a intreprinderii
7) utilizarea instrumentelor de diagnostic
Aceste instrumente, dintre care cel mai cunoscut este grila de evaluare, asigura formarea unei opinii generale prin facilitarea observarii rapide a punctelor tari si slabe, evita omisiunile si cuantifica informatiile.
In realizarea acestei etape echipa de evaluatori va solicita conducerii administrative a intreprinderii punerea la dispozitie a urmatoarelor categorii de documente :
a) documente juridice:
- contractul si statutul de societate, actul de infiintare, acte aditionale, alte documente de stabilire a identitatii intreprinderii;
- contractele comerciale de aprovizionare si vanzari, contracte de asociere in participatiune;
- contracte de inchiriere, locatie de gestiune si concesionare, contracte de societate (participari la alte societati);
- contractul colectiv de munca , contractul de management;
- litigiile pe rol;
- contractele de credit bancar;
- titluri de proprietate, extrase de carte funciara.

b) documente tehnico- administrative:
- planuri de situatie, amplasament;
- planuri ale fluxurilor tehnologice;
- planuri de operatii tehnologice si de control a calitatii;
- organigrama si statul de functiuni.

c) documente financiar- contabile:
- bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, alte anexe la bilantul contabil, contul de numerar si balantele de verificare;
- raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori;
- bugetul de venituri si cheltuieli;
- procesele-verbale de control financiar;
- rapoartele de audit financiar;
- listele cu inventarul activelor corporale, reevaluarile efectuate si amortizarea scriptica la data respectiva;
- listele cu obiectele de inventar, animale, plantatii, stocuri;
- listele cu clientii debitori, vechimea debitelor;
- listele cu furnizorii creditori si vechimea creditelor;
- listele cu alti creditori.

B. Elaborarea previziunilor
Aceasta faza consta in definirea strategiei viitoare a intreprinderii. Aceata etapa se realizeaza impreuna cu conducerea administrativa a intreprinderii si cu sponsorul de proiect (actionarii/asociatii/proprietarul). Se stabileste un proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru perioada viitoare de 5-8 ani si se solicita :
- programul de investitii si a surselor de finantare;
- programul de restructurare a intreprinderii (organizatorica, tehnologica, financiara, manageriala).
Previziunile se bazeaza pe analiza macroeconomica a sectorului de activitate si a tendintelor de dezvoltare /restrangere in viitor, a conjuncturii economice interne si internationale, a previziunilor de marketing. Previziunile au la baza ipoteze, scenarii si proiectii in viitor.

Perioada pentru care se fac proiectiile in viitor poate fi:
a) explicita sau discreta, pentru care numarul de ani se stabileste de evaluator functie de: durata de viata ramasa a mijloacelor fixe de baza, ciclul economic de viata al produselor, credibilitatea previziunilor, perioada de timp in care afacerea devine stabila, adica se asigura o rata anuala de crestere a vanzarilor si a profitului In general, pentru intreprinderi industriale cu o dotare tehnica normala si o piata de vanzare in crestere, previziunile se fac pe un numar de 5-10 ani. In unele tari numarul de ani este corespunzator cu perioada de rambursare a creditului pe termen mediu si lung (ex. Franta, pentru credit -bail 9 ani).

b) non-explicita, in care previziunile nu mai au credibilitate.
In scopul realizarii previziunilor evaluatorul parcurge urmatoarele etape:
- analiza diagnostic avand la baza situatia prezenta si istoricul intreprinderii din punct de vedere juridic, tehnic, comercial, managerial si resurse umane, economic-financiar cu specificarea punctelor tari si a punctelor slabe.
- depistarea si fundamentarea sanselor de viabilitate economica si de profitabilitate a activitatii intreprinderii
cu specificarea oportunitatilor si riscurilor avand la baza urmatoarele:
- strategia de ramura;
- posibilitatile de dezvoltare a pietei;
- programul de investitii;
- programul tehnic, de asimilare a noi produse;
- prognoza asupra concurentei;
- strategia de management;
- inflatia si tendintele de crestere a preturilor.
- proiectia in viitor a veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului.
- proiectia in viitor a patrimoniului, a necesarului de fond de rulment si a surselor pentru investitii.
- proiectia in viitor a fluxului de lichiditati.
- determinarea ratelor financiare clasice de lichiditate, solvabilitate, de gestiune si de rentabilitate pentru a se evalua impactul economic real al consumului de factori de productie asupra indicatorilor de eficienta.

Previziunile se fundamenteaza din punctul de vedere al scenariilor si al ipotezelor, sunt insotite de calculele efectuate, iar rezultatele se prezinta sub forma tabelara.
C. Evaluarea propriu-zisa
Cuprinde operatiile ce se efectueaza in vederea determinarii unei scari de valori ale intreprinderii.

3. Etapa concluziilor consta in elaborarea si prezentarea “Raportului de evaluare”, care cuprinde: concluziile analizei diagnostic, scara de valori stabilite dupa opinia evaluatorului, motivarea metodelor alese si fundamentarea previziunilor, reconcilierea rezultatelor.

4. Concepte si instrumente utilizate in evaluare
Principalele instrumente utilizate in procesul evaluarii sunt10:
- Compunerea (tehnica dobanzii compuse)
- Rata reala si rata nominala a dobanzii
- Capitalizarea si actualizarea
- Indicii si indicatorii statistici
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Management

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.