Act constitutiv de societate pe actiuni

1x punct

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.

Articolul 10
Convertirea actiunilor
Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Act constitutiv de societate pe actiuni

Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.

Articolul 10
Convertirea actiunilor
Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii.

Articolul 11
Indivizibilitatea actiunilor
Actiunile societatii sunt indivizibile.
In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane:
-daca actiunea este nominativa, societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
-daca actiunea este la purtator, proprietarii trebuie sa desemneze un reprezentant comun.

Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea raspund solidar pentru efectuarea varsamintelor pe care le datoreaza.In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte administratorul (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa, putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval de timp de 6 luni.

Articolul 12
Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:
- dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
- dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
- dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.

Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala 11), exercitiul acestui drept fiind suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Articolul 13
Garantii
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.