Achizitii de lucrari publice in constructii

3x puncte

categorie: Diverse

nota: 9.68

nivel: Facultate

Legea delimiteaza persoanele juridice care pot deveni autoritati contractante:a) oricare autoritate publica, dupa definitia acesteia din Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;
b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
c) oricare persoana juridica, alta decat cele prev[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Achizitii de lucrari publice in constructii

Legea delimiteaza persoanele juridice care pot deveni autoritati contractante:a) oricare autoritate publica, dupa definitia acesteia din Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;
b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
c) oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute mai sus, care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:

- este finantata din fonduri publice;
- se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice;
- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;

d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute mai sus, ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati.>(definitie si clasificare preluate din Ordonanta de urgenta 60/2001, art. 3 si, respectiv, art. 5).Guvernul poate hotari si stabilirea altor persoane juridice obligate sa efectueze achizitii publice, in special daca activitatea acestora se desfasoara pe piete cu concurenta exclusa prin lege sau in conditii de monopol.

In domeniul constructiilor, achizitiile publice se refera la lucrari.
Astfel, se va vorbi, in loc de "contract de achizitie publica" (contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant) de "contract de lucrari", adica un "contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica".

Exista si notiunea de "contract pentru concesiunea de lucrari" , caz in care contractul de achizitie publica este de acelasi tip cu contractul de lucrari, cu deosebirea ca "in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata/administra rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte, drept la care se poate adauga, dupa caz, plata unei sume" [1]

Orice contract de lucrari se bazeaza pe principiile de libera concurenta intre executantii de lucrari, indiferent de nationalitate; eficienta utilizarii fondurilor publice din punct de vedere al criteriilor economice; transparenta in legatura cu informatiile legate de aplicarea procedurilor de atribuire a contractului; tratamentul egal, prin aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectie si de atribuire a contractului; confidentialitatea prin protejarea secretelor comerciale si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

Contractele de achizitie publica sunt atribuite numai printr-o procedura specificata de lege, adica:
-licitatie deschisa - orice executant are dreptul sa depuna oferta
-licitatie restransa - in doua etape: in prima se selecteaza candidatii si in a doua, acestia au dreptul sa depuna oferte
-negociere competitiva (sunt consultatii si negocieri asupra clauzelor si pretului cu mai multi executanti) sau cu o singura sursa (acelasi tip de consultatii si negocieri, dar cu un singur executant)
-cerere de oferta - sunt solicitate oferte de la mai multi executanti de catre autoritatea contractanta
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.