CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Profitul agentilor economici
2) Profitul
(profitul), Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al uti
3) IAS Profitul net
(profitul), profitului sau pierderii rezultate din activitatile de exploatare si a elementelor extraordinare din contul de profit si pierdere, precum si in contabilizarea modificarilor ap
4) Profitul si renta
(profitul), profitul net este partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propr
5) Se determina profitul realizat din vanzarea terenului in limita procentajului de interes
6) Profitul si renta
(profitul), profitului: a) profitul brut este reprezentat de partea ce ramane din venitul total dupa ce s-au scazut chel
7) Profitul
(profitul), Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al uti
8) Evaziunea fiscala
(profitul), profitul realizat in achizitii de masini si utilaje pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit, scaderea din venitul impozabil a cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate; con
9) Gestionarea riscurilor bancare
(profitul), profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere. Riscul bancar mai poate fi definit ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect.
10) Activul si pasivul - structura
(profitul), Profitul sau pierderea raportat(a) VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar B. Provizioane 1. Proviziuni pt. pensii si alte obligatiuni similate 2. Provizioa
11) Metodologia de control pt impozite directe
(profitul), Profitul este o categorie economico-financiară specifică sistemului de piață fiind rezultatul obținut în urma investirii unui
12) Pasive
(profitul), Profitul nerepartizat sau pirderea neacoperita se inregistreaza la rezultatul reportat, care reprez rezultatele anilor precedenti . Capitalul propiu impreuna cu datoriile pe termen lung si cu provi
13) Impozite directe
(profitul), profitul persoanelor juridice Pentru stabilirea impozitului pe profitul realizat de persoanele juridice (societatile de capital), in unele tari se foloseste acelasi sistem de impunere ca in cazul p
14) Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat
(profitul), profitul net al regiilor autonome, alte impozite și taxe. Contul 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” este un cont cu funcționalitate de pasiv. Înregistrează în credit : va
15) Rezultatul exercitiului - atestat
(profitul), profitul net. Structura contului de profit și pierdere conține : venituri din exploatare, grupate în : venituri din vânzări de mărfuri, venituri din producția vândută, venituri din producția stoca
16) Sistemul fiscal - trasaturi si functii
(profitul), profitul este definit ca diferenta intre veniturile incasate de o entitate economica intr-o anumita perioada, si cheltuielile care au contribuit la realizarea veniturilor. Baza juridica de data recen
17) Evolutia economica a tarilor dezvoltate
(profitul), profitul societatilor si pe avere furnizeaza 60-77% din totalul veniturilor fiscale, iar in Austria, Norvegia, mai putin de 50%. Exista tendinta de crestere a ponderii impozitelor directe pe seama red
18) Monopolul
(profitul), profitul producand la nivelul Qm si pretul P. Peofitul de monopol este reprezentat de dreptunghiul ABCP iar pierderea surplusului consumatorului de trapezul AECP. Aria ABCP nu reprezinta totusi distru
19) Model de echilibru general
(profitul), profitul pe termen scurt, dar sunt constrânși de stocul fizic de capital și tehnologia disponibilă. Producătorii pot sa-și modifice stocul de capital fizic de-a lungul timpului prin intermediul invest
20) Evaluarea unei societati cu obiect de activitate bancar - Banca Transilvania
(profitul), profitul net și amortizarea imobilizărilor corporale și acorpo-rale. Indiferent de modul de definire a cash-flow-ului, el reprezintă practic diferența dintre intrările (încasările) și ieșirile (plăți
21) Cost, productivitate, pret
(profitul), profitului — care trebuie sa se bazeze pe rationalitate in mobilizarea si alocarea resurselor, pe spirit de competitie si cunoastere bazata pe calcul economic. Pentru a-si spori profitul, el ar
22) Politica europeana in domeniul concurentei
(profitul), profitul rezultat din export. Mai precis , dacă țara A ar aplica o astfel de politică în absența unei politici similar și în țara B, atunci țara A ar fi în pierdere. Situația ar putea găsi o rez
23) IAS 41
(profitul), profitul sau pierderea din perioada in care apar. O subventie guvernamentala neconditionata,in relatie cu un active biologic evaluat la valoarea lui justa(minus costurile estimate la punctual de vanza
24) Ce sunt si ce nu sunt afacerile
(profitul), profitul contabil iar satisfacerea consumatorilor devine un mijloc printre altele de a face bani, iar daca mecanismul nu dă randament trebuie sa fie înlocuit. Cei care privesc aface
25) Forme tipologice ale sistemului economic de piata
(profitul), profitul. Existența unei economii de piață presupune : -existența unui sistem monetar, bancar și valutar dezvoltat și stabil -existența statului democratic care veghează la aplicarea legilor pieței
26) Totul despre publicitate
(profitul), profitul reprezintă obiectivul economic pentru care procesul de marketing este doar o strategie: profitul definește scopul pentru care este creat avantajul competitiv și condițiile în care poate
27) Mecanismul de tranzactionare in pietele futures
(profitul), profitul sau pierderea fiind în raport direct cu riscurile pe care și le asumă. Al doilea nivel notifică legătura constantă dintre agențiile bursiere și bursă. Mecanismul de tranzactionare i
28) Organizarea Bancii Nationale a Romaniei
(profitul), profitul este impozitat de Ministerul Finantelor ca venit al bugetului de stat , iar profitul ramas dupa impozitare este repartizat prin hotararile Consiliului de Administratie ales de catre Parlament
29) Riscurile creditarii bancare
(profitul), profitul, menținînd concomitent riscul la un nivel acceptabil.
30) Piata si tipurile ei
(profitul), profitul normal. Dacă produsele nu aduc producătorului de mărfuri profit normal, ele nu se fabrică. În al patrulea rând economia de piață presupune o suveranitate a consumatorului. Team
31) CORAV - Corelarea activitatilor unei intreprinderi
(profitul), profitul unitar anticipat, etc. Prețurile unitare de vânzare ale produselor finite se pot anticipa având în vedere procedura de determinare a lor descrisa în paragraful r
32) Despre impozitare
(profitul), profitul ar apărea în evidența contabilă. Procesul de elaborare a bugetului implică estimarea cheltuielilor și veniturilor. Oficialii locali sunt puși în fața unor incertitudini c&acir
33) Prezentarea unui proiect de investitii si evaluarea acestuia - Studiu de fezabilitate
(profitul), profitul net si altor elemente de acumulari din perioada anterioara. FONDUL DE RULMENT financiar - FRf = Resurse Permanente – Nevoi Permanente Valoarea pozitiva a fondului de rulment f
34) Elemente teoretice de baza privind finantele
(profitul), profitului, restituirea împrumuturilor și achitarea obligațiilor. Prin intermediul funcției de repartiție a finanțelor se formează și se utilizează o gamă variată de fonduri pentru satisfacer
35) Conceptul natura si formele salariului
(profitul), profitul. El a văzut în salariu o categorie naturală -”răsplata naturală a muncii”.Natura salariului este tratată în maniere diferite, existînd în acest sens, conce
36) Cererea
(profitul), profitul normal. Dacă produsele nu aduc producătorului de mărfuri profit normal, ele nu se fabrică. În al patrulea rând economia de piață presupune o suveranitate a consumatorului. Team
37) Capitalurile intreprinderii
(profitul), profitul constituit pentru rezerve, adică din acele beneficii care rămân după deducerea impozitului, a dividendelor, a stimulentelor salariale.
38) Costul producerii unui porc
(profitul), profitul. Costurile veterinare Costurile veterinare sunt, probabil, cele mai variabile, nivelul lor depinzând direct de starea de sănătate a efectivului într-o anumită fermă. &Icir
39) Studiul activitatii la S.C. Art Land S.R.L.
(profitul), profitului. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului. În cazul înregistrării de pierderi, consiliul de adm
40) Sistemul decizional al organizatiei
(profitul), profitul, calitatea produselor, pretul, durata ciclului de productie s.a.), la operationalizarea careia participa, în forme specifice, toti salariatii organizatiei respective.
41) Marketingul serviciilor financiar bancare - subiecte examen
(profitul), profitul obtinut din vanzare , capacitatea de adaptare la cerintele pietei) b) Importanta pretului pt comparator prin( valoarea produsului sau serviciului, costurile suportate , puterea de cumparare
42) Despre sistemul decizional al organizatiei
(profitul), profitul, calitatea produselor, preTul, durata ciclului de producTie s.a.), la operaTionalizarea căreia participă, în forme specifice, toTi salariaTii organizaTiei respective.
43) Formarea contractelor comerciale si internationale
(profitul), profitul,pierderile, valoarea patrimoniului sau etc. 4 ) Stabilirea concurentei existente pe piata pe care urmeaza sa o penetram dupa prospectarea efectuata precum si care este potentialul real al
44) Venitul
(profitul), profitul, dobânda si renta. Aceste venituri intră în posesia proprietarilor de factori de productie, în măsura în care ei sunt antrenati în circuitul economic, constituin
45) Rolul gestiunii financiare la nivelul firmei
(profitul), profitului duce la creșterea valorii acțiunilor firmei. Este evident că o activitate rentabilă va duce la creșterea valorii acțiunilor. Deci în primul rând gestiunea financiară a înt
46) Contabilitatea operatiunilor diverse
(profitul), profitul curent" 1 „Impozitul pe profitul amânat" 3532 „Taxa pe valoare adăugată" 0 „TVA de plată" 1 „TVA de recuperat" 0 „TVA deductibilă" 1 „TVA colec
47) Evaluarea Activelor necorporale
(profitul), profitul suplimentar si valoarea reziduala. Activele necorporale nediferentiate sunt numite, în mod curent, fond comercial (goodwill). În diferite perioade de timp, fondul comercial a
48) Proiect economie SC Catena SRL
(profitul), profitul net ce se va plati fiecarui asociat constituie dividend.Acestea se platesc in termenul stabilit de catre asociati sau,dupa caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la
49) Tendinte in distributie
(profitul), profitul obținut de sistem în ansamblul s?u. Niciunul dintre membrii canalului nu deține controlul, total sau pațial, asupra celorlalți membrii. McCammon a caracterizat canalele convențional
50) Abordari ale conducerii strategice
(profitul), profitul?; care e motivatia salariatilor?; cum sa asiguram o buna colaborare cu sindicatele?. Conceperea unei strategii care sa ofere raspunsuri (solutii) la aceste vaste probleme implica o m
51) Structura organizatorica a intreprinderii
(profitul), profitul obtinut. Numarul de angajati creste continuu iar constructia noului spatiu de productie si birouri permite modernizarea fabricatiei. Grupul TOPEX devine in 1994 principalul producator de cent
52) Analiza strategica a unei organizatii
(profitul), Profitul vizat de managementul organizației, precum și necesitatea menținerii titlului “lider de piață” determină investiții costisitoare (resurse umane valoroase, grafică modernă, tehnolo
53) Caracterizare de ansamblu a activitatii unei banci
(profitul), profitului băncii. În primul rând, dacă institutul de credit nu primește, în timpul stabilit, sumele în bani lichizi, corespunzătoare ratelor scadente și dobânzilor afere
54) Marketingul in activitatea economico sociala
(profitul), profitul net care este scopul final ce se realizează prin satisfacerea nevoilor consumatorilor; - organizarea de marketing ce permite adoptarea deciziilor în funcție de cerințele pieții
55) Teorii privind rata dobanzii
(profitul), profitul unei bănci, valoarea economică de bază a activelor, pasivelor și posturile extrabilanțiere ale băncii. Scopul dirijării riscului ratei dobânzii este: - De a obține un venit net afer
56) Logistica Marfurilor
(profitul), profitul ce poate fi realizat. In ceea ce privește agenții de vânzări, activitatea de vânzare în aceste situații împlică o minuțioasă și istovitoare muncă de parcurgere a
57) Analiza SWOT la Banca Comerciala Romana
(profitul), Profitul net a crescut la 178 milioane EUR, conform IFRS nu numai depasind previziunile, dar si reprezentand 35% din profitul net al intregului sistem bancar romanesc. Mai mult, Grupul BCR si-a consol
58) Conturile de capitaluri
(profitul), profitul realizat destinat cresterii capitalului; - transformari interne ale unor elemente de capitaluri proprii; - alte surse. Se debiteaza cu micsorarea capitalurilor proprii prin: - retra
59) Comportamentul intreprinzatorului si cai de reducere a costurilor
(profitul), profitului presupune ca realizarea fiecărei unități suplimentare de producție să se facă cu un efort cât mai redus, sporul de cost fiind, deci, cât mai mic. În caz contrar, costu
60) Comportamentul de Monopol
(profitul), profitul de pe piață, el dorește să se asigure că acest profit este atât de mare cât e posibil. Astfel spus, scopul producătorului est
61) Marketing international
(profitul), profitul obtinut in urma folosirii licentei. Obiectul licentei il pot face patentele (care protejeaza tehnologia de productie, procesul de productie) sau marcile (care protejeaza numele unui produs).
62) Managementul investitiilor - subiecte si aplicatii
(profitul), Profitul Efortul (Δ) actioneaza in timp si spatiu,ca marime de stoc si marime de flux,se structureaza pe factorii de productie:Munca;Capital;Natura Marimile de stoc,reprezinta eforturile ini
63) Fiscalitatea din Romania
(profitul), profitul regiilor autonome - Amenzi pentru fapte contraventionale sau penale - Penalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor obligatiuni - Varsaminte din veniturile institutiilor p
64) Suport curs marketing 1 si 2
(profitul), profitului, a eficientei economice -functie obiectiv - ce retine atentia asupra faptului ca scopul activitatii economice a intreprinderii este profitul, iar satisfacerea nevoilor de consum constituie
65) Investitiile si dezinvestitiile
(profitul), profitul reinvestit, acoperind atat nevoile de inlocuire si dezvoltare a fondurilor fixe, cat si cresterea mijloacelor circulante. Acesta constituie modalitatea de remunerare a capitalurilor angajate
66) Intreprinderea si responsabilitatea sociala a acesteia
(profitul), profitul. 2. Punctul de vedere socialist, conform caruia intreprinderea este in proprietate de stat, iar eliminarea exploatarii este o conditie imperativa. Conceptia personalista defineste intre
67) Creditul bancar
(profitul), profitului reprezinta principalul indicator de analiza in care se urmareste reducerea costurilor bancare. Marimea indicatorilor depinde de: - raporturile dintre veniturile si cheltuielile bancare; -
68) Nokia mediul de marketing
(profitul), profitul net a scazut cu 61%, pana la 1,1 mld. euro, de la 2,83 mld. euro, cu un an mai devreme, a raportat compania cu sediul in Espoo, Finlanda. Cheltuielile mai mici pe telefoane mobile ale con
69) Management strategic
(profitul), profitul fara a investi nimic in afara de suma initiala.
70) Rolul impozitelor in constituirea veniturilor publice
(profitul), profitul marginal al bunului. In teoria financiara este explicata notiunea de restrictie sau constrangere bugetara, care deriva tocmai din caracterul limitat al resurselor. La un nivel dat al resu
71) Asigurari moderne
(profitul), profitul si crescand posibilitatea de a inregistra pierdere, ajungandu-se chiar la falimentul institutiei bancare respective. Riscul de credit se manifesta in momentul in care clientii bancii nu is
72) Mediul concurential
(profitul), profitul din cresterea preturilor" . Aceasta conduce la o presiune inflationista, care prin intermediul spiralei inflationiste duce economia in punctul de expansiune si chiar intr-o criza economica da
73) Cum sa infiintam o afacere
(profitul), Profitul net (profitul ramas dupa calcularea si retinerea din profitul brut a impozitului) este I sursa gratuita de finatare pana la incorporarea in capitalul social / a rezevelor astfel construite .A
74) Politica industriala
(profitul), profitul marginal al intreprinderilor protejate sau in situatii de monopol, unele dintre ele fiind chiar obligate sa paraseasca piata. Cele care au ramas s-au putut extinde si si-au putut valorifi
75) Top 10 evenimente de business
(profitul), profitul operational a inregistrat o scadere de 20,2%, ajungand astfel la 59,3 mil. euro. Cosmote, al treilea operator de telefonie mobila pe piata locala, a inregistrat in primul trimestru al aces
76) Analiza marketing a companiei Taxi Alo
(profitul), profitul.
77) Masurarea eficientei economice a investitiilor
(profitul), profitul obtinut se scade din fondul de investitii initial prevazut.Termenul de recuperare a investitiilor, reprezinta perioada de timp in care investitia se recupereaza din profit in urma utilizarii
78) Matematici financiare ppt
(profitul), Profitul sau beneficiul reprezinta castigul realizat din executarea unei activitati.Profitul este caracterizat de urmatorii indicatori: masa profitului si rata profitului.Masa profitului (P) reprezint
79) Analizarea concurentei
(profitul), profitul este garantat , dar asta numai daca acest produs este bine promovat si pentru asta sunt necesare fonduri. Investitia este pe termen mediu. Sumele de bani necesare sunt foarte
80) Organizarea pietei maritime
(profitul), profitul.
81) Rosia Montana-un taram de basm, o fila din istoria neamului
(profitul), profitul firmei. Veniturile obtinute de Statul Roman, afectate de scutirea de un impozit si taxe vamale a firmei, inseamna un profit derizoriu pentru stat. Singurele impozite incasate de stat sunt cel
82) Competitie si cooperare - afacerile
(profitul), profitului lor in limitele legii, ei ignora orice responsabilitati morale fata de ceilalti, intrucat le considera niste fantezii idealiste si umanitare, ce stanjenesc afacerile, micsoAZrand profitul.
83) Profiturile si riscurile bancare,componente ale performantelor bancare
(profitul), profitul raportat la resursele atrase. Sucursalele care sunt deficitare de resurse vor tinde sa inregistreze o rata ridicata a indicatorului, c
84) Analiza situatiei financiar-patrimoniale a firmei
(profitul), profitul de fabricatie cu efecte asupra duratei ciclului de productie si implicit asupra volumului pe parcurs. In cazul de fata, majorarea creantelor in paralel cu diminuarea disponibilitatilor fap
85) Managementul productiei
(profitul), profitul, cota de piata a firmei si contributia sa sociala- concretizate prin numarul de locuri de munca asigurate, prin salariile platite si prin influenta asupra gradului de instruire si civilizatie
86) Gestiunea costurilor calitatii
(profitul), profitul si salariile erau foarte mici. Desi initial s-a considerat necesara doar implicarea factorilor de conducere in acest domeniu, in 1960 ideea generala era aceea a implicarii intregului personal
87) Principii si norme de evaluare si reevaluare a activelor patrimoniale
(profitul), profitul constructorului.Costurile indirecte aparute in constructii se refera la alte elemente decat manopera si materiale. Acestea includ cheltuielile administrative, onorarii profesionale, cheltuiel
88) Diagnosticarea mediului intern
(profitul), profitul net creste fata de 2002 cu 30% iar in 2004 fata de 2003 cu 32% ceea ce ne arata o crestere a potentialului firmei de a creea plusvaloare. Rezultatului exploatarii in 2003 inregistreaza o m
89) Elementele definitorii ale unei emisiuni de obligatiuni
(profitul), profitul emitentului iar obligatiunile aduc o dobanda venit fix care nu depinde de profitul emitentului. 4. Din punct de vedere al recuperarii investitiei, in cazul unui faliment, detinatorii de ob
90) Comportamentul etic in afaceri
(profitul), Profitul este considerat ca fiind principalul scop al unei faceri. Insa, acesta nu inseamna ca trebuie sa ramana si singurul, excluzand fara echivoc altele. Masurile de natura etica, cu care toat
91) Rolul isd in solutionarea problemelor generate de criza financiara
(profitul), profitul prin afaceri, si nu la investitiile de portofoliu (in titluri bursiere) sau speculative (pe curs sau pe dobanzi). Vom incepe prin a prezenta cateva aspecte generale privind investitiile st
92) Deciziile de pret si influenta lor asupra rezultatelor economico - financiare
(profitul), Profitul devine mai putin important decat supravietiurea si, atata timp cat pretul acopera, cel putin, costurile variabile sau si o parte din costurile fixe, firma isi continua activitatea. Aceasta st
93) Liberalismul - principala megatendinta din gandirea economica
(profitul), profitul care ar fi trebuit sa fie recompensa riscului si a muncii proprii, victima a nivelarilor de tot felul si a opresiunilor , a ajuns la desconsiderarea muncii, in limbajul popular circulind o bu
94) Constituirea unui SRL
(profitul), profitul estimate de noi in anul respective. Ne-am propus o crestere anuala de 10% a cifrei de afaceri.Subsemnata, Avram Daniela, cetateanca romana, domiciliata in Focsani, str. Plevnei nr. 21, bl.
95) Primul acord de la Basel
(profitul), profitul bancii nu poate face fata platilor; datoria subordonata: Comitetul de la Basel a recunoscut ca datoria subordonata nu indeplineste toate conditiile unui element de capital datorita existen
96) Rata interna de rentabilitate
(profitul), profitul net. Efecte care se reflecta indirect in gest intepr.- ef ec: ec de inv, ec de mij fixe, ec de forta de munca, ec de resurse deficitare. - efecte extraec:ef sociale, ef ecologice, strategice
97) Contabilitatea salariilor
(profitul), Profitul net s-a majoorat comparativ cu perioada precedenta cu 3 655,5 mii lei sau cu 12 %. Venitul obtinut in urma activitatii de baza constituie 10 559,5mii lei, care comparativ cu anul precedent a
98) Evaluarea actiunilor prin metoda cash-flow-urilor
(profitul), profitul net anual si apoi ajustandu-l cu toate operatiunile care intr-un fel sau altul afecteaza numerarul: cheltuielile cu amortizarea se adauga inapoi intrucat nu afecteaza profiturile; cumpara
99) Piata si concurenta
(profitul), profitul prin cresterea pretului nu are sens deoarece ramane fara cumparatori. Mobilitatea perfecta a factorilor de productie si a bunurilor de consum: aceasta impune inexistenta unor obstacole de
100) Pretul- element al mixului de marketing
(profitul), profitul ce va fi realizat", fiind astfel calculat in functie de valoarea perceputa a serviciului, de catre client.In cadrul serviciilor financiar-bancare, preturile sunt exprimate in: comisioane, tax
101) Maximizarea profitului
(profitul), profitului poate avea loc atunci cand sporirea productivitatii ajunge la un nivel in care costul marginal devie egal cu venitul marginal,iar ac
102) Economia comertului
(profitul), profitul apare ca mobil al desfasurarii lor. In economia nationala, comertul, ca forma a schimbului, se afla in conexiune cu celelalte sfere economice - productia, repartitia si consumul - si cu ramu
103) Economiile tarilor lumii
(profitul), profitul si aceasta a fost calea cea mai batatorita si utilizata de toate tarile azi dezvoltate economic.
104) Gestiunea clientilor si a riscului valutar
(profitul), profitul marginal net aferent creditelor clienti. (c) se refera la costul marginal (costul suplimentar generat de cresterea volumului sau duratei creditelor clienti) care insoteste creditele c
105) Investitiile in entitatile asociate
(profitul), Profitul sau pierderea investitorului cuprinde cota investitorului din profitul sau pierderea entitatii in care a investit.Controlul comun reprezinta modalitatea contractuala de repartizare a controlu
106) Rentabilitatea
(profitul), profitului si rata rentabilitatii, retinand ca intre acestea , in fond, nu sunt deosebiri esentiale, ci accente sau nuante care nu schimba concluzia generala, insa ofera informatii mai apropiate de po
107) Activitatea agentilor economici si problema incertitudinii
(profitul), profitului. In acest caz oferta va spori atat de mult in raport cu cererea incat cheltuielile si veniturile producatorilor s-ar echilibra, iar profitul ar fi egal cu zero. Lipsa profitului, la randul
108) Contabilitate creativa
(profitul), profitul.Incompetenta managerilor. Managerii incompetenti isi concentreaza atentia asupra unor aranjamente particulare si neglijeaza sistemul de informare contabila si ratele financiare,care incep sa
109) Cercetare stiintifica selectiva si documentara
(profitul), profitul intreprinderii reiese nu atat din eficienta interna, dar din pozitionarea ei competitiva pe piata.Mai recent, un alt savant american, Bromwich, unul din principalii sustinatori ai noului conc
110) Etapele studiului de evaluare a organizatiilor
(profitul), profitul, goodwill-ul, cash flow-ul etc. Foarte importante in cadrul acestui mod de abordare sunt precizia cu care se estimeaza fluxurile de venituri viitoare si corectitudinea fixarii nivelului ratei
111) Impozitul pe profit
(profitul), profitul amanat, utilizand fie metoda amanarii, fie metoda reportului variabil, care mai este cunoscuta si ca metoda reportului variabil din contul de profit si pierdere. IAS 12 (revizuit) interzice f
112) Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice
(profitul), profitul, dobanda s.a.Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se incaseaza veniturile bugetare, se repartizeaza si se cheltuie. Reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma banea
113) Nevoia de investitii straine directe si "democratizarea" investitiilor
(profitul), profitul reinvestit de catre acesta. Tot investitii straine directe sunt considerate si: capitalurile proprii ale asociatelor si filialelor rezidente ale intreprinderii rezidente in care investito
114) Monopolul bilateral
(profitul), profitul cumparatorului provenit din vanzarea produsului. Vanzatorul si cumparatorul sunt interesati in aceeasi cantitate QL care sa faca obiectul tranzactiilor bilaterale de piata. Exista neconcorda
115) Alegerea instrumentelor necesare activitatii
(profitul), profitul obtinut.Societatea comerciala, cu principiile ei atribuite, apare in evul mediu, in republicile italiene Florenta, Genova si Venetia, unde comertul maritim si terestru a cunoscut o puternica
116) Valori mobiliare
(profitul), profitul net, sub forma de dividende, dreptul la o cota parte din activul net existent, in cazul in care societatea emitenta este lichidata. Datorita veniturilor diferite de la an la an pe care le
117) Indicatori nominali reali
(profitul), profitul firmei producatoare si eventual alte taxe incluse de stat sau de administratia locala (aici nu se include TVA). Pentru calcularea IPPI se stabilesc nomenclatoare de produs, unitati, sortim
118) Introducere in geografia economica - trasaturi ale economiei mondiale actuale
(profitul), profitul se obtine din a vinde mai scump un produs. In realitate prin procesul de circulatie a marfurilor nu se creeaza plusvaloare ci doar se repartizeaza plusvaloarea initiala obtinuta prin producer
119) Dreptul transporturilor
(profitul), profitul sau, iar pt expeditor - deplasarea in spatiu a marfurilor, bagajelor conform unor interese. Conditiile de forma - fiind un contract consensual acesta se incheie prin simplul acord de voin
120) Inveestitii in economie - rolul lor, factori stimulatori si frenatori
(profitul), profitul net actualizat la costul investitiei,iar rata reala a dobanzii este egala cu diferenta dintre rata nominala(de piata)si rata inflatiei.Atunci cand rata venitului net este mai mare sau egala c
121) Studiu de caz - SC Amurco SRL Bacau - pentru un aer curat
(profitul), profitul obtinut in 2006 a fost mic in comaparatie cu anul precedent. Ce putem noi sa deducem din aceasta precizare este ca avem de-a face cu: 1.grad de indatorare crescut 2.rata a rentabilitatii
122) Rosia Montana - un loc vechi cu potential nou
(profitul), profitul obtinut in urma aurului extras va fi pus deoparte pentru reabilitarea tuturor zonelor afectate in trecut de minerit sau de proiectul Gabriel Res
123) Riscul investitiei
(profitul), profitului sau a drepturilor de proprietate, tranzactie, creanta, etc. In momentul cind acesta cumpara anumite titluri isi asuma anumite riscuri, mai mici sau mai mari, functie de investitie. RISCU
124) Lohn-ului - prelucrarea in lohn
(profitul), profitului mai modesta, deoarece comercializarea se realizeaza sub marca ordonatorului, care incaseaza profitul commercial; -capitalizarea intrep executante in lohn se amana "sine die" tocmai datorit
125) Investitiile straine directe in Romania
(profitul), profitul reinvestit in perioada 1991-1996 reprezinta 1,3 miliarde dolari. De remarcat faptul ca investitiile straine directe in 1996 practic s-au dublat fata de cele din 1995 (608,4 milioane dolari
126) Visul american s-a implinit la Bucuresti
(profitul), profitul este prea mic pentru a asigura o dezvoltare normala, care sa faca fata cererii de mobilier pe care o avem", declara Cafrita.
127) Finantele intreprinderii - plan de afaceri
(profitul), profitul optinut in fiecare an compania se asteapta sa creasca cifra de afaceri cu 10% si profitul brut cu 7.5 % in anul 2010. Firma poate obtine toate acestea deoarece fondurile existente la ora act
128) Managementul si ingineria valorii
(profitul), profitul intreprinderilor si de a contribui la dezvoltarea tehnica si tehnologica.
129) Societatea comerciala Electrux SRL
(profitul), Profitul afrent cifrei de afacrei in anul 2007 fiind de 230.000 lei.Concurenta cea mai evidenta are loc, de regula intre societati care apar sau exista deja pe piata cu bunuri identice saudiferntiate
130) Preturile marfurilor si serviciilor
(profitul), profitul incorporat in pret); - reparatorie (cu rol de despagubire) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale (daune compensatorii) sau efectuarea cu intarziere a unor plati de catre cumparato
131) Procese manageriale integrate in relatia banca-clienti
(profitul), profitul intreprinderii poate fi influentat intr-o masura apreciabila de activitatea de aprovizionare, daca obiectivele stabilite pentru acest proces sunt circumscrise obiectivelor globale ale intrepr
132) Ratele de solvabilitate si de lichiditate
(profitul), profitul pe actiune (EPS), dividendul pe actiune si randamentul de dividend; b) coeficientul (multiplicatorul) capitalizarii bursiere (PER) si raportul valoare de piata/valoare contabila (MBR); d) v
133) Societatea Nova Holding
(profitul), profitul,rentabilitatea comerciala,salariul mediu) 3.Studierea principalelor domenii si probleme de specialitate economica; -prezentarea modului de exercitare a procesului de management in cadr
134) O noua viziune societala
(profitul), profitul nu este totusi totul, asertiune sprijinita si de conceptia unuia dintre primii mari sociologi contemporani, Lester F. Ward, anume aceea a legii fundamentale a naturii umane, in care scopul fi
135) Sistemul fiscal si politica fiscala
(profitul), profitul, respectiv dividendele cuvenite actionarilor si asociatilor veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati independente etc. Veniturile disponibile ale persoanelor fizice si uneori,
136) Management public vs administratie publica vs management privat
(profitul), profitul nu reprezinta un interes personal ci mai degraba un interes general, iar in cazul organizatiilor private profitul este un interes personal decat unul general. Administratia publica are totdea
137) Evaluare economica si financiara
(profitul), profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare - cumparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va
138) Gestionarea firmei
(profitul), Profitul este venitul care revine detinatorului de capital si se determina ca diferenta intre ceea ce se incaseaza si ceea ce se plateste.In economia de piata orice actiuneeconomica trebuie sa fie efi
139) 20 de reguli de aur pentru investitii
(profitul), profitul, lasa castigurile sa se adune. 4. Trebuie sa-ti reduci pierderile pana nu devin extrem de costisitoare. 5. Nu te atasa prea mult de o anumita actiune sau companie. 6. Priveste, in genera
140) Planificarea calitatii
(profitul), profitul net, solvabilitatea; activele fixe din categoria echipamentelor si instalatiilor de lucru, suprafata ocupata, situatia investitiilor; resursele umane; activitatile de aprovizionare si de d
141) Costul de productie
(profitul), profitul contabil al acesteia. Sa luam un exemplu pentru clarificare. Pentru a-si infiinta propria firma, Bestsoft s.r.l, Ionescu renunta la slujba sa de programator la o alta firma, unde salariul sau
142) Studiul activitatii economice la firma
(profitul), profitul societatii ce i se va repartiza sau ceea ce i se va cuveni la lichidarea societatii.Art. 9. Reducerea capitalului social se face numai pana la limita prevazuta de lege, cu aratarea motivelor
143) Arhitectura de securitate a lumii in anii 1919 -1939
(profitul), profitul populatiei interesate"; reafirmand principiul drepturilor popoarelor la autodeterminare, el declara ca toate aspiratiile nationale, clar definite, trebuie sa fie satisfacute, evitandu-se crea
144) Demersuri in analiza strategica a competentelor organizationale
(profitul), profitul pe actiune, recuperarea investitiilor, cota de piata detinuta, etc.)? 1.2. Situatia strategica, obiectivele, practicile utilizate de firma. Care sunt misiunea, obiectivele, strategiile si
145) Plan de afaceri SC Pisano SA
(profitul), profitul este mare. Societatea comerciala "Pisano"este o unitate destul de reprezentativa in industria alimentara din Romania.Este asezata pe strada Petei,nr.2.Unitatea are personalitate juridica s
146) Sistemul de preturi in Romania
(profitul), profitul (venitul si accizele) Tipuri de preturi: 1. In functie de teoria care le explica existenta: - preturi ca expresie baneasca a valorii munca - pretul unitate bazat pe teoria utilitatii -
147) Referat marketing
(profitul), profitul propus, vom putea lua in considerare ulterior si o distributie catre magazinele mari, acestea situandu-se la o diferenta mica, 2,33%, fata de cele specializate.In cercetarea realizata am test
148) Economia de impozite si maximul acesteia
(profitul), profitul impozabil anumite cheltuieli care au ca si efect reducerea impozitului pe profit si ca finalitate diminuarea costului suportat de intreprindere pentru finantarea activitatii sale;costul capit
149) Maximizarea profitului
(profitul), profitul sa se calculeze in sens economic, adica tinandu-se seama de costul de oportunitate in evaluarea fiecarui factor de productie. Definirea econom
150) Scolile de management
(profitul), profitul, rata rentabilitatii , cheltuielile , investitiile si altele. O alta caracteristica a acestei scoli consta in modul de tratare a relatiilor mnageriale , pe care le examineaza in ansamblul lor
151) IAS Prezentarea situatiilor financiare
(profitul), profitul" din contul de profit si pierdere, Standardul stabileste o noua cerinta de a prezenta intr-o situatie financiara primara acele castiguri si pierderi neprezentate in mod curent in contul de pr
152) Standardul international de contabilitate IAS 15
(profitul), profitului. Una dintre ele recunoaste profitul dupa ce a fost mentinuta puterea generala de cumparare a capitalului social al intreprinderii. Cealalta abordare ia in calcul profitul dupa ce capacitate
153) Standardul international de contabilitate IAS 12
(profitul), profitul obtinut societatii- mama sau investitorului; (b) Activele sunt reevaluate si nu este facuta nici o ajustare echivalenta in scopuri fiscale; si (c) Costul unei combinari de intreprinderi c
154) Resursele financiar contabile
(profitul), profitului prin asigurarea si utilizarea resurselor banesti, avand valoare strategica si cupreide trei subfunctiuni: Subfunctiunea financiara- activa Subfunctiunea contabila - pasiva Controlul f
155) Rezultatul pe actiune
(profitul), profitul net aferent exercitiului numai dupa distribuirea profitului aferent celorlalte tipuri de actiuni, cum ar fi cele preferentiale. O intreprindere poate emite mai multe clase de actiuni ordinare
156) Agricultura
(profitul), profitul net sau in pierderea neta in perioada in care apare a oricarei modificari a valorii juste, mai putin costurile estimate de la punctul de vanzare ale unui activ biologic. In agricultura, o mod
157) Activitati in curs de intrerupere
(profitul), Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile. IAS 35 inlocuieste acele paragrafe ale IAS 8. IAS 35 intra in vigoare pentru situatiile financi
158) Finantele Firmei - Structura capitalurilor si echilibrul bilantier
(profitul), profitului; 2) provizioanelor; 3) rezervelor; 4) amortizari; 2. surse externe (finantare externa): reprezinta ansamblul aporturilor definitive sau temporare (provizorii) aduse firmei de catre pe
159) Finantele firmei
(profitul), profitul net al exercitiului si in functie de nivelul acestuia. In cazul unor rezultate nefavorabile detinatorii acestora nu primesc nici un fel de drept banesc, de pe urma lor. La o eventuala lichida
160) Segmentare si pozitionare
(profitul), profitul. Se identifica doua situatii: Compania fabrica un produs si se adreseaza cu acesta mai multor segmente de piata si in aceasta situatie compania va cheltui bani putini pentru diferentierea pro
161) Strategiile si politicile de personal
(profitul), profitul, performantele managerilor, performantele muncitorilor si responsabilitatile publice. Industria si comertul au ca obiective: nivelul de profitabilitate, cota de piata, volumul productiei s
162) Programe aplicative 1
(profitul), profitul societatii o au sumele incasate in urma vanzarii productiei catre clienti.Produsele finite sunt vandute catre persoane juridice pe baza unui contract. {n prima saptamana a lunii iunie 1996 au
163) Analiza stocurilor
(profitul), profitul firmei .Pentru rezolvarea problemelor existente in gestiunea sectorului alimentar firma trebuie sa elimine produsele "lente" si sa stabileasca conditii mai dure pentru furnizorii sai de marfu
164) Analiza indicatorilor economico-financiari privind cheltuielile - veniturile si rezultatele la S.C. CASVIDA S.A.
(profitul), profitul si ratele de rentabilitate. Marimea absoluta a rentabilitatii este reflectata de profit, iar gradul in care capitalul sau utilizarea resurselor intreprinderii aduc profit este reflectat de ra
165) Intrastat si vamuirea marfurilor de export-import in Uniunea Europeana
(profitul), profitul din schimbul cu bunuri a depasit suma de 1 milion de euro anul trecut;in acest raport. Atat volumul de profit la export cat si cel de la import sunt luate in calcul separat. Daca o firma supu
166) Analiza tehnica a activului financiar descris de actiunile societatii Albalact SA
(profitul), profitul fata de anul precedent, iar cifra de afaceri a crescut cu peste 70% fata de anul 2005. Cu alte cuvinte investia in actiunile ALBZ, ale societatii Albalact sunt deosebit de avantajoase. Ori
167) Gestiunea financiara a intreprinderii
(profitul), profitului obtinut in exercitiul expirat si fondul de amortizare acoperind atat nevoile de inlocuire a activelor imobilizate, cat si cresterea activului economic. Din punct de vedere al apartenent
168) Diagnosticul activitatilor hotelului Majestic si strategia adoptata
(profitul), profitul obtinut poate fi folosit pentru dez-voltare si stimulare.
169) Analiza tehnica Bursa de Valori Bucuresti
(profitul), profitul net, sub forma de dividende, si, in sfarsit, dreptul la o cota parte din activul net existent, in cazul in care societatea emitenta este lichidata [1]. Datorita veniturilor diferite de l
170) Retelele secrete ale Vaticanului 4
(profitul), profitul Rusiei, care actiona linistita. Ea intoxicase opinia publica iugoslava fara sa catadicseasca sa falsifice documentul compromitator pentru Ordinul de Malta. Mossadul nu a facut decat sa pr
171) Cultivarea ciupercilor comestibile - o afacere profitabila cu sprijin SAPARD
(profitul), Profitul obtinut la o cantitate de peste o tona, de pe o suprafata de 100 de metri patrati, in cinci
172) Costurile productiei
(profitul), profitul unei firme? Suma pe care firma o incaseaza pentru vanzarile sale constituie cifra de afaceri a intreprinderii, iar suma pe care o consacra aprovizionarii cu factori de productie constituie co
173) Calculul impozitului de profit in cadrul societatii Flash
(profitul), profitul realizat, sau din incorporarea rezervelor, cu respectarea procedurii legale. Cesiunea totala sau partiala a partilor sociale de catre unul dintre asociati in favoarea celuilalt sau a terti
174) Management turistic si comercial
(profitul), profitul.
175) Rezultatele financiare ale intreprinderii
(profitul), Profitul reprezinta unul dintre cele mai importante concepte strans legat de existenta economiei de piata.Notiunea de profit este definita si interpretata in forme variate fiind considerata ,, rezulta
176) Intreprinderea - Definiri
(profitul), profitul, securitatea sau supravietuirea, dezvoltarea si responsabilitatile sociale.
177) Determinarea si analiza costurilor
(profitul), Profitul programat = 10% (rata de costuri) - Cota de adaos comercial = 10% ]n program; 5% negociat -
178) Piata muncii
(profitul), profitul. Piata muncii indeplineste si alte functii, din care unele de natura mixta, economico-sociale, prin intermediul carora contribuie la asigurarea de locuri de munca, la protectia sociala et
179) Plan francizat - contract de franciza
(profitul), profitul Cedarea de catre Rodipet a unui comision diferentiat pe principalele categorii de produse vanduta (presa, carti, tigari, cartele telefonice, produse complementare).Participarea la cheltuie
180) Analiza echilibrului financiar al intreprinderii
(profitul), profitul net inscris in pasivul bilantului. Trezoreria neta negativa evidentiaza un dezechilibru financiar. Diferenta intre trezoreria neta la sfarsitul exercitiului (1) si de la inceputul lui (0) rep
181) Analiza rezultatelor economice la o intreprindere
(profitul), profitul capitalurilor proprii. Capacitatea de autofinantare reflecta forta financiara a unei intreprinderi, garantia securitatii si independentei acesteia. Diferenta dintre venituri si cheltuieli
182) Situatiile financiare anuale
(profitul), profitul sau pierderea institutiei; b.2)sunt neutre; b.3)sunt prudente; b.4)sunt complete sub toate aspectele semnificative; c)inteligibile.
183) Rata rentabilitatii
(profitul), profitului. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul analizei financiare. Profitul brut (pierderea globala) caracterizeaza nivelul de depasire a venitului din vnzari asupra costului acestor
184) Managementul strategic
(profitul), profitul deasupra a ceea ce ar fi fost natural si a obtine, in folosul lor, un tribut incorect de la cetateni." Obiectivul oricarei firme este profitul. Or, concurenta erodeaza permanent profitul.
185) Managementul financiar
(profitul), profitul obtinut. Pentru a atinge acest scop trebuie sa coordoneze activitatea in diferite domenii - dezvoltarea produselor noi, aprovizionarea cu materii prime, angajarea si motivarea personalului
186) Campanie de relatii publice
(profitul), profitul va fi mic, pentru ca tipografiile "se bat" pentru clienti si sunt nevoite sa coboare stacheta.
187) Gestiunea investitiilor financiare - evaluarea valorilor mobiliare
(profitul), profitul societatii, cota parte nimita dividend, si fac obiectul tranzactilor pe piata secundara de capital. Dupa drepturile pe care le genereaza si dupa forma de prezentare actiunile pot fi grupat
188) Faza ciclului economic in care se afla Romania
(profitul), profitul firmelor, si anume 16%; aceasta fiind corelata cu mentinerea sau cresterea usoara a cheltuielilor statului, a condus chiar la o nerealizare a obiectivului anterior propus.
189) Analiza echilibrului financiar pe baza indicatorilor
(profitul), profitul net care urmeaza a fi repartizata ( daca se utilizeaza un bilant inainte de repartizarea profitului ); 2) Majorari ale capitalurilor permanente cu : - veniturile inregistrate in
190) Contractul de asociatiune in participatiune
(profitul), profitul anual net realizat de S.C. ...........; - sa ceara socoteala cu privire la bunul adus in asociere, la beneficii si pierderi. S.C. .......................................... se obliga: -
191) Plan de afaceri - SC Anthony SRL
(profitul), profitul acesteia in proportie de 75% .Firma vizeaza producerea si comercializarea 'alaturata' a suporturilor ornamentale folosite pentru depozitarea florilor SUMARUL OBIECTIVELOR ACESTEIA: Trime
192) Disciplina economie - grile
(profitul), Profitul bancii este egal cu: a. castigul bancii; b. diferenta dintre castigul bancii si dobanda incasata
193) Actul constitutiv al societati
(profitul), profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
194) Teste grila la disciplina management general
(profitul), profitul pentru proprietari c. cea mai mare cota de piata d. cele mai reduse costuri de productie 3. Analiza managementului aplicata in tarile puternic dezvoltate: a. ne permite sa-l aplicam cu
195) Comportamentul consumatorului 2
(profitul), Profitul la care are acces consumatorul si combinatia de marfuri pe care o va alege sunt determinate de venit si de preturile platite. Pentru a prezenta diferitele programe de consum se alege model
196) Analiza financiara Grile
(profitul), profitului aferent cifrei de afaceri; d) Reducerea profitului aferent cifrei de afaceri. R=d 3. Pe baza relatiei a
197) Analiza riscului economic
(profitul), profitului din exploatare. Corelatia se mentine si in sens invers, respectiv profitul scade sau poate aparea chiar pierdere din exploatare atunci cand se reduce volumul productiei. Structura costur
198) Microeconomie - grile
(profitul), profitul societatii; e) un venit neimpozabil
199) Oferta
(profitul), profitul si ofertantul este motivat in a produce mai mult si a oferi spre vinzare mai mult. Acesta este un motiv important care face ca inclinatia curbei ofertei sa fie in sus si spre dreapta. Un alt
200) Planul de afaceri
(profitul), profitul (Pr). Combinarea economica (financiara) presupune corelarea valorilor a preturilor factorilor de productie cu pret produselor. Deciziile privind combinarea optima au la baza interesul major
201) Dezvoltarea managementului bancar
(profitul), profitului in conditiile minimizarii riscurilor. In sfera bancara insa exista unele particularitati , care implica acestui scop semnificatie aparte. Aceste particularitati sunt dictate de insati speci
202) Evaziunea fiscala
(profitul), profitul realizat in achizitii de masini si echipamente tehnice pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit, masura menita sa stimuleze acumularea; - folosirea in anumite limite a pre
203) Finantele firmei
(profitul), profitul net al exercitiului.Valoarea financiara (VF) se determina nu pe baza patrimoniului existent, ci pe bazasperantelor de castig, pe care le va aduce intreprinderea.VF = suma cash-flow-rilor viit
204) Introducere in dreptul comunitar
(profitul), profitul comun al partenerilor si al consumatorilor. Trebuiau eliminate obstacolele care se impuneau liberei circulatii a persoanelor, marfurilor si capitalurilor (termenul era de 12 ani). Se instit
205) Epoca multinationalelor
(profitul), profitul corporatist. [jQ a treia viziune este aceea ca o CMN nu este deloc o corporatie globala, ci pur si simplu o firma de o anumita nationalitate care si-a organizat productia, distributia si c
206) Managementul resurselor umane
(profitul), profitul; proiectele de investitii; diversificarea operatiilor; politica de centralizare sau de descentralizare a resurselor umane etc. Aceasta "concertare strategica" nu impiedica activitatea dep
207) Sistemul bancar in Romania
(profitul), profitul. Aceasta lectie poate fi uitata datorita speculatiilor. Dar poate fi, de asemenea, uitata intr-un sistem de productie si schimb centralizat.
208) Pasivul bilantier
(profitul), profitul brut cu scopul protejarii capitalului social (se preleva 5% anual din profitul brut pana se ajunge la 20% din valoarea capitalului social). -statutare se constituie anual din profitul net in
209) Modificarile patrimoniale si tipurile acestora
(profitul), profitul net realizat in exercitiile financiare precedente. 3)Transferarea la rezerve a primelor de emisiune. 4)Diminuarea sau anularea provizioanelor pt riscuri si cheltuieli. III.Cresterea simu
210) Economia Romaniei
(profitul), profitul aferent veniturilor realizate din export, catre cota standard; - cresterea accizelor conform graficului stabilit pentru atingerea cotelor de impozitare, in mod gradual, catre standardele Uni
211) Valorile mobiliare
(profitul), profitul net, sub forma de dividende, si, in sfarsit, dreptul la o cota parte din activul net existent, in cazul in care societatea emitenta este lichidata. Datorita veniturilor diferite de la an l
212) Valorile mobiliare si cotarea lor la bursa de valori
(profitul), profitul net, sub forma de dividende, si, in sfarsit, dreptul la o cota parte din activul net existent, in cazul in care societatea emitenta este lichidata. Datorita veniturilor diferite de la
213) Locul si rolul comertului in cadrul economiei nationale
(profitul), profitul; O baza tehnico-materiala adecvata; O problematica comuna a pietei (cerere, oferta, negociere, publicitate); Probleme comune de gestiune a resurselor ( pregatire profesionala, evidenta con
214) Activitatea SC Elprest
(profitul), Profitul realizat de firma va constitui principala sursa de finantare a dezvoltarii societatii. Pentru anii 2002-2003
215) Finante publice
(profitul), profitul regiilor autonome, etc. In acest proces, de constituire a fondurilor publice, participa toate entitatile economice provenind din: sectorul public, privat, mixt, ONG-uri si populatia, in pr
216) Trezoreria publica
(profitul), profitul castigat. Tot trezoreriei publice ii revine sarcina eliberarii unor autorizatii, a unor "scrisori de confirmare" pentru producatorii de interes national, subventionarii unor cheltuieli import
217) Evaziune fiscala
(profitul), profitul realizat in achizitii de masini si echipamente tehnice pentru care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit, masura menita sa stimuleze acumularea - folosirea in anumite limi
218) Evolutia macroeconomiei
(profitul), profitul aferent veniturilor realizate din export, catre cota standard; - cresterea accizelor conform graficului stabilit pentru atingerea cotelor de impozitare, in mod gradual, catre standardele Uni
219) Piata de monopol
(profitul), profitului fiind jalonate de aria GFHI; acesta este profitul pur, de monopol, stabil atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Egalitatea cost marginal = venit marginal se realizeaza in punctul E,
220) Reglementari privind impozitul pe profit
(profitul), profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate; b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in
221) Strategii financiare
(profitul), profitului, investitiile, tehnologiile moderne, segmentul de piata, cresterea prestigiului prin oferirea de produse de calitate sau reducerea costurilor pot fi legate direct si/sau i
222) Strategia gestiunii activelor bancii
(profitul), Profitul reprezinta nu numai dorinta actionarilor dar si sursa de existenta si stabilitate a bancii. 4) Activele trebuie sa fie sigure - cresterea profitabilitatii duce la cresterea de risc. Scopul m
223) Marketing relational
(profitul), profitul in medie cu 50%, chiar daca aceste cifre ascund disparitati in functie de ramura sau de intreprindere: +40% in hipermarche-uri (cu toate ca cifra de afaceri nu creste in paralel decat cu 9%;
224) Procesul decizional
(profitul), profitul la firma. Mai sunt numite si decizii de cercetare. b) Decizii de solutionare - decizii adoptate ca raspuns la aparitia unor anumite probleme concrete . Numarul mare al acestor decizii indica
225) Doctrine sociologice
(profitul), profitului s-ar putea calcula doar la capitalul variabil ( e nevoie de intreg capitalul )=> s-ar obtine rate variate ale profitului in economie. In economie, se constata o rata medie a profitului c
226) Teorii comerciale
(profitul), profitul. Comertul astfel desfasurat, poate fi considerat drept arbitraj care valorifica diferentele de pret, superioare costurilor de transport si de tranzactie, care ar exista in absenta comertului,
227) Plan de afaceri proiect - educatie antreprenoriala
(profitul), profitul obtinut este de 25.000 EUR; in al 2-lea an 35.000 EUR; in al 3-lea an 30.000 ( datorita introducerii a doua produse noi); in al 4-lea an 45.000 EUR; in al 5-lea an 100.000 EUR ( datorita int
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles