CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Principiile fundamentale ale dreptului penal
2) Principiile generale ale dreptului
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului nu-și găsesc consacrare expresă într-o normă - ele fiind subînțelese sau deduse prin interpretare
3) Principiile generale ale dreptului european al mediului
(principiile dreptului muncii), Principiile notificarii si consultarii cu statele al caror mediu poate fi afectat s-au cristalizat in numeroase tratate internationale. Astfel: a) Principiul notificarii preliminare impune obligatia
4) Principiile dreptului
5) Influenta greaca si principiile dreptului roman
6) Contenciosul administrativ
(principiile dreptului muncii), Principiile contenciosului administrativ       Existenta contenciosului administrativ este conditionata
7) Curtea europeana a drepturilor omului
(principiile dreptului muncii), principiile umaniste, reluand elemente din gandirea religioasa si din nazuintele generale de libertate care se facusera cunoscute cu atata vigoare in secolele XVII si XVIII" .      Initial drepturi
8) Izvoarele dreptului
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale, convenite de statele membre.      În dreptul international public contractul normativ apare sub forma tratatelor internationale, care reprezinta expresia consimtamântului
9) Izvoarele dreptului 2
(principiile dreptului muncii), principiile legiferarii. De exemplu actul normativ se prezinta totdeauna sub forma scrisa, pe când obiceiul poate fi transmis si pe cale orala.      Nu sunt unanime parerile ce tin de izvorul inter
10) Prescriptia extinctiva
(principiile dreptului muncii), Principiile prescriptiei extinctive      Efectul prescriptiei extinctive este carmuit de doua principii consacrate in :      - art. 1 alin. 2 din Decretul 167 / 1958 "Odata cu stingerea dre
11) Principiul descentralizarii pe servicii
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale dreptului si principiile aplicabile unor ramuri: dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul penal.      Un rol important în definirea principiilor fundamentale îi r
12) Drept financiar
(principiile dreptului muncii), principiile si normele de baza ale activitatii financiare a statului, constituind cadrul legislativ general al finantelor publice. În acest sens, Legea finantelor publice este o reglementare la nivel
13) Scoala ardeleana
(principiile dreptului muncii), principiile de egalitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social.       Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrum
14) Continutul principiului oficialitatii in procesul civil
(principiile dreptului muncii), principiile procesului civil se regasesc in Constittie si legi speciale, sau Codul Civil, dar s-a spus in literatura de specialitate ca unele principii procesuale sunt consacrate in documente cu carac
15) Pregatirea si instruirea personalului
(principiile dreptului muncii), principiile libertăţii individuale, ale libertăţii politice şi preeminenţa dreptului pe care se bazează orice democraţie adevărată. La crearea Consil
16) Protectia consumatorilor
(principiile dreptului muncii), Principiile directoare" privind protectia consumatorilor,document adoptat de Adunarea Generala a ONU in 1985, este rezultatul eforturilor pe plan international ale Organizatiei Mondiale a Consumatoril
17) Iluminismul
(principiile dreptului muncii), principiile de egalitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social. Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrumata d
18) Principii fundamentale in dreptul mediului
(principiile dreptului muncii), Principiile notificării şi consultării cu statele al căror mediu poate fi afectat s-au cristalizat în numeroase tratate internaţionale. Astfel: a) Principiul notificăr
19) Cutuma
(principiile dreptului muncii), principiile internationale de drept, hotararile tribunalelor internationale, doctrina celor mai calificati specialisti, echitatea. 2. Definitii Cutuma este o norma de conduita consacrat
20) Izvoarele dreptului international privat
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale politicii internationale a statului roman si contine norme care intereseaza dreptul international privat ; - Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor
21) Managementul proiectelor
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului internațional. Dacă este bazat pe cooperare, în adevăratul sens al cuvântului, pe respectarea independenței și suveranității naționale a statelor, multilateralismul conduce la e
22) Politica externa a Romaniei dupa 11 sep.2001
(principiile dreptului muncii), principiile pe care se structureaza societatea si pe care aceasta le recunoaste. Ca organizare rationala, statul construieste strategii de permanentizare a ordinii sau pur si simplu de supravietuire i
23) Elementele actiunii civile
(principiile dreptului muncii), principiile de organizare si modul de funcționare a unittailor Ministerului Public. Procurorul care știe ca in privința lui exista un motiv de recuzare este dator - in conformitate cu art.25 C. pr. C
24) Drept financiar - rezumat
(principiile dreptului muncii), principiile și normele de bază ale activității financiare a statului, constituind cadrul legislativ general al finanțelor publice. În acest sens, Legea finanțelor publice este o reglementare la nivel
25) Scoala ardeleana - iluminismul romanesc
(principiile dreptului muncii), principiile de egalitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social. Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrumata de
26) Dreptul si stiinta dreptului
(principiile dreptului muncii), principiile generale în baza cărora dreptul își structurează un mecanism adecvat - eficient și adaptat la omul real, concret - de influențare a comportamentului, în temeiul unor cerințe valorice. E
27) Curentul dreptului natural
(principiile dreptului muncii), principiile generale ale dreptului natural pentru ași justifica acțiunile. Autoritatea spirituală a dreptului divin este înlocuită de cu cea a rațiunii și explicația dreptului natural se dă, recurgînd
28) Stat de drept
(principiile dreptului muncii), principiile legalității. 18 I.Deleanu evidențiază o particularitate a fenomenului statului de drept foarte importantă: “Receptarea statului de drept” și felul de a-l realiza prin int
29) Infractiuni in legi speciale
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale acesteia, consacrat expres de art. 17 alin. 2 C. pen., și presupune săvârșirea unei infracțiuni (a laturii sale obiective), cu vinovăția cerută de lege și care prezi
30) Republica Moldova in contextul integrarii Europene
(principiile dreptului muncii), principiile DI, ale dreptului omului, ale economiei de piață, toate fiind declarate elemente esențiale ale APC. APC urmărește cooperarea în diferite domenii: cooperare economică, legislativă,
31) Drept comercial - cursuri
(principiile dreptului muncii), Principiile dreptului comercial 1. Autonomia de voință: - dreptul civil recunoaște libertatea con
32) Notiunea de drepturi fundamentale
(principiile dreptului muncii), principiile democratice, sistemul constituțional socialist român având următoarele trăsături : a) renunțarea la principiul separației celor trei puteri și înlocuirea acestuia cu p
33) Sistemul juridic englez Common-Law
(principiile dreptului muncii), principiile Chartei.Totodată a hotărât înființarea unui Consiliu compus din 24 membrii, 12 fiind aleși de rege și 12 numiți de baroni, în vederea alcătuirii statutelor noii “Co
34) Dreptul finantelor publice
(principiile dreptului muncii), principiile acestuia ocupă un loc important în acest capitol, deoarece se defineste dreptul bugetar si trăsăturile sale specifice si se examinează distinct cele 8 principii ale dreptului bugeta
35) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(principiile dreptului muncii), principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și pe statul de drept, principii care sunt comune statelor membre. UE respectă drepturile f
36) Drept comercial
(principiile dreptului muncii), principiile de bază de desfăsurare si organizare a activitătii economice. b) Codul comercial este principalul izvor de drept comercial. Art.1 din Codul Comercial Român prevede: “Î
37) Cererea de chemare in judecata
(principiile dreptului muncii), principiile de drept care fundamentează cererea. Sub ambele aspecte – al motivelor de fapt și de drept – arătarea acestora, chiar sumară, este indeniabilă pentru a permite pârâ
38) Legea aplicabila contractului de comert international
(principiile dreptului muncii), principiile generale ale dreptului, se poate naște problema aplicării sau nu in globo a lex mercatoria. Înserarea în contract a unei clause exprese prin care părțile își manifest
39) Izvoarele dreptului comunitar
(principiile dreptului muncii), principiile generale de drept, jurisprudenta si cutuma. Asemenea izvoare sunt recunoscute si în alte sisteme si ramuri de drept, fiind considerate importante, în raport cu circumstantele d
40) Contracte comerciale speciale internationale
(principiile dreptului muncii), Principiile Dreptului Comertului International Principiile dreptului, general vorbind, sunt postulate ori precepte directoare ale orientarii normelor juridice si de aplicare a dreptului, ele fiind ex
41) Dreptul comunitar
(principiile dreptului muncii), Principiile dreptului comunitar În lumina obiectului Dreptului comunitar, principiile acestuia se refera pe de o parte la raporturile dintre institutiile europene si, pe de alta parte, la rapor
42) Principiile fundamentale ale procesului
(principiile dreptului muncii), principiile internaționale europene și chiar cu cele rezultate din noua Constituție a României, considerăm că ele sunt încă nesatisfăcătoare. În raport de conținutul pre
43) Principalele domenii de activitate a Consiliului Europei
(principiile dreptului muncii), principiile si tehnicile constitutionale, legislative si administrative care permit punerea în practică a principiilor fundamentale ale Consiliului.
44) Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
(principiile dreptului muncii), principiile unificării organizatorice, ale autonomiei și garanției operațiunilor prin separarea drepturilor și răspunderilor dintre ordonatorii de credite și contabili, în cadrul procesului de d
45) Izvoarele nescrise ale dreptului european
(principiile dreptului muncii), Principiile generale deduse din sistemele juridice naționale Principiile generale deduse din sistemele juridice naționale au fost deduse de Curtea de Justiție dintr-o analiză de drept comparat și se
46) Izvoarele dreptului roman
(principiile dreptului muncii), principiile și legile romane . În epoca postclasică, odată cu decăderea producției și cu reînvierea unor practici ale economiei naturale, importanța obiceiului crește. Deși politica imp
47) Drept international penal
(principiile dreptului muncii), principiile generale ale dreptului internațional public aplicându-se și domeniului penal al relațiilor internaționale, reglementările din dreptul internațional penal trebuind să fie conform
48) Cateva contraste inrudite
(principiile dreptului muncii), Principiile justitiei ,sunt cele ce stabilesc valoarea limita a unei satisfactii;acstea impun restrictii cu privire la conceptiile rezonabile ale bunului unei pers. In realizarea planurilor precum si
49) Capitalismul German
(principiile dreptului muncii), principiile capitaliste de producție și cele feudale, din vremurile trecute. Când oamenii presupun, sau pretind, că există o diferență între producătorii și consumatorii produselor marilo
50) Drept comercial
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului comunitar se aplica in legislatia interna1. Conventia a fost amendata si completata prin mai multe protocoale. Fiind ratificata (impreuna cu protocoalele) de Romania, Conven
51) Razboiul de independenta
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale dreptului cetateanului englez, respectiv la faptul ca nici un supus britanic nu poate fi obligat sa plateasca un impozit la care el nu a fost de acord prin reprezentanti a
52) Asigurarea misiunilor spatiale
(principiile dreptului muncii), principiile de baza ale dreptului international cosmic, raspunderea fata de terti este determinata in primul rand de legislatia tarii pe teritoriul careia s-a inregistrat paguba. Pentru depasirea u
53) 1859 - 2009 - 150 de ani de continua schimbare a institutiei de sef de stat
(principiile dreptului muncii), principiile pe care le-a proclamat, cat si prin normele si institutiile juridice ce i-au format continutul. Intre 1859 si 1918, in Romania burghezo-mosiereasca au avut aplicabilitate tr
54) Normele comunitare privind discriminarea la locul de munca
(principiile dreptului muncii), principiile libertatii, democratiei, respectului fata de drepturile omului si fata de libertatile fundamentale, precum si pe principiul statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor m
55) Drept penal special
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale dreptului penal si regulile generale privind definirea infractiunii, conditiile raspunderii penale, categoriile si limitele generale ale pedepselor, individualizarea pedep
56) Dreptul hindus
(principiile dreptului muncii), principiile hinduismului, care a sustinut ca adevarul si revelatia divina nu sunt accesibile oricui, ci numai claselor sociale superioare,deoarece oamenii nu se nasc egali. Astfel existau 4 clase t
57) Drept international public
(principiile dreptului muncii), principiile sale, constituind astfel unul din izvoarele principale ale formarii si dezvoltarii acestuia. Cu titlu de exemplu, unele notiuni de drept material si procedural din dreptul intern, cum
58) Notiuni de drept bancar
(principiile dreptului muncii), principiile organizarii si functionarii institutiilor financiare constituie o forma de exprimare a politicii monetar-creditare a statului, in acest sens, normele dreptului bancar au tangenta cu normel
59) Fuziunile transfrontaliere ale societatilor comerciale pe actiuni
(principiile dreptului muncii), principiile CEDO in materia guvernarii corporative a societatilor comerciale, perspectivele de dezvoltare a materiei la nivel comunitar si cele mai bune practici in statele membre ale Uniunii Europene
60) Drept civil
(principiile dreptului muncii), principiile reprezentativitatii , separatiei puterilor , si legalitatii sunt in masura sa asigure existenta statului de drept.Reprezentativitatea - presupune ca poporul titular al suveranitatii,
61) Raspunderea juridica
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale dreptului este acela al responsabilitatii, notiunile fundamentale de raspundere si responsabilitate fiind necesare apararii valorilor sociale, ordinii sociale si ordinii d
62) Elemente de procedura judiciara
(principiile dreptului muncii), Principiile organizarii judiciare Puterea judecatoreasca se exercita de Inalta Curte de Casatie si Justitie si de celelalte instante judecatoresti stabilite de lege. Justitia se infaptuieste in numele
63) Actiunea normelor juridice in spatiu
(principiile dreptului muncii), principiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului au devenit surse ale unor tratate regionale sau chiar ale dreptului intern. In acest sens, Constitutia Romaniei stabileste ca Declaratia Univers
64) Institutii de drept public si privat
(principiile dreptului muncii), principiile, normele si raporturile juridice, raspunderea juridica, interpretarea si tehnica elaborarii dreptului. Evolutia istorica a demonstrat stransa legatura dintre drept si societatea in car
65) Strategii de comunicare - propaganda si lobby la diferite nivele
(principiile dreptului muncii), principiile, valorile, preceptele si normele deja adoptate. Dreptul la o buna guvernare, devine evidenta preocupare a democratiilor contemporane prin deschiderea actului de guvernare catre cetatea
66) Teste drept constitutional
(principiile dreptului muncii), principiile care conduc la ierarhia actelor juridice normative in stat? R: Organele statului au o competenta concretizata in capacitatea de edictare a actelor normative, care este diferita dela o cate
67) Accesul la justitie al strainului
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului roman.
68) Principiile drepturilor fundamentale ale omului
(principiile dreptului muncii), principiile de drept laolalta cu ansamblul conditiilor sociale, si cu situatia din societate - acea societate si acele principii evoluand intr-un ritm lent, si conservator. Rolul esential al princi
69) Notiunea de principii a dreptului
(principiile dreptului muncii), Principiile dreptului au valoare explicativa, ele continand temeiurile existentei, evolutie isi transformarii dreptului". Existenta omenirii este strans legata de doua idei fundamentale - egalitatea
70) Drept roman
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului: "iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" (principiile dreptului sunt acestea: a trai in mod onorabil, a nu vatama pe altul, a da
71) Jurnalul fericirii
(principiile dreptului muncii), Principiile clasice si noile tendinte ale dreptului constitutional (..............................cl. a .....) In 1936, la recomandarea lui Camil Petrescu, incepe sa colaboreze la Revista Fundatiil
72) Dreptul comertului international
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale ale Dreptului Comertului International, expresia liberalismului economic, ea are functii importante in evolutia relatiilor comerciale internationale, dintre care exemplificam
73) Dimensiunile turismului durabil
(principiile dreptului muncii), principiile de dezvoltare durabila;-aplicarea unui management durabil in ariile naturale protejate vizitate de catre turisti;Dezvoltarea durabila culturala prin: -pastrarea integritatii culturale;
74) Regimul frontierelor maritime
(principiile dreptului muncii), principiile si normele dreptului international ".
75) Institutiile dreptului public
(principiile dreptului muncii), principiile ereditatii pure si simple si cel al primogeniturii prin impunerea principiului mixt electiv-ereditar.Dar cum orice regula are si exceptiile ei, se mai cerea conditia ca pretendentul la tro
76) Asigurarile de persoane
(principiile dreptului muncii), PRINCIPIILE SISTEMULUI PUBLIC DE ASIGURARI SOCIALE Unicitatea Obligativitate Contributivitatea Egalitatea Solidaritatea sociala Repartitia Autonomia si descentralizarea Imprescriptibilitaea d
77) Concepte fundamentale introductive privind relatia dintre economie si dreptul financiar fiscal
(principiile dreptului muncii), principiile fundamentale care opereaza este legalitatea: nimic, nici un impozit si nici o taxa in afara explicitarii lor in lege, ordonanta guvurnamentala sau hotarare a consiliilor comunitatilor teri
78) Regimul Juridic
(principiile dreptului muncii), principiile raspunderii contraventionale fapt de a fi diferentiata de alte forme de raspundere.Actualitatea problemei respective vine din momentul aparitiei drepturilor si obligatiilor ce cad sub inci
79) Probleme actuale ale dreptului
(principiile dreptului muncii), principiile de baza a dreptului civil.
80) Resursele umane
(principiile dreptului muncii), principiile dreptului muncii - egalitatea de tratament a fost sistematic incalcat de-a lungul acestei tranzitii. Romania a fost, din nou, prima tara din lume in care minerii s-au inchis in subteran, l
81) Liberalismul
(principiile dreptului muncii), principiile generale care decurgeau numai din natura umana si care erau valabile in orice timp si in orice tara. Montesquieu si Condorcet intrevedeau posibilitatea unui determinism social analog celui
82) Teoria generala a dreptului - raspunderea juridica
(principiile dreptului muncii), principiile sau valorile acelei societati si a caror nerespectare antreneaza unu sau alta din formele sanctiunilor sociale. Notiunea de raspundere sociala este expresia teoretica,abstrac
83) Traficul de influenta
(principiile dreptului muncii), principiile unei administratii eficiente, submineaza economia de piata si pune in pericol stabilirea institutiilor statale .Guvernul va actiona cu fermitate pentru combaterea coruptiei, pentru diminua
84) Scoala Ardeleana - expresie a iluminismului romanesc
(principiile dreptului muncii), principiile de egalitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social.Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrumata de ope
85) Scoala Ardeleana - expresie a iluminismului romanesc
(principiile dreptului muncii), principiile de egalitate si libertate, de suveranitate a poporului, pe temeiul ideii dreptului national si al contractului social.Actiunea politica si culturala a Scolii Ardelene este indrumata de ope
86) Taficul de influenta
(principiile dreptului muncii), principiile unei administratii eficiente, submineaza economia de piata si pune in pericol stabilirea institutiilor statale .Guvernul va actiona cu fermitate pentru combaterea coruptiei, pentru diminua
87) Teoria generala a dreptului
(principiile dreptului muncii), principiile sau valorile acelei societati si a caror nerespectare antreneaza unu sau alta din formele sanctiunilor sociale. Notiunea de raspundere sociala este expresia teoretica,abstrac
88) Medicina legala - notiuni introductive
(principiile dreptului muncii), principiile de drept elaborate de C. Beccaria (de altfel, prevazute inca in dreptul canonic, cand Sf. Pavel spunea ca "unde nu e lege, nu este nici incalcare de lege", si in dreptul roman, unde se sti
89) Functia publica si functionarul public in legislatia comunitatii europene
(principiile dreptului muncii), principiile jurisprudentei Curtii Europene de Justitie."3 Elementele specifice carierei functionarului public comunitar sunt: A. Recrutarea functionarilor publici - care este efectuata prin concursur
90) Principiul descentralizarii pe servicii
(principiile dreptului muncii), principiile generale au un important rol in administrarea justitiei, deoarece cei abilitati cu aplicarea dreptului trebuie sa cunoasca nu numai norma juridica, ci si spiritul sau, iar principiile drep
91) Raspunderea internationala
(principiile dreptului muncii), principiile si normele de drept international, sau a unei infractiuni internationale, fapta de o gravitate deosebita ce lezeaza nu numai interesele unui stat, ci si ale comunitatii internationale in a
92) Regimul juridic al raspunderii contraventionale
(principiile dreptului muncii), principiile raspunderii contraventionale fapt de a fi diferentiata de alte forme de raspundere. Actualitatea problemei respective vine din momentul aparitiei drepturilor si obligatiilor ce cad s
93) Principiul descentralizarii pe servicii
(principiile dreptului muncii), principiile generale au un important rol in administrarea justitiei, deoarece cei abilitati cu aplicarea dreptului trebuie sa cunoasca nu numai norma juridica, ci si spiritul sau, iar principiile drep
94) Imunitatea diplomatica
(principiile dreptului muncii), principiile si pe celelalte norme general admise ale dreptului international." Referitor la dreptul international, in articolul 11, alin. se precizeaza: "Statul roman se obliga sa indeplineasca int
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles