CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Contractul de leasing
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile vânzatorului sunt:      ? sa livreze un echipament de calitate, adica în stare de functionare;      ? sa asigure asistenta tehnica a personalului care îl va exploata;      ? sa as
2) Noua reglementare a institutiei extradarii
(obligatii privind intretinerea solului), Obligatii în cazul neextradarii      Refuzul extradarii propriului cetatean ori a refugiatului politic obliga statul român ca la cererea statului solicitant sa supuna cauza autoritatilor sale
3) Persoana fizica
(obligatii privind intretinerea solului), OBLIGATII       CAPACITATEA DE EXERCITIU REPREZINTA APTITUDINEA PERSOANEI DE A-SI ASUMA OBLIGATII SAVARSIND ACTE JURIDICE.       CAPACITATEA DE FOLOSINTA. CARACTERE JURIDICE:      
4) Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile noi aparute trebuie sa fie in legatura cu urmarile negative, nesatisfacatoare pentru cel ce a incalcat ordinea de drept.      Evidenta raspunderii ca un sistem juridic special, in afara
5) Raspunderea internationala a statelor
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor internationale ce revin statelor, obligatii a caror incalcare ar da nastere responsabilitatii, aceasta fiind functia normelor primare de drept international.       Prima parte a doc
6) Act constitutiv
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare .       Salarizarea personalului angajat se va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii.
7) Tehnologii moderne aplicabile in sfera creditarii bancare
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile financiare, activitatea de creditare poate fi: *pe termen scurt- pt. acoperirea necesitatilor curente, cu termen de rambursare in limita unui an. Dezvoltarea tehnologiei bancare a permis
8) Sisteme de drept
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii. Dreptul ca sistem al normelor creaza raporturi sau relatii juridice. Dreptul ca expresie a vointei de stat reprezinta un obiectiv important al multor curente juridice si este privit ca un f
9) Drepturile si libertatile social-economice si culturale
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor ce rezulta din reglementarile care stabilesc asigurarea dreptului la invatatura,in mod distinct se garanteaza gratuitatea invatamantului de stat,in conditiile legii.Este fara indoiala ca
10) Sistemul fiscal - trasaturi si functii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii intre care enumeram: 1. pentru efectuarea unor activitati permanente sau temporare, care genereaza venituri, este necesara obtinerea unei autorizatii sau a unui alt temei prevazut de leg
11) Intelegerile monopoliste
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii in cadrul concurential comunitar. Curtea de Justitie si Comisia au dat o larga interpretate conceptului respectiv, evidentiind faptul ca nu este necesar ca entitatea in cauza sa aibe pers
12) Sistemul informational al managementului
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii reciproce pentru fiecare din membrii echipei. Este esential ca seful si secretara sa gindeasca, sa planifice si sa actioneze ca o echipa.
13) Clasificarea contractelor civile
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii civile. Clasificarea ne da putinta sa intelegem ca, in fond , toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri , ale caror caracteristici pot fi exprimate succinct ,
14) Relatiile contractuale in procesul de transport
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor reciproce incepe o data cu semnarea contractului.Partea care nu realizeaza obligatiile asumate poate fi expeditorul, daca nu utilizeaza mijloacele de transport comandate sau operatorul de
15) Structura scrisorii oficiale
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii (de a raspunde la o scrisoare, de a executa o lucrare, de a pune in aplicare un ordin etc.) si sta la baza clasarii numerice si cronologice. Numarul si data se scriu in general sub antet
16) Interzicerea intelegerilor monopoliste
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii in cadrul concurential comunitar. Curtea de Justitie si Comisia au dat o larga interpretate conceptului respectiv, evidentiind faptul ca nu este necesar ca entitatea in cauza sa aibe per
17) Teoria valorilor filosofice, juridice, economice si politice - Politica economica a Uniunii Europene
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, în baza raporturilor juridice la care participa, sa-si execute aceste obligatii instituite în conformitate cu contractele încheiate. Constitutia din 1991 stabileste ca eco
18) Politica economica privind societatile comerciale in Romania
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii pentru comercianti, considerate obligatii profesionale ale comerciatilor. Astfel, înainte deîinceperea activitatii comerciale, comerciantul este obligat sa ceara înmatricu
19) Izvoarele dreptului comunitar
(obligatii privind intretinerea solului), Obligatiile stabilite în aceste decizii trebuie îndeplinite de subiectele carora li se adreseaza. d) Recomandarile si avizele Spre deosebire de celelalte acte emise de institutiile com
20) Concurenta totala - Concepte de baza
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii suplimentare necuprinse în contract. Deoarece art. 82 al Tratatului CE nu defineste abuzul de pozitie dominanta ci doar îl exemplifica, Curtea de Justitie Europeana a
21) Particularitatile aplicarii masurilor preventive in privinta minorilor
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii: a mentine in stare de lucru mijloacele electronice de control si de a le purta permanent; a raspunde la semnalele de control; a emite semnale telefonice de control; a se prezenta la organel
22) Contabilitatea operatiunilor diverse
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile suportate de angajator (bancă), si de angajat. Pentru evidentierea datoriilor si a creantelor privind asigurările si protectia socială se utilizează cont
23) Raspunderea functionarilor publici
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile ce-i revin din raportul de functie publica sau in legatura cu acesta si care afecteaza statutul sau socio-profesional si moral. Intr-o alta opinie, abaterea disciplinara a fost denumita ca
24) Modificarea - suspendarea si incetarea raporturilor de servicii publice
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile lor de la contractual incheiat, adica de la acordul lor de vointa, in fuctia publica, actul de numire se margineste numai sa proclame pe functionar titular al unor drepturi si obligatii, c
25) Consideratii privind raspunderea juridica contraventionala de mediu in dreptul romanesc
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii prevazute de legislatia mediului, în cadrul unor norme imperative. Actiunea ilicita poate fi poluarea apelor maritime interioare si a marii teritoriale, precum si a atmosferei de de
26) Managementul calitatii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii exprimate prin legi, reglementari coduri, sau alte considerente vizand, de exemplu securitatea, protectia mediului, sanatatea etc.) -cele ale unui bun management intern al unui organism de
27) Societatea pe actiuni
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii sunt garantate cu patrimonial social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului subscris. Pe baza definitiei generale a societatii comerciale si a dispozitiilor legale
28) Diversificarea produselor si serviciilor bancare la o banca
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii guvernamentale si bonuri de trezorerie 3. Servicii de investitii de fonduri 4. Alte servicii - -servicii de pastrare in siguranta - -asigurare - -scontare - -interventii in constitu
29) Logodna in noul cod civil
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii de a incheia o casatorie. Astfel spus, libertatea de a se casatori, prin componenta ei -dreptul de a nu se casatori- face imposibila o asemenea obligatie juridica. Din punct de vedere s
30) Contabilitatea si analiza cheltuielilor si a rezultatului
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridical. 7.Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor are urmatoarea structura: contabilitatea cheltuielilor se tine pe fe
31) Norma juridica
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii corelative drepturilor subiective garantate. In afara normelor de comportament, norma juridica poate contine principii generale de drept, definitii, explicarea unor termeni legali, etc. N
32) Notiunea, elementele specifice si clasificarea societatilor comerciale
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor fata de bugetul de stat, impozitelor si taxelor, intrucat uneori aceste obligatii sunt diferentiate in functie de domeniul de activitate.
33) Doctrina Corpului Expertilor Contabili
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. Sanctiunea: Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai
34) Bazele organizarii contabilitatii financiare
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, etc. trebuie sa fie deschis in contabilitate cate un cont. Caracteristicile calitative ale contabilitatii (Legea contabilitatii, art. 6) Relevanta. Informatiile relevante influenteaza
35) Raspunderea comitentului pentru faptele prepusului sau
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii conexe care, potrivit legii, se naste ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite si care constituie cadrul de realizare a constrangerii de stat prin aplicarea sanctiunilor juridice in scopul
36) Contractul civil
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii civile. Clasificarea ne da putinta sa intelegem ca, in fond , toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri , ale caror caracteristici pot fi exprimate succinct , d
37) Notiunea contractului de donatie
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii numai pentru donator (in principiu). Chiar daca este o donatie cu sarcini pentru donatar, aceste sarcini nu pot intrece valoarea bunului donat caci atunci contractul se transforma intr-un co
38) Functia publica parlamentara
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii sau aspecte privind raspunderea acestora. Atunci cand ne referim la functia parlamentara, avem in vedere ansamblul de competente si atributii ce revin forurilor legislative si care sunt d
39) Combaterea evaziunii fiscale in Romania
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii fiscale, au creat posibilitatea sustragerii de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate statului, pentru majoritatea agentilor economici nou infiintati. Cresterea alarmanta
40) Continutul si modul de intocmire a bilantului contabil
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii pe de o parte, drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu in legatura cu aceste valori pe de alta parte, intre alocarea acestor valori si finantarea lor, intre utilizarea valorilor
41) Constractul de donatie
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii civile irnperfecte (naturale) nu poate fi calificata drept o liberalitate (de exemplu, executarea unei obligatii prescrise, repararea pagubei cauzate desi conditiile raspunderii civile nu su
42) Contracte translative de drepturi
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii reciproce intre partile contractante. c. Contractul de vanzare cumparare este un contract cu titlu oneros, deoarece ambele parti urmaresc realizarea unor interese patrimoniale. d. Contra
43) Combaterea si prevenirea abuzului de putere
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii si interdictii speciale , norme de deontologie profesionala , norme care materializeaza obiectul politicilor anticoruptie.
44) Plan de afaceri la SC Albina SRL
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii catre institutii finantatoare 1.7 Proiecte de investitii similare realizate SC ALBINA SRL nu a desfasurat o activitate. A existat doar intentia de a demara o ferma apicola, fapt care a co
45) Aparitia conflictelor in organizatii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, iar sentimentul de revolta apare ca urmare a comparatiei cu membrii grupului sau organizatiei. Competitia este des utilizata ca o cale de obtinere a unei performante mai ridicate, dar in
46) Comerciantii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii legale este sanctionata cu amenda civila (art.41 din Legea nr.26/1990) si atrag si raspunderea contraventionala sau penala conform Legii nr.12/1990, republicata in 1991efectuarea de acte sau
47) Contractul de locatiune
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii reciproce intre parti; 2) cu titlu oneros, in care fiecare parte urmareste obtinerea prestatiei cocontractantului; 3) comutativ (si nu aleatoriu), fiecare dintre parti cunoscand in momen
48) Inspectie fiscala
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile de plata la buget, ce atrag dupa sine dobanzi si penalitati. Codul de procedura fiscala defineste formele si procedurile de inspectie fiscala intr-un mod mai putin riguros, motiv pentr
49) Control fiscal
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor fata de stat".2 Organizarea controlului fiscal in tara noastra se realizeaza conform Legii nr. 64/15.04.1999 pentru aprobarea O.G. nr. 70/1997 privind controlul fiscal.Controlul fiscal
50) Decizia si procesul decizional
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii ce nu pot fi evitate de catre organizatie.
51) Biofarm
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor curente din activele curente.Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii de a face fata imediat achitarii unor obligatii tinand cont doar de disponibilitati.
52) Politica in domeniul concurentei
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii care avizeaza o anumite articole ce corespund Tratatului Uniunii Europene. Cand vorbim despre o transformare structurala a sistemului economic trebuie sa constentizam ca este de fapt vorb
53) Obligatiile partilor in contractul de vanzare-cumparare civila si comerciala
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii. In acest sens se vorbeste de puterea obligatorie a contractului. Intrata in circuitul raporturilor civile obligatia apare ca un raport juridic intre subiecte determinate, fiecarui subiect p
54) Regimul Vamal
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii pentru declarantul vamal: 1.determinarea valorii in vama la export 2.completarea Declaratiei Vamale la export. In UE, in cadrul sistemului vamal se intalnesc doua situatii in ceea ce pr
55) Directiile de Imbunatatire a Protectiei
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii si raspunderi in domeniul protectiei muncii.
56) Accesul la justitie al strainului
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile acestuia intr-un anumit stat. Obiectul studiului comparat de fata il face strainul ca persoana fizica, aspectele privind modul in care statele lumii au reglementat intrarea, sederea si ie
57) Actiunea diplomatica a Romaniei si modificarea textelor Tratatului de pace cu Austria
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor asumate de aliatii sai atat in timpul razboiului cat si la Conferinta de Pace, drepturile recunscute minoritatilor din Romania, si, prin urmare, imposibilitatea de a semna cele doua trata
58) Uniunile de obsti
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii Familia avea un caracter democratic, pornind de la organizarea familiei geto-dace si intarit fiind de preceptele religiei crestine. Aceasta egalitate a membrilor familiei a dat nastere obli
59) Inalienabilitatea, insesizabilitatea si imprescriptibilitatea domeniului public
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, titularul dreptului de administrare va raspunde potrivit legii, fiind posibila si revocarea dreptului sau de administrare. Bunurile din domeniul public sunt insesizabile, respectiv nu pot
60) Preluarea BCR de catre Erste Bank
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii ferme pentru cumparatori, ce atrag dupa sine sanctiuni banesti. Erste Bank va achita penalitati reprezentand 10% din pretul platit statului in schimbul actiunilor BCR, pentru orice incalcare
61) Managementul resurselor umane in Romania
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii de plata, gestiunea concediilor) si pentru o colaborare din ce in ce mai intensa cu firme de recrutare pentru atragerea de specialisti. Toate acestea ne-ar indreptati sa consideram o evoluti
62) Bazele contabilitatii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile referitoare la acestea.Bunurile fiind componente ale patrimoniului,cuprind elemente materiale cum sunt : cladiri,terenuri,masini si utilaje,materii prime,bani,etc ce se afla in posesia
63) Aspecte ale controlului fiscal
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii fiscale. Exista o tendinta psihologica a tuturor categoriilor de contribuabili, de a considera ca sunt obligati la plata unor impozite mari, comparativ cu veniturile pe care le realizeaza sa
64) Managementul comercial
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii asumate in fata legii Oferta si acceptarea ei - contractorul trebuie sa faca o oferta clara, din care sa reiasa ca doreste sa incheie contractul in anumite conditii pe care le specifica, i
65) Asigurarile sociale de stat in Romania
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii potrivit legii. 3. Garantarea de catre stat = statul sprijina sistemul de asigurari sociale prin acoperirea deficientei. 4. Generalitatea = cetatenii sunt ocrotiti in toate cazurile si p
66) Continutul socio-economic al impozitelor si taxelor
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii bugetare datorate de persoanele fizice sau juridice, reprezentand plata neechivalenta pentru servicii solicitate de acestea unor institutii de stat dupa principiul recompensei speciale. T
67) Bancile comerciale de depozit si rolul lor in sistemul bancar
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii) fara putere liberatorie in instrumente de plata . Inscrierea in conturile de la banca a creditelor acordate (fundamentale sau garantate pe activele pe care le monetizeaza) constituie moment
68) Merceologie si managementul calitatii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii ale expertilor; asemanari si deosebiri intre experti si martori; atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar; incompatibilitati si cazuri de recuzare; organizarea activitatii expertilor.
69) Evaluarea intreprinderii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii prezente a unei intreprinderi de a transfera active sau de a presta servicii ,altor intreprinderi ca rezultat al tranzactiilor sau evenimentelor trecute (Cadrul general britanic). Datoriile
70) Actele Presedintelui Republicii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii constitutionale procedurale pentru aceste autoritati publice, existand o singura deosebire fata de decrete constand in aceea ca nu exista obligatia de a fi publicate in Monitorul Oficial [2]
71) Tratatul de instituire a Comunitatii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, sa primeasca de la statele membre toate informatiile necesare privind punerea in aplicare a ajutoarelor exceptate de la obligatia de notificare care pot fi examinate si evaluate impreuna cu
72) Principiile generale ale dreptului european al mediului
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii (sau in care sunt pregatite sa isi asume obligatii) privind un program pe termen lung, pentru ameliorarea mediului nivel global. a) In acest sens, tarile sunt invitate sa impartaseasca la ni
73) Aprobarea normelor tehnice si metodologice
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii prevazute de lege. Furnizorul va trebui sa depuna o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polita de asigurare la o societate de asigurari, in
74) Fisa de post - director economic
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii fata de terti Asigura efectuarea corecta si la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului Asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si
75) Etica si transparenta in administratia publica
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative. ATENTIE Incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere administrativa, daca nu constituie o fapta mai grava (de exe
76) Creantele bugetare
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor fiscale. In mod obisnuit plata se face de buna voie, din initiativa contribuabililor, persoane juridice sau fizice sau platitorilo
77) Doctrine juridice
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii : obligatia de a respecta in fiecare om, fie si sclav, ratiunea, umanitatea, sinceritate, pietatea in raporturile familiale.Cicero a definit legea naturala, afirmand ca este ratiunea dreapta
78) Influenta greaca si principiile dreptului roman
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii : obligatia de a respecta in fiecare om, fie si sclav, ratiunea, umanitatea, sinceritate, pietatea in raporturile familiale.Cicero a definit legea naturala, afirmand ca este ratiunea dreapta
79) Inspectia fiscala
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi, relevante pt aplicarea legii 2) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informati
80) Acquis-ul comunitar in sociologie
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii asupra partilor implicate ci reprezinta numai o pozitie comuna, de compromis, asupra unui aspect problematic. Pana acum au fost adoptate 15 astfel de opinii comune. Spre
81) Apelul
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii de plata a unei sume de bani sau de predare a unui bun mobil, in valoare de pana la 100.000 RON inclusiv, actiunile posesorii, cele referitoare la inregistrarile de stare civila, luarea masu
82) Analiza patrimoniului intreprinderii
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii) si alocarile fizice ale acestora pentru indeplinirea obiectului de activitate al intreprinderii (bunuri economice, creante, mijloace financiare). Pentru formularea unei imagini complete a
83) Mijloacele de drept civil
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii de a face sau de a nu face poate fi inlocuita cu obligarea lui la plata unei sume de bani catre reclamant daca sunt intrunite urmatoarele conditii:1. actele de incalcare a drepturilor si obl
84) Colectarea creantelor bugetare
(obligatii privind intretinerea solului), obligatiile bugetare provenite din impozite, taxe si contributii, care se emite de catre organele de specialitate pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impo
85) Evaluarea expunerilor la risc ale resurselor umane
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii morale sau financiare (de remarcat ca, potrivit acestei definitii, moartea unui copil de 5 ani nu poate fi considerata "prematura", cel putin nu in sensul economic al cuvantului). Poate
86) Bilantul de mediu
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii sau acordarea unor compensatii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calitatii mediului. Bilantul de mediu de nivel I trebuie sa identifice domeniile in care impactul asupra medi
87) Contractul
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii. Daca o conventie este legal facuta, ea are o "putere de lege intre parti".Insemnatatea contractului ca mijloc de stabilire a celor mai variate relatii intre persoanele fizice si juridice e
88) Procedura falimentului
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii civile. 3. de remediu sau, dupa caz, de executare silita - aceasta procedura are drept scop redresarea debitorului si plata pasivului sau lichidarea patrimoniului acestuia. Reprezinta un
89) Evolutia sistemului international dupa 1914
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii. Tratatele sunt intelegeri internationale intre doua sau mai multe state, care se refera la ordin juridic. De subliniat este faptul ca negocierea este prima faza prin care trece un
90) Economie in 2 pasi: Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie
(obligatii privind intretinerea solului), obligatii, precum si efectuarea de operatii economice fara sa fie inregistrate in contabilitate sunt interzise. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bun
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles