CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Fisa postului
(management serviciilor), management      2.2. Experienta (stagii) în ani:      - în domeniu (specialitate): minim 5 ani;      - în functii de conducere: minim 1an;      2.3. Calitati personale (aptitudini, capaci
2) Aderarea Romaniei la UE
(management serviciilor), management modern; pătrunderea pe Piaţa Internă a UE permite creşterea productivităţii şi a nivelului de trai a românilor; perspectiva integrării în Piaţa
3) Cursuri Contabilitate de gestiune
(management serviciilor), management şi contabilităţii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la: - creşterea calităţii produselor şi serviciilor firm
4) Bazele marketingului
(management serviciilor), Management marketing”. Există și organizații internaționale precum: -ESOMAR - societate europeană de opinie și cercetare în marketing -Federația Internațională de Marketing (I.M.F.) -WAP
5) Codul etic al auditorilor financiari
(management serviciilor), management al riscurilor, de control, și de guvernare a organizației, și făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. ......................................... • Standarde tehnice U
6) Organizarea sistemului sanitar international
(management serviciilor), managementul economic si social inerent stilului sovietic (respectiv stilului iugoslav) al guvernelor, monopolul statu?lui/partidului asupra luarii deciziilor, aprovizionarea planificata cu medic
7) STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS
(management serviciilor), management, mass-media, publicitate și reclama, investiții, ereditari și valori; e) Realizarea, editarea, tipărirea și administrarea de publicații permanent și ocazionale (cârti, ziare, reviste, broș
8) Planul operational
(management serviciilor), managementul costurilor in procesele de productie; o descrierea programelor de motivare a muncitorilor si managerilor din productie; o p
9) Ceapa
(management serviciilor), Management a Proiectului ” Sprijinirea Serviciilor din Agricultura”, din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, si isi propune introducerea unei tehnologii modernizat
10) Economia si gestiunea intreprinderii
(management serviciilor), management care vor fi utilizate; c) poate decide asupra modului de utilizare a resurselor si a modului de împărtire a profitului. Unitatea economico-socială este dată de faptul că înt
11) Sistemul decizional al firmei
(management serviciilor), management sunt necesare trei dimensiuni: 1. decizie strategica sau curenta 2. decizie structurata sau nestructurata 3. decizie depen
12) Managementul activitatii de marketing
(management serviciilor), managementul marketingului ca un “proces de planificare si punere in practica a conceptiei, stabilirii pretului, prom
13) Problematica sociala a consumului de droguri
(management serviciilor), Management Integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010 - Strategia națională pentru implementarea, controlul și prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în
14) Mecanisme de promovare a dezvoltarii durabile la nivel de firma
(management serviciilor), managementului modern este cum să trecem de la munca din obligație, bazată pe conformitatea modului de lucru și a rezultatelor acestuia cu modelele exterioare (standardele), la munca din
15) Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
(management serviciilor), Management (AM) catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescuit (APDRP), în cadrul Axei 4 - LEADER din PNDR selectia Grupurilor de Actiune Locala (GAL) este realizata de Autoritatea
16) Sistemul de management al calitatii
(management serviciilor), management al calității bazat pe politica și obiectivele în domeniul ,prin înființarea structurii organizatorice și elaborarea documentației care să permită monitorizarea, evaluarea perio
17) Curs plan de afaceri
(management serviciilor), management financiar 7.1. Ipotezele previziunilor 7.2. Indicatori de evaluare a proiectului de investitei 7.3. Indicatorii de performanta financiara ce se calculeaza de banca III. Sfaturi privind
18) Analiza SWOT la Banca Comerciala Romana
(management serviciilor), Managementul Calitatii Totale, a unor principii solide de afaceri cum sunt: concentrarea pe obtinerea rezultatelor, pe satisfactia clientilor si
19) Inteligenta in afaceri
(management serviciilor), Managementul proceselor poate fi, în acest caz, o componentă importantă a soluției de tip Business Intelligence. să asiguri o abordare completă (end-to-end) a proceselor unei afaceri, ceea
20) Sistemul de management al calitatii
(management serviciilor), management al calitatii. Managementul calitatii totale (TQM) se concentreaza pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat acestea sa fie vizibile, repetabile si masurabile, si analizeaza si e
21) Proiect de practica si tehnica bancara
(management serviciilor), management Cele sase valori fundamentale care stau la baza integritatii corporatiste trebuie sa influenteze comportamentul tuturo
22) Management general
(management serviciilor), management Plecand de domeniul economiei, managementul dobandeste un caracter social general. In acest context
23) HACCP si calitatea igienica a produselor alimentare
(management serviciilor), management al calitatii ISO 9001:2000, tinand cont de indicatiile ghidului ISO 15161. 2.TERMENI UTILIZATI IN PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP Actiune corectiva - masura ce trebuie lua
24) Particularitati ale managementului public in domeniul resurselor umane
(management serviciilor), management si de executie. Este evidenta necesitatea efectuarii unor schimbari majore in statutul functionarului public.Astfel, functionarul public cu functie publica de conducere trebuie sa devina
25) Plan de marketing
(management serviciilor), management vor fi furnizate atat individual, la solicitarea clientului, cat si prin organizarea de expuneri si seminarii interactive organizate pentru grupuri
26) Guvernarea electronica
(management serviciilor), management avansat al informatiei si cunoasterii atat in interiorul sectorului public, cat si al societatii in ansamblu. Managementul public a accentuat fragmentarea serviciilor publice in ideea efic
27) Proiect la analiza strategica a mediului concurential
(management serviciilor), management al calitatii, pentru cresterea calitativa a serviciilor oferite, si pentru a pune bazele unor colaborari corecte si de lunga durata cu toti clientii. Acest fapt se datoreaza pe de o parte c
28) Reforma si administratie publica
(management serviciilor), management public sint descrise ca o " modernizare" a organizatiilor publice:" guvernele din tarile cele mai dezvoltate sint pe cale a reconsidera sau revedea ipotezele fundamentale in ceea ce privest
29) Industria Canadei
(management serviciilor), management. Terenul este necesar pentru o fabrica cat de mica. Agricultura are nevoie de suprafete intinse de teren. Industria grea cea care proceseaza materiile prime in cantitati mari, necesita
30) Proiect strategia concurentiala
(management serviciilor), management strategic reflecta, nemijlocit, claritatea conceptiei managementului superior al firmei cu privire la coordonatele majore ale activitatii si la performantele care trebuie atinse.Compania va
31) Regulamentul comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii
(management serviciilor), Management al Calitatii la nivelul tuturor catedrelor; 2)Sefii comisiilor de catedra, serviciilor si a celorlalte structuri organizatorice, precum si fiecare cadru didactic, personal didactic auxil
32) Declaratia de politica a conducerii
(management serviciilor), Managementul a identificat in abordare sistematica a activitatilor organizatiei, conform referentialului SR EN ISO 9001:2001, una din caile de acces catre performanta, folosind motivarea pentru implic
33) Sisteme si portaluri informationale ale intreprinderilor
(management serviciilor), management al continutului sunt accesate prin portaluri informationale ale intreprinderii. Cautare. Aceste instrumente includ atat motor de cautare full-text cat si cele de cautare a descrierilor d
34) Auditul intern si gestiunea riscului in institutiile publice
(management serviciilor), management al riscului, aceasta constand in identificarea pericolelor potentiale care exista in cadrul entitatii. In cadrul acestei etape se realizeaza o modelare a sistemului tehnic, organizatoric si
35) Tipologia serviciilor
(management serviciilor), management, consultanta, prelucrarea informatiilor, etc, care se autonomizeaza sub forma serviciilor. Continutul foarte diferit al acestor activitati ca si faptul ca se regasesc in toate sectoare
36) Managementul in medicina familiei
(management serviciilor), Managementul pacientului priveste atragerea, abordarea si solutionarea optima a problemelor pacientului, perfectionarea comunicarii, utilizarea optima a timpului, asigurarea accesibilitatii pacientilo
37) Bazele managementului calitatii
(management serviciilor), managementului integrator, atata timp cat in aplicarea lor se tine cont de trasaturile diferentiatoare ale Administratiei si ale fiecarei organizatii.Dar acest lucru trebuie sa se faca doar prin intro
38) Manualul managementului integrat
(management serviciilor), management al calitatii in concordanta cu standardul SR EN ISO 9001: 2001 integrat cu sistemul de management al mediului in concordanta cu standardul SR EN ISO 14001: 1997 precum si cu legislatia in v
39) Piata si formele de concurenta
(management serviciilor), management, intr-un cuvant pentru cresterea eficientei economice. Autonomia larga a intreprinderii este o alta institutie fundamentala a economiei de piata. Firmele au competenta sa stabileasca c
40) Francmasonerie - modalitati de realizare a scopurilor ascunse in urmatoarele domenii
(management serviciilor), managementul microeconomic este bine inregistrat. In caz contrar, spun cei trei specialisti, riscam sa cumparam produse fara alternativa. Alta problema: Cum se justifica cresterea preturilor din domen
41) Managementul calitatii serviciilor
(management serviciilor), management al calitatii serviciilor hoteliere din Romania are ca scop imbunatatirea calitatii serviciilor prestate de unitatile hoteliere pentru a creste nivelul de satisfactie a clientilor, precum si
42) Activitatea agentului economic
(management serviciilor), management al documentelor si cunostiintelor; mesagerie in retele LAN, metropolitane, regionale, nationale, internationale, incluzind fax, e-mail, GSM; aplicatii de call-center si help-desk; solutii f
43) Calitatea totala - managementul total al calitatii
(management serviciilor), management,personal.El acopera simultan mai multe componente: economice-evitandu-se pierderile si cheltuielile care rezulta dintr-o calitate proasta a produselor si serviciilor; strategice-calitatea
44) Proiect - Cererea si oferta
(management serviciilor), Management balanseaza pe cel de productie care primeste ordine de la piata si nu de la manager. 4. noi activitati de intreprindere:studiul pietei si accesibilitatii serviciilor noi, formelor de co
45) Sisteme integrate de management - calitate mediu
(management serviciilor), managementul de mediu. Preocupari in Uniunea Europeana privind introducerea unui sistem unitar de marcare ecologica a produselor. Sistemul comunitar de marcare ecologica este conceput ca un sistem vo
46) Strategia si dezvoltarea firmelor si organizatiilor - Proiect de dizertatie
(management serviciilor), Managementul intreprinderilor mici si mijlocii, Ovidiu Nicolescu, Ed. Economica, 2001 2.Manualul consultantului in management, George Plesoianu, Milan Kubr, AMCOR, 1992 3.Fundamentele managementului
47) Rolul si locul secretarei in lumea profesionala contemporana
(management serviciilor), management, marketing, drept, primeste si transmite mesaje prin telefon, fax sau e-mail in limbi straine pe care le stapaneste mai bine decat seful ei, dispune de un mic atelier informational, dactilo
48) Negocierea afacerilor
(management serviciilor), management;tertiarizarea economiei si internationalizarea serviciilor impreuna cu largirea considerabila a nomenclatoarelor de produse datorita progresului tehnico-stiintific;necesitatea alocarii opti
49) Directiva Bolkenstein
(management serviciilor), management, certificarea si testarea, managementul facilitatilor - inclusiv administrarea si securitatea birourilor, publicitatea, serviciile de recrutare si serviciile agentilor comerciali) ; Dest
50) Metodologia cercetarii imaginii
(management serviciilor), management privind strategia generala a bancii . Procurarea informatilor despre clienti , concurenti , agenti economici si toti factorii care actioneaza pe piata constituie o n
51) Instrumente de aplicare a politicii de mediu
(management serviciilor), management si audit al mediului -EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), creat in vederea imbunatatirii performantei de mediu a organizatiilor europene si a furnizarii de informatii public
52) Etape si notiuni fundamentale in evolutia conceptului de marketing
(management serviciilor), management responsabil pentru identificarea, anticiparea si satisfacerea in mod profitabil a necesitatilor clientului. Aceste definitii ajuta la stabilirea sarcinilor marketingului ca functie manag
53) Managementul public
(management serviciilor), managementului s-a extins permanent si continua sa se extinda, noi discipline de ramura, pe subiecte tot mai "inguste", fiind astazi acceptate ca subdomenii distincte ale managementului. Intre astfel
54) Constructia unei echipe de management
(management serviciilor), Management Total) au avut si inca au un impact formidabil pentru succesul companiilor japoneze in competitia globala. Una dintre ideile de baza impuse de astfel de
55) Instrumente de aplicare a politicilor de mediu
(management serviciilor), management si audit al mediului -EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), creat in vederea imbunatatirii performantei de mediu a organizatiilor europene si a furnizarii de informatii public
56) Managementul calitatii marfurilor
(management serviciilor), management total al calitatii in cadrul activitatilor pe care le desfasoara.
57) Generalitati privind sistemul de management de mediu
(management serviciilor), Managementul mediului are drept scop utilizarea responsabila a resurselor naturale, economice si umane astfel incat mediul sa fie protejat si imbunatatit. El cauta sa protejeze bunurile ecologice valo
58) Analiza calitatii serviciilor la SC Soritrade
(management serviciilor), management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitatii. Politica in domeniul calitatii a SC SORITRADE SA se gasesc in Anexa 3. Obiectivele sistemului de management al c
59) Alegerea solutiei optime
(management serviciilor), management, o retrasare a obiectivelor si a obligatiilor pe care fiecare departament trebuie sa le indeplineasca, pentru a se realiza o comunicare benefica intre angajati, ceea ce ar conduce la o cres
60) Consultanta de afaceri de un sfert de miliard de euro
(management serviciilor), management, dar nu la consultanta in resurse umane! De exemplu, leasingul de personal este cuprins de FEACO in categoria Business Process Outsourcing iar recrutarea, selectia si trainingul sunt clasif
61) Accidente de munca
(management serviciilor), Management al Serviciilor de Sanatate sunt institutii publice, cu personalitate juridica, care se organizeaza de catre Ministerul Sanatatii, in scopul de a indeplini rolul de for tehnic si profesional
62) Merceologie si managementul calitatii
(management serviciilor), Managementul total al calitatii: elemente de definire si principii de baza, factorii critici in imple
63) Advice Human Resources
(management serviciilor), Management solutions and services. Its StratFramesTM suite is recognized as a powerful and innovative software platform for analyzing, prioritizing, planning and managing projects, being used by Fortu
64) Studiul tehnico-economic
(management serviciilor), management adecvat putem capata si experienta necesara si vom putea performa in domeniu.
65) Fundamentele teoretice ale managementului calitatii
(management serviciilor), managementul calitatii. Tot in aceasta perioada, respectiv in 1988, s-a constitutit Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii (European Fundation for Quality Management-EFQM), prin participare
66) Organizarea structurala a unitatii economice
(management serviciilor), management (functionala) si structura organizatorica de productie (operationala). i,A Structura manageriala (functionala) reuneste ansamblul posturilor din sistemul de management, compartimentelor
67) Plan de afaceri SC Wallace SRL
(management serviciilor), management in implementarea proiectului: coordonarea executiei proiectului va fi indeplinita de managerul Marin Bogdan,precum si asociatul unic Fratutescu Oana.
68) Fisa postului contabil sef
(management serviciilor), management 2.2. Experienta (stagii) in ani: - in domeniu (specialitate): minim 5 ani; - in functii de conducere: minim 1an; 2.3. Calitati personale (aptitudini, capacitati): -
69) Caracteristica si importanta ISO pentru organizatiile publice
(management serviciilor), management performant in domeniul calitatii produselor/serviciilor, mediului sau sanatatii si securitatii ocupationale. In prezent, standardele de referinta pentru sistemele de management mai sus m
70) Turism balnear
(management serviciilor), management adaptat acestor conditii. In ceea ce priveste managementul statiunii turistice exista o mare varietate de solutii si experimente: experienta Frantei preluata si adoptata de multe tari, evid
71) Tehnici de pozitionare pe piata berii din Romania
(management serviciilor), managementul firmei fie mai dificil. [Consumatorii]... au acum la dispozitie mai multe moduri de a cumpara: in centrele comerciale gigant, in magazine specializate si supermagazine; prin posta,
72) Conceptul si mediul de marketing al intreprinderii
(management serviciilor), management responsabil pentru identificarea, anticiparea si satisfacerea in mod profitabil a necesitatilor clientului.2Prin urmare, functia manageriala a marketingului este o functie integrata care aj
73) Metodologia pentru elaborarea schemelor
(management serviciilor), management bazinal, componenta de gospodarire calitativa a resurselor de apa si un colectiv interdisciplinar care sa colaboreze cu Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor la elabora
74) Management de calitate
(management serviciilor), management de proiect (o analiza a metodelor utilizate) Recomandari pentru viitor
75) Politici de management in resurse umane
(management serviciilor), management- sistemul de valori al conducatorilor, conceptia lor privind individul intr-o organizatie de munca. Co
76) Management public
(management serviciilor), Managementul public nu semnifica oferirea unor retete fixe de succes, ce trebuie doar aplicate pas c
77) Tranzactionarea reasigurarii
(management serviciilor), management reprezinta o alternativa viabila comparativ cu formarea propriului personal. O companie de management in reasigurari poate lucra cu mai multi reasiguratori mai mici, astfel meat costul serv
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles