CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Actul juridic civil
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul juridic civil savâsit fara intentia de a produce asemenea efecte.      o efectele juridice avute în vedere trebuie sa priveasca nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice ci
2) Autonomia locala si reglementarea ei in constitutiile tarilor uniunii europene
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, în cadrul primei sesiuni a Congresului Puterilor Locale si Regionale din europa, desfasurata la Strasbourg între 31 mai - 3 iunie 1994, s-a adoptat initiativa pregatirii unei Carte europene
3) Concesionarea
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca lipsesc reglementari în materie atât în Codul Civil, în Codul Comercial.      În perioada interbelica, sediul principal al materiei concesionarii l-a constituit Legea pentru organizarea s
4) Criminalitatea din perspectiva normativului penal
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca el reprezinta, in primul rand, un fenomen social, fiind estimat in functie de valorile si normele sociale de conduita pe care le violeaza .Totodata, delictul dobandeste o conotatie juridica
5) Dreptul muncii
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca salariatul indeplineste si atributii confidentiale din partea angajatului , ia cunostinta de secrete de productie si sau de secrete comerciale .Clauza de neconcurenta , consta in retinerea
6) Eroarea - viciu de consimtamant
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca vinde un obiect lui X, pe care il confunda cu Y,nu constituie o eroare care sa atinga validitatea vanzarii.      De asemenea, eroarea relative la o calitate nesubstantiala a obiectului, a
7) Izvoarele dreptului 2
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca este pus ca lege..." Forma de exprimare a formelor juridice, modalitatea principala prin care dreptul devine cunoscut de cei al caror comportament îl prescrie poarta denumirea de izvor de dr
8) Notiunea de drept public si privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca în decursul timpului notiunile drept privat nu au cunoscut mari modificari de la romani pâna în prezent.      2. Calitatea de subiect de drept public difera de cea reglementata de dreptul
9) Nulitatea actului juridic
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.      Asemanari :      -ambele sunt
10) Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul neexecutarii in sens larg a prestatiei datorate, adica executarea ei cu intarziere, executarea necorespunzatoare ori neexecutarea propriu-zisa totala sau partiala. Astfel, avand in vedere mater
11) Actul juridic civil
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul juridic civil săvâşit fără intenţia de a produce asemenea efecte. o efectele juridice avute în vedere trebuie să privească naşterea, modificarea sau sti
12) Bunurile
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că, practic, orice lucruri în anumite condiţii, poate deveni un bun. 2) Patrimoniul În dreptul modern, prin patrimoniul se înţelege totalitatea drepturilor datoriil
13) Pregatirea si instruirea personalului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că chiar în Constituţie sunt stabilite principiile de bază ale protecţiei angajaţilor, principii care sunt dezvoltate apoi în Legea cadru. 2.2. Pregătirea #
14) Sistemul bancar
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca bancile gestioneaza depozitele si mijloacele de plata din economie. Astfel, colectand depozitele, bancile au responsabilitatea gestionarii eficiente a acestora cu maxim de randament, in bene
15) Contabilitatea salariilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că nu se face plata salariilor până nu se ,,stopează", până nu se calculează şi reţin sumele datorate statului; o Pentru salariat (angajat), un ,,venit obţ
16) Contestatia la executare in materie contraventionala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul ca pe calea unei contestatii la executare se poate ataca insusi titlul executoriu, putandu-se invoca aparari de fond in sustinerea acesteia, se sprijina pe ideea posibilitatii subiectului proce
17) Cutuma
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, daca tratatul constituie o manifestare expresa a acordului de vointa al statelor, cutuma, dimpotriva, se formeaza printr-o manifestare tacita a consimtamantului statelor. Pentru a ne afla
18) Simulatia
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că ea presupune existența concomitentă, între aceleași părți, a două contracte: unul public, aparent, denumit și contract simulat, prin care se creează o anumită aparență juridică ce nu corespu
19) Valorile mobiliare primare, secundare si derivate
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că emitentul își asumă obligația de a plăti dobânzile indiferent de rezultatul obținut în timp ce dividendul nu poate fi încasat dacă rezultatele obținute sunt necorespunzătoare sau dacă se de
20) Clonare umana
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că oamenii s-ar putea decide să cloneze doar animalele cele mai potrivite pentru ei. Clonarea (ingineria genetică) ar putea fi folosită pentru a crea „omul perfect” (sau soldatul pe
21) Drept fiscal
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat nu sunt norme juridice în sens formal, întrucât nu cuprind sancțiuni. Forța juridică necesară aplicării lor este dată de legile de ad
22) Analiza psihologica a recidivei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că sentimentele “nesimpatice” sunt cele cu forțe mobilizare, ele fiind resorturile principale care adesea îl împing la acțiunile nelegiuite. Dar se constată că nivelul de recidi
23) Izvoarele dreptului international privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul ca un raport juridic cu element de extraneitate este susceptibil de a fi reglementate de legile a doua sau mai multe state explica aparitia izvoarelor internationale, pe care le numim generic
24) Administratia sovietica in judetul Cluj
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că în județul Cluj administrația românească nici măcar nu a fost instalată, iar la 11 noiembrie 1944 este instalată în zonă autoritatea armatei sovietice. Asupra județului Cluj și-a pus ampr
25) Functiile dreptului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca in aceasta opinie se releva interactiunea dintre sistemul juridic si contextul social care este conditionata si dirijata de cultura juridica, dreptul nefiind insa o entitate independenta si
26) Testament - Tudor Arghezi
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca poezia devine pentru acest poet o modalitate de a evolua pe scara civilizatiei,de ase imbogati spiritual,nu numai el,dar si urmasii sai. Ceea ce Arghezi surprinde foarte bine este devenir
27) Titluri de creanta fiscala - natura juridica
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că a depășit termenul de depunere a declarației fiscale și că după trecerea unui termen de 15 zile de la comunicarea înștiințării . Decizia de impunere este actul administrativ fiscal, emis de
28) Satul romanesc - trecut, prezent si viitor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca este rezultatul unei practici vechi, incontestabile. Obiceiul formeaza un mecanism creator si pastrator de ordine, si mai mult decât atât, obiceiul este un mecanism pastrator de cultura .
29) Drept international privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul generator, modificator sau extinctiv al raportului juridic respective. a) Cetatenia b) Teritoriul c) Pavilionul navei (aeronavei) d) Vointa partilor Clasificarea normelor c
30) Vodafone Group
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca dorintele consumatorilor sunt mai presus de toate.Pentru a cistiga incredera,ea promoveaza anumite principii care include: transparenta si calitatea serviciilor,precum si a preturilor,respon
31) Pravila de la Govora
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că Pravila de la Govora a apărut în două tiraje diferite, unul pentru Țara Românească, altul pentru Transivania. Deosebirea dintre exemplarele celor două ediții consta în faptul că în prefața
32) Contencios administrativ
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca justiția administrativă are propriul său organ suprem, anume secția de contencios a Consiliului de Stat, care, în ansamblu, ne apare ca o autoritate a „puterii executive" și nu a ̶
33) Conditia juridica a sclavilor in dreptul roman
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că unii autori consideră că cetățenii romani, care reîntorși la Roma, după ce au scăpat din prizonierat, sunt declarați liberi, „ca și cum n-ar fi fost niciodată sclavi”. Alții re
34) Curentul dreptului natural
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că fundamentul dreptului este în om, iar omul trebuie astfel respectat în libertatea sa. Kant definește dreptul natural ca: „amsamblul conditiilor, grație cărora preferința arbitrară a
35) Solutionarea pasnica a diferendelor internationale
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, si atunci cand solutia diferendului se realizeaza cu ajutorul unui tert, ea este in ultima instanta expresia acordului de vointa al partilor. a.- negocierea Este un mijloc diplomatic
36) Raspunderea functionarilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca Uniunea Europeana este constituita dintr-un conglomerat de state, fiecare cu traditii diferite in ceea ce priveste functia publica. Acest traditii influenteaza in mod firesc diferite experie
37) Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că rezoluțiunea este facultativă nu numai pentru partea în drept să o ceară, ci și pentru instanța de judecată, judecătorul fiind liber să aprecieze dacă rezoluțiunea contractului este sa
38) Notiunea de drepturi fundamentale
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că libertatea individuală este garantată, nimeni neputând fi arestat decât în baza unui mandat judecătoresc motivat, iar motivele trebuiau comunicate în momentul arestăr
39) Comunicare - Negociere - Diplomatie
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că scopul principal al negocierilor constă în satisfacerea unor nevoi, necesități umane, relația dintre scop și mijloace fiind elocventă în cazul negocie
40) Drepturile Copilului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca nu au o situatie financiara acceptabila pentru a mai intretine si un copil. Drepturile Copilului Asta asa este! Traiul in Romania este foarte greu, mai ales daca venitul familiar este c
41) Vanzarea lucrului altuia in cunostiinta de cauza a ambelor parti
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptului ca legislația franceză în materie a fost reprodusă fidel în codul. Acesta se mulțumește doar să prevadă definiția vânzării și faptul că „predarea este strămutarea
42) Dreptul bunurilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că numai persoanele fizice si juridice pot avea un patrimoniu, deoarece numai persoanele pot avea drepturi si obligatii Patrimoniul este unic Acest caracter juridic decurge din unicitatea s
43) Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că unul dintre obiectivele UE este acela de a consolida protecția drepturilor și intereselor cetățenilor statelor membre, dar și de a menține și dezvolta Uniunea ca un spațiu al libertății, sec
44) Istoricul aparitiei dreptului international privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că sistemul era incompatibil cu recunoasterea drepturilor străinilor. În orânduirea feudală fiecare unitate teritorială – care era în acelasi timp si o unitate politi
45) Statutul persoanei fizice in dreptul international privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că o persoană poate avea o pluralitate de profesii. Aceste calități ale stării civile, pe lângă faptul că se bucură de legalitate și stabilitate, se mai cataloghează și printr-un caracter
46) Conferinte si tratate
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că negocierea este prima fază prin care trece un tratat internațional înainte de a fi ratificat. Pentru o mai bună orientare în acest subiect, în continuare voi des
47) Consideratii privind dreptul penal al afacerilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca delimitarea diverselor ramuri de drept s-a realizat, în mod traditional, fie în raport cu criteriul sanctiunilor specifice (sanctiuni penale, civile, administrative, disciplinare
48) Regimul Politic al Regatului Marii Britanii si Irlanda
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca aceasta cutuma nu avea o mare complexitate. întocmirea în 1215 a unui document oficial („ Magna Charta Libertatum "), care constituie începutul constitutionalismului
49) Raspunderi ce revin persoalului fortelor armate cu privire la integrarea prevederilor DIU in procesul de instruire
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că pentru îndeplinirea standardelor de interoperabilitate cu forțele N.A.T.O., comportamentul trebuie să se alinieze la cerințele mondiale în domeniu. Astfel, este necesar efortul
50) Necesitatea reformei in domeniul finantelor publice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că execuția bugetelor se desfășura greoi, cu mari întârzieri; datele finale fiind inoperante în cele mai multe cazuri. Nu se mai putea acționa în vederea corectării unor
51) Izvoarele dreptului roman
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că, prin preluarea succesivă de la un an la altul, anumite dispoziții s-au statornicit definitiv în edict .
52) Inteligenta in afaceri
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că se realizează o gestiune optimă a resurselor (financiare, materiale, umane etc.) la nivel de proiect, cerere / comandă client, unitate organizatorică (cu statut juridic sau fară) sau la ni
53) Asigurari de bunuri persoane si raspundere civila la SC Astra SRL
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că, pentru a fi operantă, asigurarea trebuie să îmbrace o formă juridică bine definită. Aceasta se concretizează în contractul de asigurare, care acționează în calitate de leg
54) Situarea Curtii constitutionale in raport cu autoritatea judecatoareasca
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca daca ,la noi,cetateanul are posibilitatea sa declanseze controlul de constitutionalitate al legii sau ordonantei Guvernului prin invocarea unei asemenea exceptii in cadrul unui proces aflat
55) Principiul suprematiei dreptului comunitar
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că Actul italian ce a naționalizat compania de electricitate a fost adoptat mai târziu decât Actul italian de ratificare prin care s-a încorporat norma comunitară. Respect
56) Certificatul de urbanism
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul dacă terenul respectiv este construibil în general ori dacă este posibil de realizat o operațiune determinată. Prin informațiile oferite, răspunsul oferit de certificat poate fi pozitiv s
57) Rolul cheltuielilor publice in conceptia lui J.M.Keynes
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că cheltuielile publice se realizează printr-un complex de organe și entități publice (instituții, întreprinderi etc.), cu competențe în avizarea și efectuarea operațiunilor de plăț
58) Dreptul administrativ in cadrul statului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că el constituie o organizație umană întemeiat pe un număr de reguli de drept, organizație în cadrul căreia se desfășoară activități în vederea înfăptuirii unor scopuri
59) Principiile generale ale dreptului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul că unele ramuri de drept (civil, comercial, internațional) recunosc valoarea de izvor de drept pentru principii, pe când altele (penal, administrativ, financiar) contestă această valoare
60) Casatoria
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca se incheie.Intr-un anumit loc, in fata unei anume autoritati de fapt, intr-o zi dinainte fixata si In prezenta viitorilor soți si a martorilor, cu posibilitatea asistării publice. 5) Casa
61) Particularitati ale expertizelor de marfuri in transportul maritim international
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca intensificarea operatiunilor comerciale si indeosebi a comertului maritim international, a condus de-a lungul timpului la diversificarea contractelor de transport maritim, acestea imbracand
62) Caile de atac - procedura filtrarii recursurilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca "in cazurile anume prevazute de lege, recursul se solutioneaza de catre instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. Dispozitiile alin. 3 se aplica in mod corespunz
63) Populatia in dreptul international public
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ea neglijeaza nationalii instalati in strainatate si care continua sa participe la viata politica a statului lor de origine. In calitate de element constitutiv al statului, populatia e
64) Drept international privat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul juridic concret) de care legea leaga nasterea unui astfel de raport. Faptele juridice , in sens larg, sunt atat actiunile omenesti, savarsite cu sau fara intentia de a produce efecte juridi
65) Comunismul in Romania
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca instaurarea acestui guvern a fost insotita de retragerea administratiei sovietice din Ardealul de Nord, administratie care s-a instaurat samavolnic imediat dupa eliberarea acestuia de catre
66) Noua ordine mondiala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca din epoca Reformei, papa este invariabil ales din randurile prelatilor italieni astfel ca toti au manifestat un interes deosebit pentru problematica italiana. Politiceste, papalitatea nu mai
67) METODA ANALIZEI DOCUMENTELOR
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ele reflecta experienta vietii individului, ca sunt confidentiale, un produs spontan. Intr-o lucrare de referinta, Herbert Blumer (1939) defineste documentele personale ca "...relatare a
68) Testament -Tudor Arghezi
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca poetul asociaza cartea cu un mestesug. In lumea lui Arghezi prin arta se subantelege metarmorfozarea cuvintelor, astfel : ,,Veninul strans l-am preschimbat in miere/lasand intreaga dulcea lu
69) Norma juridica
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca reglementeazanumai conduita volitionala a oamenilor si nu fapte independente de vointa acestora.Norma juridica prescrie o conduita tipica dupa care subiectii de drept vizati trebuie sa se co
70) Poprirea - modalitate de executare silita
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca tertul este dator fata de debitorul urmarit. Cel de-al treilea raport juridic care rezulta dintr-o poprire are un character particular, prin faptul ca el nu precede raportul executional,
71) Drept constitutional comparat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ambele state apartin Uniunii Europene. Existenta sistemului politic reprezinta in zilele noastre o necesitate, deoarece prin sistemul politic se infaptuieste practic posibilitatea cetat
72) Poprirea
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca rolul tertului poprit este luat de creditorul popritor. Daca se infiinteaza poprirea pentru toata creanta asupra salariului primit de un codebitor, aceasta nu il lipseste pe creditor de d
73) Istoria statului si dreptului roman
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca toate hotararile cu privire la destinul comunitatii erau adoptate de poporul inarmat. Totusi, sunt unele indicii din care rezulta ca atunci, in special dupa secolul al IV-lea i. e. n., apar
74) Planul de marketing
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca acestea isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential. Astfel, fundamentarea actiunilor firmei trebuie sa porneasca de la urmatoarele premise: firma sa fie orientata in permanenta ca
75) Dreptul familiei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul ca incheierea casatoriei se face in prezenta delegatului de stare civila, consimtamintele viitorilor soti exprimandu-se in fata acestuia, face sa se intalneasca rar cazurile de lipsa de consimt
76) Dreptul hindus
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca Imperiul Mongol,impune reguli ale dreptului Islamic. Ulterior, coabitarea dintre dinastia de origine turca si sultanul de la Delhi au determinat mentinerea autoritatii hinduismului in plan r
77) Drept vamal comparat
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca actul vamal este deosebit de complex, deoarece in procesul activitatii vamale se inmanuncheaza aplicarea mai multor dispozitii reglementate de alte ramuri ale dreptului ce fac parte din sist
78) Proprietatea publica
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca el este dat pe baza si in executarea legii, si din aceasta cauza se bucura de prezumtia de legalitate.
79) Drepturile omului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ea este competenta de plin drept in cazurile specificate in trate, fara ca statele sa mai fie nevoite sa accepte aceasta competenta, iar hotararile pronuntate de ea sunt obligatorii si execu
80) Procedura asigurarii dovezilor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul care trebuie dovedit ori rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba.Probele personale sunt fapte ale omului, care pot fi: pozitive (declaratii orale sau inscrisuri), negative sau de
81) Raspunderea contraventionala a functionarului public
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca dispozitiilor referitoare la raspunderea administrative le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2 / 2001. Instanta astfel competenta sa solutioneze plingerile, se deroga din despozitiile
82) Corespondenta ca activitate a secretariatelor
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca:este un element de baza pentru stabilirea relatiilor intre unitatile economice, intre persoanele fizice si persoane juridice care sunt obligate sa-si rezolve anumite probleme in comun;ofera
83) Statutul juridic al nobilimii romanesti din regatul Ungariei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca referinta este la romanii privilegiati. in propunerile regale de mobilizare a armatei pe frontul antiotoman din 1432-1433 sunt mentionati expres ca parte componenta a armatei ardelene "nobil
84) Ungaria in umbra monarhiei habsburgice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca secolul al XVII -lea a adus mai curind revigorarea treptata a unei tari pustiite si deci a fost mai degaraba o perioada a regenerarii si a regruparii interne a fortelor. Tot Kosary spun
85) Dreptul la viata in practica in C.E.D.O
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca garantia colectiva nu va privi decat anumite drepturi inscrise in aceasta.
86) Nulitatea actului juridic
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca lipseste actul juridic civil de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.(exemplu - neacceptarea ofertei de catre d
87) Casatoria - Definitii si conditii de fond la incheierea ei - Aspecte teoretice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca in prezent nu este permisa incheierea conventiei matrimoniale.
88) Determinari conceptuale privind manifestarea violentei in societatea contemporana
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca tipologia adoptata de el nu epuizeaza nici pe departe toate criteriile de clasificare posibile, dar acesta este deja un loc comun in domeniul taxi
89) Capitalul - Factor de productie principal
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul ca e derivat nu inseamna ca rolul sau e secundar, dimpotriva, e un rol principal intrucat pe seama lui se asigura imbinarea in forma si conditiile specifice ale Fp. K se refera concret la ma
90) Jean Baptiste Say Teoria echilibrului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca unele caracteristici(proprietati) ale sistemului economic pot sa fie asemanatoare cu cele ale sistemelor din orice domeniu al realtatii.Notiunea de echilibru a fost incetinita de multa vreme
91) Prevenirea, combaterea si tratarea consumului de droguri
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca albul, este de obicei o culoare a puritatii , au asimilat acest cuvant cu cel de moarte , sinucidere, trairea in prezent a viitorului.
92) Consideratii generale privind transportul maritim
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca producerea valorii de intrebuintare coincide in timp si spatiu cu consumul ei; prin urmare contravaloarea serviciului de transport se adauga la valoarea marfii transportate ca valoare supli
93) Samanul indienilor Montauk
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca pretentiile indienilor Montauk de a-si redobandi mostenirea de drept intampina o opozitie puternica. Speranta mea este ca cititorii care pot ajuta cu ceva la aceasta cauza sa intervina activ
94) Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare, functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ si nu instantei de drept comun. Dreptul conducatorului au
95) Norma conflicutala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca se urmareste inca de la inceput definirea unor termeni-cheie, ca apoi atentia sa se fixeze pe insemnatatea fiecarui termeni in parte. In cele din urma, este indicat
96) Sistemul national bugetar
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca sistemul bugetelor publice reprezinta un ansamblu complex de bugete autonome si independente, constituite conform legislatiei
97) Inalienabilitatea, insesizabilitatea si imprescriptibilitatea domeniului public
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile) sunt lovite de nulitate absoluta. In literatura juridica interbelica s-a aratat ca principiul inalienabilitatii domeniului public nu est
98) Transporturile turistice aeriene
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca proportia accidentelor aviatice in volumul total al transportului de pasageri este in continua scadere.Avantajul social - se refera la faptul ca o calatorie cu avionul isi
99) Serviciul public, functia publica si functionarii administratiei publice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca legiuitorul nostru constituant a vazut in raportul de functie publica altceva decat in raportul de munca. Ea vine sa arate ca natura juridica si, in consecinta, regimul juridic este difer
100) Turism si dezvoltare regionala
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca procesul de regionalizare este organizat in fiecare tara europeana in functie de contextul propriu (juridic, economic
101) Delicventa juvenila
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, criminalitatea in randul minorilor are multe cauze diferite de cele ale criminalitatii adultilor. Delincventa juvenila este un fenomen de devianta, manifestat prin incapacitatea unor minor
102) Actele administrative si celelalte forme de activitate a autoritatilor administratiei publice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ele sunt obligatorii si executorii. Actele administrative sunt obligatorii pentru organul emitent, atat timp cat nu au fost revocate sau abrogate. Apoi, actele administrative sunt obligatori
103) Managementul public
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca domeniul managementului s-a extins permanent si continua sa se extinda, noi discipline de ramura, pe subiecte tot mai "inguste", fiind astazi acceptate ca subdomenii distincte ale management
104) Statutul juridic al nobilimii romanesti din Regatul Ungariei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, in conceptia medievala europeana locul unui individ este determinat in esenta din punct de vedere social, politii si religios si abia dupa aceea etnic si dupa alte criterii. De aceea, no
105) Obiectivele si continutul managementul resurselor umane
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca mecanismele de piata erau suverane; muncitorul isi inchiria forta de munca, care era supusa regulilor cererii si ofertei ca oricare alta marfa. Salariul era stabilit in raport cu cererea
106) Functia de documentare
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, in proportii restranse, metodele si tehnicile acestei stiinte au patruns si in activitatea organizatiilor economico-sociale, indiferent de domeniul de activitate, acestea fiind mari generat
107) Contractul individual de munca
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul ca obligatia incheierii in forma scrisa apartine, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, angajatorului, arata ca natura contractului este una consensuala si nu formala. Mai mult, dac
108) Teroarea comunista in Romania - Gheorghiu Dej si statul politienesc
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), Faptul este regretabil deoarece tocmai acest fenomen este extrem de putin cunoscut cititorilor din strainatate, carora li se adreAZseaza lucrarea, cu atat mai mult cu cat rezistenta armata antiAZcoAZm
109) Securitate, dezvoltare si integrare europeana
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, in viitor, in perioada imediata integrarii, se vor accentua problematicile de natura economica, mai ales ca urmare a globalizarii acestora. Extinderea companiilor multinationale, transfe
110) Conceptul si definitia dreptului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca nimeni nu poate invoca in favoarea sa necunoasterea legii, aceasta nefiind o scuza pentru absolvirea de raspundere in cazul incalcarii normelor juridice).
111) Actele prin care se infaptuiesc functiile statului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca prin ele insele nu produc efecte juridice, deci nu dau nastere la drepturi si obligatii, desi unele dintre aceste activitati presupun un act de vointa, cu un suport intelectual (avizele, aco
112) Actele Presedintelui Republicii
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ele nu pot fi refuzate de autoritatile publice carora le sunt adresate, intrand in categoria actelor procedurale de ordin constitutional. Se considera ca ele genereaza obligatii constitution
113) Probleme actuale ale dreptului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca dreptul nostru reprezinta un fenomen viu aflat intr-o permanenta dinamica intre acesta si relatiile sociale fiind o continua interferenta si interdependenta. Stadiul armonizarii legislatie
114) Functiile finantelor publice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca ambele se confrunta cu probleme de echilibru financiar.Cheltuielile publice reprezinta forma de manifestare a functiei de repartitie a Finantelor Publice respectiv faza redistributiva. C
115) Proceduri si si contracte finale
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca actului juridic bilateral sau multilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia din parti, iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capat prin manifestarea de vointa,
116) Teoria generala a dreptului
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca subiectul nu respecta de buna stiinta conduita prescrisa , prin care incalca interesele generale ocrotite prin normele de drept, stiind, sau trebuind ca prin comportamentul sau contravene ac
117) Caracterizarea abuzului de incredere
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca infractorul are deja bunul, in momentul savarsirii infractiunii, in posesie temporara sau detinere licita, in baza unui titlu ce exprima un raport juridic stabilit anterior intre el si perso
118) Abuzul de incredere
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca infractorul are deja bunul, in momentul savarsirii infractiunii, in posesie temporara sau detinere licita, in baza unui titlu ce exprima un raport juridic stabilit anterior intre el si perso
119) Probleme generale ale activitatii autoritatilor administratiei publice
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca activitatea de administrare, acte administrative realizeaza si organele care, prin natura si finalitatea lor, au fost create pentru a realiza "legislatiune" sau "justitie". De altminteri
120) Dreptul in prima perioada a regimului turco-fanariot
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca nu era aratata data pama la care taranii se puteau intoarce in tara si nu era precizat statul juridic al taranilor ramasi in tara. Profitand de aceste lacune ale hrisovului au inceput sa fug
121) Teoria Constitutiei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul existentei sale, are o organizare, o constitutie. Din punct de vedere formal, regimul constitutional exprima exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizar
122) Bugetul si sistemul bugetar
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca fondurile care trec prin contul bugetar reprezinta o pondere semnificativa din PIB si ca prin impozitele prelevate si cheltuielile efectuate statul dispune de instrumente privilegiate de int
123) Efectele contractului de donatie
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul sau personal(art.828 alin.3 C civil)de exemplu,vinde imobilul donat inainte de efectuarea formelor de publicitate sau vinde si preda lucrul mobil cumparatorului,daruit anterior prin act autenti
124) Denumirea si sediul persoanei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca persoana juridica nu are facultatea de a exercita ori nu dreptul la denumire, ci ea are obligatia, impusa de lege,sa-l exercite. De altfel, in general, drepturile persoanelor juridice pres
125) Procesul legislativ ca factor de dereglare si inefectivitate
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca in perioada de tranzitie de la un regim politic la altul si in consens cu cerintele imperioase ale crearii unui stat
126) Actul juridic civil
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul psihologic sa se transforme in fapt juridic este necesar ca hotararea de a incheia actul juridic sa fie exteriorizata.
127) Actele Parlamentului in Romania
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca nu toate relatiile sociale vor fi reglementate de lege, ramanand astfel ca relatiile sociale de mai mica importanta sa fie reglementate prin acte normative subordonate legii ( hotarari, ordi
128) Evolutia sistemului international dupa 1914
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca negocierea este prima faza prin care trece un tratat international inainte de a fi ratificat. Pentru o mai buna orientare in acest subiect, in continuare voi descrie organizari real
129) Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca relatiile bugetare si procesele aferente lor se diferentiaza in doua categorii: relatii si procese de procurare/mobilizare a resurselor banesti la dispozitia autoritatilor de stat precum si
130) Discursul Politic
(faptul juridic civil ca izvor de obligatii), faptul ca, in timp, practicile discursive chiar ajung sa stabileasca un cod. Limbajul politic nu are, din perspectiva stilisticii functionale, o individualitate clar marcata: se identifica in bun
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles