CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Control financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul financiar concomitent - se exercita atat de angajati, la nivelul acestora, asupra doc. preluc
2) Control financiar al afacerilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege; f.Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert, decat prin i
3) Organizatii criminale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control social împotriva faptelor de delicventa si criminalitate, în multe tari se constata o recrudescenta si o multiplicare a delictelor comise cu violenta si agresivitate precum si a celor din
4) Evaziunea fiscala 2
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar - fiscal din cadrul Ministerului Finantelor si din unitatile teritoriale subordonate, Garda financiara si alte organe împuternicite de lege.       În România, printre masurile
5) Controlul fiscal
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control ale carui principale obiective au vizat, in cele mai multe cazuri, activitatea de urmarire si de realizare a obligatiilor financiare ale cetatenilor fata de institutiile sale.
6) Cursuri Contabilitate de gestiune
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia." Evoluţia contabilităţii de gestiune s-
7) Violenta domestica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control ( Ganley,1996). Se contureaza 5 forme ale relatiei bazate pe violenta: fizica, emotionala, economica, psihologica, sexuala. o In abuzul fizic o persoana incearca sa produca suferinta unei alt
8) Reforma impozitelor directe
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar de stat în combaterea evaziunii fiscale. - Impozitul pe salarii în sumă de 1.324,9 miliarde lei, cu o depășire față de prevederi de 68,9 miliarde lei, respectiv de 5,5%, ponderea
9) Valorile mobiliare primare, secundare si derivate
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra documentelor societății; o dreptul de informare asupra activității societății; o dreptul de preemțiune care dă acționarilor existenți prima opțiune de cumpărare a emisiunilor suplimen
10) Practica specialitate-contabilitate
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanit
11) Codul etic al auditorilor financiari
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile, și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajută această organizație să își atingă obiectivele evaluân
12) Drept fiscal
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra banului public, respectarea lor fiind garantată prin forța de constrângere a statului. In ceea ce privește structura logico-juridică a normelor de drept al finanțelor public
13) Sistemul fiscal - trasaturi si functii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului organelor financiar-fiscale din Ministerul Finantelor si unitatilor teritoriale ale acestuia. In acelasi timp s-a stabilit prin lege ca toti contribuabilii au obligatia sa fermita efectua
14) Raport de audit - Orizont 2000
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar și audit al Curții de Conturi a României pe anul 2003. Rolul auditorului este de a aprecia activitatea în mod independent și obiectiv, raportându-se la cerințe deja instituite (o
15) Economia comertului - Metro
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control al unităților strategice ale corporației permite monitorizarea eficientă a activităților, dar și de administrare teritorială a responsabilităților. Compania a oprit pentru mom
16) Vodafone Group
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control. Acestea din urma se deduc din analiza organogramei,in care se observa o divizare bazata pe compatibilitate si astfel este asigurata continuitatea proceselor atit la nivel de corporatie cit
17) Bilantul intreprinderii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul acestora. DEFINIREA BILANȚULUI Bilanțul reprezintă un instrument contabil de mare importanță în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea,
18) Analiza activitatii economice a intreprinderii Octopus
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control se preocupă de datoriile, în mare parte nereflectate în actele fiscale, cu alte cuvinte neoficiale. Secția vamă are menirea să efectuieze toate operațiile aleatorii improtului produselor f
19) Contabilitatea trezoreriei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Controlul financiar intern poate fi considerat una dintre cele mai imporatnte forme de control asupra
20) Directii si critici privind reforma in administratia publica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar riguros și de ce suntem arătați cu degetul că avem o economie subterană care se ridică la cca. 50% din PIB-ul economiei oficiale? Este bine-cunoscut fa
21) Marketingul fimei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, depistare, analiza continutului, observarea mecanica si observarea individuala. •Observarea individuala poate fi utilizata intr-un mediu controlat. Spre exemplu, anumiti fabricanti de
22) Planificarea si controlul propriei afaceri
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul propriei afaceri Cele patru sectiuni ale planului de afaceri care prezinta in mod practic intentiile noast
23) Finantele intreprinderii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a rezultatelor obținute. Se evidențiază trei funcții principale ale finanțelor întreprinderii: - funcția de asigurare – presupune asigurarea întreprinderii, în cant
24) Curtea de Conturi
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control și jurisdicționale, precum și de raportare; Curtea de Conturi organizarea Curții de Conturi, respectiv a secțiilor de control ulterior și jurisdicționale, colegiului jurisdicțional al Cur
25) Istoricul sistemului bancar din Romania
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control in vederea acordarii ajutorului necesar revigorarii sistemului bancar . Politicile adoptate au contribuit la salvarea bancilor mai mari , dar , din cele 1204 banci existe
26) Elemente teoretice de baza privind finantele
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control prin intermediul cărora se poate adânci și analiza și rolul finanțelor. FUNCȚIA DE REPARTIȚIE În condițiile economiei de piață funcția de repartiție are alte valențe imprima
27) Infractiunea de spalare a banilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar și de supraveghere prudențială: Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia N
28) Despre managementul general
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control si aprofundare 1. In ce consta abordarea universalitaTii managementului prin prisma laturii tehnico – organizatorice? 1 Care este principala lucrare publicata in 1911 de catre Freder
29) Auditul financiar contabil
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar si nefinanciar dispuse si efectuate de catre conducere in scopul cresterii eficientei entitatii economice; - evaluarea gradului de adecvare a datelor, informatiilor financiare si ne
30) Impactul activitatii de asigurare asupra investitiilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, ca funcție complementară a asigurărilor, urmărește modul cum se încasează primele de asigurare și alte venituri ale organizației de asigurare, cheltuieli de prevenire a riscurilor, chel
31) Marketingul serviciilor financiar bancare - subiecte examen
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlate prin sistemul de taxe impuse de normele juridice) 7. Prezentati particularitatile pretului serviciilor financiar bancare a) Importanta pretului pt vanzator prin ( costurile produsului,
32) Rolul Fondului Monetar International in economia mondiala
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control riguros al cheltuielilor și carența legislației, pot să creeze un mediu în care resursele, în acest caz ajutoarele suplimentare, pot fi deturnate sau utilizate greșit. În al
33) Principalele trei institutii decizionale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control al tuturor operatiuniolr financiare din bugetul UE. Curtea Europeana de Conturi are dublu rol: -de a imbunatati managementul financiar al UE; -de a tine la curent cetatenii Europei cu pri
34) Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control activ și eficient asupra activitățiiagenților economici privind calculul, evidențierea și vărsarea sumelor cuvenite bugetului de stat. De asemenea, datorită structurii organizatorice, aces
35) Introducere in problematica stocurilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control utilizare, valorificare stocuri Compartimentele ,,Stocuri” se afla in relatii de directa subordonare activitatii Aprovizionare pentru asigurarea operativitatii in cel putin trei aspecte
36) Necesitatea reformei in domeniul finantelor publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul asupra îndeplinirii condițiilor legale privind capitalul social, politica de reînfințare a acestora. Execuția de casă a bugetelor și celorlalte mijloace financiare ale sectoru
37) Activitatea de evaluare a intreprinderii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a calitatii; - organigrama si statul de functiuni. c) documente financiar- contabile: - bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, alte anexe la bilantul contabil, contul de num
38) Bugetarea costurilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control si pentru care se poate elabora un buget". Se poate observa că un centru de buget poate fi un centru de cheltuieli, un grup de centre de cheltuieli sau poate coincide cu un centru de profit
39) Finantele publice si dreptul financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul financiar. In opinia noastra, obiectul finantelor publice ca ramura a stiintelor economice, are o acceptiune mult mai larga si poate cuprinde urmatoarele trasaturi: - metode de gestiona
40) Relatiile dintre autoritatile administrative publice in Moldova dupa declararea suveranitatii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controla activitatea celorlalte organe și de a emite acte juridice obligatorii pentru acestea. Din alt grup fac parte relațiile dintre organele administrației publice locale de competență generală și
41) EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar, fiecare tranzacție trebuia să fie aprobată de către un control financiar central, care deseori era plasat departe de serviciul care gestiona activitatea respectivă. Aceasta în
42) Sistemul de management al calitatii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control și îmbunătățirea continuă a acestora. 2.Se elaborează documentația sistemului de management al calitatii, în conformitate cu modelul de referință adoptat:Proceduri de sistem: r
43) Banca Centrala a Elvetiei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control al riscului și al investițiilor și și-a îmbunătățit contabilitatea către public. Un sistem monetar omogen în Europa și un argument internațional monetar stabil va ajuta Elveția
44) Federatia Rusa si Romania
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control legal asupra vietii politice ), in Romania si din pacate si in unele state vestice s-a mentinut mitul atotputernicei Moscovei, Federatia Rusa fiind in continuare confundata cu defuncta URSS.
45) Istoria Secolului XX
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control exclusiv al căilor comerciale implicându-se direct în distribuirea și redistribuirea materiilor prime și ale celor industriale; - rețeaua bancară europeană a dirijat și controlat
46) Impozite si taxe locale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control primar I.B. Serviciul investiții și control investiții I.1. Direcția strategie, comunicare și resurse umane I.2.Direcția economică I.3. Arhitect șef II.1 Direcția activități sociale, cult
47) Gestiunea trezoreriei intreprinderii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control și reglare privind corectitudinea intrărilor, transformărilor și conservărilor de potențial prin producție și consum, precum și în privința evaluării obiective a bunurilor livrate. P
48) Metodologia procedura si actele controlului financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului financiar Noțiunea de metodologie își are originea în cuvântul ”methodus”, care în traducere liberă
49) Plafoanele de credit
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului asupra masei monetare si creditului. Totodata, plafoanele de credit au permis ca dinamica masei monetare si a creditelor sa fie in concordanta cu stabilizarea macroeconomica, pana la inloc
50) Controlul financiar de stat exercitat de ministerul finantelor publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Controlul financiar de stat exercitat de ministerul finantelor publice Pe parcursul controlului contabilității pent
51) Analiza pozitiei financiare a societatii comerciale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul calitatii se realizeaza astfel: - verificarea materiilor prime prin prestatia de servicii a colectivului specializat din cadrul Institutului “CASTTIL” S.A.; - verificarea semif
52) Fiscalitatea din Romania
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor ilicite, concurentei neloiale, evaziunii fiscale. Organele fiscale si organele specializate cum sunt garda financiara , inspectoratele pentru
53) Moneda
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra masei monetare si de echilibrare a pietei monetare si valutare, cu cele in care masa monetara a sporit considerabil, iar cursul de schimb a fost supraevaluat. In anul 1991, politica mon
54) Asigurari generale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control sau cel putin de control asupra consecintelor lor. Care sunt modalitatile de protectie ? 1.evitarea riscurilor; 2.reducerea probabilitatii producerii unui risc; 3.limitarea consecintel
55) Audit bancar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului si auditului In practica economica, controlul financiar se manifesta sub urmatoarele forme:Control interstatal
56) Procesul bugetar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul executiei bugetului - este exercitat de Curtea de Conturi, institusie publica aflata in subordinea directa a Parlamentului, ce efectueaza controlul financiar ulterior al resurselor financiar
57) Acordul Bassel
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului schimbarilor in timpul proiectului intra in sarcina managerului de proiect. De asemenea, in vederea obtinerii unei eficacitati si eficiente maxime, un proces de comunicare permanenta va av
58) Contabilitatea stocurilor - IAS 2
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control si auxiliar sunt de obicei denumite cheltuieli cu munca indirecta si incluse in regie. Regia de productie reprezenta acele costuri de prelucrare ce nu pot fi asociate in mod direct cu unitatil
59) Harta procesuala - Procedura operationala, biletul de calatorie pentru pasageri in cadrul Companiei Tarom
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Control). Pentru ticketing-ul electronic PNR-ul trebuie sa aiba cel putin un element SSR:FOID care contine forma de identificare a pasagerului (ex:numarul de carte de credit, numarul permisului de co
60) Sistemul de pensii din Romania
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, etc), cat si in ceea ce priveste sistemele neintegrate acestuia. Trebuie mentionat ca aceste directii de actiune se circumscriu preocuparilor generale manifestate, in domeniul pensiilor, d
61) Planul de marketing
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control etc. pregatirea unei argumentatii pentru a introduce un nou produs;
62) Curs - Audit financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar se desfasoara pe baza de norme sau standarde .Cat priveste analiza economica, aceasta este o stiinta ce opereaza cu metode specifice de cercetare si interpretare a fenomenelor econo
63) Globalizarea si implicatiile sale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control mai sever asupra politicilor tarilor care beneficiau de credite. Rezultatul poate fi considerat drept un hibrid: crearea de masa monetara invocata de Keynes a fost integrata cu sistemul de
64) Asigurari si reasigurari
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control in urma unor accidente, dezvoltarea traficului rutier, feroviar, aerian si maritim mareste pericolele circulatiei). Activitatea omului prin modul necorespunzator in care isi indeplineste at
65) Audit si control intern
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului si a proceselor administrarii.Sfera auditului public intern cuprinde :Activitati financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajame
66) Dezvoltarea agentiei de presa si logica capitalista
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra agendei televizuale mondiale , pentru ca majoritatea canalelor nu au propriile surse in diferite zone ale lumii. Majoritatea se bazeaza pe informatie , imaginatie si material video tras
67) Continutul cheltuielilor publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar preventive si post operativ privin oportunitatea si necesitatea cheltuielilor. Fiind vorba de cheltuielile unor resurse publice se impune un regim sever economie in procesul angajari
68) Stagiul de practica efectuat la SC ALFA SRL
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc. Contabilitatea societatii este tinuta de Popa Ana, contabil angajat cu contract de munca, in programul de contabilitate SAGA.
69) Strategii in amplasarea intreprinderilor industriale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, tehnici specifice evaluarilor calitative se dovedesc deosebit de utile si relevante pentru un analist experimentat. De exemplu: nivelul de salarizare scazut reprezinta categoric un avanta
70) Regulamentul privind inventarierea
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul asupra integritatii activelor prin compararea existentei efective a acestora cu datele contabilitatii; c) stabilirea bunurilor care partial si-au pierdut calitatea initiala sau a modelilor
71) Veniturile si cheltuielile companiei de navigatie - Bugetele de venituri si cheltuieli
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar. Pentru a putea avea o opinie clara asupra activitatii firmei, managerii trebuie sa stie cum sunt influentate costurile si de asemenea trebuie sa organizeze compania astfel incat sa
72) Metode de planificare economica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control (RC) reprezinta riscul ca o declarare eronata, ce ar putea aparea in soldul unui cont sau intr-o catego
73) Dezvoltarea economica a Romaniei in perioada interbelica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Control - investitiile de capital, comenzile de stat, incurajarea unor ramuri si subramuri noi au determinat, dupa 1934, o noua etapa de dezvoltare a economiei. S-au intreprins, totodata, masuri pentr
74) Dezvoltarea economica a Romaniei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Control - investitiile de capital, comenzile de stat, incurajarea unor ramuri si subramuri noi au determinat, dupa 1934, o noua etapa de dezvoltare a economiei. S-au intreprins, totodata, masuri pentr
75) Audit intern
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control independent al carui rezultat se consemneaza intr-un raport adresat agentului economic sau institutiei autoritatii care a mandatat auditorul (expert contabil, contabil autorizat, cenzor) sau a
76) Piata financiara si mecanismul functionarii ei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control - acea parte la capital care confera stapanului sau cel putin a treia parte din totalul alegeri de vot; Pozitie majoritara - acea parisie la capital care confera stapinului sau fie mai tre
77) Inventarierea patrimoniului
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a concordantei dintre informatiile furnizate de contabilitate si realitate. Prin compararea situatiei faptice, stabilita prin inventariere, cu situatia scriptica din contabilitate se stabiles
78) Comunicarea cu presa in timpul crizei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlarea unei situatii de criza, de obicei ea scapa de sub control si ia amploare; in aceste conditii, ea poate aduce prejudicii grave organizatiei, daca nu este gestionata corect din punctul de v
79) Comunicarea cu presa
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlarea unei situatii de criza, de obicei ea scapa de sub control si ia amploare; in aceste conditii, ea poate aduce prejudicii grave organizatiei, daca nu este gestionata corect din punctul de ve
80) Aplicatie privind determinarea investitiei optime la Star Man SA
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control tehnic de calitate si metrologie; directorul comercial se ocupa de problemele de marketing, ofertare-contractare-desfacere si aprovizionare; directorul economic si resurse umane are in subordi
81) Cod control intern
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului i se asociaza o acceptiune mult mai larga, acesta fiind privit ca o functie manageriala, si nu ca o operatiune de verificare. Prin functia de control, managementul constata ab
82) Control fiscal
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului, ca forma de cunoastere, ca functie a conducerii.Controlul "este un factor care contribuie la mentinerea activitatii in situatia normala, la
83) Contabilitatea stocurilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, matritele folosite la obtinerea anumitor produse si alte obiecte similare. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de organizare de santier de la care in urma terminarii lucrarilor nu
84) Diagnosticul economic al explotatiei agricole
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control de gestiune. Structura organizatorica a societatii agricole, de data recenta, raspunde obiectivelor strategice privind organizarea activitatilor de productie agricola. In cadrul organigrame
85) Controlul in activitatea manageriala
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului este asigurarea realizarii rezultatelor preconizate de manager si echipa sa manageriala. Daca avem in vedere o abordare sistemica a
86) Organigrama
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control tehnic de calitate.Director de Marketing - este o functie de conducere evoluata ( testarea si lansarea produselor pe piata, incheire de contracte si urmarirea acestora in desfasurare). Indi
87) Activitatea contabila
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar preventiv, si, totodata, este act justificativ pentru decontarea (incasare-plata) contravalorii.
88) Metodologia controlulu financiar-contabil
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului financiar-contabil exprima intreaga actiune de cunoastere si presupune utilizarea unor procedee de control spec
89) Functiile managementului ale organizatiei
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control poate fi definita ca ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei si ale componentelor acesteia sunt masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial in veder
90) Economia serviciilor - Metro
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul importurilor in zona estica a Europei, Rusia si sud-estul Asiei.Sistemul logistic de transport si distributie este supravegheat de catre divizia METRO Group Logistics care a dezvoltat o poli
91) Planul de afaceri 2
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control si adaptare in functie de evolutia reala. Acest control exercitat de-a lungul derularii afacerii va viza toate elementele critice ale entitatii economice (stocurile, costurile de productie, co
92) Managementul riscului
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, organizarea unor sedinte de identificare a riscurilor si analiza documentelor arhivate. Analiza riscului utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo si a
93) Contabilitatea imobilizarilor corporale
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control -mijloace de transport -animale de munca si plantatii Imobilizari in curs - reprezinta investitiile neterminate, in curs de executie, in mai multe exercitii financiare, care in urma final
94) Contabilitatea activelor imobilizate
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control -mijloace de transport -animale de munca si plantatii Imobilizari in curs - reprezinta investitiile neterminate, in curs de executie, in mai multe exercitii financiare, care in urma final
95) Finante publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control. 2.1. Functia de repartitie a finantelor publice. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze: - constituirea fondurilor; - repartizarea acestora. Constituirea fondu
96) Contenciosul administrativ
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului intern subiect active al acestei forme de control sunt toti functionarii institutiei care exercita verificarea activitatii subordonatilor, fie in mod colectiv, atunci cand acestia alcatui
97) Caiet de practica - contabilitate si consultant financiar- contabila
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar. 5 iulie 2013- vineri Astazi fiind ultima zi din saptamana aceasta nu am avut sarcini efective. Mi s-a lasat libertatea sa continui familiarizarea cu softul companiei. 8 iulie 2
98) Activitatea contabila
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar preventiv, si, totodata, este act justificativ pentru decontarea (incasare-plata) contravalorii.Operatiunile de luare in primire a valorilor materialelor aprovizionate se numeste rec
99) Calculul impozitului de profit in cadrul societatii Flash
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra tuturor actiunilor intreprinse de societate, au dreptul la dividendele cuvenite si participa la pierderi proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social.3. Obiectul de activitat I
100) Studiu de caz - Amplasarea posturilor de lucru intr-un departament administrativ
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Control Buget (E); - Andrei Radu Control Credit (F); - Dorel Andreescu Cheltuieli interne, deplasari, delegatii (G); - Cristian Popescu State de plata (H); Pentru o simplificare a analizei situ
101) Managementul financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar, sa elaboAZreze, impreuna cu aparatul sau de specialitate, previziuni priviAZtoare la evolutia si eficienta utilizarii mijloacelor financiare in conAZditiile specifice socieAZtatii c
102) Proiectul Lucid
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, o "supermagistrala informationala" ce va putea controla toate aspectele vietii private, in orice moment 13 .Centrul de stocare, de prelucrare si analizare a datelor este denumit oficial Unive
103) Infertilitate
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul sarcinii gandit dinainte. Unele metode hormonale de control al sarcinii pot persista in corp catva timp dupa ce le opriti, in speAZcial daca aveti peste 35 de ani. Daca preferati o metoda ho
104) Studiu de caz Comisia de Expertiza Medicala
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar preventiv , si de care conducatorul institutiei care va emite o decizie de punere in plata ( Anexa ..... si Anexa .......)decizia si referatul.
105) Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 1999
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control al bonitatii clientilor nu sunt adecvate. Risc Societatea va vinde unor organizatii in imposibilitate de plata. Aceasta situatie poate avea implicatii severe asupra fluxurilor de numerar ale
106) Fundamentarea cheltuielilor comune in cadrul unui spital
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite; 8. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care
107) Dreptul financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar, circulatie monetara -daca se analizeaza operatiunile specifice activitatii financiar-fiscale,
108) Instrumentele politicii monetare si factori de influenta
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Controlul direct asupra creditului si ratei de dobanda poate cauza o ineficienta semnificativa a politicii monetare si poate promova dezintermedierea, cu efecte asupra obiectivelor macro. Trecerea de
109) Dreptul finante publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, Curtea de Conturi este un organ al Parlamentului pentru exercitarea controlului general asupra gestiunii buge
110) Declaratii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlate de General Electric Capital Corporation, Delaware, USA), inclusiv Ralfi IFN SA, Motoractive IFN SA si Domenia Credit IFN SA, partilor contractante acestor entitati pentru furnizarea uno
111) Fisa de post - contabil sef
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlul inregistrarilor contabile, procedeele de prelucrare a datelor si exactitatea acestora Organizeaza
112) Fisa individuala a postului - director
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra activitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamant; colaboreaza cu personalul cabinetului medical. (7) Aproba vizitarea unitatii de invatamant si asistenta la orele d
113) Fisa postului director economic
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar ale statului. 8. LIBERTATE ORGANIZATORICA : Are libertate de decizie si organizatorica asupra activitatilor financiar contabile . 9. LIMITE DE COMPETENTA : Repre
114) Finante si moneda
(control financiar fiscal si expertiza contabila), CONTROLUL OPERATIV-CURENT SE EFECTUEAZA IN TIMPUL INDEPLINIRII OBIECTIVELOR DIN PROGRAMEEL ECONOMICE SI FINANCIAR, ADIAC IN ACEDLASI TIMP CU REALOIZAREA OPERATIUNILOR CARE NECESITA MIJLOACE MATERIALE
115) Cheltuieli
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale. Lichidarea cheltuielilor reprezinta o faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determi
116) Fisa postului director
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra activitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamant ; colaboreaza cu personalul cabinetului medical. (8) Aproba vizitarea unitatii de invatamant si asistenta la orele
117) Investitiile directe si dreptul de proprietate
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control si decizie asupra activitatii agentului receptor este vorba despre o investitie directa. In restul cazurilor, cand investitia nu presupune stabilirea unu asemenea raport, este vorba despre o i
118) Criza economica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlate la randul lor tot de catre banci. Au aparut noi produse financiare extrem de speculative si netransparente, care s-au sustras oricarui control sau reglementari. Multi dintre cei implicati n
119) Proces bugetar public
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control, incheierea executiei) aceste bugete prezinta particularitati in functie de domeniul vizat de activitate, dar in acelasi timp respecta si repere comune. Raspunderea elaborarii proiectelor
120) Dirijarea cu riscurile, ce apar in activitatea bancii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), controlului, adica pot fi aplicate masuri ce permit de a pronostica cu o anumita certitudine declansarea unui eveniment al riscului si de a primi decizii spre diminuarea nivelului lui. In acest scop B
121) Elaborarea si analiza bilantului contabil la SC ICERP SA Ploiesti
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2002. In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon unde se const
122) Bilant contabil
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2002. In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon unde se con
123) Retrospectiva istorica asupra controlului fiscal
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control asupra finantelor statului, stabilirea si utilizarea fondurilor se faceau, in continuare, din ordinul si cu stiinta domnitorului, care nici el si nici functionarii din slujba sa, marele vistie
124) Dirijarea cu riscurile, ce apar in activitatea bancii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control suficient de riguros. Normativele pentru un sir de indicatori ai activitatii bancare, definite de catre Banca Nationala a Romaniei, sistemul d
125) Sistem expert privind activitatea de analiza a bonitatii
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Control al Productiei) - Sunt sisteme care organizeaza procesul de productie: ordonantare (stabilirea sarcinilor), lansarea productiei (planificare). Aceste sisteme transforma deciziile sistemului de
126) Elaborarea si analiza bilantului contabil la SC ICERP
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2002. In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon unde se const
127) Constatari privind elaborarea si analiza bilantului contabil
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control a bilantului contabil la sfarsitul exercitiului financiar 2002.In primul capitol al lucrarii am abordat, din punct de vedere teoretic, bilantul contabil in sistemul anglo-saxon unde se constat
128) Conceptul de trezorerie
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control fiscal si financiar preventiv; gestionarea datoriei publice inclisiv s ei; efectuarea plasamentelor financiare; atragerea disponibilitatilor banesti sub forma imprumuturilor de stat din econom
129) Trezoreria publica
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control fiscal si financiar preventiv, se gestioneaza datoria publica inclusiv serviciul ei, se efectueaza plasamente financiare, se atrag disponibilitati banesti sub forma imprumuturilor de stat din
130) Controlul legalitatii in activitatea administratiei publice
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control consta in faptul ca este infaptuit in cadrul structurii si ierarhiei administrative. In spectrul sistemului nostru constitutional este de remarcat ca acest gen de control administrativ nu ma
131) Mecanismul si sistemul financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control) se realizeaza prin intermediul mecanismului financiar. Functionalitatea mecanismului financiar consta in capacitatea sa de a asigura, in sens tehnic, circulatia normala, fara dificultati a fl
132) Functia de organizare
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control tehnic de calitate; intretinerea si repararea utilajului; productia auxiliara) 4. F. financiar-contabila - ansamblul activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare ating
133) Procesul de productie - baza sistemelor avansate de productie
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control etc. In etapa actuala si in viitor cerintele pietei sunt si vor fi concretizate intr-o mare diversitate de produse: autoturisme, camioane, tractoare, masini-unelte si utilaje de prelucrare,
134) Normalizarea contabilitatii intreprinderilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control gestionar, functia juridica sau probanta, functia previzionara. Functia de inregistrare si prelucrare a datelor consta in consemnarea sistematica a tuturor proceselor si fenomelor economic
135) Eficienta investitiilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control 2. lucrari de constructii-montaj in care se realizeaza atat constructia obiectivului care de regula se face pe un santier de constructie cat si montajul utilajelor conform tehnologiei alese.
136) Executia cheltuielilor
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control sau a unui acord de imprumut.Ordonatorii de credite trebuie sa se asigura ca orice cheltuiala angajata respecta principiile uneibune gestiuni financiare, a unui management financiar sana
137) Auditul intern - o noua profesie
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control financiar-contabil. Abia dupa anii '80 -'90 functia de audit intern incepe sa se contureze in activitatea entitatilor, iar evolutia ei continua si in prezent.In Romania, auditul intern a fost
138) Europol
(control financiar fiscal si expertiza contabila), Controlul financiar,care este numit de Consiliul de Administratie in unanimitate,raspunde de modul in care sunt angajate si achitate cheltuielile,precum si de incasarea venitului Europol. Conturile a
139) Procedura efectuarii controlului financiar
(control financiar fiscal si expertiza contabila), control care se exercita in scopul formarii si intrebuintarii conforme a fondurilor banesti de interes public. Potrivit scopului sau, controlul financiar este o activitate de verificare a respectarii
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles