CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Constituirea Romaniei Mari
2) Constituirea si sporirea capitalurilor unei firme
3) Structurile politice prestatare romanesti si evolutia acestora spre constituirea statelor medievale de sine statatoare
4) Afacerea mea - constituirea societatii
5) Rolul impozitelor in constituirea veniturilor publice
6) Constituirea statelor medievale romanesti
(constituirea sua), constituirea proprietatii feudale) si sociala (aparitia unor "mai mari ai pamanturilor") de tip medieval a comunitatilor intracarpatice ; - Consecintele negative ale ultimelor migratii (pecenegii, uz
7) Constituirea statului medieval Moldova
8) Constituirea unui SRL
(constituirea sua), constituirea societatii cu raspundere limitata MADI FARM S.R.L. Cunoscand dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta societate pe teritoriul Romaniei, in cad
9) Sociologismul - contributie esentiala la constituirea obiectului epistemic al sociologiei
10) Constituirea Dobrogei
11) Constituirea semioticii ca disciplina - premise - obiect - principii
12) Constituirea societatilor comerciale
(constituirea sua), Constituirea unei societati comerciale impune incheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice. Societatea comerciala dobandeste personaliate juridica prin inc
13) Sociologia - stiinta societatii, constituirea sociologiei ca stiinta
14) Constituirea statului medieval Tara Romaneasca Ungro-Vlahia
15) Constituirea domeniului public
16) Structuralism functionalist - cotributie la constituirea unei teorii generale a actiunii sociale
17) Constituirea statului national unitar roman
18) Constituirea SUA
19) Indrumar-ghid pentru constituirea unui club sportiv
20) Constituirea societatilor comerciale
(constituirea sua), Constituirea unei societati comerciale impune incheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin in
21) Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate
22) Conceperea si constituirea sistemului educativ si institutional pentru pregatirea functionarului comunitar roman
23) Constituirea si functionarea bancilor romanesti si a sucursalelor straine in Romania
24) Biocenoza in constituirea ecosistemului
25) Constituirea societatilor comerciale
(constituirea sua), Constituirea unei societati comerciale impune incheirea actelor constitutive cu respectarea cerintelor legii privind actele juridice. Societatea comerciala dobandeste personaliate juridica prin inc
26) Tudor Arghezi sau despre tentativa dramatica de constituirea a eului poetic
(constituirea sua), constituirea unui eu poetic empiric este facut de Eminescu si anume de acel Eminescu ce reuseste sa se exprime plenar printr-o emisie lirica directa, in versul coparticipativ "Nu credeam sa-nvat a mur
27) Proteinele in alimentatie
(constituirea sua), constituirea hormonilor, enzimelor, anticorpilor, trecând la transformarea energiei chimice în lucru mecanic si la transportul oxigenului si hidrogenului.       Digestia proteinelor se face în doua
28) Unirea Principatelor Romane
(constituirea sua), Constituirea si consolidarea statului national modern român (1859-1881) Unirea principatelor Unirea principatelor române (1859)
29) Cercetare de piata IDIMM
(constituirea sua), constituirea şi dezvoltarea societăţilor comerciale. În acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comerţului. Întreprinderile
30) Societatile comerciale
(constituirea sua), Constituirea societatilor comerciale Considerari introductive Societățile comerciale au fost si sunt in prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane si financiare pe
31) Continutul economic si rolul finantelor
(constituirea sua), constituirea prin aporturi bănești a patrimoniilor instituțiilor, asociațiilor și fundațiilor private (particulare); o remunerarea prin dividende a capitalului; o constituirea de către fiecare agent
32) Proteinele
(constituirea sua), constituirea enzimelor; hormonilor; constituie receptori membranari, intră în constituția altor substanțe active etc.). Apărare (refacerea țesuturilor lovite, anticorpi; troficitate a celulelor
33) Constantin Brancoveanu
(constituirea sua), constituirea unui front antiotoman împreună cu popoarele din Balcani. Politica sa externă a urmărit echilibrul față de presiunile celor trei mari imperii: austriac, otoman și rus. El a aderat la Liga
34) Constitutiile Romanieii Mari
(constituirea sua), constituirea adunării naționale cu putere de Constituanță. Această decizie era o încălcare a procedurii legale de revizuire și a fost criticată de partidele de opoziție. ... II. Constituția din
35) Rezultatul exercitiului - atestat
(constituirea sua), constituirea de provizioane pentru activitatea financiară. Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii : Rezultatul financiar = Total venituri financiare – Total cheltuiel
36) Regimul politic - comparatie Portugalia si Belgia
(constituirea sua), constituirea institutiilor representative, precum si schimbari economice si sociale de orientare socialista.2 Regimul lui Salazar a fost înlocuit pe cale revolutionaracu un regim politic pluralist,
37) Legaturile economice in tarile romanesti
(constituirea sua), constituirea național statalăa României moderne Secolul al XIX-lea debuteazăîn țările române cu accelerarea producției de mărfuri a economiei bănești și lărgirea câmpului social pentru capitalism.
38) Contabilitatea capitalurilor
(constituirea sua), constituirea rezervelor ) , se debitează cu micșorările de pasiv ( la constituirea resurselor ) , iar soldul final creditor reflectă resursele neutilizate încă ( existente ).
39) Proiect de practica
(constituirea sua), constituirea de noi surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente. • Fundamenteaza si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor locale. • Face propuner
40) Paradoxele logice
(constituirea sua), constituirea unor teorii în care paradoxele date să fie evitate ) s-a făcut prin diferite procedee care toate au la bază un principiu de ierarhizare a abstracțiilor . Sunt cunoscute în special metode
41) STUDIU DE MARKETING la firma SC IMAS
(constituirea sua), constituirea simultană). Ea se constituie și funcționează în conformitate cu contractul de societate și prezentul statut, cu respectarea legilor și reglementarilor în vigoare în România, aplicabile so
42) Riscul in activitatea de creditare
(constituirea sua), constituirea resurselor se mai numesc din aceasta cauza operatiuni pasive. Prin faptul ca lucreaza cu resurse straine, raspunderea bancilor este mult mai mare. Aceasta se rasfrange si asupra celor car
43) Religiile japoneze
(constituirea sua), constituirea cuplului primordial: Izanagi si Izanani, ei vor da nastere lumii si vor forma Japonia, care este deci de origine divina; — formarea zeilor naturii si ai oamenilor (de ordinul mii
44) Delta Dunarii
(constituirea sua), Constituirea Rezervatiei Biosferei „ Delta Dunarii ” s-a facut in anul 1990. Unele zone fusesera anterior puse sub protectie ( de exemplu: Padurea Letea inca din anul 1938 iar zona Rosca L
45) Institutia Presedentiei - Seful de Stat
(constituirea sua), constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Frontului Salvării Naționale se creează funcția de președinte al consiliului. Decretul – Lege încredințează exercitarea atribuțiilor de șef
46) Solutii pertinente pentru optimizarea relatiilor elev-profesor-parinti
(constituirea sua), Constituirea unui grup partenerial care sa promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicati: elevii clasei a IX-a
47) Curentele de avangarda
(constituirea sua), constituirea unor atitudini, ideologii sau estetici avangardiste.
48) Finantarea si eficienta investitiilor-curs
(constituirea sua), constituirea efectiva a resurselor de investitii si repartizarea acestora in timp si pe obiective. 6.Realizarea efectiva a obiectivelor de investitii – se refera la aspectul fizic al procesulu
49) Fundamente teoretice ale planului de afaceri
(constituirea sua), constituirea unei societăți mixte, în caz de fuziune, divizare, etc. Planul de afaceri permite investitorilor de capital, băncilor, altor agenți economici să cunoască starea actuală și perspecti
50) Filosofie cu concepte fundamentale
(constituirea sua), constituirea valorilor individualismului si umanismului modern. Desi incepand cu secolul al XIX-lea s-a dezvoltat o intreaga filosofie ce pune accentul pe afectivitate, vointa sau instinct, valoarea c
51) Drept administrativ - Principiile organizarii administratiei
(constituirea sua), constituirea celor noi, in conformitate cu art. 151 (1) si art. 152 (1) din Constitutie. Instrumentele prin care actioneaza administratia statului sunt denumite diferit pentru toate intrebuntandu-
52) Sindromul tulburarilor de stres posttraumatic
(constituirea sua), constituirea personalității dizarmonice la copii, care în perioadele preadolescenței și adolescenței se afirmă cu pregnanță. Efectele lor sunt cu atât mai profunde, cu cât instalarea
53) Infiintarea BNR
(constituirea sua), constituirea băncilor pentru a înlesni pătrunderea capitalului străin în Țările Române și transformarea capitalului inactiv autohton în capital activ, aducător de profit pentru
54) Plata unui import prin acreditiv documentar
(constituirea sua), constituirea unui depozit colateral in vederea acoperirii acreditivului,prin debitarea contului curent al ordonatorului - anunta banca beneficiarului ca in favoarea acestuia s-a deschis un acreditiv
55) Monografie Asirom
(constituirea sua), constituirea de fundatii. Capitalul social initial este fixat la suma de 3.000 milioane lei impartit in 600.000 de actiuni, subscrise in intregime de actionari. Capitalul social initial este detin
56) Structura normei juridice
(constituirea sua), constituirea codurilor normative care alcatuiesc de regula sediul principal al materiei intr-o ramura de drept. Codificarea si sistematizarea normelor juridice sunt operatiuni proprii tehnice ela
57) Inceputuri ale logicii romanesti
(constituirea sua), Constituirea și întărirea statelor independente, Țara Românească, Moldova și Transilvania, au marcat momente ascendente în consolidarea și dezvoltarea feudalismului pe teritoriul lor
58) Elemente teoretice de baza privind finantele
(constituirea sua), constituirea lor,modificarea proporțiilor fondurilor,atragerea de noi surse externe. Întrucât constituirea și gestionarea capitalurilor, desfășurarea activității economice și obținerea
59) Revolutia franceza - cauze si origine
(constituirea sua), Constituirea Adunării Naționale Reprezentanții Starilor s-au întrunit la 5 mai 1789.Imediat s-a ajuns la impas.Delegații Starii a Treia au refuzat să participe la lucrări , din cauza inegali
60) Dreptul afacerilor
(constituirea sua), constituirea și funcționarea societăților comerciale și a firmelor și companiilor, stabilirea și încasarea impozitului pe profit, și a altor imppozite și taxe prevăzute în legialația fisca
61) Zidul Berlinului
(constituirea sua), constituirea, în 1949, a Republicii Democrate Germane, autoritătile noului stat comunist si-au stabi
62) Contabilitatea persoanelor juridice
(constituirea sua), Constituirea asociatiilor si fundatiilor Faza extrajudiciară În vederea dobândirii personalitătii juridice, atât pentru asociatii cât si pentru fundatii, asociatii/fondatorii
63) Deseuri
(constituirea sua), constituirea surselor financiare pentru gospodarirea si depozitarea definitiva a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat si dezafectarea instalatiilor nucleare sau asigurare de raspun
64) Semnificatia marii uniri pentru generatiile urmatoare
(constituirea sua), constituirea unei noi și mari națiuni. Primul razboi mondial (1914-1918) a servit și el drept o premisă pentru efectuarea Marii Uniri.Premisele M.U. au fost primul și cel mai important pas spre unire
65) Totul despre apendicita acuta
(constituirea sua), constituirea abcesului apendicular. Abcesul apendicular se produce prin ramolirea partii centrale a plastromului iar clinic bolnavul se prezinta cu stare generala alterata,varsaturi,febra de tip se
66) Formele societatilor comerciale in dreptul romanesc
(constituirea sua), constituirea societatii comerciale sa aleaga oricare dintre aceste forme iar pe parcursul existentei societatii comerciale sa transforme societate comerciala din forma în care a fost constituita
67) Functiile finantelor publice
(constituirea sua), constituirea fondurilor și distribuirea acestora. 1.Constituirea fondurilor de resurse Constă în formarea fondurilor de resurse financiare publice. La constituirea acestora participă : a)
68) Conditiile de fond si forma ale actului constitutiv
(constituirea sua), constituirea unei societăți comerciale prin subscripție publică sunt în mod expres consacrate legislativ (art. 18-35), intenționându-se o cât mai bună protecție a subscriitorilor. As
69) Modelarea matematica
(constituirea sua), constituirea modelului matematic se scot in evidenta acele caracteristici ale obiectului modelarii care,
70) Contabilitatea capitalului social
(constituirea sua), constituirea societății bancare ”X” s-a obținut autorizație din partea B.N.R., banca făcând dovada subscrierii unui capital social de 321 miliarde lei, format din 321.000 acțiuni cu
71) Ontologie - Tipuri de existente si formele constiintei ca fundament al fiintei umane
(constituirea sua), Constituirea formelor conștiinței sociale se datorează dezvoltării și diversificării crescînde a existenței sociale, complicării diviziunii sociale a muncii, a nevoilor sociale și, în mod
72) Evolutia situatiei demografice in lume si in Republica Moldova
(constituirea sua), constituirea demografiei ca știință datorită analizei științifice de mare ingeniozitate pe care o întreprinde autorul și care-i permite să stabilească regularități și legități în produ
73) Finantele publice si dreptul financiar
(constituirea sua), constituirea fondurilor publice si distribuirea fondurilor publice. Primul moment al functiei de repartitie si anume constituirea fondurilor publice se realizeaza in procesul distribuirii si redistrib
74) Drept international penal
(constituirea sua), constituirea mai târzie a dreptului internațîonal penal ca ramură distinctă. În special după al doilea război mondial, dreptul convențional a dobândit, însă, un rol t
75) Sfera finantelor intreprinderii
(constituirea sua), constituirea capitalului acesteia, respectiv de legăturile ei cu piața financiară și bancară. Prin emiterea de acțiuni, obligațiuni și contractarea de credite bancare sau prin capitalizarea unei părți
76) Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
(constituirea sua), constituirea de structuri ale partidelor politice dupa criteriul locului de munca, precum si desfasurarea de activitati politice la nivelul agentilor economici sau al institutiilor publice. Desfasu
77) Managementul aprovizionarii si desfacerii
(constituirea sua), constituirea comisiilor de primire-receptie ? Stabilirea anticipata a spatiilor de depozitare,dotarea lor,organizarea fluxurilor de circulatie,sistemelor eficiente de depozitare,operațiilor de dezamb
78) Analiza spatiala a judetului Vaslui in context regional si national
(constituirea sua), constituirea unor unități administrative de nivel subdepartamental, care să includă spațiul rural polarizat de acestea. Elementul central în structurarea spațială, pentru această zonă, este
79) Obiectul de studiu al merceologiei
(constituirea sua), constituirea unor laboratoare moderne de analiza senzoriala care ofera astfel de conditii incat expertii isi exercita activitatea in sensul de „instrumente de masura”. Simturi
80) Stat nationalist si ideologie nationalista
(constituirea sua), constituirea unui partid numeros. Miscarea urmarea crearea unui sistem nou de organizare politica, economica, sociala; care sa smulga omul din rutina, egoismul si preconceptele ce-l caracterizau.
81) Mixul de marketing
(constituirea sua), constituirea mixului de marketing din fiecare perioada nu este o sarcina usoara întrucât pe baza studierii clientilor si concurentilor, se va alcatui combinatia sau mixul de activitati car
82) Hidrodinamica si sedimentarea suprafetelor inundabile litorale
(constituirea sua), constituirea vegetatiei. Printre zonele propice dezvoltarii zonelor inundabile litorale se mai numara lagunele, golfurile naturale si artificiale, gurile de varsare ale raurilor, estuarele, deltel
83) Didactica generala
(constituirea sua), constituirea didacticii ca disciplină de sine stătătoare a fost J.F.Herbart (1776-1841), considerat de unii adevăratul părinte al didacticii. La noi, curentul herbartian a pătruns la sfârșitul s
84) Conturile de capitaluri
(constituirea sua), constituirea capitalurilor proprii prin: - capitalul subscris de asociati/actionari; - profitul realizat destinat cresterii capitalului; - transformari interne ale unor elemente de capitaluri pr
85) Asigurari
(constituirea sua), constituirea fondului. Forma în care se constituie fondul de asigurare este bănească. Există în practica unor organizații de asigurare din străinătate de a-și îndeplini obligațiil
86) Revolutia de la 1848
(constituirea sua), constituirea unui singur stat romanesc in cadrul fostei Dacii si impunerea unui statut international deosebit Tarilor Romane, in conditiile tensiunii incordate existente intre Rusia (puterea protectoa
87) Metoda experimentului
(constituirea sua), Constituirea psihologiei ca stiinta este legata de trecerea pe plan secundar a introspectiei si de adaptarea metodelor obiective proprii, mai ales a experimentului. Primele experimente psihologice au
88) Analiza bugetului local
(constituirea sua), constituirea fondului de rulment. In anul 2004 subventiile au inregistrat ponderea cea mai mare ca urmare a acordarii acestora intr-un numar mare in domeniul agriculturii.Cea mai mare crestere a v
89) Politica fiscala in Cipru
(constituirea sua), constituirea fondurilor generale ale societatii, in vederea indestularii nevoilor reclamate de existenta si dezvoltarea statala o constituie impozitul. El poate fi definit ca o contributie baneasc
90) Bugetul Uniunii Europene
(constituirea sua), constituirea bugetului Uniunii Europene. Uniunea sustine dezvoltarea comunitatii printr-un buget anual de 120 miliarde EURO, la care contribuie toate statele membre. Romania, ca nou membru
91) Societatea pe actiuni
(constituirea sua), Constituirea societatii pe actiuni 1. Notiuni generale Constituirea societatii pe actiuni este reglementata de dispozitiile Legii nr.31/1990, care privesc constituirea oricarei societati comerciale
92) Care este identitatea Europei?
(constituirea sua), constituirea unui nou model de societate-un model de societate pluralista,desigur,fondat pe principiile redefinite de absorbtia de la diferite nationalitati sau/si culturi minoritare care pretind na
93) Diversificarea produselor si serviciilor bancare la o banca
(constituirea sua), constituirea si vanzarea de locuinte - -schimb valutar si servicii pentru calatorii - -vanzarea cu amanuntul a unor bunuri de consum Dezvolarea tehnologiei pentru serviciile de retail banking S
94) Operatiunile bancare
(constituirea sua), Constituirea si utilizarea depozitelor bancare reprezinta una din principalele functii ale bancilor, in general, si a celor de depozit, in special. 1.2 CLASIFICAREA DEPOZITELOR BANCARE Depozitele
95) Principiile agriculturi ecologice
(constituirea sua), constituirea Comisiei pentru dezvoltarea agriculturii ecologice in Romania.Ordinul comun nr. 417/110/2002 al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Autoritatii Nationale pentru Prot
96) Comunicare interculturala
(constituirea sua), constituirea unor grupuri si asociatii interesate de comunicarea interculturala, introducerea in curricula majoritatii universitatilor americane a cursurilor de studiu si pregatire interculturala, apa
97) RISCUL BANCAR
(constituirea sua), Constituirea garantiilor bancare Al doilea aspect care priveste prevenirea riscului de credit vizeaza constituirea garantiilor ca o conditie de baza in acordarea creditelor. Acest proces imbraca dife
98) Piata asigurarilor in Romania
(constituirea sua), constituirea fondului comun de asigurare cu o contributie stabilita, din aceste fonduri fiind acordate indemnizatiile. Asociatiile de asigurare sau tontine sunt constituite de un grup de persoane f
99) Relatiile internationale in anii 20-30
(constituirea sua), constituirea unor state nationale. Inca inaintea terminarii razboiului se pune problema destramarii Imperiului Austro-Ungar si constituirea, pe ruinele sale, a unor state independente. Odata cu lup
100) Riscul in activitatea de creditare
(constituirea sua), constituirea si administrarea portofoliului de credite si, in fine proceduri si parametri detaliati de creditare, specifici fiecarui tip de credite - normele de creditare.
101) Drepturile omului din perspectiva eticii universale si a eticii adaptate
(constituirea sua), constituirea acestei stiinte. Evident, reperele istorice sunt marcate de contributiile filosofilor la constituirea principalelor doctrine morale si prin urmare, a eticii manageriale de astazi. Dinc
102) Obiectul de studiu al psihologiei educatiei
(constituirea sua), constituirea primelor sisteme filosofice si teologice asupra sufletului, adica din neolitic pana in Antichitate. 2.Perioada teologico - filosofica (din Antichitate pana in anul 1879). Sisteme teolo
103) Asigurari juridice
(constituirea sua), constituirea, in conditii specifice, a fondului de asigurare, in legatura cu care pot fi puse in evidenta cateva aspecte:faptul ca asigurarea se cons
104) Piata financiara - stadiul formarii si dezvoltarii acesteia
(constituirea sua), constituirea unor firme mari si foarte mari este necesar un capital financiar disponibil mare de care nu dispune un singur intreprinzator (sau un grup restrans). Astfel de firme se constituie pe baza
105) Informatia contabila
(constituirea sua), constituirea ajutorului de somaj si altor cheltuieli privind protectia sociala, avand la baza statele de salarii. Jurnalul poate fi elaborat pe toata intreprinderea sau pe entitatile tehnico-organ
106) Formarea preturilor produselor agricole
(constituirea sua), constituirea unor puncte nodale de atractie comerciala a cumparatorilor din localitatile din apropiere.Pietele difera in functie de organizarea materiala a acestora, numarul si natura socio-economica
107) Parcuri nationale
(constituirea sua), constituirea unui numar de 13 parcuri nationale printre care si Parcul National Rodna. Acest ordin a provocat o oarecare confuzie deoarece se refera doar la suprafetele de fond forestier din parcu
108) Asigurari si reasigurari
(constituirea sua), constituirea fondului de asigurare se realizeaza interesele colective si cele personale ale membrilor societatii, sunt determinate aspecte variate economice si sociale ale activitatii cotidiene. C
109) Audit si control intern
(constituirea sua), Constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;Administrarea patrimoniului public, precum si vanz
110) Bancar
(constituirea sua), constituirea unei importante retele de agentii pe intreg teritoriul tarii. Este vorba de asemenea despre asigurarea prezentei BRD acolo unde se dezvolta activitatea industriala pentru a transmite din
111) Creditul
(constituirea sua), constituirea de stocuri sezoniere privind materiile prime agricole, creditele pentru productia de conserve, ori p entru stocarea unor materiale de constructii.
112) Evolutia sistemelor de securitate colectiva dupa 1945
(constituirea sua), Constituirea si punerea in functiune a diferitelor organe ale Organizatiei ( Consiliul de Securitate, Consiliul Economic si Social, Curtea Internationala de Justitie ) au avut loc chiar in prima sesiu
113) Epoca romana tarzie - 293-480 D.Chr.
(constituirea sua), constituirea unor formatiuni politice noi - statele barbare ;introducerea in lumea romana tarzie a unor modele noi sociale si culturale caracterisitice popoarelor care iau parte la marile migratii.
114) Vitejii si importanta lor
(constituirea sua), constituirea unei obsti razasesti s-au mosnenesti nu exista acte insa uricul de la 1484 dat de Stefan este considerat fals iar hrisovul lui Radu Negru invocat de mosnenii campulungeni trebuie consider
115) Cercetare de piata
(constituirea sua), constituirea unei familii determina aparitia acestei nevoi; -pentru a o darui unor rude sau unor prieteni apropiati. 6. Cel putin 80% din persoanele ce intentioneaza sa achizitioneze o masina de
116) Formarea regatului franc in timpul dinastiei merovingiene
(constituirea sua), constituirea unui stat crestin, asemanator Imperiului Roman, Carol cel Mare incepe politica de cuceriri in numele bisericii, astfel ca [,] campaniile sale sunt insotite si de misiuni de convertire (??
117) Tinerii si Institutiile Locale
(constituirea sua), constituirea unui Consiliu Local al tinerilor, implicandu-se in alegerile pentru formarea acestuia. Alte actiuni deosebit de importante la care participa tinerii din municipiu sunt cele desfasurate in
118) Tipologia intreprinderilor de productie industriala
(constituirea sua), constituirea acesteia.Intreprinderi familiale:patrimoniul se afla in proprietatea membrilor unei familii, care de cele mai multe ori sunt si lucratori in cadrul intreprinderii lor.In functie de apart
119) Profiturile si riscurile bancare,componente ale performantelor bancare
(constituirea sua), constituirea de provizioane pentru dobanzile neincasate, cu afectarea cheltuielilor si respectiv diminuarea profitului.
120) Receptia marfurilor
(constituirea sua), constituirea unui esantion;plan de esantionare - planul conform caruia se preleveaza unul sau mai multe esantioane, in vederea obtinerii de informatii pentru luarea unei decizii; efectivul esantio
121) Cronicile medievale si formarea constiintei istorice
(constituirea sua), constituirea istorica nu este doar o forma de legitimare, ci are si o valoare morala si pedagogica: cine nu-si cunoaste trecutul risca sa-l repete.In istoria noastra cronicile realizeaza cea
122) Premisele umanismului romanesc-primele manifestari in limba romana
(constituirea sua), constituirea ideii de unitate nationala ce-i va insufleti de acum inainte pe toti romanii din tarile sau provinciile romanesti. Urme ale mostenirii dacice se pot banui si
123) Regimul politic din Romania 6 septembrie 1940- 23 ianuarie 1941
(constituirea sua), constituirea unui organism nou, politia legionara, care functiona paralel cu cea de stat;s-au instituit comisarii
124) Ariile protejate in Romania
(constituirea sua), constituirea unui numar limitat de arii protejate si aproape deloc pe administrarea ariilor protejate constituite. 1944-1989 - dupa 23 august 1944 masurile de protectie a naturii s-au bazat pe efor
125) Structuri nobiliare in Europa Centrala si Rasariteana in secolele XIV-XVI
(constituirea sua), constituirea unei natiuni nobiliare, ingloband toata nobilimea pe temeiul privilegiilor de clasa, al religiei catolice si al dominatiei cultural-lingvistice a poporului alcatuitor de stat, maghiar si
126) Poporul ales in traditia bizantina
(constituirea sua), constituirea unui grup in cele din urma omogen. Este cazul bizantinilor, romani in sens politic, in randurile carora pot intra acei barbari ce se pun in serviciul imparatului. Este, in alt sens,
127) Capitalul intreprinderii
(constituirea sua), constituirea cap social societatea a vandut actionarilor actiunile proprii, primind de la acestia o suma de bani, acum, societatea primeste actiunile inapoi si restituirea actionarilor sumele de bani.
128) Consideratii generale iluminismul
(constituirea sua), constituirea clasei de mijloc, in dezvoltarea comertului mondial si a navigatiei, to progresul educatiei si al urbanizarii. Trebuie tinut seama de faptul ca aceste fenomene sunt caracteristice mai
129) Biotopul
(constituirea sua), constituirea unui covor de graminee. Focul a constituit factorul primordial al reducerii padurilor din tarile mediteraneene, fiind favorizat si de ariditatea estivala care caracterizeaza acesti bi
130) Aparitia sociologiei ca stiinta
(constituirea sua), constituirea diferitelor cetati ale lumii elene si le face o tipologie, incercand sa inteleaga adevaratul lor spirit. El porneste,deci, de la descrierea realitatii sistemelor politice pe care le anali
131) Aparitia sociologie
(constituirea sua), constituirea diferitelor cetati ale lumii elene si le face o tipologie, incercand sa inteleaga adevaratul lor spirit. El porneste,deci, de la descrierea realitatii sistemelor politice pe care le anali
132) Garantiile reale - gajul
(constituirea sua), constituirea unui gaj. Diversificarea averii si necesitatile comertului au dus la dezvoltarea unor noi forme de gaj. Codul nostru civil de la 1864 foloseste termenul "amanet", care este de origine
133) Indicatorii stocurilor de marfuri
(constituirea sua), constituirea si dinamica stocurilor.
134) Curente si politici culturale in secolul al XX-lea
(constituirea sua), Constituirea statului national unitar si afirmarea Romaniei in randul statelor europene moderne s-a reflectat in plan cultural printr-o ampla efervescenta a formelor si modalitatilor de expresie, ca s
135) Evolutia gandirii
(constituirea sua), constituirea pentru prima data a stiintei managementului si imprimarea unei tente economice a acesteia. Recunoscand marea importanta a scolii clasice nu pot fi insa ignorate o serie de limite care
136) Evolutia gandirii manageriale
(constituirea sua), constituirea pentru prima data a stiintei managementului si imprimarea unei tente economice a acesteia. Recunoscand marea importanta a scolii clasice nu pot fi insa ignorate o serie de limite care
137) Perioadele literaturii romane
(constituirea sua), constituirea insasi a poporului roman. 2. Al doilea mit, cu ecoul cel mai larg, e Miorita, cu punctul de plecare in cantecul batranesc publicat de V. Alecsandri. Aici e simboli
138) Diversiune Sovietica in Romania
(constituirea sua), constituirea de societati mixte cu capital roman si strain. In Bucuresti s-a inceput construirea fabricii de motoare de avion - la intrarea pe magistrala Bucuresti-Pitesti - in parteneriat cu Rol
139) Acumularea de cunostinte si achizitia de aptitudini sociale
(constituirea sua), constituirea oricarui grup social. Omenirea nu ar fi putut supravietui si nici progresa daca indivizii nu ar fi comunicat intre ei. Cei mai multi specialisti considera ca omul comunica pentru:a inf
140) O statistica a represiunii comuniste din Romania
(constituirea sua), constituirea unei structuri proprii prin care sa-si asigure informatiile necesare pentru cucerirea puterii politice. In acest scop, in cadrul Comandamentului General al Formatiunilor de Lupta Patriot
141) Unirea Principatelor Romane 1859-2005
(constituirea sua), constituirea statului national roman a netezit calea spre infaptuirea unor reforme deja statornicite in Europa civilizata a mijlocului seco
142) Gestiunea stocurilor
(constituirea sua), constituirea unui stoc suplimentar, numit stoc de siguranta (Ssig), care sa acopere necesarul de stoc in cazul unor rupturi de stoc, adica al unor intreruperi sau intarzieri in aprovizionare. In mo
143) Epopeea lui Ghilgames
(constituirea sua), constituirea statului arhaic, catastrofele cosmice, marile intrebari ale gandirii.
144) Analiza primelor 5 banci
(constituirea sua), constituirea de depozite si acordarea pe baza acestora de credite agentilor economici.Acest tip de banci este larg raspandit, fiind organizate ca societati comerciale care urmaresc obtinerea de profit
145) Asigurarea de raspundere civila legala
(constituirea sua), constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare Conform art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, prin contractul d
146) Prigoana religioasa din Spania
(constituirea sua), constituirea militiilor revolutionare, in toate orasele. Distrugerea bisericilor, sau nu mai putin a mobilierului lor a fost sistematica si in serie. Din 1931, Liga Ateista a pus in programul sau un a
147) Politica in domeniul conurentei
(constituirea sua), constituirea monopolurillor.Confruntata insa cu schimbarile pe plan mondial si viitoarea extindere Uniunea Europeana a fost nevoita sa-si revada politica industriala adoptata in 1990. Pentru a acorda
148) Proiectare cu fonduri structurale
(constituirea sua), constituirea de consultari ad hoc, pentru raport, pentru analiza licitatiilor si pentru orice altceva ce se considera a fi necesar in vederea obtinerii finantarilor din partea UE. Cursul vrea sa c
149) Plan de afaceri - Sala de fitness - zumba
(constituirea sua), constituirea firmei trebuie parcursi urmatorii pasi : a)stabilirea statutul firmei, ceea ce duce la constituirea ei ; b) printr-o hotarare judecatoreasca se infiinteaza firma; c)registrul comertu
150) Miscarea de regenerare nationala si sociala de la 1848-1849
(constituirea sua), constituirea statului national roman, idee pentru care au militat conducatorii revolutionari din intreg spatiul romanesc. Principatele Romane au fost cuprinse, la inceputul lunii martie, de numero
151) Economia in epoca metalului
(constituirea sua), constituirea de obsti satesti si aparitia familiilor monogame.Metalurgia fierului a contribuit la perfectionarea uneltelor si in acest context mestesugurile au cunoscut un important progres. Productia
152) Cadrul legislativ al functionarii pietei de capital din Romania
(constituirea sua), constituirea intermediarilor autorizati si au fost create premisele aparitiei pietelor reglementate: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si RASDAQ. In anul 1994 a fost adoptata Legea nr 52/1994 privind va
153) Economia mondiala - concepte si structuri
(constituirea sua), constituirea pietii mondiale si dezvoltarea comertului mondial, a fluxului mondial al capitalurilor si investitiilor externe, a celui valutar mondial si a migratiei internationale a fortei de munca, a
154) Gestiunea clientilor si a riscului valutar
(constituirea sua), constituirea soldului de credite clienti; b)rentabilitatea aferenta cresterii duratei creditelor clienti; c)costul marginal al investitiei in credite clienti; d)riscul aferent cresterii investit
155) Dobandirea calitatii de scoietate tranzactionata pe o piata reglementata
(constituirea sua), Constituirea prin subscriptie publica a societatilor comerciale este regelemntata prin dispozitiile cuprinse in art. _____ din Legea nr 31/1990. Art. 2 pct. 18 din Legea nr. 297/2004 defineste "ofe
156) Romantismul si istoria. - Repere generale
(constituirea sua), constituirea natiunii nord-americane, trecerea omenirii intr-un nou registru de existenta, 12312e416m anume intrarea in epoca moderna. In cursul acestor evenimente s-au statornicit de fapt principiile
157) Cererea si oferta de capital
(constituirea sua), constituirea si majorarea fondurilor financiare ale diverselor organisme si institutii financiar-bancare nationale si internationale Cerere conjuncturala - efect al insuficientei sau indisponibilit
158) Etapele cercetarii statice
(constituirea sua), constituirea unor subgrupe tipice. Totusi, complexitatea fenomenelor si proceselor social-economice determina o utilizare restransa a acestui tip de sondaj. Sondajul tipic (stratificat) este unul d
159) Arhivele Nationale si societatea romaneasca
(constituirea sua), constituirea unei baze de date, cuprinzand informatii referitoare la evolutia comunitatii romanesti din SE Transilvaniei, cu participarea directiilor judetene Brasov, Mures, Harghita si Covasna. Di
160) Consecintele primei conflagratii mondiale
(constituirea sua), constituirea de state independente (4 ; 37) si de mesajul presedintelui Wilson, prezentat la 8 ianuarie 1918 Congresului S.U.A, in care se cerea, dezvoltarea autonomiei popoarelor din Austro-Ungaria s
161) Tehnica operatiunilor de comert exterior
(constituirea sua), constituirea unui sistem de comunicatii adecvat.Afacerile internationale au inflorit in imperiu contribuind la imbunatatirea modului de viata, aceasta devenind model pentru cei din afara. Curand,
162) Evolutia gandirii manageriale
(constituirea sua), constituirea pentru prima data a stiintei managementului si imprimarea unei tente economice a acesteia. Recunoscand marea importanta a scolii clasice nu pot fi insa ignorate o serie de limite care
163) Rolul trezoreriei publice pe pietele financiare
(constituirea sua), constituirea unui tablou de bord minimal, pe baza caruia conducerea Trezoreriei de la toate nivelurile poate stabili masuri si actiuni menite sa asigure echilibrul bugetar. Evidenta informatiilor o
164) Evaluarea performantelor logistice
(constituirea sua), constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli si valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.
165) Persoana juridica
(constituirea sua), constituirea sa, este titular de drepturi subiective si obligatii civile. Insa definirea notiunii de persoana juridica ca un subiect colectiv de drept estre contoversata de catre unii cunoscatori i
166) Aparitia sociologiei ca stiinta
(constituirea sua), constituirea diferitelor cetati ale lumii elene si le face o tipologie, incercand sa inteleaga adevaratul lor spirit. El porneste,deci, de la descrierea realitatii sistemelor politice pe care le anali
167) Deviatii ale coloanei vertebrale
(constituirea sua), constituirea ei. Cand in mod voluntar un copil, care sta mult in banca stramb, capata o deformare, pozitia nu poate fi numita scolioza, ci deviatie prin tinuta. In aceasta nu se observa nici o defo
168) Politica financiara si politica fiscala
(constituirea sua), constituirea, repartizarea si optimizarea utilizarii fondurilor de resurse financiare necesare realizarii telurilor politicii social-culturale, economice etc. ale tarii in perioada data. Politica
169) Dreptul civil
(constituirea sua), constituirea statului si a puterilor publice si de raporturile dintre stat si particulari in general. Principalele lui subdiviziuni sunt: dreptul constitutional, dreptul administrativ, drept penal etc
170) Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice
(constituirea sua), constituirea si repartizarea de fonduri centralizate, implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice. Sistemul bugetar are asadar componente distincte, pentru care se poate utiliza si exp
171) Economia muncii
(constituirea sua), constituirea unei ramificatii separate a stiintei economice, teoria localizarii, teorie care isi propune o cercetare stiintifica riguroasa a aspectelor spatiale din economie. Din aceasta teorie se vor
172) Modalitatea de implicare a statului in activitatea comerciala
(constituirea sua), constituirea structurilor comerciale concordante cu optiunea fiecarui agent economic, a fiecarui comerciant in calitate de persoana fizica sau juridica. Specializarea activitatii comerciale se manifes
173) Cultura in vremea feudalismului timpuriu
(constituirea sua), constituirea ei, clasa feudala avea nevoie de dezvoltarea unei ideoAZlogii care sa sustina noua baza feuda
174) Istoria relatiilor internationale
(constituirea sua), constituirea de state independente; in ceea ce priveste popoarele din Austro-Ungaria, a fost prevazuta doar autonomia lor. In februarie 1918, presedintele Wilson a renuntat la aceasta teza, pronuntand
175) Decameronul romanesc de Victor Papilian
(constituirea sua), Constituirea pretinsului conclav narativ, alcatuit, vezi bine, din zece insi, este plasata asadar in crama lui Timoianu de la Odobesti si relieAZfat din nou pe fundalul unui eveniment neprielnic de la
176) Universul absurd
(constituirea sua), constituirea unui univers, chiar daca nu l realizeaza. Tendinta sa fireasca e sa devina, sa para cel putin, o totalitate, o unitate avand o ierarhie si o lege. De altfel, "incaperile", spatiile mai re
177) Cruciade - complexitatea desfasurarii evenimentelor
(constituirea sua), constituirea crestinatatii occidentale si a spiritualitatii sale. [5] Dupa cum se afirma in randurile anterioare, ceea ce a declansat prima cruciada, a fost predica despre o astfel de expeditie imp
178) Din istoricul presei aromanesti in Macedonia - rezumat
(constituirea sua), Constituirea, in 1879, a Societatii de Cultura Macedo-Romane, la Bucuresti, va impulsiona convergenta eforturilor in miscarea cultural-nationala, ce se proiecteaza din perspectiva constientizarii comu
179) Caracteristici ale limbajului poetic
(constituirea sua), constituirea textului, se apeleaza la imaginea artistica, la conventie si la fictiune;Sunt asimilate elemente din toate celelalte stiluri functionale;Structura sintactica a enunturilor este foarte div
180) ROMA - Istoria oficiala
(constituirea sua), constituirea unei adevarate nobilimi senatoriale ; senatul este pazitor al traditiei si autoritatea lui se manifesta in ceea ce priveste mentinerea cultului traditional , politia moravurilor , admin
181) Cultura universala si cultura nationala
(constituirea sua), constituirea celor culturale exista chiar un decalaj considerabil, mai cu seama la statele asa-zis tinere pentru care cultura nationala coincide cu momentul afirmarii culturale propriu-zise.
182) Teorii ale evolutionismului sociologic
(constituirea sua), constituirea unor organizatii voluntare in care ierarhiile sociale sunt constituite nu pe baza statului mostenit, ci a meritului, ceea ce de-abia in 1958 M. Joung va considera legitim prin formula
183) Tentativa de lovitura de stat din 20-23 ianuarie 1941
(constituirea sua), constituirea si controlul bazei politice. Putem accepta oricind ideea ca Ion Antonescu, perfect incadrat in coordonatele sentimentelor sale nationaliste, a gindit protejarea partidelor istorice, astfe
184) Instrumente ale politicii de mediu
(constituirea sua), constituirea Rezervatiei Biosferei Transfrontaliere Romano-Ucrainiene. - Proiectul "O Europa Mai Multa Natura" (OEMN) - o initiativa a WWF International prin Programul Carpato-Dunarean (DCP) care se
185) Relieful terestru
(constituirea sua), constituirea Pamantului ca planeta, sub efectul gravitatiei, care a actionat diferentiat asupra elementelor cu densitati diferite. Pornind de la centrul Pamantului spre suprafata (6370 km), aceste un
186) Libera circulatie a persoanelor si a serviciilor
(constituirea sua), constituirea capitalului societatilor, fara a aduce atingere aplicarii celorlalte dispozitii din Constitutie.
187) Situatia cardurilor in Romania
(constituirea sua), constituirea unei retele nationale de comercianti . Care este solutia ? Pur si simplu trecerea pe scara larga a emiterii cartilor de credit . La o astfel de carte banca are posibilitatea sa impuna pos
188) Diversiune sovietica in Romania
(constituirea sua), constituirea de societati mixte cu capital roman si strain. In Bucuresti s-a inceput construirea fabricii de motoare de avion - la intrarea pe magistrala Bucuresti-Pitesti - in parteneriat cu Rolls-
189) Marea problema a chestiunii rurale - problema sociala
(constituirea sua), constituirea marilor "domenii muncite in claca"; lupta sociala caracteristica a vremii fiind nu atat "servajul" taranimii cat acumularea latifundiara de sate, curbele statistice aratand cresterea asim
190) Abordarea sistemica a managementului
(constituirea sua), Constituirea stiintei managementului a fost insotita si de un proces de proliferare a managementului
191) Eminescu - Modele cosmologice si viziune poetica
(constituirea sua), constituirea idealului national si politic pe conceptia mesianica asupra rolului pe care-l are de indeplinit poetul. "Bardul" emines-cian este reincarnarea poetului profet al pasoptistilor si el ia ch
192) Managementul calitatii serviciilor
(constituirea sua), constituirea unei baze de actiune continua, prin adaptarea sistemului de management la noile nevoi, asteptari si cerinte ale clientilor. In sens strict al caracteristicilor de calitate unii specialist
193) Investitiile straine directe in Romania
(constituirea sua), constituirea unui portofoliu de proiecte de investitii prin incheierea de acorduri de colaborare cu intreprinderile romanesti. In domeniul diversificarii serviciilor de informare a investitorilor
194) Societatea anonima pe actiuni - Piata de capital
(constituirea sua), constituirea capitalului social, prin emisiunea de actiuni. Aceata presupune impartirea capitalului societatii in mai multe parti egale iar o astfel de parte alicota devine valoarea nominala a unei ac
195) Pregatirea negocierilor
(constituirea sua), constituirea echipei de negociere si numirea conducatorului acesteia, stabilirea locului si datei negocierii, culegerea si prelucrarea informatiilor necesare despre piata si partenerul de tratative; s
196) Drept procesual civil
(constituirea sua), constituirea completelor de judecata si legat de aceasta incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Firesc, cele mai multe norme din aceasta categorie se regasesc in Legea nr. 304/2004 pentru org
197) Britania si cucerirea anglo-saxona
(constituirea sua), constituirea unor regate barbare continuand in etape succesive. Astfel intr-o prima etapa, pana in anul 519, se constituie regatele: saxonilor de sud (Sussex) sub conducerea lui Aella si Cissa, ale
198) Orizont si stil
(constituirea sua), Constituirea unui stil, fenomen inscris pe portative adinci, se datoreste unor factori in cea mai mare parte inconAZstienti, cita vreme constatarea ca atare a unui stil e o afacere a constiintei. Prod
199) Urmarile Primului Razboi Mondial
(constituirea sua), constituirea Societatii Natiunilor cu scopul de a se asigura ca razboiul nu va izbucni din nou, se dorea promovarea pacii si colaborarea intre state. Initiativa infiintarii acestei organizatii a ap
200) Legislatia generala a pietei de capital
(constituirea sua), constituirea societatii sunt considerati fondatori.Art. 9. - (1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv
201) Criza de imagine a organizatiilor
(constituirea sua), constituirea organizatiei si evolueaza pe toata durata existentei acesteia. Imaginea se structureaza ca un complex informational bazat pe emiterea, receptionarea si evaluarea mesajelor organizatiei
202) Conflicte in sistemul european si modalitati de gestionare a crizelor
(constituirea sua), constituirea Ligii, in timp ce reprezentantii americani au venit la Paris "inarmati" numai cu o idee foarte vaga despre ceea ce avea sa fie Liga Natiunilor. Schema propusa de reprezentantii britanici
203) Model plan de afaceri fitnes
(constituirea sua), constituirea unei firme trebuie parcursi urmatorii pasi : a) acNionarii stabilesc statutul firmei, ceea ce duce la constituirea ei ; b) printr-o hotarare judecatoreasca se infiinteaza firma; c) reg
204) Banca Nationala a Romaniei
(constituirea sua), constituirea de depozite la Banca Nationala a Romaniei.
205) Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania
(constituirea sua), constituirea acestui tip de societate primeaza increderea reciproca dintre asociati. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociati: comanditati si c
206) Cartea ca lume interioara
(constituirea sua), constituirea filosofiei unitare, iar stagnarea la una dintre acestea este forma de individualizare, dar nu si de afirmare a individualitatii. Asa cum am vazut interactiunea cu cartea se realizeaza
207) De la geneza etnica la geneza statala
(constituirea sua), constituirea unei puternice aristocratii tribale (aristocratie militara, clericale si funciara), cunoscuta la geto-daci sub numele de TARABOSTES sau PILEATI si a unei numeroase categorii de oameni lib
208) Contactul cu Partidul Comunist Roman al lui Nicolae Ceausescu
(constituirea sua), constituirea Comitetului Antifascist al Tineretului Roman.In 1934, la Craiova s-a desfasurat un proces, in care erau judecati, printre altii, Gheorghe Gheorghiu-Dej si Chivu Stoica, acuzati de rebeliu
209) Ghid de completare a previziunilor fluxului de lichiditati - cash flow
(constituirea sua), constituirea unor stocuri mari pentru satisfacerea cererii sezoniere? Cand sunt platiti efectiv furnizorii? Pastrati corespondenta intre cifrele stocurilor lunare si cifra stocurilor din bilantul co
210) Arhivele Statului din Romania - 164 de ani de la infiintare
(constituirea sua), constituirea Arhivelor Statului din Tara Romaneasca la Bucuresti cu legislatia de rigoare, pentru ca la 1 ianuarie 1832 sa se infiinteze Arhivele Statului din Moldova, la Iasi. Dupa Unirea de la 1
211) Versiuni ale modelului cultural european
(constituirea sua), Constituirea unei comprehensiuni originare a individului in modelul cultural european, a format in aceasta cultura un sens al actiunii pentru implinirea unor conditii plenare a existentei. In acelasi
212) Personalitatea juridica a societatii comerciale
(constituirea sua), constituirea societatii, patrimoniul este format din bunurile aduse de asociati ca aport la capitalul social. Ulterior, pe parcursul activitatii societatea comerciala poate dobandi alte drepturi sau p
213) Consolidarea si dezvoltarea economiei romanesti dupa Marea Unire din 1918
(constituirea sua), Constituirea statului national unitar roman a marcat inceputul unei noi etape in evolutia economica a
214) Reproiectarea manageriala a societatii Axa QY Proxim pe baza centrelor de profit
(constituirea sua), constituirea unor echipe multidiciplinare de specialisti), managementul prin exceptii si tabloul de bord pentru rationalizarea sistemului informational si asigurarea unei informari rapide si relevan
215) Economie grile
(constituirea sua), constituirea sistemelor productive; b) aprovizionarea si desfacerea produselor; c) motivarea personalului; d) obtinerea si utilizarea veniturilor. 3) Economia intrepr
216) Aprovizionarea si pregatirea marfurilor
(constituirea sua), constituirea de sectoare de aprovizionare-depozitare pentru fiecare grupa principala de materiale - grupa materialelor chimice, grupa materialelor textile, grupa materialelor lemnoase etc. Fiecar
217) Argument societate
(constituirea sua), constituirea acestui tip de societate. Societatea pe actiuni este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimonial social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului sub
218) Istoria sociologiei romanesti grile rezolvate
(constituirea sua), constituirea culturii romane moderne 3 A+B+C+D+E 3) Sociologia romaneasca s-a afirmat ca: 1 stiinta a natiunii 4) Premergatorii sociologiei in tara noastra au fost: C) Spatarul Nicolae Milescu
219) Situatia actuala - reforma administratiei publice
(constituirea sua), constituirea regiunilor, dupa interesele comune", a declarat senatorul Seres Denes. PRM: Regionalizarea poate duce la dezmembrare Deputatul PRM Augustin Lucian Bolcas considera ca tendintele de reg
220) Evolutia statal-administrativa si a dreptului administrativ pe teritoriul romanesc
(constituirea sua), constituirea unor formatiuni politice si la modificari de ordin administrativ. Se trece de la comunitatile de obsti satesti la formatiuni politice, reunind un numar de obsti cu denumirea de "tari"
221) Fundamentele teoretice ale planului de afaceri
(constituirea sua), constituirea unei societati mixte, in caz de fuziune, divizare, etc. Planul de afaceri permite investitorilor de capital, bancilor, altor agenti economici sa cunoasca starea actuala si perspectivele i
222) Datoria vamala
(constituirea sua), constituirea unei garantii globale, care sa acopere doua sau mai multe operatiuni pentru care a aparut sau poate sa apara o datorie vamala. Atunci cand potrivit legislatiei vamale constituirea unei
223) Integrare economica Europeana
(constituirea sua), Constituirea de mari firme companii, corporatii de stat sau private care prin activitatea lor depasesc granitele nationale.5. Implicatiile IEI asupra tarilor participante la organizatiile integrationi
224) Active necorporale
(constituirea sua), constituirea unei noi activitati sau afaceri (costurile de constituire); (b) cheltuiala pentru specializari; (c) cheltuiala pentru publicitate sau / si pentru promovarea unui produs; si (d) chelt
225) Relansarea transportului
(constituirea sua), constituirea de poduri si variante de ocolire a aglomerarilor urbane pe traseele pan-europene de transport, in scopul cresterii mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor. c) Modificarea actual
226) Interoperabilitatea sistemelor de comunicatii si informatice CIS
(constituirea sua), constituirea aliantei militare, urmarindu-se sa se gaseasca acele elemente comune de gandire si actiune care sa duca la cresterea eficientei unui organism de o asemenea complexitate. In ult
227) Aspecte ale comunismului
(constituirea sua), constituirea, repartizarea si folosirea pe judete a resurselor pentru aprovizionarea populatiei cu carne, lapte, legume si fructe". Consumul de alimente era rationalizat in fiecare judet.Painea se vin
228) Politica de distributie
(constituirea sua), constituirea in anul 1996 a Comitetului Roman al Distributiei, organizatie afiliata la binecunoscuta asociatie AIDA* (cu sediul la Bruxelles) si care reuneste numerosi specialisti romani interesati de
229) Finantele firmei
(constituirea sua), constituirea si sporirea capitalului social), fie prin renuntarea integrala sau partiala la remunerarea ce li s-ar fi cuvenit sub forma de dividende, respectiv prin autofinantare. Capitalurile propri
230) Fiscalitate - Impozit pe salarii
(constituirea sua), constituirea fondului pentru pensia suplimentara;Contributia angajatului pentru constituirea fondului pentru ajutorul de somaj;Contributia angajatului pentru constituirea fondului pentru asigurarile s
231) Marketing international
(constituirea sua), constituirea de societati mixte sau apelarea la licente, ofera firmei un control mai mare asupra intrarilor si a serviciilor, contribuind la micsorarea incertitudinii. Firmele recurg la internationali
232) Societatea comerciala - notiune, forme, modalitati de constituire
(constituirea sua), constituirea persoanei juridice. De asemenea, reglementarea noua cu privire la asociatii si fundatii (reglementare care abroga dispozitiile in materie cuprinse in Legea nr. 21/1924), stabileste si dre
233) Finante publice
(constituirea sua), constituirea unor fonduri banesti aflate la dispozitia autoritatilor publice. Relatiile financiare sau, pe scurt, finantele, reprezinta o categorie economica obiectiv necesara, determinata de existent
234) Teoria regiunilor de securitate
(constituirea sua), constituirea unui sistem international a facut obiectul de analiza a o serie de teoreticieni realisti de marca. In cele ce urmeaza voi expune doar cateva dintre aceste abordari urmand ca ulterior sa c
235) De la regimul oligarhic al Conventiei la democratia formala a Statutului
(constituirea sua), constituirea -- intr-un termen scurt -- a Adunarii elective care desemna un alt sef al statului 2.
236) Capitulatiile si problema printului strain 1866-1878
(constituirea sua), constituirea unui cabinet fara personalitati si ambitii/ N. Kretzulescu), incetinirea ritmului reformelor. Chiar domnitorul incepe a-si pierde suflul, in noiembrie si decembrie anuntand atat pe Napole
237) Metodologia de elaborare a strategiilor
(constituirea sua), constituirea si comportamentul economic, comercial, managerial al firmei si, pe de alta parte, firma este tratata ca sistem ce influenteaza semnificativ mediul ambiant, imprimandu-i frecvent notabile
238) Management financiar contabil
(constituirea sua), constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz
239) Societatea in nume colectiv
(constituirea sua), constituirea oricarei societati comerciale. Intrucat aceste formalitati au fost examinate, ne limitam la reamintirea lor. O prima formalitate o reprezinta intocmirea contractului de societate, adic
240) Anthony Giddens - ce este sociologia
(constituirea sua), constituirea gandirii sociologice un rol important la avut autorul francez "Auguste Comte" , cel care a inventat cuvantul SOCILOGIE, el a folosit de fapt "fizica sociala". Credea ca poate cunoste soci
241) Camarila - centru de putere in stat
(constituirea sua), Constituirea unui nucleu de elite administrative, precum si adoptarea nationalismului de factura traditionala impingeau guvernarea lui Mussolini catre Dreapta.
242) Parcurile nationale din Romania
(constituirea sua), constituirea de alte arii protejate mari - parcuri nationale (Apuseni, Calimani, Ceahlau, Bucegi, Piatra Craiului, Cozia, Valea Cernei, Cheile Bicazului, Rodna) dar care nu s-au concretizat, si de ase
243) Olanda
(constituirea sua), constituirea unor puternice centre industriale
244) Transport si constructii de locuinte - Relansarea transportului
(constituirea sua), constituirea de poduri si variante de ocolire a aglomerarilor urbane pe traseele pan-europene de transport, in scopul cresterii mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor. c) Modificarea actual
245) Management comparat
(constituirea sua), constituirea rezervei de cadre de conducere generaliste, cu o bogata experienta si larga perspectiva; c) dezvoltarea relatiilor de prietenie in cadrul intreprinderii, consolidarea grupurilor de
246) Calculul impozitului de profit in cadrul societatii Flash
(constituirea sua), constituirea societatii. Capitalul social este impartit in mod egal intre cei doi asociati (fiecare detinand cate 50% din partile sociale), care vor contribui in aceeasi proportie la beneficiile si pi
247) Tipuri de societati comerciale
(constituirea sua), constituirea societatii, un minim de capital social - de asemenea nu este fixat numarul minim de asociati. b) societatea in comandita simpla - ale carei obligatii sociale sunt garantate cu pa
248) Potential uman
(constituirea sua), constituirea unei echipe care sa prefigureze un sistem informational modern reorganizarea sistemului informational corelata cu elaborarea unui program concret de informatizare ierarhizarea informatii
249) Management general
(constituirea sua), constituirea , functionarea, dezvoltarea, fuzionarea societatiilor comerciale, numita si "Legea societatilor comerciale" care reglementeaza cinci forme legale pentru persoanele juridice ce desfasoara
250) Consiliul judetean
(constituirea sua), constituirea comisiilor judetene sunt supuse acelorasi conditii ca cele cerute de lege in cazul consiliilor locale. Functionarea consiliului judetean ales se face pe baza mandatului acordat de aleg
251) 8D - metoda de analiza
(constituirea sua), constituirea echipei. 8D incepe cu identificarea liderului echipei. In general acesta este responsabilul produsului in care a aparut problema. Echipa va contine maxim 5 persoane. Membrii ei trebuie s
252) Organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
(constituirea sua), constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;
253) Egiptul faraonic
(constituirea sua), constituirea tuturor civilizatiilor din vecinatatea sa. Forta si superioritatea indiscutabila a civilizatiei egiptene, ca si coeziunea, maretia si stralucirea ei, au facut ca o seama din valorile sale
254) Coordonatele activitatii de standardizare la nivel international si regional
(constituirea sua), constituirea sa, avea 25 membrii. In prezent cuprinde organismele de standardizare din 110 tari, reprezentand circa 90% din totalul comertului international. ISO are legaturi cu peste 500 organizat
255) Societatile comerciale - tipuri de societati
(constituirea sua), Constituirea societatii in nume colectiv - SNC SNC se constituie prin contract de societate incheiat in forma autentica. Contractul trebuie sa cuprinda: 1. Numele, prenumele, domiciliul si cetaten
256) Societatea pe actiuni
(constituirea sua), Constituirea simultana - consta in redactarea si semnarea contractului si a statutului in forma autentica; subscrierea integrala si varsarea in proportie de cel putin 30% a capitalului social de catre
257) Test de autoevaluare
(constituirea sua), constituirea si distribuirea fondurilor publice de resurse financiare in scopul satisfacerii nevoilor generale ale natiunii;
258) Management comparat - evolutie, necesitate si metodologie
(constituirea sua), constituirea unei piate comune cu liber schimb (ex. EU, NAFTA).
259) Esantionarea
(constituirea sua), constituirea unui esantion reprezentativ este selectia aleatoare (randomizarea). Nu este mereu cazul sa esantionam (ex : mergem la un centru de plasament si testam o trasatura de personalitate).In teh
260) Vechi inscrieri in scrieri - teritoriu si arhitectura
(constituirea sua), constituirea unui aparat conceptual autonom permitind conceperea si realizarea de spatii noi si neavenite". In aceast registru sint incluse trei categorii de texte: tratatele de arhitectura, utopii
261) Uniunea economica si monetara
(constituirea sua), constituirea acestuia. Spre deosebire de mecanismul ratei de schimb, ECU a inclus toate statele comunitare care erau membre ale Sistemului Monetar European. Initial, paritatea ECU-Dolar american
262) Abcesul cald
(constituirea sua), constituirea unei colectii purulent-cazeoase care, dupa ce erodeaza periostul, fuzeaza pe calea interstitiilor tisulare cu fistulizarea spontana in organele vecine sau la exterior (in regiunea laterot
263) Managementul financiar
(constituirea sua), Constituirea si utilizarea eficienta a fondurilor intr-o societate comerciala implica existenta unui obiectiv maAZnagerial, care poate fi formulat pe scurt in felul urm 747j92h 59;tor: maxima-lizarea
264) Spre e-guvernare
(constituirea sua), Constituirea raportului direct permite administratiei publice cunoasterea in timp real a schimbarilor exigentelor si a nivelului de asteptare al cetatenilor, iar acestora sa-si mareasca increderea in
265) Serviciul de administratie publica locala
(constituirea sua), constituirea prin dispozitia primarului a comisiei de selectionare a documentelor ce urmeaza a fi predate la arhiva; - intocmeste nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de pastrare a docume
266) Metodologia Cercetarii Stiintifice Economice
(constituirea sua), constituirea echipei de cercetare nu se tine seama de experienta anterioara a membrilor acesteia. 10. In activitatea de cercetare stiintifica, economistii nu comit erori. 11. Stiinta economica man
267) Principatele romane la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului al XIX-lea
(constituirea sua), constituirea unei delegatii care se deplaseaza la Petersburg, la curtea tarinei Ecaterina a Il-a. in primavara anului 1770, primiti mai intai de ministrul de externe rus, contele Panin, apoi de tarina
268) Arsurile
(constituirea sua), constituirea socului.Daca este vorba de arsuri grave, primele ingrijiri trebuie acordate la locul accidentului si au caracter de urgenta. Primul lucru care se face este scoaterea victimei din focar
269) Lumea basmului - povestea lui Harap-Alb
(constituirea sua), constituirea unei lumi care actioneaza dupa principii diferite de cele reale. O categorie a fantasticului este fabulosul, care prezinta personaje sau fapte imaginare, de domeniul incredibilului. Fa
270) Grupurile sociale
(constituirea sua), constituirea sau schimbarea caracterului acestuia. Unii sociologi considera ca sunt suficiente doua persoane pentru a forma un grup. Altii, pornind de la expresia din Roma antica "Tres faciunt collegi
271) Malul Siretului
(constituirea sua), constituirea unui limbaj poetic de factura metaforica.
272) Contractul de renta viagera
(constituirea sua), Constituirea rentei viagere in favoarea mai multor persoane: daca nu s-a convenit altfel, obligatia de plata a rentei viagere este indivizibila in privinta credirentierilor. Plata ratelor. In lips
273) Piata de capital - componenta a pietei financiare
(constituirea sua), constituirea sau marirea capitalului social al unei societati). Aceasta piata asigura intalnirea intre cererea si oferta de titluri, facand posibila finantarea activitatii agentilor economici). Reprez
274) Adolescenta
(constituirea sua), constituirea senzatiei de teama si anxietate sunt situatiile de frustratie a dorintelor a aspiratiilor si a intereselor.
275) Introducere in psihologia varstelor
(constituirea sua), constituirea ei fiind posibila printre altele datorita acumularilor de cunostinte in psihologia generala si in unele ramuri ce vizau studiul omului in anumite perioade de varstra. Dintre aceste ram
276) Acord individual de asociere
(constituirea sua), constituirea Asociatiei de proprietari B-dul Independentei nr. 11 bl. D1 sc. B , recunoaste acordul de asociere generala si statutul acesteia, asumandu-si drepturile si obligatiile ce decurg din acest
277) Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului
(constituirea sua), constituirea si functionarea unei structuri sportive; c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului aproba: participarea reprezentativelor nationale la campionatele
278) Furunculul
(constituirea sua), constituirea unei cicatrici cheloide inestetice. - semne regionale (inconstante): limfangita reticulara, limfadenita; - semne generale: cele intalnite in cazul infectiilor mai severe. Diagnostic di
279) Ilustreaza conceptul operational curent literar, prin referire la romantism sau la simbolismul romanesc
(constituirea sua), Constituirea unui curent literar este un fenomen complex, in cadrul caruia se infrunta orientari artistice noi cu directii vechi, cele dintai impunandu-se treptat. Curentele literare se deosebesc d
280) Naratiune
(constituirea sua), constituirea unei stiinte a N., naratologia. Cateva idei si precizari terminologice, in general constante, faciliteaza stabilirea unui domeniu comun de cercetare. Mai intai, distinctia intre povestire
281) Vaslui - Iasi - Baiceni - Botosani
(constituirea sua), constituirea statului feudal Moldova, pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Prima mentiune documentara despre Iasi nu apare, insa, in acest secol, ci abia la 6 octombrie 1408, in privilegiul comerci
282) Orasul Sibiu
(constituirea sua), constituirea societatii cuturale "Asociatiunea transilvana pentru literatura romana si cultura poporului roman " , ASTRA ,cu sediul central in Sibiu si cu ramificatii in toate localitatile romanes
283) Actul constitutiv al societati
(constituirea sua), constituirea capitalului se stabileste astfel:domnul/doamna ..........., ........ parti sociale, deci un procent de ....% din capitalul social; domnul/doamna ..........., ........ parti sociale, deci
284) Fisa postului consilier superior
(constituirea sua), constituirea portofoliului de proiecte/scheme de finantare, precum si la elaborarea manualelor de proceduri;Contribuie la elaborarea "Ghidului solicitantului" pentru operatiunile POS CCE Axa 1;
285) Despre Franta
(constituirea sua), constituirea celui de-al doilea mare imp. colonial al lumii (Africa septentrionala, ecuatoriala, occidentala, Indochina, Oceania, etc.). Impreuna cu Rusia si Marea Britanie pune bazele Tripei Al
286) Grila economie
(constituirea sua), constituirea fondurilor publice; 2) repartizarea fondurilor pe beneficiari; 3) distribuirea fondurilor publice agentilor privati; 4) constituirea fondurilor in economie; 5) eficienta cu care sunt util
287) Viata politica in Romania 1878-1914
(constituirea sua), constituirea Casei Rurale. Dupa 1890, partidul si-a consolidat prestigiul o data cu conturarea la conducerea sa a unei grupari de oameni politici tineri in frunte cu Ion I.C. Bratianu. Aceasta s-a
288) Act constitutiv al societatii cu raspundere limitata
(constituirea sua), constituirea capitalului social. Capitalul social va fi de .... lei (minim 2.000.000 lei) si este integral varsat de asociati la data constituirii societatii. Art.10- Capitalul social subscris si vars
289) Doctrine urbane
(constituirea sua), Constituirea unei definitii: Un sistem: -aglomerarea de parti sau interese caracterizate prin covarianta - Interese: pot fi tot niste parti - Poate sa priveasca oiectul ( existenta amteriala cat s
290) Structura si functiile familiei
(constituirea sua), constituirea si protectia familiei ca: interzicerea incestului, casatoria exogama, monogamia, obligativitatea de protectie a minorilor. In concluzie, familia este un nucleu social elementar intemeiat
291) Fundamentele pedagogiei
(constituirea sua), constituirea unui corpus unitar de concepte si teorii. Astfel, pedagogia apare ca stiinta pozitiva care are in vedere realul concret, fenomenele observabile si cauzele explicabile. In acelasi timp,
292) Atestat contabilitatea materialelor consumabile
(constituirea sua), Constituirea de stocuri trebuie sa asigure desfasurarea ritmica a procesului de productie si desfacere. Dimensionarea optima si accelerarea vitezei lor de rotatie influenteaza volumul resurselor banes
293) Piata monetara - echilibrul monetar
(constituirea sua), constituirea capitalului propriu, crearea depozitelor celorlalte b[nci ]i ale statului, emisiunea de bancnote ]i de moned[ metalic[ ].a. Operaiunile active faciliteaz[ utilizarea de c[tre Banca Na
294) Fluxurile internationale
(constituirea sua), constituirea ]i folosirea rezervelor valutare etc. In scopul asigur[rii comparabilit[ii internaionale s-a impus cerina uniformiz[rtii posturilor din B.P.E. @n concordan[ cu cerinele F.M.I., astfel :1
295) Evaziunea fiscala
(constituirea sua), constituirea de fonduri de amortizare sau de rezerva intr-un cuantum mai mare decat cel ce se justifica din punct de vedere economic, micsorand astfel venitul impozabil.
296) Catalizatorii
(constituirea sua), constituirea sistemului cardiovascular. Aceasta boala e mostenita de copii de la parintii care au gena cistein β sintaza. Boala se manifesta doar cand e mostenita de copil de la ambii parinti, ca
297) Intreprinderi
(constituirea sua), constituirea intreprinderii cat si functionarea si dezvoltarea acestora, prin acte normative specifice. Sunt reglementate salariile, investitiile de capital strain, preturile si tarifele, creditar
298) Procedura fiscala
(constituirea sua), constituirea veniturilor publice. Astfel, sumele datorate bugetelor publice sunt cuprinse distinct in bugete proprii de venituri si chetuieli ale persoanelor juridice, pe total an si trimestre, pentr
299) Comportamentul managerilor americani
(constituirea sua), constituirea increderii in interesantii relevanti. O companie cu reputatie de star, cum se exprima americanii, respectiv o firma buna la car
300) Organizarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
(constituirea sua), constituirea asociatiei /fundatiei.Reglementarea actuala are ca scop crearea cadrului pentru: a)exercitarea dreptului la libera asociere constituirea (precum si functionarea) asociatiilor este aplicar
301) Psihologia cognitiva
(constituirea sua), Constituirea stiintelor cognitive. tiintele cognitive sint rezultatul realizarilor din domeniul logicii, matematicii, ciberneticii, teoria informatiei si s-au nascut din necesitatea practica a imbunat
302) Psihosociologia grupurilor umane
(constituirea sua), constituirea psihosociologiei grupurilor intrucat au studiat si au dat o interpretare specifica unor probleme legate de: structurile si procesele de grup si implicatiile lor psihosociale, factorii car
303) Introducere in psihologia varstelor
(constituirea sua), constituirea ei fiind posibila printre altele datorita acumularilor de cunostinte in psihologia generala si in unele ramuri ce vizau studiul omului in anumite perioade de varstra. Dintre aceste ram
304) Riscul in activitatea de creditare
(constituirea sua), constituirea si administrarea portofoliului de credite si, in fine proceduri si parametri detaliati de creditare, specifici fiecarui tip de credite - normele de creditare. Partea intai are menire
305) Analiza stocurilor
(constituirea sua), constituirea unui stoc de siguranta α de 4.160.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 9.300.000 lei, stoc care va acoperi cererea curenta si fluctuatiile acesteia in 95% din caz
306) Pactul de la Varsovia sau Tratatul de prietenie,cooperare si asistenta mutuala
(constituirea sua), Constituirea Consiliului Europei: Dincolo de divergente a ceea ce trebuie sa fie aceasta organizatie satisface o mare parte a opinii publice care vede in acesta instrumentul prin care se vor crea si s
307) Procedura penala
(constituirea sua), constituirea persoanei vatamate ca parte civila etc.);faptele juridice modificatoare modifica drepturile si obligatiile participantilor la procesul penal (spre exemplu, persoana vatamata, ascultata in
308) Proprietate intelectuala
(constituirea sua), constituirea Organizatiei Mondiale de Comert anexa 1 Trips - care prevede ca expresia de A© proprietate intelectuala A>> desemneaza dreptul de autor si drepturi conexe, marcile de fabrica sau
309) Eminescu - modele cosmologice si viziune poetica
(constituirea sua), constituirea idealului national si politic pe conceptia mesianica asupra rolului pe care-l are de indeplinit poetul. "Bardul" emines-cian este reincarnarea poetului profet al pasoptistilor si el ia ch
310) Parlamentul Romaniei
(constituirea sua), Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si altor varsaminte, prelevate de lapersoanele juridice si fizice. Art.5. - Impozitele, taxele, contributiile
311) Cererea si oferta de capital
(constituirea sua), constituirea si majorarea fondurilor financiare ale diverselor organisme si institutii financiar-bancare nationale si internationale Cerere conjuncturala - efect al insuficientei sau indisponibilitat
312) Riscul in creditare
(constituirea sua), constituirea si administrarea portofoliului de credite si, in fine proceduri si parametri detaliati de creditare, specifici fiecarui tip de credite - normele de creditare. Partea intai are menire
313) Aplicatiile in psihosociologia grupurilor umane
(constituirea sua), constituirea psihosociologiei grupurilor intrucat au studiat si au dat o interpretare specifica unor probleme legate de: structurile si procesele de grup si implicatiile lor psihosociale, factorii car
314) Organizarea si functionarea fundatiilor si asociatiilor
(constituirea sua), constituirea asociatiei /fundatiei. Reglementarea actuala are ca scop crearea cadrului pentru: a)exercitarea dreptului la libera asociere constituirea (precum si functionarea) asociatiilor este aplic
315) Marketingul american
(constituirea sua), constituirea increderii in interesantii relevanti. O companie cu reputatie de star, cum se exprima americanii, respectiv o firma buna la care sa lucrezi este Digital Equipment Corporation (DEC). Cand
316) Politica de preturi in Republica Moldova
(constituirea sua), constituirea unei economii dezvoltate. Principalul rol, in realizarea acestui deziderat si in asigurarea unei cresteri economice stabile, ii revine sistemului fiscal, fiindca, anume, nivelul acumulari
317) Sistemul bancar - domeniu specific de exercitare a managementului bancar
(constituirea sua), constituirea acesteia ca unitate de decizie, printr-o abordare sistemica a elementelor componente, definite prin variabilele functionale si relationale in cadrul unei structuri apte sa asigure act
318) Introducere in psihologia varstelor
(constituirea sua), constituirea ei fiind posibila printre altele datorita acumularilor de cunostinte in psihologia generala si in unele ramuri ce vizau studiul omului in anumite perioade de varstra. Dintre aceste ram
319) Piata bursiera, componenta a pietei de capital
(constituirea sua), constituirea "Companiei Indiilor Orientale", care avea nevoie de capitaluri mari necesare realizariirealizarii expeditiilorexpeditiilor sale coloniale. Un punct de reper important ilil reprezintare
320) Evaziunea fiscala in Romania si cai de prevenire
(constituirea sua), constituirea fondurilor generale ale societatii. In literatura de specialitate se specifica si o alta caracteristica a impozitului, si anume, ca este o prelevare fara contraprestatie sau fara vreun e
321) Prezentarea generala a societatii Arpechim
(constituirea sua), Constituirea societatii a avut un efect benefic asupra balantei comerciale, in 2002 realizandu-se o reducere a importurilor de titei cu peste 100 de milioane de lei. Sucursala "Arpechim" Pitesti is
322) Evaziunea fiscala in Romania
(constituirea sua), constituirea fondurilor generale ale societatii. In literatura de specialitate se specifica si o alta caracteristica a impozitului, si anume, ca este o prelevare fara contraprestatie sau fara vreun e
323) Functionarul comunitar roman
(constituirea sua), constituirea propiului personal. Caci de ei depinde cum va demara mai departe procesul de reformare a administrarii publice, a politicii sale. Este un element nou, pentru ca pina in prezent nu se scot
324) Descrierea pietelor de capital
(constituirea sua), constituirea temporara a societatii pe actiuni care functiona pe durata unei activitati. Acel centru se va stabili in Flandra, mai precis la Anvers. In ipoteza maximizarii utilitatii consumului pr
325) Societatile comerciale
(constituirea sua), constituirea societatii comerciale. Din punct de vedere contabil, capitalul social este evidentiat in pasivul bilantului, reprezentind fondurile asociatilor. Din punct de vedere juridic, acesta repre
326) Formele societatilor comerciale
(constituirea sua), constituirea societatilor comerciale. Astfel, legea 31/90 republicata in 1999 a mentionat substituirea contractului de societate si a statutului societatilor cu actul de infiintare. Actul de infiinta
327) Societatea nelegal constituita
(constituirea sua), constituirea societatilor comerciale, asociatii pot avea in vedere dezvoltarea societatii in teritoriu, prin crearea de sucursale si filiale, care sa desfasoare aceiasi activitate comerciala ca si soc
328) Septicemiile
(constituirea sua), constituirea unui focar primar = locul, situat deseori in vecinatatea portii de intrare, unde agentul patogen a reusit sa reziste mijloacelor de aparare ale organismului, s-a multiplicat si de unde a
329) Metodologia de elaborare a bilantului contabil
(constituirea sua), constituirea si cresterea capitalului social;Alte creante: sunt creante generate de relatiile unitatii cu propriul personal, cu organismele de asigurari si protectie sociala, cu bugetul statului si al
330) Ajutor pentru programul Server CEC
(constituirea sua), constituirea de noi surse de finantare aflate la dispozitia statului (CEC avand ca principal actionar statul) sau prin plasamente avantajoase in alte banci. Realizarea acestei functii este determinata
331) Finante publice
(constituirea sua), Constituirea resurselor financiare publice se realizeaza pe seama prelevarilor bugetare de la contribuabili, din mai multe surse: impozite, taxe, contributii pentru asigurari sociale, contributii pent
332) Conceptul de trezorerie
(constituirea sua), constituirea si utilizarea fondurilor publice sau un control fiscal si financiar preventiv; gestionarea datoriei publice inclisiv s ei; efectuarea plasamentelor financiare; atragerea disponibilitatilo
333) Trezoreria publica
(constituirea sua), constituirea si utilizarea fondurilor publice sub un control fiscal si financiar preventiv, se gestioneaza datoria publica inclusiv serviciul ei, se efectueaza plasamente financiare, se atrag disponib
334) Infiintarea trezoreriei publice
(constituirea sua), constituirea resurselor si uramarirea alocarilor. Premizele care au dus la constituirea unui cadru favorabil de infiintare a TP au fost urmatoarele:Modificarea cadrului organizatoric si functional
335) Mecanismul investitiilor realizate cu capital strain in Romania
(constituirea sua), constituirea si functionarea catorva firme mixte in Romania dupa 1972, dar si la investitiile semnificative realizate cu imprumuturi acordate de BIRD intre 1972-1983, in industria energetica, metalurg
336) Evaziune fiscala
(constituirea sua), constituirea de fonduri de amortizare sau de rezerva intr-un cuantum mai mare decat cel ce se justifica din punct de vedere economic, micsorand astfel venitul impozabil Evaziunea fiscala frauduloas
337) Managementul proiectelor - prevenire si interventie in situatii de urgenta
(constituirea sua), constituirea in cadrul Centrului de comanda al Unitatii Speciale de Aviatie Iasi a elementului de comanda si control a modulului elicoptere; - utilizarea facilitatilor oferite de Centrul de comanda
338) Evolutia si dezvoltarea achizitiilor
(constituirea sua), constituirea de stocuri suplimentare in perioadele de scadere a preturilor (in masura posibilitatilor financiare). Desi au fost afectate, aceste orgaAZnizatii au fost de cele mai multe ori capabile sa
339) Competente si responsbailitati in procesul bugetar
(constituirea sua), constituirea si utilizarea fondurilor banesti necesare ocrotirii pensionarilor, salariatilor, mamelor cu copii mici in ingrijire, anumitor categorii de refugiati si membrilor familiilor lor. Proces
340) Asigurari private in cadrul sistemului economic
(constituirea sua), constituirea, pe principiul mutualitatii, de catre un asigurator, a unui fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri si indemnizarea celor care s
341) Carcaterizarea stiintei economice contemporane
(constituirea sua), constituirea lor ca domenii specializate, de sine statatoare, cu obiect, metoda si limbaje separate, proprii. Procesul opus, de integrare, bazat pe interconexiunile dintre stiinte, consta in imprumuta
342) Logopedie
(constituirea sua), constituirea structurilor limbajului; 9) optimizarea activitatii logopedice atat in ce priveste terapia cat si prevenirea tulburarilor de limbaj; 10) depistarea precoce a copiilor cu deficiente de
343) Realizarea sistemelor informatice pentru management
(constituirea sua), constituirea unei baze de date unice in care informatia este culeasa o singura data si utilizata de toate aplicatiile informatice dezvoltate. Asigurarea independentei structurii sistemului informat
344) Procurorul
(constituirea sua), constituirea de parte civila. In asemenea cazuri, chiar daca este sesizata cu o actiune civila, instanta nu are dreptul sa o solutioneze. Asa procedeaza instanta de pilda, cand pronunta achitarea
345) Nationalismul
(constituirea sua), constituirea unui sentiment larg impartasit: oamenii se asociaza pe baza unor legaturi naturale. Conotatia politica a conceptului de natiune este intalnita relativ tarziu, sec XVIII-XIX, si este o cre
346) Comunicarea economica
(constituirea sua), Constituirea unui capital de simpatie pentru poate fi benefica deoarece genereaza o gandire(atitudine) pozitiva a publicurilor(). Nota: In situatii de criza poate iesi mai bine din impas deoarece s
347) Introducere in antropologie culturala europeana
(constituirea sua), constituirea unor ramuri specializate ale antropologiei culturale, a diferitelor scoli antropologice. Din aceasta perspectiva epistemologica, antropologia culturala ar avea rolul unei prezentari in re
348) Obligatiile cenzorilor
(constituirea sua), constituirea societati, adica aporturile asociatiei, modalitatile de formare a capitalului social, numarul asociatilor. Se poate face prin: a. aporturi noi de capital art 210- se poate mari prin em
349) De la antropogeneza la etnogeneza
(constituirea sua), constituirea asezarilor stabile (sate) si pentru no noua organizare familiala si sociala. Cultura cerealelor si domesticirea animalelor. Din cele peste 100000 de specii de animale doar circa 50 au
350) Mecanisme psihice de procesare primara a informatiilor
(constituirea sua), constituirea unor cai specifice de conducere a excitatiei si a unor zone de proiectie specializate in analiza si sinteza semnalelor. Rezulta ca sensibilitatea si miscarea realizeaza o corelare str
351) Imobilizarile corporale - sursa capacitatii
(constituirea sua), constituirea de provizioane pentru depreciere pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent de durata de utilizare a acelei imobilizari. Valoarea care trebuie inscrisa in si
352) Introducere in studiul politologiei
(constituirea sua), constituirea ei intr-o stiinta de sine statatoare.
353) Tratamente contabile
(constituirea sua), constituirea unui provizion corespunzator. Costul de demontare si mutare va fi inregistrat in contul de profit si pierdere de-a lungul vietii mijlocului fix, prin includerea in cheltuiala anuala cu am
354) Sindromul cavitar
(constituirea sua), constituirea de aderente intre acesta si pleura viscerala → desfiintarea cavitatii pleurale in zona respectiva pe suprafete mai mari si mai mici, iar in timp, odata cu fibrozarea, apar semne de r
355) Bursa de valori
(constituirea sua), constituirea cap real).Prin tranzactiile la care sunt supuse aceste efecte financiare in timp, valoarea cap fictiv se autonomizeaeza de cea a cap real.Cele 2 forme de cap pot avea chiar evolutii difer
356) Efectele contractului de donatie
(constituirea sua), constituirea dreptului opereaza prin efectul realizarii acordului de vointa(art 971 C.civ)in forma prevazuta de lege(forma autentica sau forma actului juridic care real
357) Istoria medievala a romanilor - secolele VIII-XVI
(constituirea sua), Constituirea primelor forme de organizare prestatala, "tari", cnezate, voievodate, proces care se desfasoara in continuarea etnogenezei, a facut ca romanii sa intre in atentia acelora care consemnau
358) Contractul de societate civila
(constituirea sua), constituirea fondului comun prin aducerea unui aport social Participarea, fie si inegala, a tuturor partilor la constituirea fondului comun prin aducerea unui aport social. In lipsa aportului social
359) Tranzitia la economia de piata in Romania
(constituirea sua), constituirea unei organizatii europene cu caracter ec. si politic. Dupa cel de-al 2-lea Razboi Mondial aceasta idee a fost reluata de catre primul ministru al Marii Britanii, Churts, in 1943, la Zuri
360) Programa scolara - auditia muzicii secolului XX-XXI
(constituirea sua), constituirea fondului cultural comun al societatii 2. Gandirea critica si autonoma dobandita prin receptarea si interpretarea creatiilor muzicale 3. Atitudinea reflexiva asupra valorii muzicii in
361) Teoria uniunii vamale
(constituirea sua), constituirea unei uniuni vamale la nivelul economiei fiecarui stat membru si la nivelul grupului de state aderente in planul comertului exterior si al bunastarii economice. Ea studiaza de asemenea
362) Organizarea in spatiu a productiei intreprinderii
(constituirea sua), constituirea in cadrul verigii de productie a unor grupe de locuri de munca omogene sub raport tehnologic. La fiecare grupa de locuri de munca se executa una sau cateva operatii la mai multe feluri pr
363) Sisteme de organizare a productiei intreprinderii
(constituirea sua), constituirea unor sisteme integrate de abordare conceptuala si metodologica a organizarii activitatilor economice, cu procedee specifice de operationalizare in practica intreprinderilor. Sist
364) Istoricul constructiei europene
(constituirea sua), constituirea a ceea ce azi numim Uniunea Europeana il reprezinta propunerea pentru constituirea unei Comunitati Eur
365) David Hubbel
(constituirea sua), constituirea caracterului extins si structurat al perceptelor noastre. Noe considera deasemenea ca, nu exista nici un isomofism intre nivelul fenomenal si nivelul neuronal (Pessoa et al., 19XX).Dar Hu
366) Activitatea notariala
(constituirea sua), constituirea birourilor notariale in conformitate stricta cu legea, precum si respectarea tuturor normelor de competenta statornicite de reglementarile in vigoare. Respectarea formelor procedurale est
367) Controlul judecatoresc asupra administratiei publice
(constituirea sua), constituirea serviciilor de contencios si juridic atat in cadrul autoritatilor publice cat si in sectorul public si privat al economiei.
368) Paradoxele logice
(constituirea sua), constituirea unor teorii in care paradoxele date sa fie evitate) s-a facut prin diferite procedee care toate au la baza un principiu de ierarhizare a abstractiilor. Sunt cunoscute in special metodele
369) Evolutia gandirii manageriale
(constituirea sua), constituirea pentru prima data a stiintei managementului si imprimarea unei tente economice a acesteia. Recunoscand marea importanta a scolii clasice nu pot fi insa ignorate o serie de limite care
370) Aspecte ale Bisericii Ortodoxe
(constituirea sua), constituirea acelei unio Trium Natiorum) fenomenul e unul cat se poate de firescin privinta magiarizarii "elitei" politice romanesti. Nici acesta data nu e una de incheiere a procesului mai sus mentio
371) Societatea in comandita simpla
(constituirea sua), constituirea societatii. Acesta e obligat sa verse aportul subscris la constituirea societatii, neindeplinirea obligatiei facand sa curga dobanzi
372) Societatea cu raspundere limitata - SRL
(constituirea sua), Constituirea societati cu raspundere limitata - SRL SRL se constituie prin contract si statut in caz
373) Autonomia locala si reglementarea ei in constitutiile tarilor Uniunii Europene
(constituirea sua), constituirea in Comunitati autonome. In art.2 se recunoaste si garanteaza dreptul de autonomie a nationalitatilor si a natiunilor care o compun si solidaritatea dintre ele. In Portugalia este regle
374) Problema dezvoltarii transporturilor speciale
(constituirea sua), constituirea Uniunii Telegrafice Internationale la conferinta din 1865 care au avut loc la Paris intre 17 martie si 17 mai.
375) Estetica arhitecturii egiptene
(constituirea sua), constituirea statului despotic, sub impulsul credintei privind viata de dincolo de mormant, programul funerar devenind programul domiunant al arhitecturii
376) Grupul de invatare si comunicarea elev-elev
(constituirea sua), constituirea grupurilor: dupa tipul sarcinii sau dupa tipul relatiilor pe care doresc sa le dezvolt la elevi?! -Organizarea: cum poi repartiza sarcinile?! -Economia de timp: cum voi gestiona timpul
377) Merceologie
(constituirea sua), constituirea unor laboratoare moderne de analiza senzoriala care ofera astfel de conditii incat expertii isi exercita activitatea in sensul de "instrumente de masura". Simturile participante la anal
378) Wassily Kandinsky
(constituirea sua), constituirea societatii Phalanx ce promova expozitiile de avangarda. Aptitudinile sale administrative i-au fost de mare folos in perioada cat a fost director, iar scrierile sale despre spiritualitate
379) David Hubbel si critica teoriei senzoriomotorii
(constituirea sua), constituirea caracterului extins si structurat al perceptelor noastre. Noe considera deasemenea ca, nu exista nici un isomofism intre nivelul fenomenal si nivelul neuronal (Pessoa et al., 19XX). Da
380) Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare
(constituirea sua), constituirea uneia noi. Este foarte utila pentru asigurarea unor fonduri debitorului ipoteci necesare intretinerii si imbunatatirii proprietatii imobiliare ipotecate. Avantajoasa si pentru creditoru
381) Infiintare societate comerciala
(constituirea sua), Constituirea societatilor comerciale are la baza un contract incheiat de catre persoanele interesate. Este vorba de contractul de societate prin care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunu
382) Emil Racovita
(constituirea sua), constituirea Internationalei a II-a , semnand actul prin care ziua de 1 Mai este proclamata ziua internationala a celor care muncesc . Cercetator sarguincios , isi sustine teza de doctorat in Franta ,
383) Modele cosmologice si viziune poetica - Eminescu
(constituirea sua), constituirea idealului national si politic pe conceptia mesianica asupra rolului pe care-l are de indeplinit poetul. "Bardul" emines-cian este reincarnarea poetului profet al pasoptistilor si el ia ch
384) Eseu - simbolismul european si romanesc
(constituirea sua), constituirea gruparilor in care s-au incadrat. Astfel ,elemente ale curentului simbolist au luat nastere nu in 1886,ci mult mai devreme, cuprinzand pe toti poetii de orientare antiprnasiana, uniti in
385) Organizarea sistemului judiciar romanesc
(constituirea sua), constituirea si activitatea celor doua categorii de autoritati precum si existenta unor proceduri diferite prin care se realizeaza functia judiciara si legislativa. Organele legislative se constituie
386) Hegemonia otomana
(constituirea sua), constituirea unei puternice grupari de forte in Europa Centrala sub conducerea Casei de Habsburg, chemata sa preia cu forte sporite initiativa luptei impotriva Semilunei, a provocat actiunea preventiv
387) Teba
(constituirea sua), constituirea a doua regate cu resedinta la Teba si Xios. Intre 1786-1603 i.H., numai in partea apuseana a Egiptului, cu capitala la Xios, au domnit 76 de faraoni efemeri. Pe deasupra luptelor interne
388) Egiptul faraonic
(constituirea sua), constituirea tuturor civilizatiilor din vecinatatea sa. Forta si superioritatea indiscutabila a civilizatiei egiptene, ca si coeziunea, maretia si stralucirea ei, au facut ca o seama din valorile
389) Instruirea asistata de calculator
(constituirea sua), constituirea ciberneticii ca stiinta au fost realizate numeroase masini de invatat si au fost puse bazele
390) Fundamentele teoretice ale planului de afaceri
(constituirea sua), constituirea unei societati mixte, in caz de fuziune, divizare, etc. Planul de afaceri permite investitorilor de capital, bancilor, altor agenti economici sa cunoasca starea actuala si perspectivele i
391) Miscarea artificiala a unei imagini optice
(constituirea sua), constituirea caracterului extins si structurat al perceptelor noastre. Noe considera deasemenea ca, nu exista nici un isomofism intre nivelul fenomenal si nivelul neuronal (Pessoa et al., 19XX). Da
392) Regimul juridic si componenta patrimoniului societatilor comerciale
(constituirea sua), constituirea societatii, bunurile dobandite de societate ulterior constituirii, in cursul desfasurarii activitatii, precum si beneficiile nedistribuite. In latura pasiva sunt cuprinse obligatiile p
393) Relieful terestru
(constituirea sua), constituirea Pamantului ca planeta, sub efectul gravitatiei, care a actionat diferentiat asupra elementelor cu densitati diferite. Pornind de la centrul Pamantului spre suprafata (6370 km), aceste un