CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Act constitutiv
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.       Art.17- Repartizarea profitu
2) Evaziunea fiscala 2
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române si straine, denumite contribua
3) Drept financiar
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de stat,care instituie astfel unvenit bugetar,sunt cuprinse în legea referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor etc.      Normele de drept financiar,au,la fel cele mai mult
4) Evolutii macroeconomice in romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat in scopul sigurarii celor aflati in somaj, a unui venit suficient pentru un trai decent.       In Romania, perioada de acordare a ajutorului de somaj este de 9 luni, iar a alocatiei
5) Elemente de statistica
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul personal al unui student peo luna se afla in urmatorul tabel de date :
6) Metodologia de control pt impozite directe
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului, fiind reglementat prin Legea nr.12 din ianuarie 1991, completată de reglementările ulterioare. 1.1. OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL CONTROLULUI IMPOZITULUI PE PROFIT Stabilirea corectă
7) Piata
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul necesar cerecetarilor de marketing in vederea abordarii si includerii in bugetul compartimentului de marketing, urmarid corecta evaluare a resurselor umane, materiale si financiare ale intrepr
8) Evaziunea fiscala
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor sociale, reprezintă evaziune fiscală.În sfera evaziunii fiscale, se include și ascunderea sub diferite forme a s
9) Revolutia franceza (1789-1795)
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului, din soldele militare sau din veniturile slujbelor îndeplinite la curte. Totuși marea nobilime era parțial ruinată. Risipa, luxul și viața de la curte implicau cheltuieli mult mai mar
10) Elasticitatea cererii si a ofertei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul total al unei familii. Cu cît ponderea respectivă este mai ridicată, cu atît coeficientul elasticității cererii la preț (E cp) este mai mare, în situații în care celelalte condiții ramîn const
11) Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate cum sunt : accizele, impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale, impozitul pe dividende,
12) Drept fiscal
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat nu sunt norme juridice în sens formal, întrucât nu cuprind sancțiuni. Forța juridică necesară aplicării lor este dată de legile de adoptare a a
13) Organizarea sistemului sanitar international
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul asigurarilor sociale de stat (trezoreria statului); • modelul Beveridge – principiul rolului de „ filtru” (avut de medicii de familie – alesi, in mod liber, de
14) Proiect de practica
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii. Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principal
15) Pasivele agentului economic
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul asigurarii sociale sociale - contributie la fondul de somaj datorii salariale datorii fata de actiona
16) Studiul activitatii la S.C. Art Land S.R.L.
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor; 4. Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al administratorilor și cenzorilor, dacă n
17) Masuri de prevenire a abandonului scolar in mediul rural
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei Comunei Tisău, precum și din fonduri provenite din sponsorizări și donații. Evaluarea La finalul fiecărui stagiu de implementare, precum și la sf&ac
18) Contabilitate publica
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul din care sunt finantate; - finantate din mijloace extrabugetare (venituri proprii), cu completare din fonduri bugetare, sub forma subventiilor sau transferurilor bugetare (bugetul de stat s
19) Organizarea si conducerea institutilor de credit
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri și de cheltuieli și contrl de profit și pierderi. Acest comitet se întocmeste de regula săptămânal și ia în discuție: - Riscul de piața la care se expune banca
20) Necesitatea reformei in domeniul finantelor publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat reprezintă și va funcționa numai ca buget al administrației centrale de stat; - bugetul asigurărilor sociale de stat funcționează în mod automat, fiind administrat de către Mini
21) Activitatea de evaluare a intreprinderii
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli; - procesele-verbale de control financiar; - rapoartele de audit financiar; - listele cu inventarul activelor corporale, reevaluarile efectuate si amortizarea scri
22) Contabilitatea operatiunilor diverse
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate în cadrul decontărilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe s
23) Bugetarea costurilor
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul reprezintă un plan financiar, o expresie cantitativa a unui plan de activitate pregătit anterior fata de perioada la care se refera. Bugetarea consta în prezentarea intr-un tabel a date
24) Organizarea bugetara in Romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, ca fiind cea mai importantă componentă a sistemului de balanțe financiare operative, starea de echilibru ca egalitate între venituri și cheltuieli se regăsește mai greu în
25) Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice Metode de dimensionare a cheltuielilor și veniturilor La baza desfășurării încasări
26) Metodologii manageriale - intrebari si raspunsuri
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de timp al managerilor - Eficientizarea managementului 24.Care dintre urmatoarele reprezinta un dezavantaj al managementului prin exceptii? - Limitarea utilizarii sale la intreprinderi cu
27) Strategii promotionale ale radioului
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat », iar executiile bugetare vor fi prezentate o data cu rapoartele anuale, Camerelor reunite ale Parlamentului, o data pe an, « si vor fi date publicitatii ». Deoa
28) Politica financiara
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul public național atît pentru redistribuirea PIB, cit și pentru influiențarea proceselor economice și sociale. Politica bugetar-fiscală are 2 componente:a) politica în domeniul v
29) Recrutare si selectie
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul autorității sau instituției publice, doar în măsura în care acest lucru are ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare în exercitar
30) Bugetul Sloveniei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul Sloveniei Slovenia este o țară relativ mică. Ea are aproximativ 2 milioane de locuitori și , astfel, face p
31) Reforma bugetului comunitar in contextul extinderii UE
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului, precum și dimensiunea acestuia, au cunoscut o evoluție continuă:La începutul procesului de int
32) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat; costuri de întreținere și chirie;comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli juridice. Primii pași spre accesarea FEADR 1) Identificarea investiției Pentru a pute
33) Fiscalitatea din Romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul public national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni. b) Fiscalitatea contribui
34) Analiza bugetului local
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului local, ca urmare a faptului ca aceste cheltuieli reprezinta investitii in resurse umane deoarece ele au ca efect dezvoltarea capacitatii indivizilor,mentinerea starii fizice si mentale la ni
35) Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul asigurarilor sociale de stat a fost de 17.167,7 milioane lei; cu o depasire de 1.024,7 milioane lei. Avandu-se in vedere depasirea nivelului veniturilor in perioada cu 304,9 milioane lei, s-a
36) Bugetul Uniunii Europene
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului Uniunii Europene. Uniunea sustine dezvoltarea comunitatii printr-un buget anual de 120 miliarde EURO, la care contribuie toate statele membre. Romania, ca nou membru beneficiaza de un spriji
37) INTREPRINDEREA IN SISTEMUL PRODUCTIV
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de venituri si cheltuieli. Intreprinderea: - elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, urmarind sa-si acopere din veniturile obtinute cheltuielile si sa obtina beneficii; - elaboreaza
38) Creditarea clientelei nefinanciare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli din anul curent; -situatia stocurilor si cheltuielilor pentru care se solicita creditare.Daca este cazul un plan de fezabilitate; -lista bunurilor constituite in ga
39) Managementul financiar al firmei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli care face estimarea in perspectiva a posibilitatilor de atragere de noi venituri si rationalizarea cheltuielilor. -bugetul de trezorerie: este cu atat mai precis cu
40) Rolul si functiile impozitelor
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului, cat si acela al unui factor de echilibru in economie. Din ratiuni economice satul poate diferentia tratamentul fiscal al contribuabililor pentru a stimula dezvoltarea activitatilo
41) Contracte civile
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1), lit. f), pentru care termenul de
42) Top 10 evenimente de business
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, precum si cresterea somajului, conform estimarilor Asociatiei Profesionale a Emitentilor de Tichete. Specialistii din piata financiara si de capital sunt de parere ca impozitarea d
43) Legea privind salarizarea
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventi
44) Particularitati ale sistemului deczional intr-o institutie de invatamant prescolara din Romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli, programe speciale pentru vacanta). La nivel teritorial , conducerea subsistemului de invatamant preuniversitar( implicit invatamantul prescolar) din cuprinsul jud
45) Operatiunile de leasing
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare cele
46) Organizarea bugetara in Romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul general consolidat care evidentiaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale si nefiscale si de repartizare a acestora
47) Economia subterana in Romania
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat.
48) Empirismul sociologic si aspectele metodolige si doctrinare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de familie, alimentatia, locuinta, mobilierul, tipul de munci prestate de membrii familiei.
49) Politica comerciala comuna
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului, cu o incidenta directa asupra pretului produselor care fac obiectul comertului exterior.Taxele vamale pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a). Dupa scopul impunerii se impa
50) Elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ale Muzeului National Peles
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de venituri si cheltuieli al Muzeul National Peles se poate elabora fie in functie de venituri, fie in functie de cheltuielile institutiei. b.In functie de cheltuieli, bugetul de venituri s
51) Salariul si impozitarea
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul familial, fiind stabilita valoarea care trebuie acoperita din salariu. Cu alte cuvinte, valoarea minimului de subzistenta va fi echivalata cu veniturile banesti totale obtinute in medie de o f
52) Finantarea prestatiilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoanele cu handicap
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat. [1] {ncepand cu data de 01.01.2003 potrivit noilor reglementari se sisteaza incasarea cotelor privind fondul de risc si accident [2].{n prezent drepturile si facilitatile persoanelo
53) Studiu de fezabilitate
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat din taxele si impozitele platite, deci aceasta idee de afaceri are nenumarate benificii atat pentru actionari cat si pentru societate.
54) Strategii economice si financiare privind evolutia activitatii
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului este cel al economisirii resurselor alocate, iar criteriul de eficienta prin care se manifesta acest obiectiv este cel al minimizarii cheltuielilor. Prin acest criteriu se traduce pe plan bu
55) Strategia si dezvoltarea firmelor si organizatiilor - Proiect de dizertatie
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului le furnizeaza IMM-urile; - Cea mai mare parte a produselor si serviciilor necesare populatiei sunt furnizate de IMM-uri, la cele mai competitive preturi; - IMM-urile genereaza major
56) Politica comerciala
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului, cu o incidenta directa asupra pretului produselor care fac obiectul comertului exterior. Taxele vamale pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a). Dupa scopul impunerii se im
57) Proiectii financiare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului previzional de venituri si cheltuieli. Prin caracterul sau sintetic si prin valoarea informatiilor pe care le ofera bugetul previzional este un instrument de baza in managementul strategic a
58) Infiintarea unei firme
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli; - se poate hotari soarta unitatiilor societatii; b) In cadrul adunarilor extraordinare: - se hotarasc problemele legate de statutul firmei: - prelungirea durat
59) Managementul de caz
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul acestei batrane s-au cheltuit pentru ingrijirea sa din punct de vedere medical. Posibilitatile clientului: - detine in proprietate o casa cu 2 camere - detine pe langa casa o suprafata d
60) Resursele financiar contabile
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de venituri si cheltuieli Solicita credite de la banci Efectueaza studii si analize cu privire la cifra de afaceri Recalculeaza necesarul de mijloace circulante Urmareste situatia stocu
61) Impozitul pe salarii si varsarea la buget
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total de r
62) Fiscalitate - Impozit pe salarii
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total
63) Ministerul muncii si solidaritatii sociale
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, 15 posturi finantate din Fondul National de Solidaritate si 2 posturi finantate din venituri extrabugetare realizate din comisioanele incasate potrivit legii nr.203/1999 privind permi
64) Impozit pe salarii
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total de r
65) Criza mediatica TAROM de pe Henri Coanda
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti" S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de pre
66) Criza mediatica TAROM de pe Henri Coanda
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti" S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de prest
67) Management turistic si comercial
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului sub forma impozitelor si taxelor, iar o a treia parte este transmisa diverselor ramuri ale economiei pentru prestatiile anterioare. Punctul de plecare il constituie cunoasterea cerin
68) Pentru un post de director economic contabil-sef
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -supravegheaza reconcili
69) Analiza statistica a modificarilor in structura veniturilor fiscale dupa 1990
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului si constituie o sursa permanenta si continua (impozite si taxe). Veniturile extraordinare sunt considerate resursele la care apeleaza statul numai in cazuri exceptionale, atunci cand
70) Documente justificative
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul local, emis de autoritatea locala, care sa certifice faptul ca solicitantul nu are datorii pentru anul 2007, in original; 9. Declaratie bancara, atestand disponibilitatea contributiei
71) Continutul socio-economic al impozitelor si taxelor
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului o parte din veniturile lor, sub forma de impozite care se stabilesc in functie de veniturile obtinute sau averea detinuta, iar plata acestora este cu titlu nerambursabil, fara contrap
72) Caracterizarea generala a institutiilor publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul X", iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate dupa criteriul economic al clasificatiei bugetare. In cazul in care aceste institutii incaseaza venituri, acestea vor fi virate integral la
73) Bugetele institutiilor publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul oricarei institutii publice finantate integral din venituri proprii trebuie avizata de ordonatorul superior de credite. Cel mai frecvent, astfel de institutii se intalnesc in sfera invatama
74) Prezentarea activitatii institutiei publice - Muzeul National Peles
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat. Muzeul National Peles se incadreaza ca ordonator de credite de gradul al treilea, care are plan de activitate si buget de venituri si cheltuieli proprii, ca si organe proprii de co
75) Fundamentarea cheltuielilor comune in cadrul unui spital
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;
76) Modificarea si completarea normelor privind fondul de garantare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare cuprinde venituri si cheltuieli, structurate in 2 parti conform clasificatiei bugetare si in cadrul lor separat pentru cele 2 categorii de as
77) Caiet de practica medicina
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de Stat si venituri din prestari de servicii medicale. i) Forta de munca: Conform statului de functii aprobat de Autoritatea de Asigurari de Sanatate Timis, Spitalul Orasenesc Sannicolau M
78) AM 3 Simulare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul planificat din pagina 5 astfel incat aceasta anexa sa fie acum pe o pagina noua. Actualizati in cadrul cuprinsului numai numerele de pagina [5 Puncte] 8. Imbinati cele doua celul
79) Politici bugetare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de stat este o previziune deoarece coninutul s[u este reprezentat prin ceea ce se anticipeaz[ @n perioada respectiv[, at`t la venituri c`t ]i la cheltuieli.Elaborarea bugetului presupune un an
80) Procedura fiscala
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului public, care sa tina seama de raportul dintre dimensiunea nevoilor sociale de ansamblu si puterea contributiva a membrilor societatii.Intr-adevar, numai prin intermediul bugetului public se
81) Functiile finantelor publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul public national poate fi definit din mai multe puncte de vedere: 1. un document, un act in care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile publice in functie de sis
82) Soldul bugetar
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului si cheltuielile sale. Acest sold poate fi pozitiv, situatie in care avem excedent de resurse sau negativ, situatie in care trebuie sa acoperim d
83) Proces bugetar public
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat (BS), bugetul asigurarilor sociale de stat (BASS), bugetele fondurilor speciale (bugetul asigurarilor sociale de sanatate -BAS, ca anexa la BS si bugetul asigurarilor de somajca anexa
84) Economia Romaniei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul general consolidat pe anul 2003 s-a promovat o politica fiscal-bugetara orientata spre sustinerea reformelor structurale necesare pentru a raspunde cerintelor economice, institutionale si poli
85) Bugetul
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului "cresc cu 36% fata de 2002, impozitul pe salarii cu 38%, impozitele directe cu 13% (sub nivelul inflatiei, de 19%) - unde se regaseste fundamentarea cresterii de 5,2% a PIB?
86) Parlamentul Romaniei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a cheltuielilor
87) Politici financiare si bugetare
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul local. Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de AsistentaSociala se aproba de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau.Directorul executiv al Serviciului Public de Asis
88) Conceptul de buget public national
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetului, ca principal plan financiar. Bugetul reprezinta deci, un plan financiar, ce sugereaza ideea de echilibru intre cele doua mari componente: venituri si cheltuieli. Veniturile publice, prove
89) Metodologia de elaborare a bilantului contabil
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul statului si alte organisme asimilate. Tot din categoria "Alte creante" se includ si creantele fata de debitorii din reclamatii, pagube materiale si alte creante;
90) Contabilitate pentru manageri
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, si adopta legile contului general anual al executiei bugetului. Guvernul este organul suprem al administratiei d
91) Evolutia macroeconomiei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala a fondurilor pentru dezvoltarea sistemului energetic si cel al drumurilor publice; - consolidarea disciplinei fiscale si intensificar
92) Bugetul si sistemul bugetar
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), bugetul este document financiar cu putere de lege care include anumite norme si normative destinate organizarii unei gestiuni financi
93) Sistemul de indicatori utilizati in aprecierea resurselor financiare publice
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetului Public National, in marimi absolute si ca pondere in PIB ; - Veniturile Bugetului de Stat (Inclusiv granturi
94) Sistemul unitar de bugete
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul public este instrumentul de programare, de executare si de control asupra rezultatelor executiei resurselor banesti ale societatii si a modului de repartizare si utilizare a acestora prin chel
95) Procedura fiscala
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul public a devenit instrumentul juridic in care sunt prevazute si in prealabil aprobate venitur
96) Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei
(bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatile propuse), Bugetul de stat exprima relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitiei
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles