CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Bugetul de stat
(bugetul de stat), bugetului -mijloacele de difuzare in masa prin intermediul carora se difuzeaza toate informatile cu privire la continutul bug de stat.In conditiile participarii tarilor la circuitul ec international e
2) Bugetul de stat si sistemul resurselor financiare publice
3) Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei
4) Notiunea de administratie publica
(bugetul de stat), bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speci
5) Studiu legislativ privind accizele
(bugetul de stat), bugetului de stat, taxe speciale de consumatei (denumite accize). Pentru carburantii auto din productia interna livrati prin societatile comerciale PECO cu capital majoritar sau integral de stat, plat
6) Evaziunea fiscala 2
(bugetul de stat), bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române si straine, denumite contribua
7) Drept financiar
(bugetul de stat), bugetului de stat,care instituie astfel unvenit bugetar,sunt cuprinse în legea referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor etc.      Normele de drept financiar,au,la fel cele mai mult
8) Perioada interbelica in anglia
(bugetul de stat), bugetul umflat de multimea datoriilor contractate în timpul razboiului. Între anii 1920 si 1931 a fost o adevarata perioada de criza. Comertul exterior suferea din cauza saraciei si a disparitiei cons
9) Avocatul poporului
(bugetul de stat), bugetul de stat.
10) Consiliul europei
(bugetul de stat), bugetul Organizaţiei sunt calculate proporţional cu populaţia şi bogăţia lor. De exemplu, bugetul ordinar al Consiliului Europei pentru anul 2003 a fost de 175 milioane e
11) Evaziunea fiscala
(bugetul de stat), bugetul de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor sociale, reprezintă evaziune fiscală.În sfera evaziunii fiscale, se include și ascunderea sub diferite forme a s
12) CFR
(bugetul de stat), bugetul de stat; Din creditele externe sunt derulate doua programe majore de modernizare şi anume: 1. Dotarea cu 120 automotoare DESIRO (Sageata Albastra) Programul a început în anul 2003
13) Lucrare de disertatie - Regimul juridic al avizelor de mediu
(bugetul de stat), bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, în subordinea autorităţii publice centrale pentr
14) Tudor Vladimirescu
(bugetul de stat), bugetul) statului se constituia dintr-un impozit personal achitat de către toti bărbatii tării în vârstă de peste 16 ani, dar repartizarea era total inechitabilă, pentru că mai mult de jumătate din po
15) Dezavantajele integrarii Romaniei in UE
(bugetul de stat), bugetul de stat), costuri private (ce vor fi suportate de societățile comerciale) și costuri individuale (ce vor fi plătite de fiecare cetățean român, pentru reforma sistemului de pensii, pentru recon
16) Integrarea europeana
(bugetul de stat), BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ ROLUL NOU AL SISTEMULUI VAMAL AL UE 1. APLICAREA POLITICII COMERCIALE COMUNE ▪ tarif vama
17) Accizele
(bugetul de stat), bugetului de stat o acciza la nivelul celei datorate pentru motorina. Pe langa produsele accizabile de mai sus orice produs destinat a fi pus in vanzare sau utilizat drept carburant sau adi
18) Moneda unica si unificarea europeana
(bugetul de stat), bugetul, in cazul respingerii apare procesul de negociere cu Consiliul de Ministrii. • Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniștri), care reprezintă fiecare stat membru , decide asupra p
19) Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -atestat
(bugetul de stat), bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate cum sunt : accizele, impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale, impozitul pe dividende,
20) Drept fiscal
(bugetul de stat), Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat nu sunt norme juridice în sens formal, întrucât nu cuprind sancțiuni. Forța juridică necesară aplicării lor este dată de legile de adoptare a a
21) Proiect de practica
(bugetul de stat), bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii. Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principal
22) Perioada interbelica in Anglia
(bugetul de stat), bugetul umflat de mulțimea datoriilor contractate in timpul războiului. Intre anii 1920 si 1931 a fost o adevărată perioada de criza. Comerțul exterior suferea din cauza sărăciei si a dispariției cons
23) Protectia consumatorului
(bugetul de stat), bugetul de stat prin intermediul Oficiului pentru Protectia Consumatorului. 3.OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR(O.P.C.)este un organ de specialitate al administratiei publice centrale,su
24) Evolutia industriei in perioada 1945-1989
(bugetul de stat), bugetul statului. Ponderea consumurilor energetice si de energie electrice in industrie in totalul consumurilor pe economie,in perioada 1981-1989 Tabelul 7 Consumuri 1981-1985 1
25) Exploatatia agricola zootehnica - promotor al calitatii produselor alimentare
(bugetul de stat), bugetul de stat sau din fonduri oferite de organisme internaționale, apare evidentă necesitatea intensificării preocupărilor pentru realizarea și dezvoltarea unor exploatații de dimensiuni viabile, ef
26) Dreptul finantelor publice
(bugetul de stat), Bugetul public. În cadrul acestui capitol cercetarea cuprinde în primul rând definirea bugetului public, natura juridic
27) Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura - UNESCO
(bugetul de stat), bugetul UNESCO. Ea alege membrii Consiliului Executiv și numește, odată la patru ani, Directorul General. Limbile de lucru ale Conferinței Generale sunt engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză și
28) Contabilitate publica
(bugetul de stat), bugetul din care sunt finantate; - finantate din mijloace extrabugetare (venituri proprii), cu completare din fonduri bugetare, sub forma subventiilor sau transferurilor bugetare (bugetul de stat s
29) Managementul finaniar contabil
(bugetul de stat), bugetul public. Aceste actiuni sunt grupate în: - Actiuni sociale: educatie si perfectionare continuă; servicii medicale si sanitare; cultură, artă, odihnă si recreere; servicii de cult; se
30) Organizarea si conducerea institutilor de credit
(bugetul de stat), bugetul de venituri și de cheltuieli și contrl de profit și pierderi. Acest comitet se întocmeste de regula săptămânal și ia în discuție: - Riscul de piața la care se expune banca
31) Principalele trei institutii decizionale
(bugetul de stat), bugetul UE.; -reprezinta Uniunea la nivel international(ex.in reletiile cu OMC), negociaza acordurile comerciale si de cooperare internationala in numele UE. Comisia Europeana este cea mai mare insti
32) Finantarea deficitului bugetar pe cale atragerii disponibilitatilor de la populatie si contabilitatea certificatelor de trezorerie
(bugetul de stat), bugetul de stat și a celorlalte componente ale sistemului bugetar. De asemenea, coordona și deținea monopolul asupra celorlalte patru instituții bancare: Banca de Comerț Exterior, care finanța tranzac
33) Necesitatea reformei in domeniul finantelor publice
(bugetul de stat), bugetul de stat reprezintă și va funcționa numai ca buget al administrației centrale de stat; - bugetul asigurărilor sociale de stat funcționează în mod automat, fiind administrat de către Mini
34) Conceptul de finante
(bugetul de stat), bugetul public , organizatiile private nu beneficiaza de aceasta facilitate. 3 Scopul finantelor publice este diferit de scopul finantelor private . 4 Gestiunea finantelor publice este supusa re
35) Contabilitatea operatiunilor diverse
(bugetul de stat), bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate în cadrul decontărilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe s
36) Organizarea bugetara in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat, ca fiind cea mai importantă componentă a sistemului de balanțe financiare operative, starea de echilibru ca egalitate între venituri și cheltuieli se regăsește mai greu în
37) Modalitati moderne de constructie a bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice
(bugetul de stat), bugetului pe venituri si cheltuieli a institutiilor publice Metode de dimensionare a cheltuielilor și veniturilor La baza desfășurării încasări
38) Drept in asistenta sociala
(bugetul de stat), bugetul de stat și bugetele locale; - asigurarea plății alocațiilor familiale, ajutoarelor și a indemnizațiilor cu caracter reparator de la bugetul de stat, pentru care, potrivit legii, este ordonato
39) EUPAN - Reteaua administratiilor publice europene
(bugetul de stat), Bugetul Uniunii Europene finanțează politicile și cheltuielile tuturor instituțiilor UE.Bugetul este negociat de Parlamentul European și Consiliul de miniștri, pe baza unei
40) Serviciile publice
(bugetul de stat), bugetul anual și în programele pe termen mediu și lung. Se poate obține o eficiență a cheltuielilor care să ducă, implicit, la bunăstare socială dacă se întâlnesc următoarele con
41) Politica europeana privind protectia mediului inconjurator si aderarea Romaniei la Uniunea Europeana
(bugetul de stat), Bugetul de stat va suporta aproximativ 7 miliarde de euro din suma totala de 29,3 miliarde de euro, 9 miliarde vor fi acoperite de agentii economici, iar restul de aproximativ 13 miliarde vor proveni
42) Strategii promotionale ale radioului
(bugetul de stat), bugetul de stat », iar executiile bugetare vor fi prezentate o data cu rapoartele anuale, Camerelor reunite ale Parlamentului, o data pe an, « si vor fi date publicitatii ». Deoa
43) Rolul investitiilor in dezvoltarea economica
(bugetul de stat), bugetul statului datorită apariției de noi contribuabili în economia țării gazdă. Chiar și în cazul în care se acordă anumite stimulente fiscale, veniturile bugetare cresc ca urm
44) Politica financiara
(bugetul de stat), bugetul public național atît pentru redistribuirea PIB, cit și pentru influiențarea proceselor economice și sociale. Politica bugetar-fiscală are 2 componente:a) politica în domeniul v
45) Recrutare si selectie
(bugetul de stat), bugetul autorității sau instituției publice, doar în măsura în care acest lucru are ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare în exercitar
46) Produse supuse accizelor armonizate
(bugetul de stat), bugetul de stat accizele, este cea inscrisa in specificatia tehnica elaborata pe baza standardului in vigoare pentru fiacre sortiment, care trebuie sa fie aceeasi cu cea inscrisa pe etichetele de come
47) Contabiltatea decontarilor
(bugetul de stat), bugetul asigurărilor sociale, asigurarilor de sanatate, a fondului de somaj. La sfârsitul luni se înregistrează obligațiile totale față de salariați, se înregistrează contibuțiile un
48) Bugetul Braziliei
(bugetul de stat), Bugetul Braziliei Astfel, impactul pierderii datorate ”costului inflației a fost datorat faptului că statul a
49) Bugetul Sloveniei
(bugetul de stat), Bugetul Sloveniei Slovenia este o țară relativ mică. Ea are aproximativ 2 milioane de locuitori și , astfel, face p
50) Politica de preturi
(bugetul de stat), bugetul de stat,iar numarul produselor la care statul mentinea preturi fixe cu amanuntul subventionatea fost redus la numai patru:paine,lapte proaspat de consum,lapte praf si unt conform hotararii guv
51) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala
(bugetul de stat), bugetul de stat; costuri de întreținere și chirie;comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli juridice. Primii pași spre accesarea FEADR 1) Identificarea investiției Pentru a pute
52) Asigurari
(bugetul de stat), bugetul de stat și în bugetele locale. Asemenea fonduri se prevăd în partea de cheltuieli a bugetelor respective, pe seama veniturilor generale ale acestora, fără a se solicita contribuții
53) Fiscalitatea din Romania
(bugetul de stat), bugetul public national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni. b) Fiscalitatea contribui
54) Analiza bugetului local
(bugetul de stat), bugetului local, ca urmare a faptului ca aceste cheltuieli reprezinta investitii in resurse umane deoarece ele au ca efect dezvoltarea capacitatii indivizilor,mentinerea starii fizice si mentale la ni
55) Evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat
(bugetul de stat), bugetul asigurarilor sociale de stat a fost de 17.167,7 milioane lei; cu o depasire de 1.024,7 milioane lei. Avandu-se in vedere depasirea nivelului veniturilor in perioada cu 304,9 milioane lei, s-a
56) Analiza bugetului asigurarilor sociale de stat 2004-2008
(bugetul de stat), Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta importanta a bugetului public national si este
57) Demografie
(bugetul de stat), bugetul afferent mai redus. Recensamantul priveste 2 cat. De pop. : 1. populatia stabila a localitatiilor ce cuprinde totalitatea persoanelor care isi au domiciliul strabil in acea localitate. 2. p
58) Comparatie intre Constitutiile din Romania si Belgia
(bugetul de stat), Bugetul public national", "Impozite, taxe si alte contributii", " Curtea de Conturi", "Consiliul Economic si Social" etc.). Pentru realizarea comparatiei intre aceste doua Constitutii voi prezenta
59) Monografie contabila
(bugetul de stat), bugetul asigurarilor pentru somaj, A.J.O.F.M. Iasi isi desfasoara activitatea axandu-se, in principal, pe doua directii : de popularizare a noutatilor legislative care au menirea de a crea conditii ma
60) Notiunea, elementele specifice si clasificarea societatilor comerciale
(bugetul de stat), bugetul de stat. Orice p.j. mai trebuie sa aiba un obiect de activitate precis, concret, insa in acord cu normele juridice imperative. Definitia ne arata ca aceste structuri inzestrate cu calitatea
61) Rolul si functiile impozitelor
(bugetul de stat), bugetul statului, cat si acela al unui factor de echilibru in economie. Din ratiuni economice satul poate diferentia tratamentul fiscal al contribuabililor pentru a stimula dezvoltarea activitatilo
62) Contracte civile
(bugetul de stat), bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1), lit. f), pentru care termenul de
63) Top 10 evenimente de business
(bugetul de stat), bugetul de stat, precum si cresterea somajului, conform estimarilor Asociatiei Profesionale a Emitentilor de Tichete. Specialistii din piata financiara si de capital sunt de parere ca impozitarea d
64) Drept vamal comparat
(bugetul de stat), bugetul statului este asigurata prin respectarea indatoririlor importatorilor si exportatorilor, precum si a persoanelor fizice, care uneori realizeaza raportul juridic vamal. Sectiunea 3. Raportar
65) Carta ONU
(bugetul de stat), bugetul institutiei, realizand misiunile de bune oficii si de mediere intre statele membre, atentionand Consiliul de Securitate asupra oricarei probleme care ameninta pacea si girand operatiunile de
66) Spaga si falsificarea banilor
(bugetul de stat), bugetul de stat este pagubit anual cu cel putin 8-9 miliarde de euro, suma echivalenta cu intreg deficitul bugetar inregistrat anul trecut. Acordarea contractelor publice pe baza de comision elimin
67) Legea privind salarizarea
(bugetul de stat), bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventi
68) Tendinte si perspective in evolutia sistemului resurselor financiare in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat. Daca de exemplu se dubleaza cota de impozitare, normal baza de impozitare scade si implicit volumul incasarilor la bugetul de stat pentru ca de fapt important este marirea bazei p
69) Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat se reantorc sub forma calitatii serviciilor publice cat si in modul in care ele asigura, in mod sustenabil, mentinerea si extinderea bazelor de impozitare. Reforma legislatiei fisca
70) Particularitati ale sistemului deczional intr-o institutie de invatamant prescolara din Romania
(bugetul de stat), bugetul de venituri si cheltuieli, programe speciale pentru vacanta). La nivel teritorial , conducerea subsistemului de invatamant preuniversitar( implicit invatamantul prescolar) din cuprinsul jud
71) Planul general al contabilitatii institutiilor publice
(bugetul de stat), bugetului(cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana- PHARE, SAPARD, ISPA - Sume de primit de la buget (cofinantare,indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisi
72) Directia politici educationale
(bugetul de stat), bugetului pe care scolile il executa in prezent.. Elementele de la care am pornit pentru a calcula formula sunt reprezentate de bugetul de stat 2006 si 2007 (sume defalcate pentru cheltuielile de
73) Operatiunile de leasing
(bugetul de stat), bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare cele
74) Continutul cheltuielilor publice
(bugetul de stat), bugetul administratiei centrale de stat sau din bugetele locale in functie de subordinea institutiei publice sau a beneficiului de alocatii bugetare.rn
75) Sistemul cheltuielilor publice
(bugetul de stat), bugetul de stat, din bugetele locale si din bugetul asigurarilor sociale de stat. Cheltuielile publice inglobeaza, deci:a) cheltuielile publice efectuate de administratia centrala de stat din fondur
76) Control financiar
(bugetul de stat), bugetul de stat; d) retragerea aprobarii date conducatorilor bancii; e) retragerea autorizatiei bancii. Banca Nationala a Romaniei, in urma constatarilor, poate lua urmatoarele masuri: a) inchei
77) Regimul financiar al adunarilor parlamentare
(bugetul de stat), bugetul unei Camere sunt cuprinse sume de bani, cheltuieli de care urmeaza sa beneficieze, in ultima instanta, cealalta Camera. Un exemplu in acest sens il constituie Parlamentul Romaniei. O lunga
78) Sistemul cheltuielilor
(bugetul de stat), bugetul statului se asigura numai completarea resurselor financiare ale sectoarelor primare:energie, geologie, mine, petrol si gaze. Continutul economic al cheltuielilor publice se afla in stransa
79) Organizarea bugetara in Romania
(bugetul de stat), bugetul general consolidat care evidentiaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale si nefiscale si de repartizare a acestora
80) Satul banatean intre traditie si reforma
(bugetul de stat), bugetul de stat. S-au primit, in total, 195 milioane de lei la bugetul local. Mai avem resurse locale de 96 milioane, dar acestea sunt foarte greu de incasat. Populatia de la tara este prea saraca. Pr
81) Politica financiara
(bugetul de stat), bugetului de stat, vor fi luate urmatoarele masuri:ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget si obtinerea unei stabilitati bugetare.
82) Profitul agentilor economici
(bugetul de stat), Bugetul intreprinderilor publice este sursa principala de constituire a fondurilor proprii si anume fonduri de dezvoltare ,fonduri de rezerva,fonduri de participare a salariatilor la profituri sau alt
83) Economia subterana in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat.
84) Programe si proiecte sociale
(bugetul de stat), Bugetul programelor este alocat global, poate suferi modificari in timp, cel al proiectelor este fix, neputandu-se modifica. Durata programelor este foarte mare, intinzandu-se pe mai multi ani, cea a
85) Piata, tipurile si functiile ei
(bugetul de stat), bugetul de stat, impozite, taxe si tarife, credite, investitii de stat, ect. De asemenea si statul trebuie in acelasi timp sa asigure orientarea sociala a economiei, aplicind in acest scop sistemul ga
86) Contextul dezvoltarii regionale in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat se sustine dezvoltarea economica si sociala a acelor areale geografice al caror nivel de dezvoltare este extrem de scazut datorita efectelor negative ale procesului de restructurare ec
87) Branding de tara in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat, pentru 2007 - 2013, singura problema ar consta in faptul ca banii pot fi revendicati abia dupa efectuarea dovezii costurilor proiectului. "Master Planul pentru Dezvoltarea Turismulu
88) Politica comerciala comuna
(bugetul de stat), bugetul statului, cu o incidenta directa asupra pretului produselor care fac obiectul comertului exterior.Taxele vamale pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a). Dupa scopul impunerii se impa
89) Politica bugetara si bugetul Uniunii Europene
(bugetul de stat), bugetul Uniunii Europene: a). Principiul unitatii prevazut in art. 268 al Tratatului de la Roma, care stipuleaza ca toate veniturile si cheltuielile Comunitatii trebuie sa fie inscrise in
90) Sisteme de bugete - continutul si componente
(bugetul de stat), Bugetul de stat se elaboreaza pentru o perioada de un an. Intre prevederile inscrise in legea bugetul
91) Servicii pentru populatie
(bugetul de stat), bugetul public precum si prestatia comerciala (apreciata la 30% din cifra de afaceri a comertului cu amanuntul). Serviciile pentru populatie, dupa Minciu [1] pot fi clasificate dupa cum urmeaza:Dup
92) Finantarea prestatiilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoanele cu handicap
(bugetul de stat), bugetul de stat. [1] {ncepand cu data de 01.01.2003 potrivit noilor reglementari se sisteaza incasarea cotelor privind fondul de risc si accident [2].{n prezent drepturile si facilitatile persoanelo
93) Caracterizarea bugetului de stat al Romaniei
(bugetul de stat), bugetul de stat are un caracter obligatoriu. Incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice nu sunt posibile decat daca bugetul de stat a devenit lege prin aprobarea
94) Servicii pentru populatie - Dimensiuni si clasificare
(bugetul de stat), bugetul public precum si prestatia comerciala (apreciata la 30% din cifra de afaceri a comertului cu amanuntul). Serviciile pentru populatie, dupa Minciu [1] pot fi clasificate dupa cum urmeaza: 1
95) Studiu de fezabilitate
(bugetul de stat), bugetul de stat din taxele si impozitele platite, deci aceasta idee de afaceri are nenumarate benificii atat pentru actionari cat si pentru societate.
96) Metodologii de cercetare
(bugetul de stat), bugetul actual al formatii si vom elabora niste concluzii in legatura cu acest lucru. Solutionarea problemei decizionale Problema prezentata se solutioneaza cu un arbore decizional in care vom ave
97) Vladimir Putin despre rolul Rusiei in regiunea Asia-Pacific in secolul al XXI-lea
(bugetul de stat), Bugetul de stat se executa cu excedent. Se platesc regulat, in termen si integral datoriile externe, in numai cativa ani, fara finantare externa. Cresc constant rezervele de aur ale tarii. Avem o reco
98) Raport practica vama
(bugetul de stat), bugetul de stat. Activitatea vamala este desfasurata de organele vamale. Organele vamale sint organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale si posturi vama
99) Sistemul bugetar - echilibrul financiar public
(bugetul de stat), Bugetul general consolidat reflecta fluxurile financiare publicede formare a veniturilor fiscale si n
100) Organizarea si petrecerea negocierilor la intreprinderea de comert Breezconfort
(bugetul de stat), bugetul. Nomenclatura serviciilor prestate Breeze "Sistemele Climaterice" SRL este o intreprindere ce face parte din ramura "Constructii", aflata-n subordonarea Ministerului Dezvoltarii Teritoriului,
101) Politica comerciala
(bugetul de stat), bugetul statului, cu o incidenta directa asupra pretului produselor care fac obiectul comertului exterior. Taxele vamale pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a). Dupa scopul impunerii se im
102) Proiect Franta buget si trezorerie publica
(bugetul de stat), bugetul de stat, va fi majorata, temporar, cu 5 procente. S-a introdus si o taxa suplimentara speciala de 3%.
103) Aspecte teoretice privind salarizarea si evidenta personalului
(bugetul de stat), bugetul asigurarilor sociale virandu-se numai suma ce reprezinta soldul creditor al contului 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale". Contributia salariatilor la pensia suplimentara se det
104) Statul si economia
(bugetul de stat), bugetului de stat Bugetul de stat se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului.Veniturile au doua resurse principal
105) Statul si politicile economice
(bugetul de stat), bugetul de stat Statul in sens larg in afara de rol administratilor centrale se are in vedere si rolul administrativ locale si ale organismelor de protectie sociala care au un buget separat.Rolul s
106) Statul si economia
(bugetul de stat), bugetului de stat Bugetul de stat se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului.Veniturile au doua resurse princip
107) Sistemul national bugetar
(bugetul de stat), Bugetul public national (alcatuit din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale teritoriale) poate fi caracterizat si ca un plan financiar macroeconomic, instrument de p
108) Concesionarea serviciilor publice
(bugetul de stat), bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz.In numele statului, judetului, orasului sau comunei au calitatea de concedent: pentru autoritati si servicii publice de interes national, ministerele s
109) Cheltuielile publice pentru servicii publice generale, ordine publica, siguranta nationala si aparare
(bugetul de stat), bugetul administratiei centrale de stat, si in bugetele locale, in doua pozitii distincte: cheltuieli cu ordinea publica si siguranta nationala si cheltuieli pentru administratia statului, delimitate,
110) Metodologie privind organizarea si desfasurare a concursului de admitere la continuare de studii
(bugetul de stat), bugetul de stat pe o anumita perioada, au obligatia sa declare acest lucru la inscriere. Un candidat admis poate urma o singura specializare pe locurile finantate de la buget, pentru o durata normala
111) Mediul si relatiile intreprinderii cu mediul
(bugetul de stat), bugetul de stat spre firma (pentru actiunile sociale si subventii) si dinspre firma spre finantele statului (pentru impozitul pe profit, TVA, accize, impozite pe salarii, impozite pe dividende, taxe p
112) Fiscalitate - impozitele si taxele
(bugetul de stat), bugetul de stat si in bugetele locale.Conform clasificatiei bugetare, impozitele se impart in:
113) Impozitul pe salarii si varsarea la buget
(bugetul de stat), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total de r
114) Fiscalitate - Impozit pe salarii
(bugetul de stat), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total
115) Ministerul muncii si solidaritatii sociale
(bugetul de stat), bugetul de stat, 15 posturi finantate din Fondul National de Solidaritate si 2 posturi finantate din venituri extrabugetare realizate din comisioanele incasate potrivit legii nr.203/1999 privind permi
116) Impozit pe salarii
(bugetul de stat), Bugetul de Stat un impozit stabilit direct proportional cu marimea fondului total de retribuire. Subiectul impozitului este reprezentat de persoana juridica, iar baza de impozitare - fondul total de r
117) 145 de ani de la Marea Adunare Nationala de la Blaj
(bugetul de stat), bugetul de stat si dreptul de redactare a programelor scolare; 13) desfiintarea privilegiilor in serviciile publice; 14) desfiintarea impozitelor; 15) Constitutie proprie Transilvaniei, care ia in con
118) Analiza dinamicii si previziunea vanzarilor la SC Multisort SRL
(bugetul de stat), bugetul statului pentru plata eventualelor dari catre stat. Din punct de vedere al rulajelor lunare, societatea are o activitate intensa, aceste cifre situandu-se in jurul valorii e 10-15 miliarde de
119) Stiinte economice
(bugetul de stat), bugetul de stat . Societatea comerciala "Vladelia" SRL se angajeaza sa ia masurile necesare,potrivit legii contabilitatii, pentru pastrarea documentelor justificative si a tuturor registrelor conta
120) Configuratia lumii la sfarsitul secolului al XIX-lea
(bugetul de stat), bugetul national si de a ratifica sau nu legile. Acest sistem ingaduia cancelarului si imparatului sa exercite o dictatura limitata,insa totusi o dictatura. Bismarck ii considera pe crestinii luter
121) Criza mediatica TAROM de pe Henri Coanda
(bugetul de stat), bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti" S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de pre
122) Criza mediatica TAROM de pe Henri Coanda
(bugetul de stat), bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti" S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de prest
123) Managementul sectorului public
(bugetul de stat), bugetul de stat sau de la bugetele locale (cele din domeniul apararii, sanatatii, invatamantului, asistentei sociale, televiziunea publica). Sunt insa si servicii care se finanteaza din fonduri privat
124) Statul si economia
(bugetul de stat), bugetului de stat Bugetul de stat se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului. Veniturile au doua resurse prin
125) Ministerul dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor
(bugetul de stat), bugetul de stat pentru investitii in unitati de invatamant (cu precadere preuniversitar), nu acopera necesarul de reabilitare a infrastructurii educationale din Romania. In plus, calamitatile naturale
126) Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
(bugetul de stat), bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.
127) Consiliul Europei - CE
(bugetul de stat), bugetul Consiliului Europei, stabilind si cotele fiecarui stat membru. Ministri afacerilor externe din statele membre se intalnesc de cel putin doua ori pe an pentru a analiza stadiul cooperarii europ
128) Doi la suta schimba lumea
(bugetul de stat), bugetul de stat avand in vedere ca serviciile oferite de organizatiile neguvernamentale sunt in general de calitate buna si eficiente din punct de vedere al costurilor deoarece organizatiile neguverna
129) Documente justificative
(bugetul de stat), bugetul local, emis de autoritatea locala, care sa certifice faptul ca solicitantul nu are datorii pentru anul 2007, in original; 9. Declaratie bancara, atestand disponibilitatea contributiei
130) Continutul socio-economic al impozitelor si taxelor
(bugetul de stat), bugetul statului o parte din veniturile lor, sub forma de impozite care se stabilesc in functie de veniturile obtinute sau averea detinuta, iar plata acestora este cu titlu nerambursabil, fara contrap
131) Uniunea Europeana si aderarea Romaniei
(bugetul de stat), bugetul de stat), costuri private (ce vor fi suportate de societatile comerciale) si costuri individuale (ce vor fi platite de fiecare cetatean roman, pentru reforma sistemului de pensii, pentru recon
132) Regimul general al autonomiei locale
(bugetul de stat), bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea n
133) Tehnologia culinara a fripturilor
(bugetul de stat), bugetul de stat, precum si fiind un sustinator al turismului receptor si promotor al imaginii tarii. Alimentatia publica se incadreaza in sfera generala a serviciilor, definite ca orice activitate sa
134) Accidente de munca
(bugetul de stat), bugetul de stat, care are ca principala atributie organizarea sistemului informational si informatic al activitatii de ocrotire a sanatatii populatiei. (1) Directiile de sanatate publica judetene
135) Caracterizarea generala a institutiilor publice
(bugetul de stat), bugetul X", iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate dupa criteriul economic al clasificatiei bugetare. In cazul in care aceste institutii incaseaza venituri, acestea vor fi virate integral la
136) Conceptul si definitia dreptului
(bugetul de stat), bugetul de stat pe anul 2007, care este in vigoare in prezent (publicata in Monitorul Oficial nr.1043/29.12.2006 si care va produce efectele juridice pe tot parcursul anului 2007). b)daca ne referi
137) Asigurari si reasigurari
(bugetul de stat), Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat al unei tari, se dau urmatoarele date: contributii la asigurarile sociale de stat: 20000 u.m.;- contributia personalului salariat pentru bilete de odihna si tratam
138) Asigurari si reasigurari
(bugetul de stat), Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat al unei tari, se dau urmatoarele date: - contributii la asigurarile sociale de stat: 20000 u.m.; - contributia personalului salariat pentru bilete de odihna si
139) Prezentarea activitatii institutiei publice - Muzeul National Peles
(bugetul de stat), bugetul de stat. Muzeul National Peles se incadreaza ca ordonator de credite de gradul al treilea, care are plan de activitate si buget de venituri si cheltuieli proprii, ca si organe proprii de co
140) Pretul
(bugetul de stat), bugetul de stat sau alte instutii financiare. - impozit - ca pret al dreptului de a castiga bani. -comision - pentru agentii comerciale. - prima - in cazul asigurarilor
141) Finante publice
(bugetul de stat), bugetul de stat o suma de bani cu titlu de impozit pe profit nu are dreptul sa solicite statului nici rambursarea acestuia si nici o alta presta(ie de egala valoare; un liber-profesionist care a varsa
142) Caiet de practica medicina
(bugetul de stat), Bugetul de Stat si venituri din prestari de servicii medicale. i) Forta de munca: Conform statului de functii aprobat de Autoritatea de Asigurari de Sanatate Timis, Spitalul Orasenesc Sannicolau M
143) Acte necesare pentru aprobarea finantarii in sistem leasing
(bugetul de stat), bugetul de stat.(poate fi solicitat in mod expres si pentru valorile mai mici de 50000 Euro) Certificat constatator (actualizat) emis de Registrul Comertului Alte informatii despre firma: Mater
144) Finante publice
(bugetul de stat), bugetul de stat catre bugete locale) Rolul finantelor in perioada de avant economicBOOM si perioada de recesiune economica In perioada de avant finantele fac acumulari ,maresc impozitele,creeaza
145) Finantele publice
(bugetul de stat), bugetul public national;2.relatii de credit-exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata, pentru care se percepe dobanda; 3.relatii de asigurare-exprima un transfer facultativ sau
146) Turism - spatiul rural si zona montana
(bugetul de stat), bugetul statului egiptean, amintind aici piramidele, Valea regilor, Alexandria, Peninsula Sinai. Dimensiunea spatiului rural este exprimata prin suprafata detinuta dar si din ponderea populatieie o
147) Politici bugetare
(bugetul de stat), Bugetul de stat este o previziune deoarece coninutul s[u este reprezentat prin ceea ce se anticipeaz[ @n perioada respectiv[, at`t la venituri c`t ]i la cheltuieli.Elaborarea bugetului presupune un an
148) Indicatorii bugetului general consolidat al statului
(bugetul de stat), bugetul de stat la bugetele locale si la asigurarile sociale de stat). * cheltuielile publice medii pe un locuitor, indicator ce este cu atat mai elocvent cu cat este analizat in dinamica pe tipuri
149) Fisa de post - director economic
(bugetul de stat), bugetul de stat, alte obligatii fata de terti Asigura efectuarea corecta si la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului Asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decon
150) Procedura fiscala
(bugetul de stat), bugetului public, care sa tina seama de raportul dintre dimensiunea nevoilor sociale de ansamblu si puterea contributiva a membrilor societatii.Intr-adevar, numai prin intermediul bugetului public se
151) Functiile finantelor publice
(bugetul de stat), Bugetul public national poate fi definit din mai multe puncte de vedere: 1. un document, un act in care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile publice in functie de sis
152) Implicatiile finantelor publice asupra economiei
(bugetul de stat), bugetul de stat,bugetele comunitatilor locale trezoreria publica,sistemul fiscal,sistemul asigurarilor sociale de stat. Functia ec.principala a finantelor publice este de a produce servicii nevandabi
153) Taxele vamale
(bugetul de stat), bugetul de stat si se utilizeaza in volum deplin la finantarea activitatii vamale. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru marfurile si serviciile importate pe teritoriul Repub
154) Proces bugetar public
(bugetul de stat), bugetul de stat (BS), bugetul asigurarilor sociale de stat (BASS), bugetele fondurilor speciale (bugetul asigurarilor sociale de sanatate -BAS, ca anexa la BS si bugetul asigurarilor de somajca anexa
155) Economia Romaniei
(bugetul de stat), bugetul general consolidat pe anul 2003 s-a promovat o politica fiscal-bugetara orientata spre sustinerea reformelor structurale necesare pentru a raspunde cerintelor economice, institutionale si poli
156) Tabloul macroeconomic
(bugetul de stat), bugetului si desfiintarea veniturilor cu destinatie speciala incluse in bugetul de stat; - elaborarea unor legi unitare, stabile, cu proceduri simplificate de punere in aplicare, in stransa concorda
157) Parlamentul Romaniei
(bugetul de stat), bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a cheltuielilor
158) Bursa in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat, urmind ca in termen de 3 ani de la infiintare, sa ramburseze din comisioanele aplicate tranzactiilor efectuate suma necesitata de infiintarea sa. Dupa o perioada de intrerupe
159) Drept financiar si fiscal - test
(bugetul de stat), bugetului public national d. iau nastere in urma achitarii sumelor banesti cuvenite bugetului de stat 6. Statul, in calitatea sa de subiect al raporturilor juridice de drept financiar public, est
160) Activitatea SC Elprest
(bugetul de stat), bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau bugetele fondurilor sociale, si respecta cu strictete termenele limita de plata catre acestea precum si catre furnizori sau catre salariati.
161) Contabilitate pentru manageri
(bugetul de stat), bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, si adopta legile contului general anual al executiei bugetului. Guvernul este organul suprem al administratiei d
162) Infiintarea trezoreriei publice
(bugetul de stat), bugetului de stat si bugetului unic national. O prevedere importanta a fost cea referitoare la varsamintele din profit ca prima obligatie de a vira catre stat o parte din profit inlocuindu-se sistemu
163) Mecanismul si tehnica finantarii investitiilor
(bugetul de stat), bugetul statului se pot manifesta, nu doar Ca urmare unitatile economice cu capital de stat au fost puse in situatia de investitori si intreprinzatori care functioneaza in regim comercial pe o piata c
164) Sistemul dreptului - concept si componente
(bugetul de stat), bugetul statului, bugetele organelor administratiei locale, taxele, impozitele si alte datorii bugetare; 4. Ramura dreptului administrativ: - cuprinde ansamblul normelor juridice avind ca obiect de
165) Legea invatamantului
(bugetul de stat), bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate invatamantului sunt nominalizate distinct in bugetul de stat si in bugetele locale. (4) Invatamantul poate fi finantat si direct de
166) Evolutia macroeconomiei
(bugetul de stat), bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala a fondurilor pentru dezvoltarea sistemului energetic si cel al drumurilor publice; - consolidarea disciplinei fiscale si intensificar
167) Buget si trezorerie publica
(bugetul de stat), bugetul de stat (transferuri de resurse din bugetul de stat catre bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat) reflecta dimensiunile efortului financiar public.Consolidarea bugetului este op
168) Competente si responsbailitati in procesul bugetar
(bugetul de stat), bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.Parlamentul trebuie sa aprobe b
169) Bugetul si sistemul bugetar
(bugetul de stat), bugetul este document financiar cu putere de lege care include anumite norme si normative destinate organizarii unei gestiuni financi
170) Sistemul de indicatori utilizati in aprecierea resurselor financiare publice
(bugetul de stat), Bugetului Public National, in marimi absolute si ca pondere in PIB ; - Veniturile Bugetului de Stat (Inclusiv granturi
171) Sistemul cheltuielilor publice
(bugetul de stat), bugetul statului (central sau local), fie din bugetele proprii, pe seama veniturilor obtinute. Cheltuielile bugetare se refera numai la acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei
172) Sistemul unitar de bugete
(bugetul de stat), Bugetul public este instrumentul de programare, de executare si de control asupra rezultatelor executiei resurselor banesti ale societatii si a modului de repartizare si utilizare a acestora prin chel
173) Proceduri de colectare a probelor
(bugetul de stat), Bugetul de Stat - Inspectia sau verificarea inregistrarilor si a documentelor consta in examinarea evidentelor contabile privind tranzactiile si operatiile effectuate , precum si a documentelor ce
174) Analiza comparativa intre Romania si tarile UE
(bugetul de stat), bugetul de stat si 10% de la bugetele locale, Danemarca: 50% de la bugetul de stat si 50% de la bugetele locale iar Finlanda 27% de la stat si 73% de la bugetele municipale). In a treia categorie de
175) Procedura fiscala
(bugetul de stat), Bugetul public a devenit instrumentul juridic in care sunt prevazute si in prealabil aprobate venitur
176) Investitii in domeniul protectiei mediului in Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat, cat si de la institutiile financiare internationale. Fondurile alocate pentru mediu se materializeaza in cea mai mare parte, in lucrari de aparare contra inundatiilor pentru asigu
177) Politica de investitii de mediu din Romania
(bugetul de stat), bugetul de stat, cat si de la institutiile financiare internationale. Fondurile alocate pentru mediu se materializeaza in cea mai mare parte, in lucrari de aparare contra inundatiilor pentru asigu
178) Politica de investitii de mediu
(bugetul de stat), bugetul de stat, cat si de la institutiile financiare internationale. Fondurile alocate pentru mediu se materializeaza in cea mai mare parte, in lucrari de aparare contra inundatiilor pentru asigura
179) Revolutia franceza
(bugetul de stat), bugetul statului. Metoda de colectare a impozitelor directe prin sutele de slujbasi aducea adesea prejudicii deoare-ce foloseau banii in scop personal. Statul si populatia trecea printr-o grava c
180) Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei
(bugetul de stat), Bugetul de stat exprima relatiile economice in forma baneasca ce iau nastere in procesul repartitiei
181) Cursuri Economie
(bugetul de stat), BUGETUL DE STAT 5 1. Anualitatea 6 2. Universalitatea 6 3. Unitatea/Unicitatea 6 4. Specializarea bugetara 7 5. Neafectarea veniturilor bugetare 7 6. Echilibrul bugetar 7 7. Publicitatea bugeta
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles