CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT

Urca referatul tau

CERE REFERAT

Aplica

Noi ti-l trimitem direct pe mail

1) Raport de audit - Orizont 2000
(audit), audit s-au analizat indicatori referitori la: sumele primite de diferite entități de la Ministerul Educației și Cercetării ca finanțare pentru temele de cercetare; cheltuielile efectuate pentru realiz
2) Audit de marketing extern
3) Audit Intern si guvernanta corporatista
(audit), Auditul intern trebuie să propună planuri de audit bazate pe analiza riscurilor, pentru a stabili pri
4) Etape - misiune audit
(audit), audit poate fi planificată ca o misiune scurtă, știind cu exactitate când începe, dar nu știm cu certitudine când se încheie, aceasta re
5) Conceptul de audit intern
(audit), auditului intern. Managementul riscurilor are misiunea de a examina in permanenta activitatile organizatiei cu scopul de a identifica riscuri noi sau modul in care acestea au evoluat in timp. Toto
6) Audit bancar
(audit), auditului In practica economica, controlul financiar se manifesta sub urmatoarele forme:Control interstatal - efectuat la nivelul intrepri
7) Rolul raportului de audit
(audit), auditorul emite un raport, altul decat un raport fara rezerva, el trebuie sa includa in raportul sau o descriere clara a tuturor motivelor care justifica decizia sa si, de fiecare data cand poate,
8) Curs - Audit financiar
(audit), audit exista Standarde Internationale de Audit ( ISA) . Conchidem ca activitatile de audit si control financiar se desfasoara pe baza de norme sau standarde .Cat priveste analiza economica, ac
9) Audit financiar
(audit), audit, convenite de comun acord intre auditor, entitate si oricare a treia parte interesata, precum si modul de raportare a concluziilor.Obiectivul unei misiuni de compilare se refera la utilizarea de
10) Audit si control intern
(audit), auditul public intern[6] si Ordonanta Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern
11) Raport de audit
12) Raport de audit intern al modului de organizare a activitatii de tehnologia informatiei in entitatea publica
(audit), auditul sistemelor informatice ale agentului economic trebuie privit ca audit al sistemului informatic integrat al agentului economic care contine si componenta de subsistem informatic financiar-conta
13) Audit financiar
(audit), auditului. Auditorul ia in considerare forma, continutul si utilizatorii raportului de audit, dupa care specifica obiective
14) Audit intern
(audit), auditul este definit ca o examinare profesionala a unor informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea acestora la un crit
15) Activitatea de audit intern
(audit), audit intern este insotit de un referat care prezinta criteriile in functie de care s-au selectat obiectivele cuprinse in pla
16) Normele de comportament in audit
(audit), audit, consultanta) si indiferent cum isi desfasoara activitatea: ca liber-profesionist sau ca angajat; cele 3 parti care compun Codul se aplica dupa cum urmeaza: Partea A - tuturor profesionistilor
17) Audit intern de calitate la fabrica de lactate
(audit), auditurilor terta parte se tine seama de natura schemei de certificare in primul rand, si de cat de pregatit es
18) Audit public intern
(audit), Audit Extern, organisme independente care aveau misiunea de a certifica conturile, bilanturile si situatiile financiare. Ca pretutindeni, se cauta o metoda de reducere a cheltuielilor si s-a realizat
19) Audit intern
(audit), auditorilor interni. Principiile si regulile prevazute de codul deontologic si de norme au un caracter obligatoriu. Nerespectarea acestora inseamna nu numai sa te situezi in afara profesiei, ci mai a
20) Cum explicati necesitatea unui Cod etic in audit
(audit), audit inscrise in Codul etic? 1. Integritatea si obiectivitatea; 2. Competenta profesionala, grija si sarguinta; 3. Confidentialitate; 4. Profesionalism; 5. Respectul fata de normele tehnice
21) Controlul de calitate in audit
(audit), auditului, precum si uzantele profesionale. Fiecare organism profesional are obligatia de a organiza conAZtrolul de calitate asupra activitatilor desfasurate de membrii sai. Regulamentul privind cont
22) Standardul international de audit
(audit), auditul evaluarilor si prezentarilor de informatii privind valoarea justa, probele de audit obtinute din alte proceduri de audit pot fi si ele probe de audit relevante pentru evaluarea si p 757h75h re
23) Teste grila audit
(audit), audit - reprezinta: a)o informatie contabila sau financiara inexacta, insuficienta sau omisa, ca urmare a unor erori sau fraude; b)o inf
24) Standardul international de audit 220
(audit), Audit este de a stabili standarde si de a oferi indrumari cu privire la responsabilitatile specifice ale personalului firmei in ceea ce priveste procedurile
25) Contract de audit financiar si de certificare a bilantului contabil
(audit), Audit financiar si de certificare a bilantului contabil in baza O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr. 42/1995, m
26) Audit financiar
(audit), auditor cu descrierea narativa a sistemului contabil si a elementelor CI, diagramelor de circuit cu fluxul documentelor si etapelor prelucrarii informati
27) Fisa de evaluare a misiunii de audit intern
(audit), audit au fost elaborate in vederea indeplinirii obiectivelor misiunii in cadrul bugetului de timp alocat Obiectiv
28) Audit de marketing extern
29) Codul etic al auditorilor financiari
(audit), auditului Auditul este o activitate independentă și obiectivă care dă unei entități o asigurare în ceea ce
30) Planul unei intreprinderi producatoare de lapte
(audit), audit, consultanți, bursele, juriști, presa, sindicatele. La întocmirea rapoartelor financiare in baza convențiilor care diferă de cele prevăzute de standardul, atare convenții, împreun
31) Auditul financiar contabil
(audit), Auditul intern are urmatoarele obiective: - conformitatea activitatilor din entitatea economica audi
32) Standarde profesionale
(audit), Auditorul trebuie sa determine reactiile generate pentru gestionarea riscurilor prezentarilbr eronate
33) Activitatea de evaluare a intreprinderii
(audit), audit financiar; - listele cu inventarul activelor corporale, reevaluarile efectuate si amortizarea scriptica la data respectiva; - listele cu obiectele de inventar, animale, plantatii, stocuri; -
34) Auditul mijloacelor fixe la intreprindere
(audit), Auditul. Esența și conținutul auditului Informația contabilă este sursa principală de date pentru luarea d
35) Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
(audit), Audit intern APDRP 11. Tip de ajutor – nerambursabil 12. Criterii de demarcare cu alte parteneriate finantate prin fonduri UE (FEP) POS – Pescuit (Fondul European pentru Pescuit) va
36) Federico Garcia Lorca
(audit), Auditórium de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Durante el verano dirige las representaciones de "La Barraca" en la Universidad de Verano de Santander. En el mes de septiembre emprende vi
37) Caracterizarea veniturilor bugetare si principiile impunerii
(audit), audit și pe plan secundar, a controlului permanent și excesiv; - instituirea unui sistem intern de pregătire permanentă a personalului din Ministerul Finanțelor cu atribuții în identificarea și
38) Impozite si taxe locale
(audit), audit și corp control primar I.B. Serviciul investiții și control investiții I.1. Direcția strategie, comunicare și resurse umane I.2.Direcția economică I.3. Arhitect șef II.1 Direcția activități
39) Noul cadru normativ si institutional al adoptiei
(audit), auditul dosarelor preluate de la fostul Comitet Român pentru Adopții, grup format din reprezentanți ai Oficiului Român pentru Adopții, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Pr
40) Implementarea sistemului de Management al calitatii
(audit), audit al carei obiect de activitate îl reprezinta. Principalii oponenti ai acestui proiect au fost angajatii organizatiei, datorita birocratiei si perceptiei de pâra asupra neconformit
41) Bazele auditului financiar
(audit), audit Cuvantul "audit" a fost popularizat in Franta incepand din anii 1960, prin cabinetele anglo-saxone de audit, in ciuda ori
42) Auditul sistemului informational
(audit), auditului, mai ales vizavi de cunostintele pe care trebuie sa le aiba auditorul pentru a-si indeplini misiunea. Nevoia de auditori care sa aiba cunostinte din domeniul tehnologiei informationale a f
43) Certificarea sistemelor
(audit), audit de certificare. Acest orgaAZnism este specializat, recunoscut drept competent si de incredere pentru efectuarea certificarii unui anumit sistem de management. In unele tari organismele care
44) Mediul de marketing
(audit), audit financiar etc.) - furnizori de forta de munca se constituie in factori de mediu, cu influenta importanta in activitatea oricarei intreprinderi, datorita rolului factorului uman in procesul mu
45) Managementul stresului
(audit), audit si tratament al stresului ocupational de catre corporatii. Asadar, din punctul de vedere al organizatiei analiza cost-beneficiu pentru evaluarea oportunitatii implicarii in programe de contr
46) Evaluarea posturilor - Banca Transilvania
(audit), Audit Intern, Consilier de Credite, Casier, Referent de Marketing, Director de Resurse Umane.
47) Managementul riscului
(audit), Auditorul intern, din momentul declansarii activitatilor premergatoare desfasurarii misiunilor de audit si pana la finalizarea acestora, se va preocupa de riscuri. Datorita insistentei in identificare
48) Deontologia profesiei contabile
(audit), auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii se adreseaza unui numar mai mare de utilizatori (consumatori) ale caror interese pot diferi de cele ale contactorului dar care trebuie aparate.
49) Codul etic al profesionistilor contabili
(audit), audit intern si servesc in diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregatesc si instruiesc pe cei care as
50) Companii multinationale, deficit guvernamental si coruptie
(audit), audit-ul financiar. Unii nu stiu ce-i aia pentru mai multi ani, iar altii sunt controlati de mai multe ori pe an, fara o explicatie valabila. Hernando de Soto a dat un exmplu in acest sens, luand dre
51) Control financiar
(audit), audit si control intern; controlul vizeaza departam. de specialitate din centrala care efectueaza si inregistreaza operatiuni care angajeaza patrimonial banca; se identifica resursele existente, se co
52) Metode de planificare economica
(audit), auditorii nu se pot bizui pe ele.Evaluarea riscului de control se realizeaza in etapa de planificare a auditului. Auditorul, prin rationamentul sau profesional, stabileste riscul de control prin e
53) Evaluarea riscului si controlului intern
(audit), audit intern, politica si procedurile ce tin de cadre, precum si divizarea responsabilitatilor.(b) "proceduri de control"- politica si procedurile, ce completeaza mediul de control, care sint stabilit
54) Contabilitatea salariilor
(audit), auditul remunerarii muncii si a personalului" cuprinde notiuni introductive privind auditul remunerarii muncii si a personalului, caracteristica, tipurile, functiile, continutul si structura acestuia.
55) Auditul remunerarii muncii si a personalului
(audit), audit al conformitatii este de a determina daca entitatea examinata respecta anumite proceduri, reguli sau reglem
56) Cod de Guvernanta Corporativa 2011
(audit), Audit, Comitetul de Remunerare si Nominalizare si Comitetul de Supraveghere a Riscului.
57) Auditul public
(audit), Auditul public intern da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si
58) Imbunatatirea controlului calitatii la SC Avioane Craiova SA
(audit), Audit intern.In cadrul organizatiei Avioane Craiova SA sunt efectuate audituri interne ale calitatii, in conformitate cu programul anual, pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:
59) Sfera de cuprindere - obiectivele si atributiile controlului intern
(audit), Audit intern si control intern "Auditul intern este in cadrul unei organizatii o functie exercitata intr-o maniera independenta si cu mandat de evaluare a controlului intern. Acest demers specific co
60) Obiectivele auditului si managementului
(audit), Auditul financiar reprezinta un serviciu de certificare financiara cu principiile si referintele cont
61) Conceptul de ticketing
(audit), audit" si "agent coupon". MCO nespecificat Un MCO este considerat ca fiind nespecificat atunci cand este emis pentru alte servicii decat cele mentionate la MCO-ul specificat. In rubrica "Type of s
62) Impactul antropic asupra ecosistemelor
(audit), audit (EMAS) este disponibil, la care pot participa in mod voluntar intreprinderile industriale, si alte organizatii. In domeniul mediului, Comisia a decis pentru prima data sa ceara Curtii sa apli
63) Managementul proiectului - Deschiderea unui nou magazin
(audit), auditul sistemului. Instruirea se va realiza prin tehnici interactive si prin participarea la cursuri si seminarii organizate in acest domeniu. Elaborarea instructiunilor, procedurilor si manualelor p
64) Exercitiul financiar
(audit), audit va fi cu rezerve. In ciuda acestui fapt, castigarea unui contract cu Geroma S.A. inseamna ca societatea satisface principiul continuitatii activitatii. (d)Nu au fost semnalate inconsecvente.
65) Conducerea si organizarea BNR
(audit), audit Comitetul de politica monetara constituit ca o structura permanenta, cu rol consultativ si decizional, este alcatuit din 9 membri si este condus de guvernatorul BNR. Principalele atributii s
66) Instrumente de aplicare a politicii de mediu
(audit), audit al mediului -EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), creat in vederea imbunatatirii performantei de mediu a organizatiilor europene si a furnizarii de informatii publicului si partilor interesat
67) Managementul calitatii
(audit), audit-urilor periodice asupra calitatii; Motivarea salariatilor despre necesitatea imbunatatirii calitatii produselor/ serviciilor; Descoperirea la timp a problemelor dificile; Determinarea ef
68) Instrumente de aplicare a politicilor de mediu
(audit), audit al mediului -EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), creat in vederea imbunatatirii performantei de mediu a organizatiilor europene si a furnizarii de informatii publicului si partilor interesat
69) Knowhow
(audit), audit, a proceselor verbale de la sedintele directorilor, a corespondentei cu avocatii si cu banca pentru a se determina daca se inregistreaza sau se suspe
70) Limbajul-forma de comunic interumana
(audit), audit/episodica (intiparirea,pastr, actualiz inf legate de experienta personala) /semantica(cunost intele generale ale sb despre lume si viata) /explicita(actualizarea intentionata a inf)/ explicita(i
71) Caiet de practica - Camera auditorilor financiari din Romania
(audit), audit si optionale.Trebuie subliniat faptul ca aceasta este o cerinta minima si acolo unde este posibil, auditorii financiari care ofera pregatire stagiarilor pot sa ofere mai multe zile de instruire
72) Auditul
(audit), audit public intern se organizeaza astfel: a) conducatorul institutiei publice sau, in cazul altor entitati publice,
73) Consultanta de afaceri de un sfert de miliard de euro
(audit), audit (verificare in numele actionarilor) si consultanta (sfatuirea managementului)?" Mai rau este faptul ca pe piata romaneasca de consultanta cresc serviciile "branduite", denumite de Constatin Tu
74) Contract de finantare nerambursabila - actiuni externe ale comunitatii europene
(audit), audit care va efectua operatiunea/operatiunile de audit la care se face referire in Articolul 16.6. din Anexa II este Articolul 6 se completeaza cu urmatoarele: 7.1.2.1 Be
75) Fisa postului sef laborator
(audit), auditor la activitatile de audit intern cat si la activitatile de urmarire a actiunilor corective si preventive;
76) Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile
(audit), Audit (revizie) = "...control, verificare, revizuire... Forma de control (intreprinsa de obicei de organe speciale de control) care consta in revederea
77) Organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor
(audit), audit intern. Art. 2. - (1) Institutiile de credit sunt responsabile pentru organizarea si controlul intern al activitatii lor, pentru administrarea riscurilor semnificative, precum si pentru organiz
78) Studiu privind perfectionarea informatiei contabile privind stocurile de materii prime si materiale
(audit), AUDIT INTERN-2008). Contabilitatea este parte a sistemului informational al entitatii ,careia ii revine un rol semnificativ in ceea ce priveste adoptarea deciziilor economice corecte si bine fundam
79) Controlul legalitatii in activitatea administratiei publice
(audit), auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace; aces
80) Norme profesionale ale auditului intern
(audit), audit intern trebuie sa fie scrisa. Un document scris permite trimiterea acestuia in mod oficial directiei generale in ved
81) Sisteme bancare contemporane
(audit), audit si control intern.' 2). STRUCTURA SBC La modul cel mai general sist bancar al unei tari este format din : Banca centrala si bancile din sistem care in functie de natura activitatii lor sunt
82) Proceduri de colectare a probelor
(audit), audit cu grade variate de credibilitate. O mare parte a probelor obtinute de auditori sunt rezultatul aplicarii acestei proceduri de audit, insa nu va putea face abstractive de gradul de credibilitate
83) Materialitatea in auditul financiar
(audit), auditorul cauta sa asigure ca situatiile financiare , bilanturile nu contin nicio inexactitate imporanta. Erorile sau neregularitatile din
84) Management de calitate
(audit), auditului este reducerea incertitudinii asupra rezultatelor proiectului Auditul este o forma de examinare o
85) Auditul intern - o noua profesie
(audit), auditorii externi au renuntat in totalitate sa mai efectueze actiuni de inventariere si de inspectare a conturil
86) Programul operational POAT
(audit), audit. POAT vacontribui in mod substantial alaturi de celelalteprogrameoperationale la realizareatematiciiprezentate in Cadrul Strategic National de Referinta, mai exact " Construireaunei capacitate
87) Analiza capabilitatii strategice a firmei
(audit), audit a organizatiei si a mediului acesteia, fiind considerata prima etapa a planificarii strategice. Metoda ii ajuta pe specialisti (marketeri) sa se concentreze asupra aspectelor relevante. Odata id
88) Studiu de caz - Guvernanta corporatista
(audit), audit, fara a mai intreprinde nimic in acest sens. Totodata, consiliul de administratie al companiei intentioneaza sa organizeze o receptie luna viitoare la care sa invite actionarii majoritari, repre
Confidentialitatea ta este importanta pentru noi

E-referate.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile de utilizare pentru a integra cele mai recente modificari privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmarind instructiunile din Politica de Cookie.


Politica de Cookie
Am inteles